ДСТУ EN 10149-1:2009 Вироби зі сталі з високою границею плинності плоскі гарячекатані для холодного формозмінювання. Частина 1. Загальні умови постачання (EN 10149-1:1995, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 20152 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ EN 10149-1:2009 Вироби зі сталі з високою границею плинності плоскі гарячекатані для холодного формозмінювання. Частина 1. Загальні умови постачання (EN 10149-1:1995, IDT)
Дата початку дії01.01.2012
Дата прийняття30.12.2009
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
Затверджуючий документНаказ від 30.12.2009 № 491 Про затвердження та скасування чинності національних стандартів України
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа10149-1:2009
РозробникТехнічний комітет зі стандартизації «Чавун, прокат листовий, прокат сортовий термозміцнений, вироби для рухомого складу, металеві вироби, інша продукція з чавуну та сталі» (ТК 4)


ДСТУ EN 10020:2007. Сталі. Визначення й класифікація (EN 10020:2000, ІDT)

ДСТУ EN 10021-2002 Вироби із сталі та чавуну. Загальні технічні вимоги постачання (EN 10021:1993, IDT)

ДСТУ EN 10027-1:2004 Сталь. Системи позначання. Частина 1. Назви сталі. Основні символи (EN 10027-1:1992, IDТ)

ДСТУ EN 10027-2:2004 Сталь. Системи позначання. Частина 2. Система нумерації (EN 10027-2:1992, IDT)

ДСТУ EN 10029:2005 Листи сталеві гарячекатані завтовшки 3 мм і більше. Допуски на розміри, форму та масу (EN 10029:1991, IDT)

ДСТУ EN 10045-1:2006 Матеріали металеві. Випробування на ударний вигин за Шарпі. Частина 1. Метод випробування (EN 10045-1:1990, IDT)

ДСТУ EN 10045-1:2006 Матеріали металеві. Випробування на ударний вигин за Шарпі. Частина 1. Метод випробування (EN 10045-1:1990, IDT). Поправка № 1

ДСТУ EN 10048:2005 Штаба сталева гарячекатана вузька. Допуски на розміри та форму (EN 10048:1996, IDT)

ДСТУ EN 10079-2002 Вироби сталеві. Номенклатура (EN 10079:1992, IDТ)

ДСТУ EN 10163-1:2005 Лист сталевий гарячекатаний товстий, широка штаба та профілі. Вимоги до якості поверхні в разі постачання. Частина 1. Загальні вимоги (EN 10163-1:1991, IDT)

ДСТУ EN 10163-2:2005 Лист сталевий гарячекатаний товстий, широка штаба та профілі. Вимоги до якості поверхні в разі постачання. Частина 2. Лист та широка штаба (EN 10163-2:1991, IDT)

ДСТУ EN 10204-2001 Вироби металеві. Види документів контролю (EN 10204:1991+А1:1995, IDТ)


ДСТУ EN 10149-3:2009 Вироби зі сталі з високою границею плинності плоскі гарячекатані для холодного формозмінювання. Частина 3. Умови постачання нормалізованих або після нормалізувального прокатування сталей (EN 10149-3:1995, IDT)

ДСТУ EN 1090-2:2019 Виконання сталевих та алюмінієвих конструкцій. Частина 2. Технічні вимоги до сталевих конструкцій (EN 1090-2:2018, IDT)

ДСТУ Б EN 1090-2:2014 Виконання сталевих і алюмінієвих конструкцій. Частина 2. Технічні вимоги до сталевих конструкцій (EN 1090-2:2008+А1:2011, IDT)

ДСТУ ЕN 40-5:2019 Опори освітлення. Частина 5. Вимоги до сталевих опор освітлення (ЕN 40-5:2002, IDT)

ДСТУ-Н Б EN 1993-1-12:2012 Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-12. Додаткові правила до EN 1993 для сталей класів не вище S 700 (EN 1993-1-12:2007, IDT). Зміна № 1

ДСТУ-Н Б EN 1993-4-2:2012 Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 4-2. Резервуари (EN 1993-4-2:2007, IDT)

Наказ від 28.12.2022 № 285 Про пакетне прийняття європейських нормативних документів CEN/CENELEC

Орієнтовний перелік міжнародних та європейських стандартів EN, EN ISO та ISO, які забезпечують впровадження Регламенту ЄС 305/2011 та Єврокодів і відносяться до сфери компетенції із стандартизації Мінекономрозвитку станом на 01.01.2015

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВИРОБИ ЗІ СТАЛІ З ВИСОКОЮ ГРАНИЦЕЮ ПЛИННОСТІ ПЛОСКІ ГАРЯЧЕКАТАНІ ДЛЯ ХОЛОДНОГО ФОРМОЗМІНЮВАННЯ
Частина 1. Загальні умови постачання

(EN 10149-1:1995, IDT)
ДСТУ EN 10149-1:2009

Видання офіційне

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2012

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Інститут чорної металургії НАНУ, Технічний комітет 4 «Чавун, прокат листовий, прокат сортовий термозміцнений, вироби для рухомого складу, металеві вироби, інша продукція з чавуну та сталі» (ТК 4)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: В. Большаков, д-р техн. наук; Є. Буділова; Г. Левченко, д-р техн. наук; Є. Рибалка; Т. Суровцева

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 30 грудня 2009 р. № 491 з 2012-01-01

3 Національний стандарт відповідає EN 10149-1:1995 Hot-rolled flat products made of high yield strength steel for cold forming - Part 1: General delivery condition (Вироби плоскі гарячекатані з високою границею плинності для холодного формозмінювання. Частина 1. Загальні умови постачання) і включений з дозволу CEN, rue de Stassart 36, В-1050 Brussels. Всі права щодо використовування європейських стандартів у будь-якій формі і будь-яким способом залишається за CEN

Ступінь відповідності - ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

2.1 Загальні стандарти

2.2 Стандарти на розміри і допуски

2.3 Стандарти на випробовування

3 Терміни та визначення понять

4 Інформація, яку надає покупець

4.1 Загальні вимоги

4.2 Додаткові вимоги

5 Розміри, маса і допуски

5.1 Розміри і допуски

5.2 Маса сталі

6 Класифікація і познака

6.1 Класифікація

6.2 Познака

7 Технічні вимоги

7.1 Процес виготовляння сталі

7.2 Стан постачання

7.3 Хімічний склад

7.4 Механічні властивості

7.5 Технологічні властивості

7.6 Обробляння поверхні

7.7 Відсутність внутрішніх дефектів

8 Контролювання і випробовування

8.1 Загальні вимоги

8.2 Відбирання проб

8.3 Випробні одиниці

8.4 Перевіряння хімічного складу

8.5 Готування проб і випробних зразків

8.6 Методи випробовування

8.7 Повторні випробовування і повторне подання на випробовування

8.8 Документи контролю

9 Маркування

10 Суперечності

11 Додаткові вимоги

Додаток А Перелік національних стандартів, які відповідають посиланням на Євронорми

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад EN 10149-1:1995 Hot-rolled flat products made of high yield strength steel for cold forming - Part 1: General delivery condition (Вироби плоскі гарячекатані з високою границею плинності для холодного формозмінювання. Частина 1. Загальні умови постачання).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт в Україні, - ТК 4 «Чавун, прокат листовий, прокат сортовий термозміцнений, вироби для рухомого складу, металеві вироби, інша продукція з чавуну та сталі».

У стандарті зазначено вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи цього стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять», «Бібліографію» та таблиці - оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— вилучено додатковий матеріал «Вступ до EN 10149-1:1995» як такий, що безпосередньо не стосується цього стандарту;

— у розділі 2 «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою.

Копії нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті, можна отримати в Головному фонді нормативних документів.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВИРОБИ ЗІ СТАЛІ З ВИСОКОЮ ГРАНИЦЕЮ ПЛИННОСТІ ПЛОСКІ ГАРЯЧЕКАТАНІ ДЛЯ ХОЛОДНОГО ФОРМОЗМІНЮВАННЯ
Частина 1. Загальні умови постачання

ИЗДЕЛИЯ ИЗ СТАЛИ С ВЫСОКИМ ПРЕДЕЛОМ ТЕКУЧЕСТИ ПЛОСКИЕ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОГО ФОРМОИЗМЕНЕНИЯ
Часть 1. Общие условия поставки

HOT-ROLLED FLAT PRODUCTS MADE OF HIGH YIELD STRENGTH STEEL FOR COLD FORMING
Part 1: General delivery conditions

Чинний від 2012-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт встановлює вимоги до плоских виробів, виготовлених зі зварюваної гарячекатаної легованої якісної і спеціальної сталі з високою границею плинності для холодного формозмінювання.

Частина 1 цього стандарту встановлює загальні умови постачання.

Частина 2 цього стандарту встановлює умови постачання термомеханічно прокатаних сталей марок, наведених у таблиці 1 (хімічний склад) і у таблиці 2 (механічні властивості) частини 2.

Частина 3 цього стандарту встановлює умови постачання для нормалізованих або підданих нормалізувальному прокатуванню сталей марок, наведених у таблиці 1 (хімічний склад) і таблиці 2 (механічні властивості) частини 3.

Сталі, визначені у частинах 2 і 3 цього стандарту, застосовні для гарячекатаних плоских виробів товщиною від 1,5 мм до 20 мм для сталей з ReH ≤ 460 Н/мм2 і товщиною від 1,5 мм до 16 мм - для сталей з більш високою мінімальною границею плинності.

1.2 Цей стандарт не поширюється на вироби для посудин, що працюють під тиском, і на вироби, для яких чинні інші євронорми або європейські стандарти, які стосуються сталей загального конструкційного призначення, виготовлених як:

— гарячекатані вироби з нелегованої конструкційної сталі (див. EN 10025);

— напівфабрикати для кування з конструкційних сталей загальної призначеності (див. EURONORM 30);

— зварювані дрібнозернисті конструкційні сталі (див. EN 10113, частини 1-3);

— листи і широка штаба з конструкційної сталі з високою границею плинності у загартованому і відпущеному стані або у стані після дисперсійного зміцнення (див. EN 10137, частини 1-3);

— конструкційні сталі з підвищеною тривкістю до атмосферної корозії (див. EN 10155);

— сталі для суднобудування - групи звичайної якості і підвищеної міцності (див. EURONORM 156);

— порожнисті профілі для конструкцій після гарячого обробляння (див. EN 10210-1).

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Цей стандарт містить положення з інших публікацій у вигляді датованих і недатованих посилань, а також положення з інших публікацій. Ці нормативні посилання цитуються в різних місцях тексту, а нижче наводяться публікації. У випадку датованих посилань, наступні зміни або перегляди до будь-яких з цих публікацій будуть застосовні до цього стандарту, якщо вони внесені в нього внаслідок зміни або перегляду. У разі недатованих посилань чинним є останнє видання публікації, на яку зроблено посилання.

2.1 Загальні стандарти

EN 10020 Definition and classification of grades of steel

EN 10021 General technical delivery requirements for steel and iron products

EN 10027-1 Designation systems for steel - Part 1: Steel names principal symbols

EN 10027-2 Designation systems for steel - Part 2: Numerical system

EN 10052 Vocabulary of heat treatment terms for ferrous products

EN 10079 Definition of steel products

EN 10163-1 Delivery requirements for surface condition of hot-rolled steel plates, wide flats and sections - Part 1: General requirements

EN 10163-2 Delivery requirements for surface condition of hot-rolled steel plates, wide flats and sections - Part 2: Plates and wide flats

EN 10164 Steel products with improved deformation properties perpendicular to the surface of the product - Technical delivery conditions

EN 10204 Metallic products -Types of inspection documents

EURONORM 162 (1981)1) Cold - rolled sections - Technical conditions of delivery

EURONORM 168 (1986)1) Iron and steel products - Inspection documents - Contents

ECSC IC 2 (1983)1) Weldable fine - grained structural steels - Recommendations for processing, in particular for welding

ECSC IC 10 Designation systems for steel - Additional symbols for steel names.

2.2 Стандарти на розміри і допуски

EN 10029 Hot-rolled plates 3 mm thick or above - Tolerances on dimensions, shape and mass

EN 10048 Hot-rolled narrow steel strip -Tolerances on dimensions and shape

EN 10051 Continuously hot-rolled non-coated sheet and strip of non - alloy and alloy steels - Tolerances on dimensions and shape

EURONORM 91 (1981)1) Hot-rolled wide flats - Tolerances on dimensions, shape and mass.

2.3 Стандарти на випробовування

EN 10002-1 Metallic materials - Tensile testing - Part 1: Method of test (at ambient temperature)

EN 10045-1 Metallic materials - Charpy impact test - Part 1: Test method

EURONORM 6 (1955)1) Bend test on steel

EURONORM 12 (1955)1) Bend test on steel sheet and strip with a thickness less than 3 mm

EURONORM 18 (1979)1) Selection and preparation of samples and test pieces for steel and iron and steel products

EURONORM 103 (1971 )1) Microscopic determination of the ferritic and austenitic grain size of steel

EURONORM 160 (1985)1) Manual ultrasonic testing of plate in thickness > 6 mm (reflection method)

ISO 2566-1 (1984) Steel - Conversion of elongation values - Part 1: Cardon and low alloy steels.

1) До перетворення EURONORM на Європейський стандарт їх можна застосовувати або посилатися на відповідний національний стандарт, перелік яких наведено в додатку А цього стандарту.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

2.1 Загальні стандарти

EN 10020 Сталі. Визначення й класифікація (в Україні прийнято як ДСТУ EN 10020:2007)

EN 10021 Вироби стальні та чавунні. Загальні технічні вимоги (в Україні прийнято як ДСТУ EN 10021-2002)

EN 10027-1 Сталь. Системи позначання. Частина 1. Назви сталі. Основні символи (в Україні прийнято як ДСТУ EN 10027-1:2004)

EN 10027-2 Сталь. Системи позначання. Частина 2. Система нумерації (в Україні прийнято як ДСТУ EN 10027-2:2004)

EN 10052:1993 Термічне оброблення виробів з чорних металів. Словник термінів

EN 10079:1992 Вироби сталеві. Номенклатура (в Україні прийнято як ДСТУ EN 10079-2002)

EN 10163-1 Лист сталевий гарячекатаний товстий, широка штаба та профілі. Вимоги до якості поверхні в разі постачання. Частина 1. Загальні вимоги (в Україні прийнято як ДСТУ EN 10163-1:2005)

EN 10163-2 Лист сталевий гарячекатаний товстий, широка штаба та профілі. Вимоги до якості поверхні в разі постачання. Частина 2. Загальні вимоги (в Україні прийнято як ДСТУ EN 10163-2:2005)

EN 10164 Вироби сталеві з поліпшеними деформаційними властивостями у перпендикулярному до поверхні виробу напрямку. Технічні умови постачання

EN 10204 Вироби металеві. Види документів контролю (в Україні прийнято як ДСТУ EN 10204-2001)

EURONORM 162 (1981) Профілі холоднокатані. Технічні умови постачання

EURONORM 168 (1986) Вироби з чавуну і сталі. Документи контролю. Зміст

ECSC ІС 2 (1983) Сталі конструкційні дрібнозернисті зварювані. Рекомендації для процесів, особливого зварювання

ECSC ІС 10 Системи познак сталі. Додаткові символи для назв сталі.

2.2 Стандарти на розміри і допуски

EN 10029 Листи сталеві гарячекатані завтовшки 3 мм і більше. Допуски на розміри, форму та масу (В Україні прийнято як ДСТУ EN 10029:2005)

EN 10048 Штаба сталева гарячекатана вузька. Допуски на розміри та форму (в Україні прийнято як ДСТУ EN 10048:2005)

EN 10051 Прокат листовий і штаба без покриву, отримані безперервним гарячим прокатуванням, з нелегованої і легованої сталі. Допуски на розміри та форму

EURONORM 91 (1981) Вироби плоскі гарячекатані. Допуски на розміри, форму і масу.

2.3 Стандарти на випробовування

EN 10002-1 Металеві матеріали. Випробування на розтяг. Частинаї. Метод випробовування за кімнатної температури

EN 10045-1 Матеріали металеві. Випробовування на удар за Шарпі. Частина 1. Метод випробовування (в Україні прийнято як ДСТУ EN 10045-1:2006)

EURONORM 6 (1955) Випробовування на згин сталі

EURONORM 12 (1955) Випробовування на згин сталевих листів і штаби товщиною менше ніж 3 мм

EURONORM 18 (1979) Відбирання і підготовка проб і випробних зразків сталі, чавуну і сталевих виробів

EURONORM 103 (1971) Мікрографічне визначення розміру феритного і аустенітного зерна сталі

EURONORM 160 (1985) Настанова щодо ультразвукового випробовування листів товщиною ≥ 6 мм (метод відбиття)

ISO 2566-1 (1984) Сталі. Перетворення величин видовження. Частина 1. Вуглецеві та низьколеговані сталі.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2023 Всі права захищені
UA   |   RU
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ