НАПБ Б.05.022-2006 Інструкція про порядок проведення приймально-здавальних та періодичних випробувань систем примусового димовидалення та підпору повітря будинків і споруд. Зі змінами

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19057 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)НАПБ Б.05.022-2006 Інструкція про порядок проведення приймально-здавальних та періодичних випробувань систем примусового димовидалення та підпору повітря будинків і споруд. Зі змінами
Дата початку дії15.10.2012
Дата прийняття27.12.2006
Дата скасування дії 21.05.2017
СтатусНедіючий
Затверджуючий документНаказ від 27.12.2006 № 841 Про затвердження Інструкції про порядок проведення приймально-здавальних та періодичних випробувань систем примусового димовидалення та підпору повітря будинків і споруд
Вид документаНАПБ (Нормативний акт з пожежної безпеки)
Шифр документаБ.05.022-2006
РозробникУкраїнський науково-дослідний інститут пожежної безпеки (УкрНДІПБ) МНС України
Реєстраційний номер в Міністерстві Юстицій239/13506
Дата реєстрації в Міністерстві Юстицій20.03.2007
Орган, що прийнявУкраїнський науково-дослідний інститут пожежної безпеки (УкрНДІПБ) МНС України
Додаткові дані Скасовано розпорядженням Кабміну від 10.03.2017 № 166-р


У даному документі немає посилань на інші нормативні документи.

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
від 27 грудня 2006 р. N 841

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
20 березня 2007 р. за N 239/13506 


 

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок проведення приймально-здавальних та періодичних випробувань систем примусового димовидалення та підпору повітря будинків і споруд

НАПБ Б.05.022-2006

 

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція застосовується органами державного пожежного нагляду на підприємствах, установах та організаціях незалежно від виду їх діяльності та форм власності, приміщення та інші об'єкти яких відповідно до вимог нормативних актів обладнуються системами примусового димовидалення та підпору повітря (далі - СПДПП).

1.2. Ця Інструкція встановлює порядок, обсяг та послідовність проведення приймально-здавальних та періодичних випробувань СПДПП будинків і споруд різного призначення (далі - будинки і споруди).

1.3. Ця Інструкція поширюється на проведення приймально-здавальних випробувань СПДПП у будинках і спорудах, що вводяться в експлуатацію (після завершення будівництва, реконструкції, капітального ремонту, технічного переоснащення), та періодичних випробувань СПДПП у будинках і спорудах, що експлуатуються.

Результати випробувань є підставою для прийняття рішення про відповідність СПДПП до встановлених вимог нормативних актів та можливість їх експлуатації.

2. Терміни та визначення, що застосовуються в цій Інструкції

В Інструкції наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

приймально-здавальні випробування СПДПП - випробування СПДПП у будинках і спорудах різного призначення, що вводяться в експлуатацію (після завершення будівництва, реконструкції, капітального ремонту, технічного переоснащення), а також після завершення капітального ремонту СПДПП;

періодичні випробування СПДПП - випробування СПДПП, що експлуатуються в будинках і спорудах різного призначення, з установленою періодичністю;

система примусового димовидалення - комплекс технічних засобів, призначений для примусового видалення летких продуктів згоряння (зокрема диму) з приміщень та шляхів евакуації будинків і споруд у разі пожежі;

система підпору повітря - комплекс технічних засобів, призначений для запобігання поширенню у разі пожежі летких продуктів згоряння (зокрема диму) за рахунок створення надлишкового тиску повітря на незадимлюваних сходових клітках, у протипожежних тамбур-шлюзах, ліфтових холах, шахтах ліфтів та інших захищуваних об'ємах будинків і споруд відповідно до вимог, установлених у нормативних актах;

капітальний ремонт СПДПП - ремонт, який виконують для відновлення справності та повного або близько до повного відновлення ресурсів СПДПП, що експлуатуються в будинках і спорудах різного призначення, із заміною або відновленням будь-яких його частин, уключаючи базові.

3. Порядок, обсяг та послідовність проведення приймально-здавальних та періодичних випробувань

3.1. Приймально-здавальні та періодичні випробування проводяться з метою перевірки параметрів та технічних характеристик СПДПП у будинках і спорудах на відповідність до проектної документації та вимог нормативних актів для прийняття рішення щодо можливості їх експлуатації.

3.2. Перед початком приймально-здавальних та періодичних випробувань СПДПП організація, що проводить випробування, повинна розробити Програму та методику випробувань СПДПП згідно з ДСТУ 3021-95 "Випробування і контроль якості продукції. Терміни та визначення", ГОСТ 12.3.018-79 "ССБТ. Системы вентиляционные. Методы аэродинамических испытаний" та Методикою проведення вимірювань під час аеродинамічних випробувань систем примусового димовидалення та підпору повітря (СПДПП) будинків і споруд.

3.3. Приймально-здавальні та періодичні випробування СПДПП будинків і споруд повинні виконуватися суб'єктами господарювання, що мають ліцензію на провадження господарської діяльності з проектування, монтажу, технічного обслуговування засобів протипожежного захисту (проектування, монтаж, технічне обслуговування систем протидимного захисту).

3.4. Пункт 3.4 виключено

(згідно з наказом Міністерства надзвичайних
ситуацій України від 15.10.2012 р. N 1257,
у зв'язку з цим пункти 3.5 - 3.9
вважати відповідно пунктами 3.4 - 3.8)

3.4. Прийняття до експлуатації систем примусового димовидалення та підпору повітря будинків і споруд проводиться з урахуванням категорій складності об'єктів.

(пункт 3.4 у редакції наказу Міністерства
надзвичайних ситуацій України від 15.10.2012 р. N 1257)

3.5. Приймально-здавальні випробування СПДПП у будинках та спорудах повинні виконуватись згідно з ДБН В.2.5-56 "Інженерне обладнання будинків і споруд. Системи протипожежного захисту" (далі - ДБН В.2.5-56).

(пункт 3.5 у редакції наказу Міністерства
надзвичайних ситуацій України від 15.10.2012 р. N 1257)

3.6. Приймально-здавальні випробування СПДПП у будинках і спорудах повинні виконуватись у присутності членів робочої комісії з прийняття в експлуатацію об'єкта - представників: замовника (забудовника); монтажно-налагоджувальної організації; проектної організації; організації, що здійснює пожежне спостереження (у разі виведення сигналів про спрацювання СПДПП на пульт централізованого спостереження); організації, що здійснює технічне обслуговування; державного пожежного нагляду. 

(пункт 3.6 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства надзвичайних ситуацій України від 15.10.2012 р. N 1257)

3.7. При проведенні приймально-здавальних випробувань СПДПП потрібно послідовно перевіряти:

відповідність СПДПП та її елементів проектному виконанню, даним технічних умов, паспортам;

проходження сигналів від усіх автоматичних пожежних сповіщувачів і кнопок ручного (дистанційного та місцевого) увімкнення СПДПП;

фіксацію сигналів пожежними приймально-контрольними приладами, генерування ними керівних сигналів, сигналів увімкнення системи оповіщення про пожежу та інших параметрів, указаних у технічній та нормативній документації;

увімкнення вентиляторів СПДПП і спрацювання у заданій послідовності димових клапанів;

параметри та технічні характеристики, які перевіряються під час приймально-здавальних випробувань СПДПП будинків і споруд, указані в додатку 1.

3.8. Періодичні випробування СПДПП у будинках і спорудах повинні проводитися в період їх експлуатації відповідно до технічної документації на СПДПП.

3.10. Пункт 3.10 виключено

(згідно з наказом Міністерства надзвичайних
ситуацій України від 15.10.2012 р. N 1257,
у зв'язку з цим пункти 3.11 - 3.19
вважати відповідно пунктами 3.9 - 3.17)

3.9. Періодичні випробування СПДПП у будинках і спорудах проводяться в присутності представників: власника об'єкта (орендаря); суб'єкта господарювання, що здійснює технічне обслуговування СПДПП; організації, що здійснює пожежне спостереження (у разі виведення сигналів про спрацювання СПДПП на пульт централізованого спостереження).

(пункт 3.9 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства надзвичайних ситуацій України від 15.10.2012 р. N 1257)

3.10. При проведенні періодичних випробувань СПДПП потрібно послідовно перевіряти:

3.10.1. Проходження сигналів від автоматичних пожежних сповіщувачів та від кнопок ручного (дистанційного та місцевого) увімкнення СПДПП, при цьому для перевірки працездатності довільно вибирають не менше 15 % від числа названих сповіщувачів та кнопок.

3.10.2. Фіксацію сигналів пожежними приймально-контрольними приладами, генерування ними керівних сигналів, сигналів увімкнення системи оповіщення про пожежу та інших параметрів, які вказані в технічній та нормативній документації.

3.10.3. Увімкнення вентиляторів СПДПП і спрацювання в заданій послідовності димових клапанів.

3.10.4. Параметри та технічні характеристики, які перевіряються під час періодичних випробувань СПДПП будинків і споруд, указані в додатку 2 до Інструкції.

3.11. Під час проведення приймально-здавальних та періодичних випробувань СПДПП проводяться аеродинамічні випробування цих систем згідно з Програмою та методикою випробувань СПДПП, розробленою відповідно до пункту 3.2 Інструкції.

3.12. Аеродинамічні характеристики повинні визначатись за допомогою випробувального обладнання, що атестоване за ГОСТ 24555-81 "Система государственных испытаний продукции. Порядок аттестации испытательного оборудования. Основные положения", та засобів вимірювальної техніки, що пройшли повірку або державну метрологічну атестацію згідно з Законом України "Про метрологію та метрологічну діяльність".

Перелік випробувального обладнання та засобів вимірювальної техніки, які використовуються під час проведення аеродинамічних випробувань систем примусового димовидалення та підпору повітря будинків і споруд, наведено в додатку 3 до Інструкції.

3.13. Порядок оброблювання даних вимірювань, які отримані під час аеродинамічних випробувань, та розрахунок параметрів СПДПП будинків і споруд виконуються згідно з розділом 4 цієї Інструкції.

3.14. За результатами проведення аеродинамічних випробувань СПДПП складають протокол, у якому вказують:

повну адресу, характер використання, відомчу належність, серію типового проекту будівлі (за наявності);

вид аеродинамічних випробувань (приймально-здавальні або періодичні);

опис СПДПП, який містить відомості про її схемне рішення та встановлене обладнання;

відомості про технічний стан СПДПП на момент проведення аеродинамічних випробувань;

умови навколишнього середовища (температура, вологість повітря, атмосферний тиск) під час проведення аеродинамічних випробувань;

результати вимірювань параметрів СПДПП;

висновок про відповідність (невідповідність) до параметрів СПДПП нормативних вимог.

Протокол складається представниками організації, яка проводила аеродинамічні випробування СПДПП, та додається до акта приймально-здавальних або періодичних випробувань СПДПП.

(абзац дев'ятий пункту 3.14 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства надзвичайних ситуацій України від 15.10.2012 р. N 1257)

3.15. Результати приймально-здавальних та періодичних випробувань оформляються відповідним актом згідно з ДБН В.2.5-56.

(абзац перший пункту 3.15 у редакції наказу Міністерства
 надзвичайних ситуацій України від 15.10.2012 р. N 1257)

Кількість примірників актів дорівнює кількості членів комісії.

Акти зберігаються протягом експлуатації СПДПП в організаціях, які представляють члени приймальної комісії.

Підписи членів комісії завіряються печатками організацій, які вони представляють.

До акта періодичних випробувань СПДПП будинків і споруд додаються:

ліцензія організації (організацій) на здійснення, монтаж, технічне обслуговування систем протидимного захисту;

договір на технічне обслуговування СПДПП.

3.16. На підставі актів приймально-здавальних та періодичних випробувань приймається рішення про введення в експлуатацію (продовження експлуатації) СПДПП або про виведення її з експлуатації для позапланового ремонту.

3.17. У разі отримання негативних результатів випробувань оформляється відповідний акт згідно з ДБН В.2.5-56. При цьому комісія повинна визначити термін надання монтажною (пусконалагоджувальною) організацією або організацією, що здійснює технічне обслуговування СПДПП, плану з термінами усунення виявлених дефектів, на підставі якого призначити дату проведення повторних випробувань системи.

(пункт 3.17 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства надзвичайних ситуацій України від 15.10.2012 р. N 1257)

 

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2020 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com