ДСТУ Б В.2.7-47-96 Бетони. Методи визначення морозостiйкостi. Загальні вимоги (ГОСТ 10060.0-95)

Для роботи з текстом документа (друк документа, пошук по тексту)
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19003 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ Б В.2.7-47-96 Бетони. Методи визначення морозостiйкостi. Загальні вимоги (ГОСТ 10060.0-95)
Дата початку дії01.04.1997
Дата прийняття01.11.1996
СтатусДіючий
На замінуГОСТ 10060-87 в частині загальних вимог до визначення морозостійкості
Затверджуючий документНаказ від 01.11.1996 № 189
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документаБ В.2.7-47-96
РозробникНауково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут бетону та залізобетону (НДІЗБ)
Орган, що прийнявНауково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут бетону та залізобетону (НДІЗБ)


У даному документі немає посилань на інші нормативні документи.


ГБН В.2.3-37472062-3:2015 Захист конструкцій будівель і споруд залізничного транспорту від корозійного руйнування

ДСТУ Б В.2.6-2:2009 Конструкції будинків і споруд. Вироби бетонні і залізобетонні. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-96-2000 Суміші бетонні. Технічні умови (ГОСТ 7473-94)

Перелік скасованих будівельних нормативів і відповідні їм діючі нормативні документи, прийняті на заміну станом на 01.02.2020 року

Перелік скасованих будівельних нормативів і відповідні їм діючі нормативні документи, прийняті на заміну станом на 01.07.2019 року

СОУ 42.1-37641918-087:2013 Автомобільні дороги. Інженерно-технічний супровід будівництва об`єктів дорожнього комплексу

СОУ 42.1-37641918-087:2019 Автомобільні дороги. Інженерно-технічний супровід будівництва об’єктів дорожнього господарства

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2020 року)

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.07.2019 року)

Чинні національні нормативні документи України у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2019 року)

Чинні національні нормативні документи України у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.05.2018 року)

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

  ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ       МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ  СТАНДАРТ

----------------------------------------------------------------

     Будiвельнi матерiали

            БЕТОНИ.                           БЕТОНЫ.

       МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ                МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

        МОРОЗОСТIЙКОСТI                   МОРОЗОСТОЙКОСТИ

        Загальнi вимоги                  Общие требования

      ДСТУ Б В.2.7-47-96                 ГОСТ  10060.0-95

       ГОСТ 10060.0-95)

       Видання офiцiйне                 Издание официальное

   Державний комiтет України      Межгосударственная  научно-тех-

   у справах мiстобудування       ническая комиссия по стандарти-

         i архiтектури            зации и техническому нормирова-

                                  нию в строительстве


         Передмова                         Предисловие

1 РОЗРОБЛЕНИЙ                     1 РАЗРАБОТАН

Науково-дослiдним,    проектно-   Научно-исследовательским,  про-

конструкторським i  технологич-   ектно-конструкторским и  техно-

ним iнститутом бетону та  залi-   логическим  институтом бетона и

зобетону  НИИЖБ )  Росiйської   железобетона НИИЖБ) Российской

Федерацiї                         Федерации

ВНЕСЕНИЙ   Мiнбудом Росiї         ВНЕСЕН  Минстроем России

2  ПРИЙНЯТИЙ                      2  ПРИНЯТ

Мiждержавною  науково-технiчною   Межгосударственной  научно-тех-

комiсiєю  iз  стандартизацiї та   нической  комиссией по стандар-

Повна версія документа доступна безкоштовно авторизованим користувачам.

Увійти в Особистий кабінет

© 2020 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com