ДБН В.2.3-5-2001 Вулиці і дороги населених пунктів (рос)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19225 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДБН В.2.3-5-2001 Вулиці і дороги населених пунктів (рос)
Дата початку дії01.10.2001
Дата прийняття11.04.2001
Дата скасування дії 01.09.2018
СтатусНедіючий
Новий документДБН В.2.3-5:2018
Затверджуючий документНаказ від 11.04.2001 № 89
Вид документаДБН (Державні Будівельні Норми)
Шифр документаВ.2.3-5-2001
РозробникНауково-дослідний і проектний інститут містобудування (НДПІмістобудування)
Орган, що прийнявНауково-дослідний і проектний інститут містобудування (НДПІмістобудування)


У даному документі немає посилань на інші нормативні документи.


ГБН В.2.3-37641918-544:2014 Автомобільні дороги. Застосування геосинтетичних матеріалів у дорожніх конструкціях. Основні вимоги

ГБН В.2.3-37641918-544:2014 Автомобільні дороги. Застосування геосинтетичних матеріалів у дорожніх конструкціях. Основні вимоги. Зміна № 1

ГБН В.2.3-37641918-550:2018 Автомобільні дороги. Зупинки маршрутного транспорту. Загальні вимоги проектування

ГБН В.2.3-37641918-552:2015 Автомобільні дороги. Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об’єктів дорожнього будівництва

ДБН В.2.2-18:2007 Заклади соціального захисту населення. Зміна № 2

ДБН В.2.2-20:2008 Будинки і споруди. Готелі. Зміна № 1

ДБН В.2.2-9:2018 Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення

ДБН В.2.3-15:2007 Споруди транспорту. Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів

ДБН В.2.3-5:2018 Вулиці та дороги населених пунктів

ДБН В.2.5-75:2013 Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування. Зміна № 1

ДСТУ 2587:2010 Безпека дорожнього руху. Розмітка дорожня. Загальні технічні вимоги. Методи контролювання. Правила застосування

ДСТУ 8392:2015 Колісні транспортні засоби. Засоби транспортні спеціально обладнані для перевезення побутових відходів. Загальні технічні умови

ДСТУ 8731:2017 Безпека дорожнього руху. Дзеркала дорожні. Загальні технічні вимоги. Правила застосування

ДСТУ 8767:2018 Пожежно-рятувальні частини. Вимоги до дислокації та району виїзду, комплектування пожежними автомобілями та проектування

ДСТУ 8771:2018 Матеріали з вапняків для дорожніх робіт. Технічні умови

ДСТУ Б Б.1.1-17:2013 Умовні позначення графічних документів містобудівної документації

ДСТУ Б Б.2.2-11:2016 Елементи (частини) об`єктів благоустрою населених пунктів. Загальні технічні вимоги

ДСТУ Б В.2.7-129:2013 Емульсії бітумні дорожні. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-305:2015 Суміші бітумомінеральні дорожні. Загальні технічні умови

ДСТУ-Н Б А.3.1-14:2010 Управління, організація і технологія. Настанова з проведення експертизи суб`єктів будівельної діяльності щодо їх спроможності здійснювати господарську діяльність, пов`язану із створенням об`єктів архітектури

ДСТУ-Н Б В.2.3-31:2015 Настанова щодо влаштування насипів транспортних споруд з вторинних продуктів вугільної промисловості

ДСТУ-Н Б В.2.3-34:2016 Настанова з виконання робіт при будівництві мостів та труб

Каталог будівельних норм та нормативних документів національного рівня у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів України (станом на 1 січня 2018 року)

М 03450778-739:2015 Методика визначення освітленості на автомобільних дорогах загального користування

МР В.2.3-02070915-848:2014 Методичні рекомендації зі встановлення параметрів розрахункового навантаження для проектування дорожніх одягів

П-Г.1-218-113:2009 Технічні правила ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування України

Перелік скасованих будівельних нормативів і відповідні їм діючі нормативні документи, прийняті на заміну станом на 01.02.2019 року

Перелік скасованих будівельних нормативів і відповідні їм діючі нормативні документи, прийняті на заміну станом на 01.02.2020 року

Перелік скасованих будівельних нормативів і відповідні їм діючі нормативні документи, прийняті на заміну станом на 01.07.2019 року

ПУЕ Правила улаштування електроустановок (перше переглянуте, перероблене, доповнене та адаптоване до умов України видання)

Р В.2.3-03450778-855:2015 Рекомендації з облаштування нерегульованих пішохідних переходів в одному рівні на автомобільних дорогах загального користування сучасними засобами організації дорожнього руху та освітлення

СОУ 42.1-37641918-087:2013 Автомобільні дороги. Інженерно-технічний супровід будівництва об`єктів дорожнього комплексу

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2020 року)

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.07.2019 року)

Чинні національні нормативні документи України у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2019 року)

Чинні національні нормативні документи України у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.05.2018 року)

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ УКРАИНЫ

Сооружения транспорта

УЛИЦЫ И ДОРОГИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

ДБН В. 2.3-5-2001


РАЗРАБОТАНЫ: НИПИ градостроительства (канд. техн. наук Христюк Н.М.,

Пшеничная Л.М.) Госстроя Украины при участии КНУСА (канд. техн. наук Рейцен Е.А.) и УТУ (канд. техн. наук Гамеляк И.П.)

ВНЕСЕНЫ Управлением инженерной защиты территорий и
И ПОДГОТОВЛЕНЫ промышленной застройки Госстроя Украины
К УТВЕРЖДЕНИЮ:

УТВЕРЖДЕНЫ: Приказом Госстроя Украины от 11 апреля 2001 г. № 89 и

введены в действие с 1 октября 2001 г.

С введением в действие норм теряют силу абзац четвертый пункта 7.26, второй и третий абзацы пункта 7.27, примечание 5 к таблице 7.1, таблицы 7.1 а и 7.1 б с примечанием, пункты 7.29, 7.33, 7.34, 7.35, абзац третий и примечание пункта 7.41, пункт 7.41 а (за исключением второго абзаца) ДБН 360-92*, а также пункты 6.27 с таблицей 6.5, 6.28, второй абзац пункта 6.29, пунк­ты 6.33, 6.35, 6.36, 6.42 - 6.45 и 6.46 с таблицей 6.6 ДБН Б.2.4-1 -94.


ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ УКРАИНЫ


Сооружения транспорта.

ДБН В. 2.3-5-2001

Улицы и дороги населенных пунктов

Вводятся впервые

Данные нормы распространяются на проектирование и строительство новых, реконструкцию и капитальный ремонт существующих улиц и дорог городских и сельских населенных пунктов.

Данные нормы не распространяются на внутриплощадочные дороги промышленных, складских и сельскохозяйственных предприятий, загородные и временные дороги.

Нормы есть обязательными для органов исполнительной власти, контроля и экспертизы, местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, общественных объединений и физических лиц, имеющих лицензию и осуществляющих проектирование, строительство и капитальный ремонт улиц и дорог населенных пунктов.

Перечень нормативных документов, на которые имеются ссылки в данных нормах, а также основные термины и их определения приведены в приложениях А и Б

1 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Повна версія документа доступна для тарифу «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2020 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com