ДСТУ Б В.2.1-2-96 Основи та підвалини будинків і споруд . Ґрунти. Класифікація (ГОСТ 25100-95)

Для роботи з текстом документа (друк документа, пошук по тексту)
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19421 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ Б В.2.1-2-96 Основи та підвалини будинків і споруд . Ґрунти. Класифікація (ГОСТ 25100-95)
Дата початку дії01.04.1997
Дата прийняття01.11.1996
СтатусДіючий
На замінуГОСТ 25100-82
Затверджуючий документНаказ від 01.11.1996 № 189
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документаВ.2.1-2-96
РозробникВиробничий і науково-дослідний інститут з інженерних вишукувань в будівництві (ВНДІВБ)
Орган, що прийнявВиробничий і науково-дослідний інститут з інженерних вишукувань в будівництві (ВНДІВБ)


У даному документі немає посилань на інші нормативні документи.


АД А.2.4-37641918-006:2018 Альбом типових проектних рішень конструкцій земляного полотна автомобільних доріг загального користування

ГБН В.2.3-37641918-559:2019 Автомобільні дороги. Дорожній одяг нежорсткий. Проектування

ДБН А.2.1-1:2014 Вишукування, проектування і територіальна діяльність. Вишукування. Інженерні вишукування для будівництва. Проект, друга редакція

ДБН В.2.1-10:2018 Основи і фундаменти будівель та споруд. Основні положення

ДБН В.2.3-19:2018 Споруди транспорту. Залізниці колії 1520 мм. Норми проектування

ДБН В.2.3-5:2018 Вулиці та дороги населених пунктів

ДБН Д.2.2-1-99 Збірник 1. Земляні роботи

ДСТУ 8771:2018 Матеріали з вапняків для дорожніх робіт. Технічні умови

ДСТУ 8772:2018 Порошок мінеральний для асфальтобетонних сумішей. Методи випробування

ДСТУ 8801:2018 Автомобільні дороги. Настанова з влаштування шарів дорожнього одягу з укріплених ґрунтів

ДСТУ Б В.2.7-121:2014 Порошок мінеральний для асфальтобетонних сумішей. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-121:2014 Порошок мінеральний для асфальтобетонних сумішей. Технічні умови. Зміна № 1

ДСТУ Б В.2.7-305:2015 Суміші бітумомінеральні дорожні. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-307:2015 Вторинні продукти вугільної промисловості для будівництва автомобільних доріг. Класифікація

ДСТУ Б В.2.7-309:2016 Ґрунти, укріплені в`яжучим. Методи випробувань

ДСТУ Б Д.2.2-1:2012 Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Земляні роботи (Збірник 1) (ДБН Д.2.2-1-99, MOD)

ДСТУ-Н Б А.3.1-14:2010 Управління, організація і технологія. Настанова з проведення експертизи суб`єктів будівельної діяльності щодо їх спроможності здійснювати господарську діяльність, пов`язану із створенням об`єктів архітектури

ДСТУ-Н Б В.1.1-40:2016 Настанова щодо проектування будівель і споруд на слабких ґрунтах

ДСТУ-Н Б В.2.3-31:2015 Настанова щодо влаштування насипів транспортних споруд з вторинних продуктів вугільної промисловості

ДСТУ-Н Б В.2.3-32:2016 Настанова з улаштування земляного полотна автомобільних доріг

ДСТУ-Н Б В.2.3-41:2016 Настанова з проектування дренажних конструкцій мілкого закладання на автомобільних дорогах

ДСТУ-Н Б В.2.5-40:2009 Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Проектування та монтаж мереж водопостачання та каналізації з пластикових труб

ДСТУ-Н Б В.2.5-81:2015 Настанова з проектування, будівництва та контролю якості теплових мереж з термостійких полімерних попередньо ізольованих гнучких труб

ДСТУ-П 8706:2017 Автомобільні дороги. Визначення границь пластичності ґрунтів методом багатоступеневої пенетрації

Каталог будівельних норм та нормативних документів національного рівня у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів України (станом на 1 січня 2018 року)

Перелік скасованих будівельних нормативів і відповідні їм діючі нормативні документи, прийняті на заміну станом на 01.02.2020 року

Перелік скасованих будівельних нормативів і відповідні їм діючі нормативні документи, прийняті на заміну станом на 01.07.2019 року

Р В.2.3-21476215-863:2015 Рекомендації з проектування дорожнього одягу автомобільних доріг загального користування

Р Г.1-02070915-845:2014 Рекомендації щодо удосконалення вітчизняної нормативної бази по оцінці якості ущільнення ґрунтів і основ дорожнього одягу

Регламент контролю якості робіт із благоустрою прибудинкової території

СОУ 42.1-37641918-087:2019 Автомобільні дороги. Інженерно-технічний супровід будівництва об’єктів дорожнього господарства

СОУ 42.1-37641918-118:2014 Автомобільні дороги. Визначення вібраційного навантаження. Оцінка впливу на будівлі та споруди

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2020 року)

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.07.2019 року)

Чинні національні нормативні документи України у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2019 року)

Чинні національні нормативні документи України у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.05.2018 року)

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Основи та підвалини будинків і споруд

 

ГРУНТИ. КЛАСИФІКАЦІЯ

ГРУНТЫ. КЛАССИФИКАЦИЯ

ДСТУ Б В.2.1-2-96
(ГОСТ 25100-95)

ГОСТ 25100-95

Відповідає офіційному тексту

Издание официальное

Державний комітет України у справах містобудування і архітектури
Київ 1997

 Межгосударственная научно-техническая комиссия по стандартизации и техническому  нормированию в строительстве

Передмова

Предисловие

1 РОЗРОБЛЕНИЙ

1 РАЗРАБОТАН

Виробничим та науково-дослідним інститутом інженерних вишукувань в будівництві (ПНИИИС) за участю науково-дослідного інституту основ та підземних споруд ім. Герсеванова (НИИОСП), інституту по проектуванню основ та підвалин (Фундаментпроект), державного дорожнього науководослідного інституту (СоюздорНИИ), науково-дослідного інституту транспортного будівництва (ЦНИИС) Російської Федерації

Производственным и научно-исследовательским институтом по инженерным изысканиям в строительстве (ПНИИИС) с участием научно-исследовательского института оснований и подземных сооружений им. Герсеванова (НИИОСП), института по проектированию оснований и фундаментов (Фундаментпроект), государственного дорожного научно-исследовательского института (СоюздорНИИ), научно-исследовательского института транспортного строительства (ЦНИИС) Российской Федерации

ВНЕСЕНИЙ

ВНЕСЕН

Мінбудом Росії

Минстроем России

2 ПРИЙНЯТИЙ

2 ПРИНЯТ

Міждержавною науково-технічною комісією з стандартизації і технічного нормування в будівництві (МНТКБ) 19 квітня 1995 р.

Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации и техническому нормированию в строительстве (МНТКС) 19 апреля 1995 г.

За прийняття проголосували:

За принятие проголосовали:

Найменування держави

 Найменування  органу державного управління 6удівництвом

Наименование государства

Наименование органа государственного управления строительством

Республіка Вірменія

 Держупрархiтектури

Республика Армения

Госупрархитектуры

Республіка Казахстан

 Мінбуд

Республика Казахстан

Минстрой

Киргизька Республіка

 Держбуд

Кыргызская Республика

Госстрой

Російська Федерацiя

 Мін6уд

Российская Федерация

Минстрой

Республіка Таджикистан

 Держбуд

Республика Таджикистан

Госстрой

Республіка Узбекистан

 Держкомархітектбуд

Республика Узбекистан

Госкомархитектстрой

Україна

 Дєржкоммістобудування

Украина

Госкомградостроительства

3 ВВЕДЕНИЙ

 3 ВЗАМЕН

Наказом Держкоммістобудування України 189 від 01.11.96 р на заміну ГОСТ 25100-82

 ГОСТ 25100-82

Даний державний стандарт України не може бути повністю чи частково витворений, тиражований або розповсюджений як офіційне видання без дозволу Держкоммістобудування України

 Настоящий стандарт не может  быть полностью или частично  воспроизведен, тиражирован и  распространен в качестве официального издания без разрешения секретариата МНТКС

"Укрархбудінформ"

Зміст

Содержание

1 Галузь використання

1 Область применения

2 Нормативні посилання

2 Нормативные ссылки

З Визначення

3 Определения

4 Загальнi положення

4 Общие положения

5 Класифікація

5 Классификация

Додаток А

Приложение А

Тєрміни та визначення

Термины и определения

Додаток Б

Приложение Б

Різновиди грунтів

Разновидности грунтов

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Основи та підвалини будинків i споруд

ГРУНТИ. КЛАСИФІКАЦІЯ

Основания и фундаменты зданий и сооружений

ГРУНТЫ. КЛАССИФИКАЦИЯ

Bases and foundations of building and structures

SUILS. CLASSIFICATION

 

 

ДСТУ Б В.2.1-2-96
(ГОСТ 25100-95)

Чинний від 1997-04-01

Дата введения 1996-07-01

1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Цей стандарт розповсюджується на всі грунти та встановлює їх класифікацію, що застосовується при виконанні інженерно-геологічних вишукувань, проектуванні та будівництві.

Настоящий стандарт распространяется на все грунты и устанавливает их классификацию, применяемую при производстве инженерно-геологических изысканий, проектировании и строительстве.

До найменувань грунтів та їх характеристик, передбачених цим стандартом, допускається вводити додаткові найменування та характеристики, якщо це необхідно для більш детального підрозділу грунтів з урахуванням природних умов району будівництва та специфіки окремих видів будівництва.

К наименованиям грунтов и их характеристикам, предусмотренным настоящим стандартом, допускается вводить дополнительные наименования и характеристики, если это необходимо для более детального подразделения грунтов с учетом природных условий района строительства и специфики отдельных видов строительства.

Додаткові найменування та характеристики грунтів не повинні входити в протиріччя з класифікацією, наведеною у цьому стандарті, та повинні базуватися на часткових класифікаціях галузевого та регіонального призначення, що встановлені відповідними нормативними документами.

Дополнительные наименования и характеристики грунтов не должны противоречить классификации, приведенной в настоящем стандарте, и должны основываться на частных классификациях отраслевого и регионального назначения, установленных соответствующими нормативными документами.

В цьому стандарті грунт розглядається як однорідний за складом, будовою та властивостями елемент грунтового масиву (зразок).

В настоящем стандарте грунт рассматривается как однородный по составу, строению и свойствам элемент грунтового массива (образец).

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

У цьому стандарті використані посилання на такі стандарти:

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 5180-84 Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик
ГОСТ 10650-72 Торф. Метод определения степени разложения
ГОСТ 11306-83 Торф и продукты его переработки. Методы определения зольности
ГОСТ 12536-79 Грунты. Методы лабораторного определения зернового (гранулометрического) состава
ГОСТ 23161-78 Грунты. Метод лабораторного определения характеристик просадочности
ГОСТ 23740-79 Грунты. Методы лабораторного определения содержания органических веществ
ГОСТ 24143-80 Грунты. Методы лабораторного определения характеристик набухания и усадки
ГОСТ 25584-90 Грунты. Метод лабораторного определения коэффициента фильтрации

Повна версія документа доступна безкоштовно авторизованим користувачам.

Увійти в Особистий кабінет

© 2021 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com