СНиП 2.06.04-82* Зміна N 2

Для роботи з текстом документа (друк документа, пошук по тексту)
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19397 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)СНиП 2.06.04-82* Зміна N 2
Дата прийняття19.04.1995
СтатусДіючий
Вид документаСНиП (Будівельні Норми і Правила)
Шифр документа2.06.04-82*
РозробникМіждержавна науково-технічна комісія з стандартизації, технічного нормування і сертифікації в будівництві (МНТКБ)
Орган, що прийнявМіждержавна науково-технічна комісія з стандартизації, технічного нормування і сертифікації в будівництві (МНТКБ)


У даному документі немає посилань на інші нормативні документи.


ГБН В.2.3-37641918-560:2019 Автодорожні мости. Спеціальні допоміжні споруди. Проектування

ДБН В.2.3-19:2018 Споруди транспорту. Залізниці колії 1520 мм. Норми проектування

ДСТУ-Н Б В.1.1-37:2016 Настанова щодо інженерного захисту територій, будівель і споруд від зсувів та обвалів

ДСТУ-Н Б В.1.1-38:2016 Настанова щодо інженерного захисту територій, будівель і споруд від підтоплення та затоплення

Каталог будівельних норм та нормативних документів національного рівня у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів України (станом на 1 січня 2018 року)

Перелік нормативних документів у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів колишнього СРСР, які чинні на території України станом на 01.05.2018 року

Перелік скасованих будівельних нормативів і відповідні їм діючі нормативні документи, прийняті на заміну станом на 01.02.2020 року

Перелік скасованих будівельних нормативів і відповідні їм діючі нормативні документи, прийняті на заміну станом на 01.07.2019 року

Зміни до СНіП 2

Зміни до СНіП 2.06.04-82*


Зміна N 2 до СНіП 2.06.04-82* "Навантаження та вплив на

гідротехнічні споруди

хвильові, льодові та від судів)"


Изменение № 2 к СНиП 2.06.04-82* "Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волновые, ледовые и от судов)"


Чинна від 1996-01-01

Прийнято Міждержавною науково-тех­нічною комісією по стандартизації та техніч­ному нормуванню в будівництві (МНТКБ) 19 квітня 1995 р. За прийняття зміни прого­лосували:

Назва держави

Назва органу державного управління будівництвом

Республіка Вірменія

Держупрархітектури

Республіка Казахстан

Мінбуд

Киргизька Республіка

Держбуд

Республіка Молдова

Мінархбуд

Російська Федерація

Мінбуд

Республіка Таджикистан

Держбуд

Україна

Держкоммісто-будування


Дата введения 1996-01-01

Принято Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации и техническому нормированию в строительстве (МНТКС) 19 апреля 1995 г. За принятие изме­нения проголосовали:

Наименование государства

Наименование органа государст-венного управления строительством

Республика Армения

Госупрархитектуры

Республика Казахстан

Минстрой

Киргизская Республика

Госстрой

Республика Молдова

Минархстрой

Российская Федерация

Минстрой

Республика Таджикистан

Госстрой

Украина

Госкомградо-строительства


1. Розділ 5 СНіП 2.06.04-82* викласти в такій редакції:

"5. ЛЬОДОВІ НАВАНТАЖЕННЯ НА ГІДРОТЕХНІЧНІ СПОРУДИ. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ"

5.1 Навантаження від льоду на гідротех­нічні споруди повинні визначатися на підставі статистичних даних про фізико-механічні властивості льоду, гідрометеорологічні та льодові умови в районі споруди для періоду часу з найбільшими льодовими впливами.

5.2 Характеристики міцності льоду при стиску Rс та вигині Rf, МПа, основні харак­теристики міцності, що визначають значення льодового навантаження, слід визначати за формулами:


1. Раздел 5 СНиП 2.06.04-82* изложить в следующей редакции:

"5. ЛЕДОВЫЕ НАГРУЗКИ НА ГИДРО­ТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ. ОСНОВ­НЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ."

5.1 Нагрузки от льда на гидротехнические сооружения должны определяться на основе статистических данных о физико-механичес­ких свойствах льда, гидрометеорологических и ледовых условиях в районе сооружения для периода времени с наибольшими ледовыми воздействиями.

5.2 Прочностные характеристики льда при сжатии Rс и изгибе Rf,

Повна версія документа доступна безкоштовно авторизованим користувачам.

Увійти в Особистий кабінет

© 2021 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com