ДБН В.1.1-3-97. Інженерний захист територій, будинків і споруд від зсувів та обвалів. Основні положення

Для роботи з текстом документа (друк документа, пошук по тексту)
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19461 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


 • Інформація про документ
 • Посилання на документи
 • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДБН В.1.1-3-97. Інженерний захист територій, будинків і споруд від зсувів та обвалів. Основні положення
Дата початку дії01.07.1997
Дата прийняття28.02.1997
Дата скасування дії 01.11.2017
СтатусНедіючий
Новий документДБН В.1.1-46:2017
Вид документаДБН (Державні Будівельні Норми)
Шифр документаВ.1.1-3-97
РозробникДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» (НДІБК)
Орган, що прийнявДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» (НДІБК)


У даному документі немає посилань на інші нормативні документи.


ДБН В.2.2-24:2009 Будинки і споруди. Проектування висотних житлових і громадських будинків

ДБН В.2.3-15:2007 Споруди транспорту. Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів

ДБН В.2.3-15:2007 Споруди транспорту. Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів. Зміна № 2

ДБН В.2.3-4:2015 Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина II. Будівництво. Зміна № 1

ДБН В.2.5-74:2013 Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування. Зміна № 1

ДБН В.2.5-75:2013 Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування. Зміна № 1

ДСТУ EN 14620-1:2014 Проектування та спорудження на місці встановлення вертикальних циліндричних сталевих резервуарів із пласким дном для зберігання охолоджених скраплених газів за робочої температури від 0 °C до мінус 165 °C. Частина 1. Загальні положення (EN 14620-1:2006, IDT)

ДСТУ-Н Б А.3.1-14:2010 Управління, організація і технологія. Настанова з проведення експертизи суб`єктів будівельної діяльності щодо їх спроможності здійснювати господарську діяльність, пов`язану із створенням об`єктів архітектури

ДСТУ-Н Б В.1.1-40:2016 Настанова щодо проектування будівель і споруд на слабких ґрунтах

ДСТУ-Н Б В.1.1-41:2016 Настанова щодо проектування будівель і споруд на закарстованих територіях

ДСТУ-Н Б В.1.1-42:2016 Настанова щодо проектування будівель і споруд на підроблюваних територіях

ДСТУ-Н Б В.1.1-44:2016 Настанова щодо проектування будівель і споруд на просідаючих ґрунтах

ДСТУ-Н Б В.2.1-31:2014 Настанова з проектування підпірних стін

Каталог будівельних норм та нормативних документів національного рівня у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів України (станом на 1 січня 2018 року)

Перелік скасованих будівельних нормативів і відповідні їм діючі нормативні документи, прийняті на заміну станом на 01.02.2019 року

Перелік скасованих будівельних нормативів і відповідні їм діючі нормативні документи, прийняті на заміну станом на 01.02.2020 року

Перелік скасованих будівельних нормативів і відповідні їм діючі нормативні документи, прийняті на заміну станом на 01.07.2019 року

СОУ 42.1-37641918-087:2013 Автомобільні дороги. Інженерно-технічний супровід будівництва об`єктів дорожнього комплексу

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2020 року)

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.07.2019 року)

Чинні національні нормативні документи України у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2019 року)

Чинні національні нормативні документи України у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.05.2018 року)

           ДЕРЖАВНI БУДIВЕЛЬНI НОРМИ УКРАЇНИ

        Захист вiд небезпечних геологiчних процесiв

            IНЖЕНЕРНИЙ ЗАХИСТ ТЕРИТОРIЙ,
         БУДИНКIВ I СПОРУД ВIД ЗСУВIВ ТА ОБВАЛIВ.
              ОСНОВНI ПОЛОЖЕННЯ


               ДБН В.1.1-3-97


              Видання офiцiйне


               Держбуд України
                 Київ 1998


РОЗРОБЛЕНІ  НДIБК Держкоммiстобудування України д-р техн. наук
       А.I.Бiлеуш - керiвник теми; канд. техн. наук
       В.Г.Абросiмов - керiвник теми i вiдповiдальний
       виконавець; канд. техн. наук
       М.С.Метелюк; канд техн. наук Я.I.Червинський;
       iнж. Є.Є.Бабич);
       ОП "КримНДIпроект" Держкоммiстобудування України
       (канд. техн. наук Г.М.Алексеєв; канд. техн. наук
       Е.Я.Кiльвандер: iнж. О.Г.Гагаркiн);
       Iнститутом геологiчних наук НАН України (д-р техн.
       наук М.Г.Демчишин);
       УкрНДIдiпротрансом Мiнтрансу України
       (iнж. Ю.Я.Чернявський; iнж. Є.М.Руденко;
       iнж. А.I.Гаврош);
       Спiлкою цивiльних iнженерiв України
       (iнж. О.С.Штекель);
       НДIБВ Держкоммiстобудування.України (канд. техн,
       наук В.Д.Романов; канд. техн. наук П.П.Личов);
       НДПIмiстобудування Держкоммiстобудування України
       (канд. техн. наук Є.Є.Клюшниченко;
       iнж. Н.Х.Соковнiна);
       Iнститутом гiдромеханiки НАН України
       (канд. техн. наук В.В.Хомицький);
       НДЦ "Протект" (канд .техн. наук Л.К.Гiнзбург;
       iнж. Т.С.Якушева);
       ДержНДIУкрВОДГЕО Держкоммiстобудування України
       (iнж. Т.С.Дидорчук; канд. техн. наук
       В.С.Хабровицький;
       канд. техн. наук В.Я.Бабиченко);
       Українським державним iнститутом мiнеральних ресурсiв
       Держкомгеологiї України (iнж. В.П.Колосков; канд.
       геол.-мiнерал, наук I.В.Кузнецов);
       ЦНТП "Iнжзахист" (iнж. М.М.Рижiй; iнж. А.Т.Рибалка);
       АТ "Київсоюзшляхпроект" (iнж. Я.Л.Дайн;
       iнж. В.М.Нiколаєв; iнж. В.М.Грищенко);
       Українським iнститутом iнженерiв водного господарства
       МО України (канд. техн. наук Є.М.Бабич;
       iнж. А.А.Акiмов; канд. техн. наук А.О.Кучерук);
       Одеською державною Академiєю будiвництва та
       архiтектури МО України (канд.техн.наук В.В.Жихо-
       вич за участю Головного управлiння промислової
       забудови та iнженерної iнфраструктури Держкоммiсто-
       будування України (iнж. А.Б.Крищук;
       iнж. Л.Т.Красовський; iнж. В.Г.Левчiй)

ВНЕСЕНІ   НДIБК Держкоммiстобудування України

ПIДГОТОВЛЕНI Головним управлiнням промислової забудови та
  ДО    інженерної iнфраструктури Держкоммiстобудування
ЗАТВЕРДЖЕННЯ України

ЗАТВЕРДЖЕНI Наказом Держкоммiстобудування України вiд
       28.02.97  ЗО
       та введені в дію з 01.07.97 р.


          ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ
Захист від небезпечних геологічних процесівДБН В.1.1-3-97
Інженерний захист територій, будинків і споруд від зсувів та обвалів. Основні положенняВводяться вперше

Повна версія документа доступна безкоштовно авторизованим користувачам.

Увійти в Особистий кабінет

© 2021 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com