ДБН В.2.6-14-97 Том 1, 2 і 3. Конструкції будинків і споруд. Покриття будинків і споруд. Зміна № 1

Для роботи з текстом документа (друк документа, пошук по тексту)
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 18879 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДБН В.2.6-14-97 Том 1, 2 і 3. Конструкції будинків і споруд. Покриття будинків і споруд. Зміна № 1
Дата початку дії01.01.2000
Дата прийняття01.10.1999
Дата скасування дії 01.01.2018
СтатусНедіючий
Новий документДБН В.2.6-220:2017 у частині Проектування (том 1), ДСТУ-Н Б В.2.6-214:2016 у частинах Влаштування (том 2) та Експлуатація (том 3)
Вид документаДБН (Державні Будівельні Норми)
Шифр документаВ.2.6-14-97
РозробникНауково-дослідний інститут будівельного виробництва (НДІБВ)
Орган, що прийнявНауково-дослідний інститут будівельного виробництва (НДІБВ)


У даному документі немає посилань на інші нормативні документи.


ДБН Б.2.2-12:2018 Планування і забудова територій

ДБН В.2.2-15-2005 Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення. Зміна № 4

ДБН В.2.2-24:2009 Будинки і споруди. Проектування висотних житлових і громадських будинків

ДБН В.2.5-64:2012 Внутрішній водопровід та каналізація. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво. Зміна № 1

ДСТУ Б В.2.6-189:2013 Методи вибору теплоізоляційного матеріалу для утеплення будівель

ДСТУ-Н Б А.3.1-14:2010 Управління, організація і технологія. Настанова з проведення експертизи суб`єктів будівельної діяльності щодо їх спроможності здійснювати господарську діяльність, пов`язану із створенням об`єктів архітектури

ДСТУ-Н Б В.2.5-78:2014 Настанова з улаштування антикригових електричних кабельних систем на покриттях будівель і споруд та в їх водостоках

Каталог будівельних норм та нормативних документів національного рівня у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів України (станом на 1 січня 2018 року)

Перелік нормативних документів у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів колишнього СРСР, які чинні на території України станом на 01.05.2018 року

Перелік скасованих будівельних нормативів і відповідні їм діючі нормативні документи, прийняті на заміну станом на 01.02.2019 року

Перелік скасованих будівельних нормативів і відповідні їм діючі нормативні документи, прийняті на заміну станом на 01.07.2019 року

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.07.2019 року)

Чинні національні нормативні документи України у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2019 року)

Чинні національні нормативні документи України у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.05.2018 року)

Зміни до ДБН В

Зміни до ДБН В.2.6-14-97


              Зміна № 1 до ДБН В.2.6-14-97  

             "Конструкції будинків і споруд.

      Покриття будинків і споруд"

  том 1. Проектування. Розділ 3).

Затверджена та введена в дію наказом   

  Держбуду України від 01.10.99 р. N 237.   

                  Дата введення 2000-01-01

Пункт 3.15 доповнити приміткою 5 такого змісту:

       "При переобладнанні існуючого горища на мансардний поверх допускається застосу­вання даху з організованим зовнішнім водо­стоком на будинках при висоті карнизу понад 18 м за умови обов'язкового розроблення проектних рішень, що забезпечують стійкість конструктивних елементів даху до вітрового навантаження, а також запобігання зсувам снігу з покриття і утворенню полою на карни­зах і у водостічних трубах".

Пункт 3.28. Таблицю 5 доповнити при­міткою 6 такого змісту:

"У дахах класу ГД-1 допускається засто­сування дерев'яних кроквяних систем (ОП 6), що були піддані глибокому просочуванню вогнезахисними сумішами, на будинках з по­верховістю 1... 9 поверхів і при влаштуванні на таких системах покрівель із негорючих мате­ріалів".


Изменение № 1 к ДБН В.2.6-14-97

       "Конструкции зданий и сооружений.

         Покрытия зданий и сооружений"

       (том 1. Проектирование. Раздел 3).

  Утверждено и введено в действие приказом

     Госстроя Украины от 01.10.99 г. № 237.

                  Дата введения 2000-01-01

Пункт 3.15 дополнить примечанием 5 такого содержания:

"При переоборудовании существующего чердака на мансардный этаж допускается при­менение крыши с организованным наружным водоотводом на зданиях при высоте карниза свыше 18 м при условии обязательной раз­работки проектных решений, обеспечиваю­щих устойчивость конструктивных элементов крыши к ветровой нагрузке, а также преду­преждение сползания снега с покрытия и об­разование наледей на карнизах и в водосточ­ных трубах".

Пункт 3.28. Таблицу 5 дополнить приме­чанием 6 такого содержания:

"В крышах класса ГД-1 допускается применение деревянных стропильных систем (ОП 6), подвергнутых глубокой пропитке огнезащитными составами, на зданиях с этаж­ностью 1... 9 этажей и при устройстве на таких системах кровель из негорючих материалов".


Повна версія документа доступна безкоштовно авторизованим користувачам.

Увійти в Особистий кабінет

© 2019 Всі права захищені
Розробник сервісу ТОВ "Computer Logic Group"
Тел.: +38 (057) 341-80-81 E-mail: online@budstandart.com