ДСТУ Б А.2.4-4-99 Основні вимоги до проектної та робочої документації (ГОСТ 21.101-97)

Для роботи з текстом документа (друк документа, пошук по тексту)
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19798 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ Б А.2.4-4-99 Основні вимоги до проектної та робочої документації (ГОСТ 21.101-97)
Дата початку дії01.10.1999
Дата прийняття11.05.1999
Дата скасування дії 01.01.2010
СтатусНедіючий
Мова документаУкраїнська/Російська
Новий документДСТУ Б А.2.4-4:2009
На замінуГОСТ 21.101-79, ГОСТ 21.102-79, ГОСТ 21.103-78, ГОСТ 21.104-79, ГОСТ 21.105-79, ГОСТ 21.201-78, ГОСТ 21.202-78
Затверджуючий документНаказ від 11.05.1999 № 117
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документаА.2.4-4-99
РозробникГосударственное предприятие «Центр методологии, нормирования и стандартизации в строительстве» (ГП ЦНС) Російської Федерації
Орган, що прийнявГосударственное предприятие «Центр методологии, нормирования и стандартизации в строительстве» (ГП ЦНС) Російської Федерації


ГОСТ 2.004-88 Загальні вимоги до виконання конструкторських і технологічних документів на друкуючих і графічних пристроях виводу ЕОМ

ГОСТ 2.101-68* (СТ СЭВ 364-76) ЄСКД. Види виробів

ГОСТ 2.102-68 (СТ СЭВ 4768-84) ЄСКД. Види і комплектність конструкторських документів

ГОСТ 2.102-68 Єдина система конструкторської документації. Види і комплектність конструкторських документів. Зміна № 8

ГОСТ 2.105-95 Єдина система конструкторської документації. Загальні вимоги до текстових документів

ГОСТ 2.105-95 Єдина система конструкторської документації. Загальні вимоги до текстових документів. Зміна № 1

ГОСТ 2.109-73 Єдина система конструкторської документації. Основні вимоги до креслень. Зі змінами № 1-10

ГОСТ 2.113-75 Єдина система конструкторської документації. Групові і базові конструкторські документи

ГОСТ 2.114-95 Єдина система конструкторської документації. Технічні умови

ГОСТ 2.301-68 Єдина система конструкторської документації. Формати

ГОСТ 2.302-68 Єдина система конструкторської документації. Масштаби

ГОСТ 2.302-68 Єдина система конструкторської документації. Масштаби. Зміна № 3

ГОСТ 2.303-68 Єдина система конструкторської документації. Лінії

ГОСТ 2.303-68 Єдина система конструкторської документації. Лінії. Зміна № 3

ГОСТ 2.304-81 Єдина система конструкторської документації. Шрифти креслярські

ГОСТ 2.304-81 Єдина система конструкторської документації. Шрифти креслярські. Зміна № 2

ГОСТ 2.305-68 Єдина система конструкторської документації. Зображення - види, розрізи, перетини

ГОСТ 2.306-68 Єдина система конструкторської документації. Позначення графічних матеріалів і правила їх нанесення на кресленнях. Зміна № 4

ГОСТ 2.306-68 ЄСКД. Позначення графічні матеріалів і правила їхнього нанесення на кресленнях

ГОСТ 2.307-68 . ЄСКД. Нанесення розмірів і граничних відхилень

ГОСТ 2.309-73 ЄСКД. Позначення шорсткості поверхонь

ГОСТ 2.310-68 ЄСКД. Нанесення на кресленнях позначень покриттів, термічного й іншого видів обробки

ГОСТ 2.311-68 Зображення різьби

ГОСТ 2.313-82 ЄСКД. Умовні зображення і позначення нероз`ємних з`єднань

ГОСТ 2.314-68 Вказівки на кресленнях про маркування і таврування виробів

ГОСТ 2.315-68 Зображення спрощені і умовні кріпильних деталей. Зміна № 1, 2

ГОСТ 2.316-68 ЄСКД. Правила нанесення на кресленнях написів, технічних вимог і таблиць

ГОСТ 2.317-69 Єдина система конструкторської документації. Аксонометричні проекції

ГОСТ 2.410-68 Єдина система конструкторської документації. Правила виконання креслень різних виробів. Правила виконання креслень металевих конструкцій

ГОСТ 2.501-88 (СТ СЭВ 159-83) Єдина система конструкторської документації. Правила обліку та зберігання

ГОСТ 21.113-88 (СТ СЭВ 6073-87). СПДС. Позначення характеристик точності

ГОСТ 21.203-78. СПДС. Правила обліку і зберігання оригіналів проектної документації


ДБН В.2.4-3:2010 Гідротехнічні, енергетичні та меліоративні системи і споруди, підземні гірничі виробки. Гідротехнічні споруди. Основні положення

ДСТУ 33.110:2007 Страховий фонд документації. Комплектність документації для створення. Загальні вимоги

ДСТУ Б А.2.4-4:2009 Система проектної документації для будівництва. Основні вимоги до проектної та робочої документації. Зі Зміною № 1

Каталог будівельних норм та нормативних документів національного рівня у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів України (станом на 1 січня 2018 року)

МР 75.2-37763687-011:2014 Страховий фонд документації. Створення та формування галузевого страхового фонду документації

Наказ від 24.01.2009 № 29 Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б А.2.4-4:2009 Система проектної документації для будівництва. Основні вимоги до проектної та робочої документації

Перелік скасованих будівельних нормативів і відповідні їм діючі нормативні документи, прийняті на заміну станом на 01.01.2021 року

Перелік скасованих будівельних нормативів і відповідні їм діючі нормативні документи, прийняті на заміну станом на 01.01.2022 року

Перелік скасованих будівельних нормативів і відповідні їм діючі нормативні документи, прийняті на заміну станом на 01.02.2019 року

Перелік скасованих будівельних нормативів і відповідні їм діючі нормативні документи, прийняті на заміну станом на 01.02.2020 року

Перелік скасованих будівельних нормативів і відповідні їм діючі нормативні документи, прийняті на заміну станом на 01.07.2019 року

Перелік скасованих будівельних нормативів і відповідні їм діючі нормативні документи, прийняті на заміну станом на 01.07.2021 року

Перелік скасованих будівельних нормативів і відповідні їм діючі нормативні документи, прийняті на заміну станом на 01.07.2022 року

Розпорядження від 09.10.2001 № 2137 Про затвердження Положення про порядок проведення контрольних обмірів на об’єктах будівництва, капітального ремонту (ремонту), реставрації

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2020 року)

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2021 року)

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2022 року)

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.07.2019 року)

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.07.2021 року)

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.07.2022 року)

Чинні національні нормативні документи України у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2019 року)

Чинні національні нормативні документи України у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.05.2018 року)

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

 ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Cистема проектної документації
для будiвництва

ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ПРОЕКТНОЇ
ТА РОБОЧОЇ ДОКУМЕНТАЦIЇ

ДСТУ Б А.2.4-4-99
(ГОСТ 21.101-97))

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Система проектной документации
для строительства

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНОЙ
И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ГОСТ 21.101-97

 

Відповідає офіційному тексту
 

Соответствует официальному тексту
 

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)
 

Межгосударственная научно-техническая комиссия
по стандартизации, техническому нормированию
и сертификации в строительстве
 

Передмова

1 РОЗРОБЛЕНИЙ
Державним пiдприємством - Центром методологiї,  нормування i стандартизацiї в будiвництвi (ДП ЦНС)  Держбуду Росiї

ВНЕСЕНИЙ
Департаментом розвитку науково-технiчної полiтики i вишукувальних робiт Держбуду Росiї

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН
Государственным предприятием - Центром методологии, нормирования и стандартизации в строительстве (ГП ЦНС) Госстроя России

ВНЕСЕН
Департаментом развития научно-технической политики и проектно-изыскательских работ Госстроя России

2 ПРИЙНЯТИЙ
Мiждержавною науково-технiчною комiсiєю iз стандартизацiї, технiчного нормування i сертифiкацiї в будiвництвi (МНТКБ) 10 грудня 1997 р.
 

2 ПРИНЯТ
Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве (МНТКС) 10 декабря 1997 г.
 

За прийняття стандарту проголосували:
 

За принятие стандарта проголосовали:
 

Найменування держави Найменування органу державного
управління будівництвом
Республіка Вірменія

Міністерство містобудування

Республіка Казахстан Агентство будівництва і архітектурно-містобудівного контролю Міністерства економіки і торгівлі
Киргизська Республіка Мінархбуд
Російська Федерація Держбуд
Республіка Таджикистан Держбуд
Украина Держбуд
 

Наименование государства

Наименование органа государственного
управления строительством

Республика Армения Министерство градостроительства
Республика Казахстан

Агентство строительства и архитектурно-градостроительного контроля Министерства экономики и торговли

Кыргызская Республика Минархстрой
Российская Федерация Госстрой
Республика Таджикистан Госстрой
Україна Госстрой
 

3 ВВЕДЕНИЙ НА ЗАМIНУ ДСТУ А.2.4-4-95 (ГОСТ 21.101-93) наказом Держбуду України 117 вiд 11.05.99 р.

3 ВЗАМЕН ГОСТ 21.101-93

Зміст

1 Галузь використання

2 Нормативнi посилання

3 Загальнi вимоги до складу документацiї

4 Загальнi вимоги до комплектування документацiї

5 Загальнi правила виконання документацiї

6 Правила виконання специфiкацiй на кресленнях

7 Правила внесення змiн у робочу документацію, видану замовнику

8 Правила прив'язки робочої документацiї

9 Правила оформлення зброшурованої документацiї

Додаток А Марки основних комплектiв робочих креслень

Додаток Б Форми 1 i 2 - Вiдомостi загальних даних за робочими кресленнями

Додаток В Перелiк стандартiв ЄСКД, вимоги яких пiдлягають урахуванню при виконаннi графiчної та текстової документацiї для будівництва

Додаток Г Перелiк допустимих скорочень слiв (доповнення до ГОСТ 2.316)

Додаток Д Форми 3. 4. 5 та 6 - Основнi написи

Додаток Е Розташування основного напису, додаткових граф до нього та розмiрних рамок на аркушах

Додаток Ж Форми 7 та 8 - Специфiкацiї

Додаток И Форма 9 - Дозвiл на внесення змін

Додаток К Форма 10 - Таблиця реєстрацiї змiн

Додаток Л Форма 11 - Штамп анулювання (замiни) оригіналу документа

Додаток М Форми 12 i 13 - Штампи прив'язки (перший та наступнi аркушi)

Додаток Н Форма 14 - Обкладинка

Додаток П Форма 15 - Титульний аркуш

Додаток Р Приклад оформлення титульного аркуша

Додаток С Форма 16 - Склад проекту

Содержание

1 Область применения

2 Нормативные ссылки

3 Общие требования к составу документации

4 Общие требования к комплектованию документации

5 Общие правила выполнения документации

6 Правила выполнения спецификаций на чертежах

7 Правила внесения изменений в рабочую документацию, выданную заказчику

8 Правила привязки рабочей документации

9 Правила оформления сброшюрованной документации

Приложение А Марки основных комплектов рабочих чертежей

Приложение Б Формы 1 и 2 - Ведомости общих данных по рабочим чертежам

Приложение В Перечень стандартов ЕСКД, требования которых подлежащих учету при выполнении графической и текстовой документации для строительства

Приложение Г Перечень допускаемых сокращений слов (дополнение к ГОСТ 2.316)

Приложение Д Формы 3.4.5 и 6 Основные надписи

Приложение Е Расположение основной надписи, дополнительных граф к ней и размерных рамок на листах

Приложение Ж Форма 7 и 8 Спецификации

Приложение И Форма 9 - Разрешение на внесение изменений

Приложение К Форма 10 - Таблица регистрации изменений

Приложение Л Форма 11 - Штамп аннулирования (замены) подлинника документа

Приложение М Форма 12 и 13 - Штампы привязки (первый и последующие листы)

Приложение Н Форма 14 - Обложка

Приложение П Форма 15 - Титульный лист

Приложение Р Пример оформления титульного листа

Приложение С Форма 16 - Состав проекта


ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ


МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ


Система проектної документацiї
для будiвництва
Основнi вимоги до проектної
i робочої документацiї

Система проектной документации
для строительства
Основные требования к проектной
и рабочей документации

Sуstеm оf design documents fог
соnstruction
Маin rеquirements fог dеsign
апd working documents

 

 

ДСТУ Б А.2.4-4-99
 (ГОСТ 21.101-97)


Чинний від 1999-10-01

1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

Даний стандарт встановлює основнi вимоги до проектної та робочої документацiї на будiвництво пiдприємств, будинкiв та споруд рiзного призначення.

Загальнi правила виконання графiчної та текстової документацiї, встановленi у розділі 5 даного стандарту, поширюються також на звiтну технiчну документацiю з iнженерних дослiджень для будiвництва.
 


Дата введения 1998-06-01

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт устанавливает основные требования к проектной и рабочей документации на строительство предприятий, зданий и сооружений различного назначения.

Общие правила выполнения графической и текстовой документации, установленные в разделе 5 настоящего стандарта, распространяются также на отчетную техническую документацию по инженерным изысканиям для строительства.
 

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ
 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
 

У цьому стандарті використані посилання на такі стандарти:
 

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие документы:

ГОСТ 2.004-88 ЕСКД. Общие требования к выполнению конструкторских и технологических документов на печатающих и графических устройствах вывода ЭВМ

ГОСТ 2.101-68 ЕСКД. Виды изделий

ГОСТ 2.102-68 ЕСКД. Виды и комплектность конструкторских документов

ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам

ГОСТ 2.108-68 ЕСКД. Спецификация

ГОСТ 2.109-73 ЕСКД. Основные требования к чертежам

ГОСТ 2.113-75 ЕСКД. Групповые и базовые конструкторские документы

ГОСТ 2.114-95 ЕСКД. Технические условия

ГОСТ 2.301-68 ЕСКД. Форматы

ГОСТ 2.302-68 ЕСКД. Масштабы

ГОСТ 2.303-68 ЕСКД. Линии

ГОСТ 2.304-81 ЕСКД. Шрифты чертежные

ГОСТ 2.305-68 ЕСКД. Изображения - виды, разрезы, сечения

ГОСТ 2.306-68 ЕСКД. Обозначения графические материалов и правила их нанесения на чертежах

ГОСТ 2.307-68 ЕСКД. Нанесение размеров и предельных отклонений

ГОСТ 2.308-79 ЕСКД. Указание на чертежах допусков форм и расположения поверхностей

ГОСТ 2.309-73 ЕСКД. Обозначение шероховатости поверхностей

ГОСТ 2.310-68 ЕСКД. Нанесение на чертежах обозначений покрытий, термической и других видов обработки

ГОСТ 2.311-68 ЕСКД. Изображение резьбы

ГОСТ 2.312-72 ЕСКД. Условные изображения и обозначения швов сварных соединений

ГОСТ 2.313-82 ЕСКД. Условные изображения и обозначения неразъемных соединений

ГОСТ 2.314-68 ЕСКД. Указания на чертежах о маркировании и клеймении изделий

ГОСТ 2.316-68 ЕСКД. Правила нанесения на чертежах надписей, технических требований и таблиц

ГОСТ 2.317-69 ЕСКД. Аксонометрические проекции

ГОСТ 2.410-68 ЕСКД. Правила выполнения чертежей металлических конструкций

ГОСТ 2501-88 ЕСКД. Правила учета и хранения

ГОСТ 21.110-95 СПДС. Спецификация оборудования, изделий и материалов

ГОСТ 21.113-88 СПДС. Обозначения характеристик точности

ГОСТ 21.114-95 СПДС. Правила выполнения эскизных чертежей общих видов нетиповых изделий

ГОСТ 21.203-78 СПДС. Правила учета и хранения подлинников проектной документации

ГОСТ 21.501-93 СПДС. Правила выполнения архитектурно строительных рабочих чертежей.

 

Повна версія документа доступна безкоштовно авторизованим користувачам.

Увійти в Особистий кабінет

© 2022 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ