ДСТУ Б В.2.7-43-96 Бетони важкі. Технічні умови

Для роботи з текстом документа (друк документа, пошук по тексту)
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19168 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ Б В.2.7-43-96 Бетони важкі. Технічні умови
Дата початку дії01.01.1997
Дата прийняття02.09.1996
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська/Російська
На замінуГОСТ 26633-91
Затверджуючий документНаказ від 02.09.1996 № 157
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документаВ.2.7-43-96
РозробникДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» (НДІБК)
Орган, що прийнявДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» (НДІБК)


У даному документі немає посилань на інші нормативні документи.


ГБН В.2.3-00013741-12:2010 Магістральні трубопроводи. Лінійна частина. Баластування та закріплення

ГБН В.2.3-37472062-3:2015 Захист конструкцій будівель і споруд залізничного транспорту від корозійного руйнування

ДБН В.2.5-75:2013 Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування. Зміна № 1

ДСТУ 8751:2017 Безпека дорожнього руху. Огородження дорожні і напрямні пристрої. Правила використання. Загальні технічні вимоги

ДСТУ 8800:2018 Настанова з улаштування залізобетонних дорожніх огороджень парапетного типу

ДСТУ 8858:2019 Суміші цементобетонні дорожні та цементобетон дорожній. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.6-209:2016 Шпали залізобетонні попередньо напружені для залізниць колії 1520 і 1435 мм. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.6-2:2009 Конструкції будинків і споруд. Вироби бетонні і залізобетонні. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-96-2000 Суміші бетонні. Технічні умови (ГОСТ 7473-94)

ДСТУ-Н Б В.2.1-29:2014 Настанова щодо проектування і улаштування заглиблених споруд способом стіна в грунті

ДСТУ-Н Б В.2.3-34:2016 Настанова з виконання робіт при будівництві мостів та труб

ДСТУ-Н Б В.2.3-36:2016 Настанова з влаштування жорсткого дорожнього одягу

ДСТУ-Н Б В.2.6-203:2015 Настанова з виконання робіт при виготовленні та монтажі будівельних конструкцій

ДСТУ-Н Б В.2.6-218:2016 Настанова з проектування та виготовлення конструкцій з дисперсноармованого бетону

Каталог будівельних норм та нормативних документів національного рівня у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів України (станом на 1 січня 2018 року)

М 42.1-37641918-770:2018 Методика розрахунку асфальтобетонного покриття металевих автодорожніх мостів на тріщиностійкість від дії транспорту

М 42.1-37641918-772:2018 Методика визначення гранулометричного складу цементобетонних дорожніх сумішей

М 42.1-37641918-777:2019 Методика розрахунку надійності жорсткого дорожнього одягу, армованого неметалевою композитною арматурою

МВ 02071168-732:2014 Методичні вказівки з оцінки сумісності цементів і хімічних добавок, які використовуються для дорожніх цементобетонів

МР В.3.1-37641918-907:2019 Методичні рекомендації з поточного ремонту та експлуатаційного утримання цементобетонного покриття автомобільних доріг загального користування

МР В.3.2-03450778-836:2014 Методичні рекомендації щодо виконання бетонувальних робіт на мостових конструкціях за умов понижених температур

Перелік скасованих будівельних нормативів і відповідні їм діючі нормативні документи, прийняті на заміну станом на 01.02.2020 року

Перелік скасованих будівельних нормативів і відповідні їм діючі нормативні документи, прийняті на заміну станом на 01.07.2019 року

Р В.2.3-37641918-892:2018 Рекомендації застосування неметалевих композитних ґраток при ремонті залізобетонних транспортних споруд методом торкретування

Регламент контролю якості улаштування монолітних залізобетонних конструкцій

СОУ 42.1-37641918-087:2013 Автомобільні дороги. Інженерно-технічний супровід будівництва об`єктів дорожнього комплексу

СОУ 42.1-37641918-087:2019 Автомобільні дороги. Інженерно-технічний супровід будівництва об’єктів дорожнього господарства

СОУ 42.1-37641918-112:2014 Ремонт залізобетонних конструкцій мостів з використанням технології торкретування

Технічний нагляд. Довідковий посібник

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2020 року)

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.07.2019 року)

Чинні національні нормативні документи України у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2019 року)

Чинні національні нормативні документи України у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.05.2018 року)

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Будівельні матеріали
БЕТОНИ ВАЖКІ
Технічні умови

Відповідає офіційному тексту

Держкоммістобудування України
Київ 1997

Передмова

1 РОЗРОБЛЕНО Науково-дослідним інститутом будівельних конструкцій (НДІБК) Держкоммістобудування України

2 ВНЕСЕНО Управлінням будівельної індустрії, механізації і промисловості будівельних матеріалів Державного комітету України у справах містобудування і архітектури

3 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ Наказом Державного комітету України у справах містобудування і архітектури № 157 від 2.09.96 р.

4 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ 3 наданням чинності цьому стандарту на території України припиняє дію ГОСТ 26633-91

Зміст

1 Галузь використання

2 Нормативні посилання

3 Технічні вимоги

3.1 Вимоги до бетонів

3.2 Вимоги до бетонних сумішей

3.3 Вимоги до в'яжучих матеріалів

3.4 Вимоги до заповнювачів

4 Вимоги безпеки і охорони навколишнього середовища

5 Правила приймання

6 Методи контролю

Додаток А Співвідношення між класами бетону за міцністю на стиск та розтяг і марками

Додаток Б Види шкідливих домішок та характер можливого впливу їх на бетон

Додаток В Додаткові вимоги до заповнювачів для бетонів, що призначаються для різних видів будівництва

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Будівельні матеріали
Бетони важкі
Технічні умови

Строительные материалы
Бетоны тяжелые
Технические условия

Вuіldіпg mаteгials
Неаvy weight concretes
Sресіfісаtions

Чинний від 1997-01-01

1 Галузь використання

Цей стандарт поширюється на конструкційні важкі та дрібнозернисті бетони далі - бетони) на цементах різних видів, які використовуються в усіх видах будівництва.

Вимог цього стандарту треба додержуватись при розробці нових та перегляді діючих стандартів, проектної та технологічної документації на збірні і монолітні бетонні і залізобетонні вироби, конструкції та споруди далі в цьому стандарті - конструкції).

Бетони треба виготовляти у відповідності з вимогами цього стандарту за нормативно-технічною документацією на конструкції конкретних видів, яка затверджена у встановленому порядку.

Вимоги 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.2.1, 3.2.3, 3.2.4, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.5, 3.4.6, 3.4.7, 3.4.8, 3.4.9, 3.4.10, 3.4.11, 3.4.12, 3.4.14, 3.6, 3.7, розділу 4, додатків А та В є обов'язковими.

2 Нормативні посилання

В цьому стандарті є посилання на такі документи:

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

ГОСТ 12.1.014-84 ССБТ. Воздух рабочей зоны. Метод измерения концентраций вредных веществ индикаторными трубками

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.4.013-85 Е ССБТ. Очки защитные. Общие технические условия.

ГОСТ 12.4-041-89 ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующие. Общие технические требования

ГОСТ 12.4.103-83 ССБТ. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация

ГОСТ 7473-85 Смеси бетонные. Технические условия

ГОСТ 8267-82 Щебень из природного камня для строительных работ. Технические условия

ГОСТ 8268-82 Гравий для строительных работ. Технические условия

ГОСТ 8269-87 Щебень из природного камня, гравий и щебень из гравия для строительных работ. Методы испытаний

ГОСТ 8735-88 Песок для строительных работ. Методы испытаний

ГОСТ 10060-87 Бетоны. Методы контроля морозостойкости

ГОСТ 10178-85 Портландцемент и шлакопортландцемент Технические условия

ГОСТ 10180-90 Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам

ГОСТ 10181.0-81 Смеси бетонные. Общие требования к методам испытаний

ГОСТ 10181.2-81 Смеси бетонные. Методы определения плотности

ГОСТ 10181.3-81 Смеси бетонные. Методы определения пористости

ГОСТ 10181.4-81 Смеси бетонные. Методы определения расслаиваемости

ГОСТ 10260-82 Щебень из гравия для строительных работ. Технические условия

ГОСТ 12730.1-78 Бетоны. Методы определения плотности

ГОСТ 12730.2-78 Бетоны. Методы определения влажности

ГОСТ 12730.3-78 Бетоны. Методы определения водопоглощения.

ГОСТ 12730.4-78 Бетоны. Методы определения показателей пористости.

ГОСТ 12730.5-84 Бетоны. Методы определения водонепроницаемости

ГОСТ 13087-81 Бетоны. Методы определения истираемости

ГОСТ 17624*87 Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности

ГОСТ 18105-86 Бетоны. Правила контроля прочности

ГОСТ 22236-85 Цементы. Правила приемки

ГОСТ 22266-76 Цементы сульфатостойкие. Технические условия

ГОСТ 22690-88 Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля

ГОСТ 22783-77 Бетоны. Метод ускоренного определения прочности на сжатие.

ГОСТ 23254-78 Щебень для строительных работ из попутно добываемых пород и отходов горнообогатительных предприятий. Технические условия

ГОСТ 23464-79 Цементы. Классификация

ГОСТ 23732-79 Вода для бетонов и растворов. Технические условия

ГОСТ 23845-86 Породы горные скальные для производства щебня для строительных работ. Технические требования и методы испытаний

ГОСТ 24211-91 Добавки для бетонов. Общие технические требования

ГОСТ 24316-80 Бетоны. Методы определения тепловыделения при твердении

ГОСТ 24452-80 Бетоны. Методы определения призменной прочности, модуля упругости и коэффициента Пуассона

ГОСТ 24544-81 Бетоны. Методы определения деформации и усадки и ползучести

ГОСТ 24545-81 Бетоны. Методы испытаний на выносливость

ГОСТ 25192-82 Бетоны. Классификация и общие технические требования

ГОСТ 25592-91 Смеси золошлаковые тепловых электростанций для бетонов. Технические условия

ГОСТ 25818-91 Золы-уноса тепловых электростанций для бетона. Технические условия

ГОСТ 26134-84 Бетоны. Ультразвуковой метод определения морозостойкости

ГОСТ 26193-84 Материалы из отсевов дробления изверженных горных пород для строительных работ. Технические условия

ГОСТ 26644-85 Щебень и песок из шлаков тепловых электростанций для бетона. Технические условия

ГОСТ 27006-86 Бетоны. Правила подбора состава

ГОСТ 28570-90 Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобранным из конструкций

СНиП ІІІ-4-80* Техника безопасности в строительстве

СНиП 2.03.01-842.03.01-84* Бетонные и железобетонные конструкции. Нормы проектирования

СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии

ДСТУ Б В.2.6-2-95 Вироби бетонні і залізобетонні. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-32-95 Пісок щільний природний для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і робіт. Технічні умови

РСН 356-91 Положение о радиационном контроле на обьектах строительства и предприятиях стройиндустрии и стройматериалов Украины

РСТ УССР 5024-83 Вяжущее шлакощелочное. Технические условия

ИСО 3893-78 Основы расчета строительных конструкций

Руководство по подбору составов тяжелого бетона. НИИЖБ, изд. 1979.

Правила техники безопасности и производственной санитарии в производстве сборных бетонных и железобетонных конструкций и изделий. 1988.

Повна версія документа доступна безкоштовно авторизованим користувачам.

Увійти в Особистий кабінет

© 2020 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com