СНиП 2.04.01-85 Внутрішній водопровід і каналізація будинків. Зміна № 1

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19054 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)СНиП 2.04.01-85 Внутрішній водопровід і каналізація будинків. Зміна № 1
Дата прийняття28.11.1991
Дата скасування дії 01.03.2013
СтатусНедіючий
Новий документДБН В.2.5-64-2012
Вид документаСНиП (Будівельні Норми і Правила)
Шифр документа2.04.01-85
РозробникДержбуд СРСР
Орган, що прийнявДержбуд СРСР


У даному документі немає посилань на інші нормативні документи.


ВБН В.1.1-00013741-001:2008 Факельні системи. Промислова безпека. Основні вимоги

ВНД 33-3.4-01-2000 Правила технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації сільських населених пунктів України

ГСТУ 320.00149943.010-98 Паливо пічне побутове (ППП). Технічні умови

ДБН В.2.2-18:2007 Заклади соціального захисту населення. Зміна № 2

ДБН В.2.2-20:2008 Будинки і споруди. Готелі. Зміна № 1

ДБН В.2.2-23:2009 Будинки і споруди. Підприємства торгівлі. Зміна № 1

ДБН В.2.2-24:2009 Будинки і споруди. Проектування висотних житлових і громадських будинків

ДБН В.2.2-25:2009 Підприємства харчування (заклади ресторанного господарства). Зміна № 2

ДБН В.2.2-5-97 Будинки і споруди. Захисні споруди цивільного захисту. Зміна № 3

ДБН В.2.3-15:2007 Споруди транспорту. Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів. Зміна № 2

ДБН В.2.5-20-2001 Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Газопостачання

ДСТУ 4365:2010 Комплектувальні вироби для протезів нижніх кінцівок. Загальні технічні умови

ДСТУ 4650:2006 Спирт етиловий ректифікований Номінал. Технічні умови

ДСТУ 5043:2008 Спирт етиловий та спиртовмісні рідини. Методи відбирання проб

ДСТУ 7040:2009 Фрукти, овочі та продукти їх переробляння. Консерви м`ясні та м`ясо-рослинні. Готування проб до лабораторних аналізів

ДСТУ 7166:2010 Біоетанол. Технічні умови

ДСТУ 7526:2014 Послід пташиний. Технологія переробляння на органічні та органомінеральні добрива високотемпературним методом. Загальні вимоги

ДСТУ 7955:2015 Геотермальна енергетика. Станції теплові геотермальні. Загальні технічні вимоги

ДСТУ 7963:2015 Продукти харчові. Готування проб для мікробіологічних аналізів

ДСТУ 7965:2015 Корми для тварин, сировина для виготовлення повнораціонних сумішей, виділення тварин. Визначання вмісту кадмію, кобальту, молібдену, нікелю та хрому методом атомно-абсорбційної спектрометрії з електротермічною атомізацією

ДСТУ 7999:2015 Продукти харчові. Методи визначання молочнокислих бактерій

ДСТУ 8041:2015 Корми для тварин, сировина для виготовлення повнораціонних сумішей, виділення тварин. Визначання вмісту натрію та калію методом полуменевої спектрофотометрії

ДСТУ 8051:2015 Продукти харчові. Методи відбирання проб для мікробіологічних аналізів

ДСТУ 8123:2015 Корми для тварин, сировина для виготовлення повнораціонних сумішей, виділення тварин. Визначання вмісту кальцію, магнію, заліза, марганцю, цинку, міді, кобальту методом атомно-абсорбційної спектрометрії

ДСТУ 8358:2015 Брикети та гранули паливні з деревинної сировини. Технічні умови

ДСТУ 8418:2015 Добрива органічні. Метод визначення коефіцієнтів і ступенів гуміфікації та мінералізації

ДСТУ 8534:2015 Продукти харчові. Метод виявлення та визначання кількості ентерококів

ДСТУ 8535:2015 Продукти харчові. Методи культивування мікроорганізмів

ДСТУ 8661:2016 Фрукти сушені. Правила приймання та методи випробувань

ДСТУ-Н Б А.3.1-14:2010 Управління, організація і технологія. Настанова з проведення експертизи суб`єктів будівельної діяльності щодо їх спроможності здійснювати господарську діяльність, пов`язану із створенням об`єктів архітектури

ДСТУ-Н Б В.2.5-40:2009 Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Проектування та монтаж мереж водопостачання та каналізації з пластикових труб

Каталог будівельних норм та нормативних документів національного рівня у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів України (станом на 1 січня 2018 року)

Культові будинки та споруди різних конфесій. Посібник з проектування

Перелік нормативних документів у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів колишнього СРСР, які чинні на території України станом на 01.05.2018 року

Перелік скасованих будівельних нормативів і відповідні їм діючі нормативні документи, прийняті на заміну станом на 01.02.2019 року

Перелік скасованих будівельних нормативів і відповідні їм діючі нормативні документи, прийняті на заміну станом на 01.02.2020 року

Перелік скасованих будівельних нормативів і відповідні їм діючі нормативні документи, прийняті на заміну станом на 01.07.2019 року

СНиП 2.05.07-91 Промисловий транспорт

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2020 року)

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.07.2019 року)

Чинні національні нормативні документи України у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2019 року)

Чинні національні нормативні документи України у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.05.2018 року)

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

ЗДАНИЙ

СНиП 2.04.01-85

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА

РАЗРАБОТАНЫ ГПИ Сантехпроект Госстроя СССР (Ю. Н. Саргин), ЦНИИЭП инженер­ного оборудования Госгражданстроя (канд. техн. наук Л. А. Шопенский), МНИИТЭП ГлавАПУ Мосгорисполкома (канд. техн. наук Н. Н. Чистяков; И. Б. Покровская), Донец­ким Промстройниипроектом Госстроя СССР (Е. М. Зайцева), СКТБ Рострубпласта Росколхозстройобъединения (канд. техн. наук А. Я. Добромыслов), НИИ Мосстрой (канд. техн. наук Я. Б. Алескер).

ВНЕСЕНЫ ГПИ Сантехпроект Госстроя СССР.

ПОДГОТОВЛЕНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ Главтехнормированием Госстроя СССР (Б. В. Тамбовцев).

С введением в действие СНиП 2.04.01-85 „Внутренний водопровод и канализация зда­ний" утрачивают сипу СНиП II-30-76 „Внутренний водопровод и канализация зданий" и СНиП II-34-76 „Горячее водоснабжение".

СОГЛАСОВАНЫ Минздравом СССР, ГУПО МВД СССР.

При пользовании нормативным документом следует учитывать утвержденные измене­ния строительных норм и правил и государственных стандартов, публикуемые в журнале Бюллетень строительной техники", Сборнике изменений к строительным нормам и правилам" Госстроя СССР и информационном указателе Государственные стандарты СССР" Госстандарта.                         

Постановление Госстроя СССР

- 20 от 28.11.91

Ввод изменения в действие

с 01.01.92

Разработчик: СантехНИИпроект

Госстроя СССР

ИЗМЕНЕНИЕ № - 1 СНиП 2.04.01-85 "ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ"

Пункт 6.1. В первом абзаце слова: "вспомогательных зданий" заменить словами: "административно-бытовых зданий".

Таблица 1. В заголовке первой графы слова: "вспомогательные здания" заменить словами: "административно-бытовые здания";

в позиции 3 таблицы графы 2 и 3 изложить в новой редакции: "согласно СНиП 2.08.02-89";

Повна версія документа доступна для тарифу «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2020 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com