ДСТУ IEC 60050-300-312:2006 Електротехнічний словник термінів. Електричні та електронні вимірювання і засоби вимірювальної техніки. Частина 312. Загальні терміни щодо електричного вимірювання (ІEC 60050-300:2001, ІDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 20152 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ IEC 60050-300-312:2006 Електротехнічний словник термінів. Електричні та електронні вимірювання і засоби вимірювальної техніки. Частина 312. Загальні терміни щодо електричного вимірювання (ІEC 60050-300:2001, ІDT)
Дата початку дії01.10.2007
Дата прийняття29.06.2006
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
Затверджуючий документНаказ від 29.06.2006 № 180 Про затвердження національних стандартів України, скасування нормативних документів та внесення змін до наказу Держспоживстандарту України від 11.01.2005 № 10
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа60050-300-312:2006
РозробникНаціональний науковий центр «Інститут метрології»


У даному документі немає посилань на інші нормативні документи.


ДСТУ EN 50470-1:2010 Засоби вимірювання електричної енергії змінного струму. Частина 1. Загальні вимоги, випробування та умови випробувань. Лічильники електричної енергії (класів точності A, B і C) (EN 50470-1:2006, IDT)

ДСТУ EN 60079-28:2019 Вибухонебезпечні середовища. Частина 28. Захист обладнання та передавальних систем, які використовують оптичне випромінювання (EN 60079-28:2015, IDT; IEC 60079-28:2015, IDT)

ДСТУ EN 60127-6:2019 Запобіжники плавкі мініатюрні. Частина 6. Тримачі плавких запобіжників для мініатюрних плавких вставок (EN 60127-6:2014, IDT; IEC 60127-6:2014, IDT)

ДСТУ EN 60143-1:2017 Конденсатори послідовні для енергосистем. Частина 1. Загальні положення (EN 60143-1:2015, IDT; IEC 60143-1:2015, IDT)

ДСТУ EN 60143-2:2018 Конденсатори послідовні для енергосистем. Частина 2. Захисне обладнання для батарей послідовного конденсатора (EN 60143-2:2013, IDT; IEC 60143-2:2012, IDT)

ДСТУ EN 60519-1:2017 Безпечність обладнання для електротермічного та електромагнітного оброблення. Частина 1. Загальні вимоги (EN 60519-1:2015, IDT; IEC 60519-1:2015, IDT)

ДСТУ EN 60688:2014 Перетворювачі вимірювальні електричні для перетворення електричних величин змінного та постійного струму в аналогові або цифрові сигнали (EN 60688:2013, IDT; IEC 60688:2012, IDT)

ДСТУ EN 61000-3-3:2017 Електромагнітна сумісність. Частина 3-3. Гранично допустимі рівні. Нормування змін напруги, флуктуацій напруги і флікера в низьковольтних системах електропостачання загальної призначеності для обладнання з номінальним струмом силою не більше ніж 16 А на фазу, яке не підлягає обумовленому підключенню (EN 61000-3-3:2013, IDT; IEC 61000-3-3:2013, IDT)

ДСТУ EN 61000-4-12:2017 Електромагнітна сумісність. Частина 4-12. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до дзвінкої хвилі (EN 61000-4-12:2006, IDТ; ІЕС 61000-4-12:2006, IDT)

ДСТУ EN 61010-2-201:2017 Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устатковання. Частина 2-201. Додаткові вимоги до апаратури керування (EN 61010-2-201:2013; AC:2013, IDT; IEC 61010-2-201:2013; AC:2013, IDT)

ДСТУ EN 61557-1:2018 Електробезпечність низьковольтних розподільних електромереж напругою до 1000 В змінного струму та 1500 В постійного струму. Устатковання для випробування, вимірювання або контролювання засобів безпеки. Частина 1. Загальні вимоги (EN 61557-1:2007, IDT; IEC 61557-1:2007, IDТ)

ДСТУ EN 62052-21:2016 Засоби вимірювання електричної енергії змінного струму. Загальні вимоги, випробування та умови випробування. Частина 21. Засоби тарифікації та керування навантагою (EN 62052-21:2004, IDT)

ДСТУ EN 62368-1:2017 Обладнання аудіо-, відео-, інформаційних та комунікаційних технологій. Частина 1. Вимоги щодо безпеки (EN 62368-1:2014; AC:2015-05; AC:2015-02; AC:2015-11; AC:2017; А11:2017; IDT; IEC 62368-1:2014, MOD; Cor 1:2014; Cor 2:2015, IDT)

ДСТУ EN 62395-1:2014 Системи резистивного розподіленого електронагрівання промислового та комерційного призначення. Частина 1. Технічні вимоги та методи випробування (EN 62395-1:2013, IDT; IEC 62395-1:2013, IDT)

ДСТУ EN 62586-1:2016 Вимірювання якості електроенергії в системах електроживлення. Частина 1. Прилади для вимірювання параметрів якості електроенергії (PQI) (EN 62586-1:2014, IDT)

ДСТУ IEC 61970-501:2014 Інтерфейс прикладних програм у системах електроенергетичного менеджменту (EMS-API). Частина 501. Схема системи опису ресурсів загальної інформаційної моделі (CIM RDF) (IEC 61970-501:2006, IDT)

ДСТУ IEC 62052-11:2012 Засоби вимірювання електричної енергії змінного струму. Загальні вимоги, випробування та умови випробування. Частина 11. Лічильники електричної енергії (ІЕС 62052-11:2003, IDТ)

ДСТУ IEC TS 61968-14:2018 Інтеграція прикладних програм на електромережних підприємствах. Системні інтерфейси в менеджменті розподілу електроенергії. Частина 14. Згармонізовування MultiSpeak із загальною інформаційною моделлю (СІМ) (IEC TS 61968-14:2015, IDT)

ДСТУ ІЕС 61000-4-5:2008 Електромагнітна сумісність. Частина 4-5. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до сплесків напруги та струму (ІЕС 61000-4-5:2005, IDТ)

ДСТУ ІЕС 62255-1:2010 Кабелі для цифрового зв’язку у високошвидкісних цифрових телекомунікаційних мережах доступу парні/четвіркові багатожильні та симетричні. Кабелі для зовнішнього прокладання. Частина 1. Загальні технічні умови (ІЕС 62255-1:2003, IDТ)

ДСТУ-Н IEC Guide 111:2007 Електрообладнання підстанцій високої напруги високовольтне. Загальні рекомендації щодо стандартів на вироби (IEC Guide 111:2004, IDT)

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИМ СЛОВНИК ТЕРМІНІВ
Електричні та електронні вимірювання і засоби вимірювальної техніки
Частина 312. Загальні терміни щодо електричного вимірювання

(ІЕС 60050-300:2001, IDT)
ДСТУ ІЕС 60050-300-312:2006

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2009

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Національний науковий центр «Інститут метрології» Держспоживстандарту України спільно з Технічним комітетом стандартизації «Загальні норми і правила державної системи забезпечення єдності вимірювань» (ТК 63)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: В. Анікін (науковий керівник); О. Колбасін, канд. техн. наук; Н. Маслова

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 29 червня 2006 р. № 180 з 2007-10-01

3 Національний стандарт відповідає частині 312 багаточастинного стандарту ІЕС 60050-300:2001 International electrotechnical vocabulary — Electrical and electronic measurements and measuring instruments — Part 312: General terms relating to electrical measurements (Міжнародний електротехнічний словник термінів. Електричні та електронні вимірювання і засоби вимірювальної техніки. Частина 312. Загальні терміни щодо електричного вимірювання)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (en)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до ІЕС 60050-300:2001

312 Загальні терміни щодо електричних вимірювань

312-01 Базові терміни

312-02 Типи приладів

312-03 Допоміжні частини

312-04 Складові частини

312-05 Фізичні характеристики

312-06 Електричні характеристики

312-07 Технічні характеристики

Додаток НА Абетковий покажчик англійських термінів

Додаток НБ Абетковий покажчик французьких термінів

Додаток НВ Абетковий покажчик українських термінів

Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад частини 312 багаточастинного стандарту ІЕС 60050-300 International electrotechnical vocabulary — Electrical and electronic measurements and measuring instruments — Part 312: General terms relating to electrical measurements (Міжнародний електротехнічний словник термінів. Електричні та електронні вимірювання і засоби вимірювальної техніки. Частина 312. Загальні терміни щодо електричного вимірювання).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт — ТК 63 «Загальні норми і правила державної системи забезпечення єдності вимірювання».

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної системи стандартизації України;

— вилучено «Передмову» до міжнародного стандарту;

— до «Національного вступу» з «Передмови» до ІЕС 60050-300 узято те, що безпосередньо стосується частини 312 стандарту ІЕС 60050-300;

— у «Вступі» до ІЕС 60050-300:2001 подано те, що безпосередньо стосується цього стандарту;

— долучено національні довідкові додатки НА, НБ, НВ (абеткові покажчики англійських, французьких і українських термінів, відповідно);

— відповідно до ДСТУ 3966-2000 (Термінологія. Засади і правила розроблення стандартів на терміни та визначення понять) частина терміна може бути:

а) у круглих дужках напівгрубим шрифтом, щоб подати коротку та повну форму терміна;

б) у квадратних дужках, щоб сумістити терміни-синоніми.

Копії документів, на які є посилання в цьому стандарті, можна отримати в Головному фонді нормативних документів.

ВСТУП ДО ІЕС 60050-300:2001

Модифікувати будь-який технічний документ завжди непросто. Автори першої версії цих термінів створили першоджерело, яке було авторитетним і яким користувались.

У цьому перевиданні використано більшу частину тексту з попереднього видання, але, водночас, увагу сконцентровано на

— редагуванні та узгодженні французького й англійського текстів,

— застосуванні відповідних додаткових термінів, узятих з інших видань ІЕС,

— поданні визначень більш логічним порядком.

Протягом цих двадцяти років, починаючи з попереднього видання ІЕС 60050-300 щодо частини 312 метрологічне мислення та термінологія зазнали суттєвого розвитку, і загальний погляд на вимірювання змінився від традиційного підходу в термінах «істинного значення» та «похибки» до операційного підходу в термінах «невизначеності» та пророблянні сигналу в деталях.

У документах, подібних до цього нового видання та скоординованих на майбутнє, ураховано ці відхили від традиційного підходу. Це краще пристосовує термінологію до виготовлюваного нині нового покоління приладів, завдяки яким постійно збільшується використання внутрішнього програмного забезпечення.

Деякі з термінів, які базуються на концепції «істинного значення» замінено, а багато визначень, у яких було застосовано цю концепцію, сформульовано наново.

Також усунено традиційну відмінність між «електричними» та «електронними» приладами, тому що розвиток сучасної апаратури робить її застарілою.

Засіб вимірювальної техніки розглядають як «чорну скриньку», яка забезпечує вихідний сигнал, що несе інформацію стосовно вимірювальної величини. Вихідний сигнал створюється внаслідок «взаємодії вимірювання» між самим приладом, об’єктом, до якого належить вимірювана величина, і довкіллям. Під час цієї взаємодії відбувається обмін енергією, і в цих трьох системах стаються деякі зміни, іноді незначні, а часом — суттєві.

Вихідний сигнал зумовлено явищами, які відбуваються в «чутливому елементі» приладу за допомогою процесу проробляння сигналу в деталях, який може бути прямим або цілком фальсифікованим, може мати зовнішні джерела енергії, зокрема зовнішні сигнали, або програмне забезпечення.

Вихідний сигнал може з’являтися в аналоговому, цифровому чи кодовому форматі; його можна відображати, щоб читала людина-спостерігач, або передавати на вхід виконавчних пристроїв (зокрема механізмів керування).

Термінологія в метрології має описувати цю ситуацію на належному рівні взагалі або за спеціалізацією.

Вимірювання є фундаментальним для виробляння, передавання, розподілення та використання електроенергії, і треба сподіватись, що цю останню версію термінів вимірювання будуть використовувати більше, ніж попередню — це ціль, яка, зазвичай, з’являється для того, щоб покращити міжнародне розуміння.

Координація з Міжнародним словником основних і загальних термінів у метрології (VIM)

У цьому проекті є низка статей, які явно посилаються на статті VIM. Це позначено таким чином:

[VIM 3,9] — якщо визначення в Міжнародному електротехнічному словнику (IEV) ідентичне визначенню у VIM,

[• VIM 3.1] — якщо визначення IEV відрізняється від визначення у VIM у технічному розумінні,

[•VIM 6.10] — якщо визначення IEV в технічному розумінні еквівалентне та/чи отримано з визначення у VIM, але з редакційними змінами.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ СЛОВНИК ТЕРМІНІВ
Електричні та електронні вимірювання і засоби вимірювальної техніки
Частина 312. Загальні терміни щодо електричного вимірювання

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ
Электрические и электронные измерения и средства измерительной техники
Часть 312. Основные термины, относящиеся к электрическим измерениям

ELECTROTECHNICAL VOCABULARY
Electrical and electronic measurements and measuring instruments
Part 312: General terms relating to electrical measurements

 

Чинний від 2007-10-01

312 ЗАГАЛЬНІ ТЕРМІНИ ЩОДО ЕЛЕКТРИЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ

312-01 Базові терміни

en current circuit fr circuit de courant

312-01-01 коло струму

Коло засобу вимірювальної техніки, у якому сила струму дорівнює чи пропорційна силі струму кола, з’єднаного з вимірювальним приладом.

Примітка. Ця сила струму може бути: силою струму, що його безпосередньо вимірюють, або яка пропорційна силі струму, що його подають від зовнішнього трансформатора; чи силі струму, відведеного від зовнішнього шунта

en voltage circuit fr circuit de tension

312-01-02 коло напруги

Коло засобу вимірювальної техніки, до якого прикладено напругу кола, з’єднаного з вимірювальним приладом.

Примітка. Це може бути напруга, яку безпосередньо вимірюють, або напруга, пропорційна напрузі, поданій від зовнішнього трансформатора чи зовнішнього подільника, або відведеній за допомогою зовнішнього додаткового опору (повного опору)

312-01-03 напруга загального виду

Частина вхідних напруг, для яких амплітуда й фаза чи полярність такі самі, які є між кожним вхідним затискачем і опорною точкою.

Примітка. Цією опорною точкою може бути затискач блока, або уземлювальний вимірювальний затискач, або це може бути точка, до якої нема доступу

312-01-04 напруга нормального виду

Небажана частина вхідної напруги, що додається до напруги вимірюваної величини.

Примітка. Типовий приклад напруги адитивної завади — наведені напруги, наприклад, пульсація на сигналі постійного струму, або термоелектрорушійна сила

312-02 Типи приладів

312-02-01 прилад прямої дії

Прилад, у якому рухомий елемент керує механічно з’єднаним з ним показувальним або реєструвальним пристроєм

312-02-02 прилад непрямої дії

Прилад, у якому двигун чи інший пристрій керує механічно з’єднаним з ним показувальним або реєструвальним пристроєм відповідно до значення вимірюваної величини

312-02-03 прилад з позашкальним нулем

Прилад, який не показує значення вимірюваної величини, якщо воно нижче за абсолютним значенням деякої границі.

Примітка. Визначення «позашкальний нуль» може стосуватися механічного чи електричного нуля

312-02-04 прилад з розтягненою шкалою

Вимірювальний прилад, у якому більша частина довжини шкали — це незначна частина діапазону вимірювання

312-02-05 астатичний прилад

Вимірювальний прилад, у якому вимірювальний елемент виконано таким чином, що на нього не впливає зовнішнє однорідне магнітне поле

312-02-06 прилад з фіксувальним пристроєм

Вимірювальний прилад, у якому є можливість за допомогою пристрою фіксувати рухомий елемент у тій позиції, у якій він перебуває на певний момент

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2023 Всі права захищені
UA   |   RU
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ