ДСТУ ISO 37:2007 Каучук вулканізований або термопластичний. Метод визначення характеристик залежності деформації від напруження під час розтягування (ISO 37:2005, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 20047 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ ISO 37:2007 Каучук вулканізований або термопластичний. Метод визначення характеристик залежності деформації від напруження під час розтягування (ISO 37:2005, IDT)
Дата початку дії01.07.2009
Дата прийняття16.10.2007
Дата скасування дії 01.03.2020
СтатусНедіючий
Мова документаУкраїнська
Новий документДСТУ ISO 37:2019 (ISO 37:2017, IDT)
Затверджуючий документНаказ від 16.10.2007 № 260 Про затвердження національних стандартів України, внесення зміни до наказу від 12.09.2007 № 219
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа37:2007
РозробникДержавний науково-дослідний інститут «Еластик» (ДНДІ «Еластик»)
Додаткові дані Скасований згідно з наказом від 21.08.2019 № 269


ДСТУ EN 60400:2019 Патрони для трубчастих люмінесцентних ламп і стартероутримувачів (EN 60400:2017, IDT; IEC 60400:2017, IDT)

ДСТУ EN 681-1:2016 Ущільнювачі еластомерні. Вимоги до ущільнювальних матеріалів для з’єднань водопровідних та дренажних трубопроводів. Частина 1. Вулканізована гума (EN 681-1:1996; EN 681-1:1996/A1:1998; EN 681-1:1996/A2:2002; EN 681-1:1996/A3:2005; EN 681-1:1996/AC:2002, IDT)

ДСТУ EN 681-3:2016 Ущільнювачі еластомерні. Вимоги до ущільнювальних матеріалів для з’єднань водопровідних та дренажних трубопроводів. Частина 3. Гуми вулканізовані пористі (EN 681-3:2000; EN 681-3:2000/А1:2002; EN 681-3:2000/А2:2005, IDT)

ДСТУ EN 681-4:2016 Ущільнювачі еластомерні. Вимоги до ущільнювальних матеріалів для з’єднань водопровідних та дренажних трубопроводів. Частина 4. Ущільнювальні елементи поліуретанові литі (EN 681-4:2000; EN 681-4:2000/А1:2002; EN 681-4:2000/А2:2005, IDT)

ДСТУ ISO 22721:2014 Стрічки конвеєрні з тканинним каркасом, покриті гумою або пластиком, для підземних гірничих робіт. Технічні вимоги (ISO 22721:2007, IDТ)

ДСТУ ISO 2398:2012 Рукави ґумові, армовані текстильними матеріалами, для стисненого повітря. Технічні умови (ISO 2398:2006, IDT)

ДСТУ ISO 8029:2013 Рукави пластмасові. Розбірні армовані текстильними матеріалами водяні рукави загальної призначеності. Технічні умови (ISO 8029:2007, IDT)

Наказ від 21.08.2019 № 269 Про прийняття та скасування національних стандартів

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

КАУЧУК ВУЛКАНІЗОВАНИЙ
АБО ТЕРМОПЛАСТИЧНИЙ
Метод визначення характеристик
залежності деформації від напруження
під час розтягування
(ISO 37:2005, IDТ)

ДСТУ ISO 37:2007

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2012

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Державний науково-дослідний інститут «Еластик» (ДНДІ «Еластик»)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Н. Кобилінська; Л. Мельник, канд. техн. наук; О. Миронець; Н. Савельєва, канд. техн. наук

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 16 жовтня 2007 р. № 260 з 2009-07-01

3 Стандарт відповідає ISO 37:2005 Rubber, vulcanized or thermoplastic — Determination of tensile stress-strein properties (Каучук вулканізований або термопластичний. Визначення характеристик залежності деформації від напруження під час розтягування)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Суть методу

5 Загальні положення

6 Випробні зразки

7 Апаратура

8 Кількість випробних зразків

9 Підготовляння зразків для випробовування

10 Кондиціювання проб і випробних зразків

11 Маркування гантелеподібних випробних зразків

12 Вимірювання випробних зразків

13 Методика виконання

14 Температура випробовування

15 Обчислювання результатів

16 Опрацьовування результатів

17 Протокол випробування

Додаток А Підготовляння кільцевих випробних зразків типу В

Додаток В Точність

Додаток С Аналізування даних щодо форми гантелеподібних випробних зразків у МВП

Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ISO 37:2005 Rubber, vulcanized or thermoplastic — Determination of tensile stress-strein properties (Каучук вулканізований або термопластичний. Визначення характеристик залежності деформації від напруження під час розтягування).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 128 «Каучуки, гуми та гумові вироби».

Під час перекладу структуру стандарту не змінювали і до нього не вносили технічні зміни.

Познаки символів такі, як і в оригіналі ISO 37:2005.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— англійські терміни та назви подано згідно зі стандартизованою національною термінологією;

— у розділі 2 «Нормативні посилання» подано «Національне пояснення», де наведено переклад українською мовою назв стандартів, яке у тексті виділено рамкою;

— структурні елементи цього стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст» та «Національний вступ» — оформлено згідно з вимогами комплексу стандартів «Національна стандартизація».

На цей час чинні такі нормативні документи, на які є посилання в цьому стандарті:

ISO 5893:2002 Прилади для випробовування гуми та пластмас. Прилади для випробовування на згинання, розтягання та стискання (за постійної швидкості переміщування). Технічні умови;

ISO 23529:2004 Каучук. Загальні методи підготовляння й кондиціювання випробних зразків для фізичних методів випробовування.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

КАУЧУК ВУЛКАНІЗОВАНИЙ АБО ТЕРМОПЛАСТИЧНИЙ
Метод визначення характеристик залежності деформації
від напруження під час розтягування

КАУЧУК ВУЛКАНИЗИРОВАННЫЙ ИЛИ ТЕРМОПЛАСТИЧНЫЙ
Метод определения характеристик зависимости деформации
от напряжения при растяжении

RUBBER, VULCANIZED OR THERMOPLASTIC
Method for determination
of tensile stress-strein properties

Чинний від 2009-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює метод визначання характеристик залежності деформації від напруження під час розтягування вулканізованих і термопластичних каучуків.

Характеристики (властивості), які можуть бути визначені — міцність, видовження під час розривання, напруження за певного видовження, видовження за певного напруження, напруження за текучості й відносне видовження під час розривання. Вимірювання напруження за текучості й деформації застосовують тільки для деяких термопластичних каучуків та інших визначених складів.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи мають положення, які через посилання в цьому тексті становлять положення цього національного стандарту. У разі датованих посилань пізніші зміни до будь-якого з цих видань або перегляд їх не застосовують. Однак учасникам угод, базованих на цьому стандарті, рекомендовано застосовувати найновіші видання нормативних документів, на які зроблено посилання. У разі недатованих посилань застосовують найостаннішу редакцію цього документа з усіма змінами і поправками до нього. Члени ІЕС та ISO впорядковують каталоги чинних міжнародних стандартів.

ISO 5893 Rubber and plastics test equipment - Tensile, flexural and compression types (constant rate of traverse) - Specification

ISO 23529:2004 Rubber - General procedures for preparing and conditioning test pieces for physical test methods.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 5893 Прилади для випробовування гуми та пластмас. Прилади для випробовування на згинання, розтягання та стискання (за постійної швидкості переміщування). Технічні умови

ISO 23529:2004 Каучук. Загальні методи для підготовляння і кондиціювання випробних зразків для фізичних методів випробовування.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2023 Всі права захищені
UA   |   RU
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ