ДСТУ Б В.2.7-50-96 Бетони. Ділатометричний метод прискореного визначення морозостiйкостi (ГОСТ 10060.3-95)

Для роботи з текстом документа (друк документа, пошук по тексту)
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 18699 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ Б В.2.7-50-96 Бетони. Ділатометричний метод прискореного визначення морозостiйкостi (ГОСТ 10060.3-95)
Дата початку дії01.04.1997
Дата прийняття01.11.1996
СтатусДіючий
Затверджуючий документНаказ від 01.11.1996 № 189
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документаБ В.2.7-50-96
РозробникВсесоюзний науково-дослідний інститут фізико-технічних і радіотехнічних вимірювань (ВНДІФТРВ)
Орган, що прийнявВсесоюзний науково-дослідний інститут фізико-технічних і радіотехнічних вимірювань (ВНДІФТРВ)


У даному документі немає посилань на інші нормативні документи.

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

  ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ       МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ  СТАНДАРТ

-----------------------------------------------------------------

     Будiвельнi матерiали

            БЕТОНИ.                           БЕТОНЫ.

        ДИЛАТОМЕТРИЧНИЙ                  ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКИЙ

      МЕТОД ПРИСКОРЕНОГО                 МЕТОД УСКОРЕННОГО

          ВИЗНАЧЕННЯ                        ОПРЕДЕЛЕНИЯ

        МОРОЗОСТIЙКОСТI                   МОРОЗОСТОЙКОСТИ

      ДСТУ Б В.2.7-50-96                  ГОСТ 10060.3-95

       ГОСТ 10060.3-95)

       Видання офiцiйне                 Издание официальное

   Державний комiтет України        Межгосударственная научно-

   у справах мiстобудування        техническая комиссия по стан-

         i архiтектури               дартизации и техническому

                                   нормированию в строительстве

           Передмова                         Предисловие

   1 РОЗРОБЛЕНИЙ                     1 РАЗРАБОТАН

   Всеросiйським   науково-дос-      Всероссийским  научно-иссле-

лiдним  iнститутом  фiзико-тех-   довательским  институтом  физи-

нiчних i радiотехнiчних вимiрю-   ко-технических и радиотехничес-

вань  (ВНИИФТРИ),   центральним   ких измерений (ВНИИФТРИ), цент-

мiжвiдомчим  iнститутом  пiдви-   ральним межведомственным инсти-

щення   квалiфiкацiї   керiвних   тутом повышения    квалификации

Повна версія документа доступна безкоштовно авторизованим користувачам.

Увійти в Особистий кабінет

© 2019 Всі права захищені
Розробник сервісу ТОВ "Computer Logic Group"
Тел.: +38 (057) 341-80-81 E-mail: online@budstandart.com