ДСТУ IEC 61000-4-17:2007 Електромагнітна сумісність. Частина 4-17. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до пульсацій на вхідному порту електроживлення постійним струмом (ІЕС 61000-4-17:2002, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 20161 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ IEC 61000-4-17:2007 Електромагнітна сумісність. Частина 4-17. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до пульсацій на вхідному порту електроживлення постійним струмом (ІЕС 61000-4-17:2002, IDT)
Дата початку дії01.01.2009
Дата прийняття05.07.2007
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
Затверджуючий документНаказ від 05.07.2007 № 143 Про затвердження національних стандартів України, скасування нормативних документів та внесення зміни до наказу Держспоживстандарту
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа61000-4-17:2007
РозробникНауково-дослідний інститут телекомунікацій Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»


ДСТУ EN 50550:2015 Пристрої захисту від перенапруги промислової частоти побутової та аналогічної призначеності (EN 50550:2011; AC:2012, IDT)

ДСТУ EN 60255-26:2016 Реле вимірювальні та захисне обладнання. Частина 26. Вимоги до електромагнітної сумісності (EN 60255-26:2013; EN 60255-26:2013/АС:2013, ІDT)

ДСТУ EN 61000-6-5:2018 Електромагнітна сумісність. Частина 6-5. Загальні стандарти. Несприйнятливість обладнання, застосовного в середовищі електричних станцій та підстанцій (EN 61000-6-5:2015, IDT; IEC 61000-6-5:2015, IDT)

ДСТУ EN 61058-1:2015 Вимикачі для електричних побутових приладів. Частина 1. Загальні вимоги (EN 61058-1:2002; EN 61058-1:2002/A2:2008, IDT)

ДСТУ IEC 60987:2010 Атомні електростанції. Прилади та засоби керування, важливі для безпеки. Вимоги до проектування технічних засобів для комп’ютерних систем (IEC 60987:2007, IDT)

ДСТУ IEC 61850-3:2018 Комунікаційні мережі та системи для автоматизації електроенергетичних підприємств. Частина 3. Загальні технічні вимоги (IEC 61850-3:2013, IDT)

ДСТУ IEC 62488-2:2019 Системи зв’язку по лініях електропередавання для використовування енергетичними підприємствами. Частина 2. Аналогові термінали ліній електропередавання або APLC (IEC 62488-2:2017, IDT)

ДСТУ IEC/TS 61000-6-5:2008 Електромагнітна сумісність. Частина 6-5. Родові стандарти. Несприйнятливість обладнання електричних станцій та підстанцій до завад (IEC/TS 61000-6-5:2001, IDТ)

ДСТУ OIML D 11:2012 Метрологія. Засоби вимірювання електронні. Загальні технічні вимоги (OIML D 11:2004, IDТ)

ДСТУ OIML R 137-1-2:2018 Лічильники газу. Частина 1. Метрологічні й технічні вимоги. Частина 2. Методи підтвердження метрологічних і технічних характеристик (OIML R 137-1-2:2014, IDT)

ДСТУ OIML R 85-1 & 2:2019 Автоматичні рівнеміри для вимірювання рівня рідини в стаціонарних резервуарах-сховищах. Частина 1. Метрологічні та технічні вимоги. Частина 2. Метрологічний контроль і випробування (OIML R 85-1 & 2:2008, IDT)

ДСТУ ІЕС 61000-4-1:2007 Електромагнітна сумісність. Частина 4-1. Методики випробування та вимірювання. Огляд стандартів серії ІЕС 61000-4 (ІЕС 61000-4-1:2006, IDT)

ДСТУ-Н IEC Guide 111:2007 Електрообладнання підстанцій високої напруги високовольтне. Загальні рекомендації щодо стандартів на вироби (IEC Guide 111:2004, IDT)

СОУ НАЕК 100:2022 Інженерна, наукова і технічна підтримка. Інформаційні та керуючі системи, важливі для безпеки атомних електричних станцій. Загальні технічні вимоги

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЕЛЕКТРОМАГНІТНА СУМІСНІСТЬ

Частина 4-17. Методики випробування та вимірювання
Випробування на несприйнятливість до пульсацій
на вхідному порту електроживлення постійним струмом
(ІЕС 61000-4-17:2002, IDT)

ДСТУ ІЕС 61000-4-17:2007

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2011

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Науково-дослідний інститут телекомунікацій Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»

ПЕРЕКЛАД і НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: А. Жаркін, д-р техн. наук; В. Кузнецов, д-р техн. наук; Н. Некрасова; С. Палачов; В. Пілінський, канд. техн. наук (науковий керівник); В. Швайченко, канд. техн. наук; О. Шполянський, канд. техн. наук

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 5 липня 2007 р. № 143 з 2009—01—01

3 Національний стандарт відповідає ІЕС 61000-4-17:2002 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-17: Testing and measurement techniques — Ripple on d.c. input power immunity test (Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 4-17. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до пульсацій на вхідному порту електроживлення постійним струмом)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (en)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до ІЕС 61000-4-17:2002

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Загальні положення

4 Терміни та визначення понять

5 Випробувальні рівні та форма сигналів

6 Випробувальний генератор

6.1 Характеристики та робочі параметри генератора

6.2 Перевірка характеристик генератора

7 Випробувальна установка

8 Процедура випробування

8.1 Типові лабораторні умови

8.1.1 Кліматичні умови

8.1.2 Електромагнітні умови

8.2 Проведення випробування

9 Оцінювання результатів випробування

10 Протокол випробування

Додаток А Відомості щодо явища

Додаток НА Перелік національних стандартів України, згармонізованих з міжнародними стандартами (або розроблених на їхній основі), на які є посилання в цьому стандарті

Рисунок 1 — Приклади форми пульсацій напруги

Рисунок А.1 — Приклад генератора, базованого на випрямлячі

Рисунок А.2 — Приклад генератора, базованого на програмованому устаткованні

Таблиця 1 — Випробувальні рівні

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ІЕС 61000-4-17:2002 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-17: Testing and measurement techniques — Ripple on d.c. input power port immunity test (Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 4-17. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до пульсацій на вхідному порту електроживлення постійним струмом).

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «ІЕС 61000-4-17» і «цей розділ стандарту» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Назву», «Передмову», «Національний вступ» першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою.

У цьому стандарті є посилання на ІЕС 60050(161), ІЕС 60068-1, ІЕС 61000-4-11, які впроваджено в Україні як національні стандарти ДСТУ ІЕС 60050-161:2003, ДСТУ 3114-95, ДСТУ ІЕС 61000-4-11:2007 відповідно. Перелік їх наведено в національному додатку НА.

Копії нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті, можна одержати в Головному фонді нормативних документів.

ВСТУП до ІЕС 61000-4-17:2002

Стандарти серії ІЕС 61000 опубліковано окремими частинами за такою структурою:

Частина 1 Загальні положення

Загальні питання ( вступ, основоположні принципи)

Визначення понять, термінологія

Частина 2 Електромагнітне оточення та обстановка

Опис електромагнітного оточення та обстановки

Класифікація електромагнітного оточення та обстановки

Рівні сумісності

Частина 3 Норми

Норми на емісію (завад)

Норми на несприйнятливість (наскільки вони підпадають під відповідальність комітетів за видами продукції)

Частина 4 Методики випробування та вимірювання

Методики вимірювання Методики випробування

Частина 5 Настанови щодо встановлення обладнання та притлумлення завад

Настанови щодо встановлення обладнання Методи та пристрої притлумлення завад Частина 6 Загальні стандарти Частина 9 Інше

Кожну частину, крім того, поділено на частини, які було опубліковано як міжнародні стандарти, чи технічні звіти, деякі з них опубліковано як секції. Інші може бути опубліковано з номером частини після дефісу та доповнено другим номером, що визначає секцію.

У цьому стандарті наведено процедури випробування щодо пульсацій на вхідному порту електроживлення постійним струмом.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЕЛЕКТРОМАГНІТНА СУМІСНІСТЬ
Частина 4-17. Методики випробування та вимірювання
Випробування на несприйнятливість до пульсацій
на вхідному порту електроживлення постійним струмом

ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ
Часть 4-17. Методики испытания и измерения
Испытания на невосприимчивость к пульсациям
на входном порту электропитания постоянным током

ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY
Part 4-17. Testing and measurement techniques
Ripple on d.c. input power port immunity test

Чинний від 2009-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює методи випробування на несприйнятливість до пульсацій на вхідному порту електроживлення постійним струмом електричного та електронного обладнання.

Цей стандарт застосовують до низьковольтних портів електроживлення постійним струмом обладнання, яке живлять зовнішні випрямлячі, або заряджальні акумуляторні батареї.

Призначеність цього стандарту — установити загальні та відтворювані засади для випробування в лабораторних умовах електричного та електронного обладнання, що піддані пульсаціям напруги, зокрема створених випрямлячами та/або допоміжними засобами заряджання акумуляторних батарей, суміщених із джерелами електроживлення постійного струму.

Цей стандарт установлює:

— форму випробувальної напруги;

— діапазон випробувальних рівнів;

— випробувальний генератор;

— випробувальну установку;

— випробувальні процедури.

Випробування, описані у цьому стандарті, застосовують до електричного та електронного обладнання й систем. їх також застосовують до модулів або підсистем, якщо діапазон потужності випробного обладнання (ВО) перевищує потужність випробувального генератора, визначеного в розділі 6.

Ці випробування не застосовують до обладнання, підключеного до систем заряджання акумуляторних батарей, що мають у своєму складі перетворювачі ключового типу.

Цей стандарт не стосується випробувань, які може бути застосовано для апаратури чи систем конкретних типів. Його основна призначеність — надати загальні базові посилання для комітетів ІЕС за видами продукції. Ці комітети за видами продукції (або користувачі чи виробники обладнання) відповідають за вибір відповідного випробування та рівня жорсткості для застосування щодо їх обладнання.

Процедури випробування спеціальної призначеності застосовують для випробування особливих категорій електричного та електронного обладнання, наприклад, обладнання, підключеного до електромережі постійного струму телефонних комутаційних центрів; відповідні комітети за видами продукції повинні оцінювати обґрунтованість і застосовність процедури випробування, визначених у цьому базовому стандарті.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи обов’язкові для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують лише зазначені видання. У разі недатованих посилань застосовують найновіші видання (разом з усіма змінами) нормативних документів (разом з будь-якими змінами).

ІЕС 60050(161):1990 International Electrotechnical Vocabulary (IEV) — Chapter 161 : Electromagnetic compatibility

IEC 60068-1:1988 Environmental testing — Part 1 : General and guidance

IEC 61000-4-11:1994 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4: Testing and measurement techniques — Section 11 : Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity test.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

IEC 60050(161):1990 М іжнародний електротехнічний словник. Глава 161. Електромагнітна сумісність

ІЕС 60068-1:1988. Випробування електромагнітного оточення. Розділ 1. Загальні положення та настанова

ІЕС 61000-4-11:1994 Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 4. Методи випробування та вимірювання. Розділ 11. Випробування

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2023 Всі права захищені
UA   |   RU
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ