ДСТУ Б А.2.4-14:2005 Автоматизовані системи технічного діагностування будівельних конструкцій. Технічне завдання

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19798 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ Б А.2.4-14:2005 Автоматизовані системи технічного діагностування будівельних конструкцій. Технічне завдання
Дата початку дії01.07.2005
Дата прийняття11.02.2005
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
Затверджуючий документНаказ від 11.02.2005 № 36 Про затвердження ДСТУ Б А.2.4-14:2005 Автоматизовані системи технічного діагностування будівельних конструкцій. Технічне завдання
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документаА.2.4-14:2005
РозробникДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» (НДІБК)
Орган, що прийнявДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» (НДІБК)


ГОСТ 2.501-88 (СТ СЭВ 159-83) Єдина система конструкторської документації. Правила обліку та зберігання

ГОСТ 27751-88 Надійність будівельних конструкцій і основ. Основні положення по розрахунку

ГОСТ 27751-88 Надійність будівельних конструкцій і основ. Основні положення по розрахунку (СТ СЭВ 384-87). Зміна № 1

ГОСТ 34.201-89 Інформаційна технологія. Комплекс стандартів на автоматизовані системи. Види, комплектність і позначення документів при створенні автоматизованих систем. Зі зміною № 1

ГОСТ 34.601-90 Інформаційна технологія. Комплекс стандартів на автоматизовані системи. Автоматизовані системи. Стадії створення

ГОСТ 34.602-89 Технічне завдання на створення автоматизованої системи

ДСТУ 2226-93 Автоматизовані системи. Терміни та визначення

ДСТУ 2938-94 Системи оброблення інформації. Основні поняття. Терміни та визначення (ISO 2382-1:1993, NEQ)

ДСТУ 3575-97 Патентні дослідження. Основні положення та порядок проведення

ДСТУ 3973-2000. Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Правила виконання науково-дослідних робіт. Загальні положення

ДСТУ 3974-2000 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Правила виконання дослідно-конструкторських робіт. Загальні положення

Наказ від 27.11.1997 № 32/288 Про заходи щодо виконання постанови Кабінету Міністрів України від 05.05.97 № 409 Про забезпечення надійності і безпечної експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж

Наказ від 27.11.1997 № 32/288 Структура реєстру аварійно небезпечних виробничих будівель і споруд


Актуальні будівельні норми та нормативні документи національного рівня у галузі будівництва для відновлення України

ДСТУ-Н Б В.1.2-17:2016 Настанова щодо науково-технічного моніторингу будівель і споруд

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2020 року)

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2021 року)

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2022 року)

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.07.2019 року)

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.07.2021 року)

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.07.2022 року)

Чинні національні нормативні документи України у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2019 року)

Чинні національні нормативні документи України у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.05.2018 року)

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Система проектної документації для будівництва

АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ
ТЕХНІЧНОГО ДІАГНОСТУВАННЯ
БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ

Технічне завдання

ДСТУ Б А.2.4-14:2005

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖБУД УКРАЇНИ
2005

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державним науково-дослідним інститутом будівельних конструкцій Держбуду України

РОЗРОБНИКИ: В. Глуховський; П. Кривошеев, канд. техн. наук; Ю. Немчинов, док. техн. наук; В. Приємський; Ю.Радиш, канд. фіз.-мат. наук; О. Хавкін, канд. техн. наук (керівник розробки); А. Юров

2 ВНЕСЕНО ДО ПРИЙНЯТТЯ: Управлінням науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві Держбуду України

3 ПОГОДЖЕНО: Корпорацією “Укрмонтажспецбуд” (лист № ВА/100-17-04 від 05.04.2004 р.)

4 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держбуду України від 11 02.2005 р. № 36

5 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Вимоги до технічного завдання

4.1 Загальні вимоги

4.2 Вимоги до складу та змісту

4.3 Правила оформлення

4.4 Порядок розроблення, погодження та затвердження

Додаток А Форма титульного та останнього аркушів ТЗ на АСТД

ВСТУП

Мета розроблення цього стандарту — установити вимоги до складу, змісту, правил оформлення, порядку розроблення, узгодження та затвердження документа «Технічне завдання на створення (удосконалення або модернізацію) автоматизованої системи технічного діагностування будівельних конструкцій» (далі — ТЗ), який є основним вихідним документом, що визначає вимоги та порядок створення автоматизованої системи технічного діагностування будівельних конструкцій (далі — АСТД), згідно з яким проводиться розроблення АСТД та її приймання в експлуатацію.

Діюча в Україні та СНД нормативна база містить такі стандарти, які лише частково можуть бути використані для розроблення ТЗ на АСТД:

ДСТУ 3974-2000 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Правила виконання дослідно-конструкторських робіт. Загальні положення

ГОСТ 19.201-78 Единая система программной документации. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению (Єдина система програмної документації. Технічне завдання. Вимоги до змісту та оформлення)

ГОСТ 34.602-89 Информационная технология. Комплекс стандартов на создание автоматизированной системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы (Інформаційна технологія. Комплекс стандартів на створення автоматизованої системи. Технічне завдання на створення автоматизованої системи)

Вказані документи є загальнотехнічними стандартами, які не враховують специфіку АСТД будівельних конструкцій. ДСТУ 3974 регламентує виконання ДКР у цілому та містить лише загальні вказівки щодо формування ТЗ. ГОСТ 19.201-78 регламентує розроблення ТЗ на програмні засоби і може бути використаний тільки для формування відповідного розділу ТЗ на АСТД. Нормативним документом, що найбільш повно встановлює порядок розроблення технічного завдання на автоматизовані системи, є ГОСТ 34.602-89. Разом з тим, цей стандарт містить низку положень, які потребують гармонізації з чинними національними стандартами, а також уточнення та конкретизації для АСТД будівельних конструкцій.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ ТЕХНІЧНОГО
ДІАГНОСТУВАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ
Технічне завдання

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО
ДИАГНОСТИРОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Техническое задание

COMPUTER-AIDED TEST SYSTEMS OF BUILDING CONSTRUCTIONS
Technical directions

Чинний від 2005-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на автоматизовані системи технічного діагностування (АСТД) будівельних конструкцій (БК) будинків, будівель та споруд виробничого та цивільного призначення першого та другого рівня відповідальності згідно з ГОСТ 27751 під час їх будівництва, експлуатації або реконструкції та встановлює склад, зміст, правила оформлення, порядок розроблення, погодження та затвердження документа «Технічне завдання на створення (удосконалення або модернізацію) автоматизованої системи технічного діагностування будівельних конструкцій» (ТЗ).

1.2 Цей стандарт встановлює вимоги до ТЗ на знов створювані і/або ті, що піддягають удосконаленню або модернізації, АСТД, які призначені для контролю, прогнозування або діагностування технічного стану БК.

1.3 Цей стандарт застосовується на підприємствах, установах і в організаціях, що діють на території України, які створюють АСТД БК або є замовниками на їх створення.

1.4 Вимоги щодо безпечності АСТД викладено в 4.2.9.5.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ Б В.2,6-25-2003 Автоматизовані системи технічного діагностування будівельних конструкцій. Загальні технічні вимоги

ДСТУ 2226-93 Автоматизовані системи. Терміни та визначення

ДСТУ 2938-94 Системи оброблення інформації. Основні поняття. Терміни та визначення

ДСТУ 3575-97 Патентні дослідження. Основні положення та порядок проведення

ДСТУ 3973-2000 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Правила виконання науково-дослідних робіт. Загальні положення

ДСТУ 3974-2000 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Правила виконання дослідно-конструкторських робіт. Загальні положення

Нормативні документи з питань обстежень, паспортизації, безпечної та надійної експлуатації виробничих будівель та споруд. Правила обстежень, оцінки технічного стану та паспортизації виробничих будинків та споруд. Затверджені загальним наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України та Держнаглядохоронпраці України від 27 листопада 1997 р. за № 32/288 та чинні з 1 грудня 1997 р.

ГОСТ 2.501-88 (СТ СЭВ 159-83) Единая система конструкторской документации. Правила учета и хранения (Єдина система конструкторської документації. Правила обліку та збереження)

ГОСТ 6.10.4-84 Унифицированные системы документации. Придание юридической силы документам на машинном носителе и машинограмме, создаваемым средствами вычислительной техники. Основные положения (Уніфіковані системи документації. Надання юридичної чинності документам на машинному носії та машинограмі, які створені засобами обчислювальної техніки. Основні положення)

ГОСТ 34.201-89 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем (Комплекс стандартів на автоматизовані системи. Види, комплектність та позначення документів при створенні автоматизованих систем)

ГОСТ 34.601-90 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания (Комплекс стандартів на автоматизовані системи. Автоматизовані системи. Стадії створення)

ГОСТ 27751-88 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения по расчету (Надійність будівельних конструкцій та основ. Основні положення з розрахунку)

РД 50-34.698-90 Методические указания. Информационная технология. Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов (Методичні вказівки. Інформаційна технологія. Комплекс стандартів та керівних документів на автоматизовані системи. Автоматизовані системи. Вимоги до змісту документів)

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2022 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ