ДСТУ Б А.1.1-72-2000 Екологічні характеристики будівельних матеріалів. Терміни та визначення

Для роботи з текстом документа (друк документа, пошук по тексту)
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19023 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ Б А.1.1-72-2000 Екологічні характеристики будівельних матеріалів. Терміни та визначення
Дата початку дії01.07.2001
Дата прийняття14.12.2000
СтатусДіючий
Затверджуючий документНаказ від 14.12.2000 № 280
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документаА.1.1-72-2000
РозробникНауково-дослідний інститут в`яжучих речовин і матеріалів ім. В.Д. Глуховського Київського національного університету будівництва і архітектури
Орган, що прийнявНауково-дослідний інститут в`яжучих речовин і матеріалів ім. В.Д. Глуховського Київського національного університету будівництва і архітектури


У даному документі немає посилань на інші нормативні документи.

ДСТУ Б А.1.1-72-2000

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЕКОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

Терміни та визначення

Держбуд України

Київ 2001


ДСТУ Б А. 1.1-72-2000

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНИЙ

Науково-дослідним інститутом в'яжучих речовин

та матеріалів ім. В.Д.Глуховського при Київському

національному університеті будівництва і архітектури

Міносвіти і науки України (НДІВМ при КНУБіА)

(Рунова Р.Ф. д.т.н., Майстренко А.А. к.т.н.)

2 ВНЕСЕНИЙ

Відділом інноваційної політики, нормування та

стандартизації Держбуду України

3 ЗАТВЕРДЖЕНИЙ ТА ВВЕДЕНИЙ В ДІЮ

Наказом Держбуду України від 14.12.2000 № 280

4 ВВЕДЕНИЙ ВПЕРШЕ

ДСТУ Б А. 1.1-72-2000

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Система стандартизації і нормування в будівництві

Екологічні характеристики

будівельних матеріалів

Терміни та визначення

Система стандартизации и нормирования в строительстве

Экологические характеристики

строительних материалов

Термины и определения

Ecological characteristics

of building materials

Terms and definitions

Чинний від 2001-07-01

 

1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює терміни та визначення понять у галузі буді­вельних матеріалів, що стосуються екологічних питань виробництва та вико­ристання будівельних матеріалів.

1.2 Терміни, регламентовані в цьому стандарті, обов'язкові для вико­ристання в усіх видах нормативної документації, у довідковій та навчально-методичній літературі, що належить до галузі будівельних матеріалів, а також для робіт із стандартизації або при використанні результатів цих робіт, вклю­чаючи програмні засоби для комп'ютерних систем.

1.3 Вимоги стандарту чинні для використання в роботі підприємств, уста­нов, організацій, що діють на території України, технічних комітетів із стан­дартизації, науково-технічних та інженерних товариств, міністерств, ві­домств.

2 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1 Цей стандарт розроблений відповідно до вимог ДСТУ 1.2  та  ДСТУ 1.5.

2.2 Для кожного поняття встановлений один стандартизований термін.

ДСТУ Б А. 1.1-72-2000 с.2

Повна версія документа доступна безкоштовно авторизованим користувачам.

Увійти в Особистий кабінет

© 2020 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com