ДСТУ ETSI EN 300 328:2008 Електромагнітна сумісність і радіочастотний спектр. Системи з радіодоступом у діапазоні частот 2,4 ГГц. Загальні вимоги до радіоінтерфейсу (ETSI EN 300 328:2006, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 20042 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ ETSI EN 300 328:2008 Електромагнітна сумісність і радіочастотний спектр. Системи з радіодоступом у діапазоні частот 2,4 ГГц. Загальні вимоги до радіоінтерфейсу (ETSI EN 300 328:2006, IDT)
Дата початку дії01.01.2010
Дата прийняття04.08.2008
Дата скасування дії 01.01.2019
СтатусНедіючий
Новий документДСТУ ETSI EN 300 328:2017
Затверджуючий документНаказ від 04.08.2008 № 268 Про затвердження національних стандартів України
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа300 328:2008
РозробникНемає даних
Додаткові дані Скасовано згідно з наказом від 20.12.2017 № 436


У даному документі немає посилань на інші нормативні документи.

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

Описание: Описание: image1

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

 

 

 

Електромагнітна сумісність і радіочастотний спектр

СИСТЕМИ З РАДІОДОСТУПОМ У ДІАПАЗОНІ ЧАСТОТ 2,4 ГГц

Загальні вимоги до радіоінтерфейсу

(ETSI EN 300 328:2006, IDТ)

 

ДСТУ ETSI EN 300 328:2008

 

Відповідає офіційному тексту

 

 

 

 

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ

2012
 


ПЕРЕДМОВА

 

1 ВНЕСЕНО: Державне підприємство Український науково-дослідний інститут радіо і телебачення (ДП УНДІРТ) Державного департаменту з питань зв’язку та інформатизації (Держзв’язку) Міністерства транспорту та зв’язку України

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: М. Балан, канд. техн. наук; Е. Бурова; А, Виходець, канд. техн. наук (науковий керівник); А. Груздев; М. Дудка; О. Кузнецова, канд. техн. наук; П. Мухін; А. Севостьяненко

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 4 серпня 2008 р. № 268 з 2010-01-01

3 Національний стандарт ідентичний ETSI EN 300 328:2006 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Wideband transmission systems; Data transmission equipment operating in the 2,4 GHz ISM band and using wide band modulation techniques; Harmonized EN covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive (Електромагнітна сумісність та радіочастотний спектр (ERM). Широкосмугові системи передавання. Обладнання передавання даних, що працює в діапазоні ISM частот 2,4 ГГц, застосовуючи методи широкосмугової модуляції. Згармонізований EN стандарт, що містить основні вимоги статті 3.2 Директиви R&TTE)

Ступінь відповідності - ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ


 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

 

Цей стандарт є тотожний переклад ETSI EN 300 328:2006 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Wideband transmission systems; Data transmission equipment operating in the 2,4 GHz ISM band and using wide band modulation techniques; Harmonized EN covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive (Електромагнітна сумісність та радіочастотний спектр (ERM). Широкосмугові системи передавання. Обладнання передавання даних, що працює в діапазоні ISM частот 2,4 ГГц, застосовуючи методи широкосмугової модуляції. Згармонізований EN стандарт, що містить основні вимоги статті 3.2 Директиви R&TTE).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, - ТК 155 «Радіотехнології».

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

- назву стандарту наведено згідно з вимогами національної стандартизації України;

- структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмова», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять», «Бібліографія» та «Бібліографічні дані» - оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

- слова «цей документ» замінено на «цей стандарт»;

- вилучено довідковий додаток Е, який безпосередньо не стосується цього стандарту;

- до розділів «Сфера застосування», «Нормативні посилання», «Терміни та визначення понять», «Перелік технічних вимог» та «Бібліографія» долучено «Національне пояснення», ви ділене в тексті рамкою.

Міжнародні стандарти, на які є посилання в цьому стандарті, в Україні не впроваджено і чинних замість них немає. їхні копії можна замовити в Головному фонді нормативних документів.

Копії нормативних документів ETSI (European Telecommunications Standards Institute - Європейський інститут стандартів з телекомунікацій), на які є посилання в цьому стандарті, можна отримати в Державному підприємстві - Український науково-дослідний інститут радіо і телебачення (ДП УНДІРТ), який є повноправним членом ETSI і має право на розповсюдження копій нормативних документів ETSI.


 

 

ДСТУ ETSI EN 300 328:2008

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

 

ЕЛЕКТРОМАГНІТНА СУМІСНІСТЬ І РАДІОЧАСТОТНИЙ СПЕКТР

СИСТЕМИ З РАДІОДОСТУПОМ У ДІАПАЗОНІ ЧАСТОТ 2,4 ГГц

Загальні вимоги до радіо інтерфейсу

 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ И РАДИОЧАСТОТНЫЙ СПЕКТР

СИСТЕМЫ С РАДИОДОСТУПОМ В ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ 2,4 ГГц

Общие требования к радиоинтерфейсу

 

ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY AND RADIO SPECTRUM MATTERS

WIDEBAND RADIO ACCESS SYSTEMS IN THE 2,4 GHz BAND

Radio interface general requirements

Чинний від 2010-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюють на обладнання передавання даних з радіодоступом, що використовує широкосмуговий радіочастотний сигнал, і яке застосовують у безпроводових локальних мережах. Такі мережі забезпечують високі швидкості передавання даних між пристроями, підключеними до інфраструктури безпроводових мереж. Цей стандарт також поширюють на мережі, де пристрої взаємодіють безпосередньо один з одним без застосування інфраструктури безпроводових мереж. Обладнання застосовує протокол доступу до електромагнітного оточення, який забезпечує розподіл спектра між іншими пристроями в безпроводовій мережі.

Обладнання передавання даних з радіодоступом, яке використовує широкосмуговий радіочастотний сигнал, на який поширюють цей стандарт, експлуатують згідно з рішенням ERC(01) 07.

Прикладами обладнання передавання даних з радіодоступом, яке використовує широкосмуговий радіочастотний сигнал, є обладнання, застосовуване у безпроводових локальних обчислювальних мережах (RLANs) та розроблене відповідно до стандарту IEEE 802.11 (див. «Бібліографію»); яке застосовують у домашніх радіозастосуваннях (HomeRF) для радіозв’язку з хост-обладнанням, інтерфейси передавання даних Bluetooth, Zigbee тощо.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

Наведене вище обладнання має відповідати таким стандартам:

Bluetooth - IEEE 802.15.1-2005 Специфікації BLUETOOTH версія 2.0 + EDR;

Zigbee - IEEE 802.15.4-2003.

Це обладнання можна застосовувати у стаціонарному, рухомому та носивному застосуваннях, таких як:

- автономне радіообладнання з чи без власних засобів керування;

- приєднувані радіопристрої, призначені для застосування з або всередині хост-систем, наприклад персональних комп’ютерів, ручних терміналів тощо);

- приєднувані радіопристрої, призначені для застосування в комбінованому обладнанні, такому як кабельні модеми, телевізійні абонентські приставки, точки радіодоступу тощо;

- комбіноване обладнання чи комбінація приєднуваного радіопристрою і конкретного типу хост-обладнання.

Це радіообладнання призначено для роботи в усій чи в частині смуги частот, поданій в таблиці 1.

Таблиця 1 - Смуга частот для використання у промисловості, науці й медицині (ISM)

Напрямок передавання

Смуга частот ISM

Передавання/Приймання

Від 2,4 ГГц до 2,4835 ГГц

 

Цим стандартом охоплено положення статті 3.2 Директиви 1999/5/ЄС [1] (Директива R&TTE), яка встановлює, що «... радіообладнання має бути сконструйовано так, щоб воно ефективно використовувало спектр, виділений наземним/космічним системам радіозв'язку й орбітальним ресурсам для того, щоб уникнути неприпустимих завад».

Примітка. Перелік цих EN розміщено на web-сайті http://www.newapproach.org/.

 

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті зазначено положення з інших стандартів через датовані й недатовані посилання. Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях тексту, а перелік стандартів подано нижче. У разі датованих посилань пізніші зміни до будь-якого з цих видань або перегляд їх стосуються цього стандарту тільки тоді, коли їх уведено разом зі змінами чи переглядом. У разі недатованих посилань треба користуватись останніми виданнями наведених документів (разом зі змінами).

Довідкові документи, які не є відкритими для загального доступу, може бути знайдено в http://docbox.etsi.org/Reference.

1 Directive 1999/5/EC of the European Parliament and of the Council of 9 March 1999 on radio equipment and telecommunications terminal equipment and the mutual recognition of their conformity (R&TTE Directive)

2 ETSI TR 100 028-1 (V1.4.1) Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Uncertainties in the measurement of mobile radio equipment characteristics; Part 1

3 Directive 98/34/EC of the European Parliament and of the Council of 22 June 1998 laying down a procedure for the provision of the information in the field of technical standards and regulations

4 ETSI EG 201 399 (V2.1.1) Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); A guide to the production of candidate Harmonized Standards for application under the R&TTE Directive.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

1 Директива 1999/5/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 9 березня 1999 року про радіообладнання і телекомунікаційне термінальне обладнання і взаємне визнання їхньої відповідності (Директива R&TTE)

2 ETSI TR 100 028-1 (V1.4.1) Електромагнітна сумісність та радіочастотний спектр (ERM). Похибки при вимірюванні характеристик рухомого радіообладнання. Частина 1

3 Директива 98/34/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 22 червня 1998 року, що встановлює процедуру надання інформації в області технічних стандартів і регламентів

4 ETSI EG 201 399 (V2.1.1) Електромагнітна сумісність та радіочастотний спектр (ERM). Настанова щодо розроблення згармонізованих стандартів для їхнього застосування відповідно до Директиви R&TTE.

 

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ, ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ

3.1 Терміни та визначення понять

У цьому стандарті застосовують терміни та відповідні визначення понять згідно з Директивою R&TTE [1], а також такі терміни та визначення:

адаптивна стрибкоподібна зміна частоти (adaptive frequency hopping)

Алгоритм, який дає змогу пристрою зі стрибкоподібною зміною частоти пристосуватися до умов роботи в електромагнітному оточенні за допомогою ідентифікування використовуваних каналів і вилучення їх з переліку доступних каналів

чіп (chip)

Елемент модуляції, що використовують у модуляції з розширенням спектра із застосуванням прямої послідовності

швидкість передавання чіпів (chip rate)

Кількість чіпів, які передаються за секунду

послідовність чіпів (chip sequence)

Послідовність чіпів з визначеною довжиною й полярністю

комбіноване обладнання (combined equipment)

Будь-яка комбінація пристроїв, які не належать до радіообладнання та потребують для забезпечення повного набору функційних можливостей радіообладнання підключення рознімного радіообладнання

розширення спектра методом прямої послідовності (direct sequence spread spectrum modulation)

Метод утворення широкосмугового сигналу, за якого комбінація передаваних даних (яку маніпулюють, наприклад за фазою) і відома кодова (чіпова) послідовність безпосередньо діє на носійне коливання для формування сигналу в робочій смузі частот.

Примітка. Ширину смуги передавання визначають швидкістю передавання чіпів і видом маніпулювання

характеристики навколишнього середовища (environmental profile)

Діапазон умов навколишнього середовища, відповідно до яких у межах сфери застосування цього стандарту обладнання має відповідати вимогам цього стандарту

стаціонарне обладнання системи радіозв’язку (fixed station)

Обладнання, призначене для стаціонарного застосування й оснащене однією чи кількома антенами.

Примітка. Обладнання може бути оснащено антенними(-им) з’єднувачами(-ем) або ж умонтованою антеною, або й тим і іншим

розширення спектра методом стрибкоподібної зміни частоти (frequency hopping spread spectrum modulation)

Метод утворення широкосмугового сигналу, за якого стрибкоподібна зміна значення носій- ного коливання у виділеному діапазоні частот відбувається за псевдовипадковим кодом, структура якого не залежить від виду передаваної інформації. Період часу, протягом якого існує сигнал на певній частоті визначають як час утримання частоти.

Примітка. Передавач і приймач використовують однаковий псевдовипадковий код стрибків. Діапазон частот визначають найнижчим і найвищим значенням частоти при стрибках і шириною смуги на певній частоті

діапазон частот (frequency range)

Діапазон між найнижчою та найвищою частотою обвідної спектра за налаштування обладнання на ряд робочих частот

носивне обладнання (hand-portable station)

Окреме обладнання, яке користувач може переносити або тримати в руці.

Примітка. Обладнання може бути оснащено однією чи кількома антенами. Обладнання може бути також оснащено антенними(-им) з’єднувачами(-ем) або умонтованою антеною, або й тим і іншим

хост-обладнання (host)

Будь-яке обладнання, яке здатне забезпечити певний набір функційних можливостей для користувача без підключення до нього радіоблока та додаткові функційні можливості в разі його підключення

умонтована антена (integral antenna)

Антена, яку можна підключити до обладнання без застосування стандартного з’єднувача та яку вважають частиною обладнання.

Примітка. Обладнання оснащують умонтованою антеною всередині чи ззовні

рухоме обладнання (mobile station)

Обладнання, зазвичай застосовуване в засобах пересування.

Примітка. Обладнання може бути забезпечено однією чи кількома антенами. Обладнання може бути оснащено антен- ними(-им) з’єднувачами(-ем) або вмонтованою антеною, або й тим і іншим

мультирадіообладнання (multi-radio equipment)

Радіо-, хост- або комбіноване обладнання із застосуванням більше ніж одного радіоприймача- передавача

робоча частота (operating frequency)

Номінальна частота, на якій функціює обладнання; цей термін також може означати центральну робочу частоту.

Примітка. Обладнання під час функціювання потрібно налаштовувати на більше ніж одну робочу частоту

приєднуваний радіопристрій (plug-in radio device)

Модуль радіопристрою, призначений для застосування з або всередині хост-обладнання, комбінованого чи мультирадіообладнання за застосування їхніх функцій керування й електроживлення

обвідна потужності (power envelope)

Контур графічного зображення частоти/потужності, межі якого визначають корисну потужність радіосигналу

смарт-антенні системи (smart antenna systems)

Обладнання, у якому оптимізацію можливостей випромінення й/чи приймання здійснюють об'єднанням багатоелементних антен із каналами передавання й/чи приймання з функціями оброблення сигналів (наприклад просторове мультиплексування, формування діаграми спрямованості, рознесення методом циклічної затримки сигналу, системи за багатьма входами та виходами (МІМО) тощо)

широкосмугова модуляція (spread spectrum modulation)

Модуляція, за якої енергія передаваного сигналу розподіляється по відносно великих частинах радіочастотного спектра.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

Наведений вище термін майже не вживають в Україні. Уживають такий термін та його визначення:

широкосмуговий радіочастотний сигнал (ШС РЧ сигнал) (wideband radio-frequency signal, WRF signal)

Радіочастотний сигнал, база якого суттєво більше ніж одиниця.

автономне радіообладнання (stand-alone radio equipment)

Обладнання, яким переважно вважають телекомунікаційне обладнання і зазвичай застосовують автономно

метод утворення широкосмугового радіочастотного сигналу (wideband modulation)

Як метод утворення широкосмугового радіочастотного сигналу застосовують DSSS або FHSS методи, а також інші методи, за умови відповідності параметрів випромінення вимогам цього стандарту.

3.2 Познаки

У цьому стандарті застосовують такі познаки:

дБм -децибел відносно 1 мілівата;

дБВт - децибел відносно 1 вата;

Гц - герц;

кГц - кілогерц;

МГ ц - мегагерц;

ГГц - гігагерц;

мВт - міліват.

3.3 Скорочення

У цьому стандарті застосовують такі скорочення:

АСЧ - адаптивна стрибкоподібна зміна частоти (Adaptive Frequency Hopping, AFH)

НІС - ширина смуги, широкосмуговий (Bandwidth);

DSSS - розширення спектра методом прямої послідовності (Direct Sequence Spread Spectrum, DSSS);

ЕІВП - еквівалентна ізотропно-випромінювана потужність (equivalent isotropically radiated power, e.i.r.p.);

EMC - електромагнітна сумісність (ElectroMagnetic Compatibility, EMC);

FHSS - розширення спектра методом стрибкоподібної зміни частоти (Frequency Hopping Spread Spectrum, FHSS);

ГН - проміжна частота (Intermediate Frequency, IF);

ISM - смуга частот для використання у промисловості, науці, медицині (Industry, Science, Medicine, ISM);

OFDM - метод утворення широкосмугового сигналу, за яким відбувається мультиплексування ортогональних носійних коливань з розділенням за частотою (Orthogonal Frequency Division Multiplexing);

R&TTE - радіообладнання та телекомунікаційне термінальне обладнання (Radio & Telecommunication Terminal Equipment);

РЧ - радіочастота (radio Frequency, RF);

Tx - передавач (Transmitter);

ВП - випробний пристрій (Unit Under Test, UUT).

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

Крім того, у тексті цього стандарту вжито ще такі скорочення:

СГП - спектральна густина потужності (Power Spectrum Density, PSD);

MIMO - системи за багатьма входами та виходами.

 

4 ПЕРЕЛІК ТЕХНІЧНИХ ВИМОГ

4.1 Характеристики навколишнього середовища

Технічні вимоги цього стандарту поширюють на характеристики навколишнього середовища під час роботи обладнання, які має бути задекларовано постачальником. Обладнання має відповідати усім технічним вимогам цього стандарту, якщо воно працює в межах допустимих значень заданих робочих характеристик навколишнього середовища.

4.2 Метод утворення сигналу

Виробник повинен точно визначити характеристики методів утворення сигналу обладнання, яке треба випробувати. Для визначення, який рівень густини потужності потрібно застосовувати до обладнання, цей стандарт установлює дві категорії обладнання:

- обладнання, що застосовує метод FHSS (див. 4.2.1);

- обладнання, що застосовує інші методи утворення сигналу (див. 4.2.2).

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2023 Всі права захищені
UA   |   RU
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ