СНиП 3.01.03-84 Геодезичні роботи в будівництві

Для роботи з текстом документа (друк документа, пошук по тексту)
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 18875 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


 • Інформація про документ
 • Посилання на документи
 • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)СНиП 3.01.03-84 Геодезичні роботи в будівництві
Дата початку дії01.07.1986
Дата прийняття04.02.1985
Дата скасування дії 01.09.2010
СтатусНедіючий
Новий документДБН В.1.3-2-2010
Вид документаСНиП (Будівельні Норми і Правила)
Шифр документа3.01.03-84
РозробникЦентральний науково-дослідний і проектно-експериментальний інститут промислових будівель і споруд (ЦНДІпромбудов)
Орган, що прийнявЦентральний науково-дослідний і проектно-експериментальний інститут промислових будівель і споруд (ЦНДІпромбудов)


У даному документі немає посилань на інші нормативні документи.


ВБН В.2.3-00013741-05:2006 Магістральні трубопроводи. Лінійна частина. Будівництво. Основні положення

ВБН В.2.3-00013741-06:2007 Магістральні трубопроводи. Будівництво. Роботи підготовчого періоду

ВБН В.3.1-00013741-11:2009 Магістральні нафтопроводи. Лінійна частина. Ремонт на перетинах з перешкодами та на ділянках зі складним рельєфом місцевості

ДБН Б.2.4-3-95 Генеральні плани сільськогосподарських підприємств

ДБН В.2.2-24:2009 Будинки і споруди. Проектування висотних житлових і громадських будинків

ДБН В.2.5-20-2001 Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Газопостачання

Каталог будівельних норм та нормативних документів національного рівня у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів України (станом на 1 січня 2018 року)

Перелік нормативних документів у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів колишнього СРСР, які чинні на території України станом на 01.05.2018 року

Перелік скасованих будівельних нормативів і відповідні їм діючі нормативні документи, прийняті на заміну станом на 01.02.2019 року

Перелік скасованих будівельних нормативів і відповідні їм діючі нормативні документи, прийняті на заміну станом на 01.07.2019 року

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.07.2019 року)

Чинні національні нормативні документи України у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2019 року)

Чинні національні нормативні документи України у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.05.2018 року)         СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА


             ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ
               РАБОТЫ
             В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

             СНиП 3.01.03-84


            ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

              Москва 1997
УДК 69 + 69: 528.48] 083.74)

  СНиП 3.01.03-84. Геодезические работы в строительстве/ Мин-
строй России. - М.: ГУПЦПП, 1997 - 28 с.

  РАЗРАБОТАНЫ ЦНИИОМТП Госстроя СССР кандидаты техн. наук В. С.
Сытник. С. Е. Чекулаев) с участием НИИОСП им. Н. М. Герсеванова
Госстроя СССР канд. техн. наук Е. М. Перепонова). НИИПГ ГУГК
(канд. техн. наук Н. С. Чирятьев), треста Мосоргстрой Главмос-
строя при Мосгорисполкоме (канд. техн. наук В. Д. Фельдман).

  ВНЕСЕНЫ ЦНИИОМТП Госстроя СССР.

  ПОДГОТОВЛЕНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ Главтехнормированием Госстроя СССР
(Д. И. Прокофьев).

  С введением в действие СНиП 3.01.03-84 "Геодезические работы
в строительстве" утрачивает силу СНиП III-2-75 "Геодезические ра-
боты в строительстве".

  При пользовании нормативным документом следует учитывать ут-
вержденные изменения строительных норм и правил и государствен-
ных стандартов, публикуемые в журнале "Бюллетень строительной
техники" и информационном указателе "Государственные стандарты
России".
Госстрой СССР Строительные нормы и правила СНиП 3.01.03-84
Геодезические работы в строительстве Взамен СНиП III-2-75
 Настоящие правила производства и приемки геодезических работ
необходимо соблюдать при строительстве новых, расширении, реконс-
трукции и техническом перевооружении действующих предприятий,
зданий и сооружений.
 В зависимости от конструктивных особенностей и назначения
объектов строительства необходимо соблюдать требования к произ-
водству геодезических работ, приведенные в других строительных
нормах и правилах. государственных стандартах системы обеспече-
ния точности геометрических параметров в строительстве, ведом-
ственных нормативных документах и документах органов государ-
ственного надзора, согласованных и утвержденных в установленном
порядке. Необходимо также соблюдать дополнительные требования,
предусмотренные проектной документацией.

            

Повна версія документа доступна безкоштовно авторизованим користувачам.

Увійти в Особистий кабінет

© 2019 Всі права захищені
Розробник сервісу ТОВ "Computer Logic Group"
Тел.: +38 (057) 341-80-81 E-mail: online@budstandart.com