ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій (ISO/IEC 17025:2005, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 20118 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій (ISO/IEC 17025:2005, IDT)
Дата початку дії01.12.2020
Дата прийняття27.12.2006
Дата скасування дії 01.06.2021
СтатусНедіючий
Мова документаУкраїнська
Новий документДСТУ ISO/IEC 17025:2017
На замінуДСТУ ISO/IEC 17025-2001
Затверджуючий документНаказ від 27.12.2006 № 375 Про затвердження національних стандартів України та скасування нормативних документів
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа17025:2006
РозробникТехнічний комітет стандартизації «Оцінка відповідності» (ТК 89)
Додаткові дані Скасовано згідно з наказом від 28.12.2017 № 494. Чинність документа відновлена з 01.12.2020 до 01.06.2021 згідно з наказом від 23.11.2020 № 407


ДСТУ 3411:2004 Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до органів сертифікації продукції та порядок їх призначення і надання повноважень на діяльність у системі. Зміна № 1

ДСТУ 3789:2015 Пожежна безпека. Піноутворювачі загального призначення для гасіння пожеж. Загальні технічні вимоги і методи випробування

ДСТУ 3958:2015 Пожежна безпека. Газові вогнегасні речовини. Номенклатура показників якості. Загальні технічні вимоги і методи випробовування

ДСТУ 4083:2012 Вугілля кам’яне та антрацит для пиловидного спалювання на теплових електростанціях. Технічні умови. З поправкою

ДСТУ 4798:2007 Вагони трамвайні пасажирські. Розташованість зовнішніх пристроїв освітлення та світлової сигналізації. Технічні вимоги та методи контролювання. Зі зміною № 1:2015

ДСТУ 4798:2007 Вагони трамвайні пасажирські. Розташованість зовнішніх пристроїв освітлення та світлової сигналізації. Технічні вимоги та методи контролювання. Зміна № 1

ДСТУ 7258:2012 Хімічні реактиви. Методи готування розчинів для кислотно-лужного титрування та визначення їхньої молярної концентрації

ДСТУ 7259:2012 Хімічні реактиви. Методи готування розчинів для окислювально-відновного титрування та визначення їхньої молярної концентрації

ДСТУ 7260:2012 Хімічні реактиви. Методи готування розчинів для титрування осадженням і неводного титрування та визначення їхньої молярної концентрації

ДСТУ 7261:2012 Продукти хімічні технічні. Методи визначення густини рідин

ДСТУ 7262:2012 Хімічні реактиви. Методи визначення домішок заліза

ДСТУ 7274:2012 Хімічні реактиви. Реактиви, розчини для аналізу та матеріали допоміжні. Методи готування

ДСТУ 7398:2013 Спирт етиловий та продукція спиртовмісна. Визначення вмісту бітрексу методом високоефективної рідинної хроматографії

ДСТУ 7453:2013 Зерно, зернобобові та продукти їх перероблення. Визначення вмісту кадмію, свинцю та миш’яку методом атомно-абсорбційної спектрофотометрії з електротермічною атомізацією

ДСТУ 7469:2013 Борошно кормове тваринного походження. Методи бактеріологічного аналізування

ДСТУ 7485:2013 Фрукти, овочі та продукти перероблення. Визначення вмісту гідроксиметилфурфуролу методом високоефективної рідинної хроматографії

ДСТУ 7525:2014 Вода питна. Вимоги та методи контролювання якості

ДСТУ 7805:2015 Продукти рибні. Дослідження сенсорне. Настанови щодо оцінювання методами бальних шкал

ДСТУ 7811:2015 Реактиви. Метод тонкошарової хроматографії

ДСТУ 8020:2015 Приміщення тваринницькі. Методи визначання ефективності дезінфекції

ДСТУ 8039:2015 Борошно кормове з відходів перероблення птиці. Технічні умови

ДСТУ 8085:2015 Сировина та продукти тваринного походження. Визначання залишкової кількості гормональних стимуляторів методом тонкошарової хроматографії

ДСТУ 8168:2015 Зернові культури, продукти їх переробляння, комбікорми. Метод визначення вмісту дезоксиніваленолу

ДСТУ 8253:2015 М`ясо птиці. Методи хімічного аналізування свіжості

ДСТУ 8379:2015 М`ясо та м`ясні продукти. Прискорений метод визначення складу сировини

ДСТУ 8397:2015 Молоко і молочні продукти. Методи якісного визначання антибіотиків, сульфаніламідів та інших інгібіторів. Зі зміною № 1

ДСТУ 8451:2015 Риба та рибні продукти. Методи визначення органолептичних показників

ДСТУ 8615:2016 Пожежна безпека. Піноутворювачі для гасіння пожеж. Настанови щодо поводження з вогнегасними речовинами, використовуваними у стаціонарних системах пінного пожежогасіння

ДСТУ 8723:2017 Дріжджі кормові. Методи випробування

ДСТУ 8725:2017 Якість повітря. Викиди стаціонарних джерел. Методи визначення швидкості та об`ємної витрати газопилових потоків

ДСТУ 8745:2017 Автомобільні дороги. Методи вимірювання нерівностей основи і покриття дорожнього одягу

ДСТУ 8812:2018 Якість повітря. Викиди стаціонарних джерел. Настанови з відбирання проб

ДСТУ 8826:2019 Якість повітря. Викиди стаціонарних джерел. Методи визначення вологості газопилових потоків

ДСТУ EN 12094-12:2014 Протипожежна техніка. Стаціонарні системи газового пожежогасіння. Компоненти систем газового пожежогасіння. Частина 12. Вимоги до пневматичних сигнальних пристроїв та методи їх випробовувань (ЕN 12094-12:2003, IDT)

ДСТУ EN 12094-9:2015 Протипожежна техніка. Системи газового пожежогасіння. Компоненти систем газового пожежогасіння. Частина 9. Вимоги до спеціальних пожежних сповіщувачів та методи їх випробовування (EN 12094-9:2003, IDT)

ДСТУ EN 13016-1:2012 Нафтопродукти рідкі. Тиск насиченої пари. Частина 1. Визначення тиску насиченої пари з вмістом повітря (ASVP) і розрахування еквівалентного тиску сухої пари (DVPE) (EN 13016-1:2007, IDT)

ДСТУ EN 13630-2:2007 Вибухові речовини для цивільного застосування. Детонувальні та вогнепровідні шнури. Частина 2. Визначення термотривкості (EN 13630-2:2002, IDT)

ДСТУ EN 13631-16:2013 Вибухові речовини для цивільного застосування. Речовини вибухові бризантні. Частина 16. Виявлення та вимірювання токсичних газів (EN 13631-16:2004, ІDT)

ДСТУ EN 13763-15:2009 Вибухові речовини для цивільного застосування. Детонатори та реле. Частина 15. Визначення еквівалентної ініціювальної здатності (EN 13763-15:2004, IDT)

ДСТУ EN 13763-24:2013 Вибухові речовини для цивільного застосування. Детонатори та реле. Частина 24. Визначення опору електричної ізоляції ударної трубки (EN 13763-24:2002, IDТ)

ДСТУ EN 13763-25:2013 Вибухові речовини для цивільного застосування. Детонатори та реле. Частина 25. Визначення передавальної здатності поверхневих з`єднувачів, реле та з`єднувального приладдя (EN 13763-25:2004, IDТ)

ДСТУ EN 14078:2009 Нафтопродукти рідкі. Визначення вмісту метилових естерів жирних кислот у середніх дистилятах методом інфрачервоної спектроскопії (EN 14078:2003, IDT)

ДСТУ EN 14274:2014 Паливо автомобільне. Оцінювання якості бензину і дизельного палива. Система потокового контролювання якості палива (СПКЯП) (EN 14274:2003, IDT)

ДСТУ EN 14331:2012 Нафтопродукти рідкі. Виділяння і визначання метилових естерів жирних кислот (МЕЖК) з середніх дистилятів. Метод рідинної хроматографії (РХ)/газової хроматографії (ГХ) (EN 14331:2004, IDT)

ДСТУ EN 15104:2013 Тверде біопаливо. Методи визначення вмісту загальних вуглецю, водню та азоту (EN 15104:2011, IDT)

ДСТУ EN 15192:2015 Характеризування відходів та ґрунту. Визначення хрому (VI) у твердому матеріалі лужним розкладанням та методом іонної хроматографії зі спектрофотометричним детектуванням (EN 15192:2006, IDT)

ДСТУ EN 15309:2015 Характеризування відходів та ґрунту. Визначення елементного складу методом рентгенофлуоресценції (EN 15309:2007, IDT)

ДСТУ EN 16523-1:2018 Визначення стійкості матеріалу до проникання хімічних речовин. Частина 1. Проникання потенційно небезпечних рідких хімічних речовин в умовах безперервного контакту (EN 16523-1:2015 + А1:2018, IDT)

ДСТУ EN 201:2010 Устатковання для виробництва гуми та пластмас. Машини формувальні інжекційні. Вимоги щодо безпеки (EN 201:2009, IDT)

ДСТУ EN 27941:2010 Пропан та бутан технічні. Аналізування методом газової хроматографії (EN 27941:1993, IDT)

ДСТУ EN 55032:2017 Електромагнітна сумісність. Обладнання мультимедіа. Вимоги до емісії завад (EN 55032:2015, IDT)

ДСТУ EN ISO 10370:2012 Нафтопродукти. Визначення коксового залишку мікрометодом (EN ISO 10370:1996, IDT)

ДСТУ EN ISO 12662:2012 Нафтопродукти рідкі. Метод визначення домішок у середніх дистилятах (EN ISO 12662:2008, IDT)

ДСТУ EN ISO 14937:2014 Стерилізація виробів медичного призначення. Загальні вимоги до характеристик агента, що стерилізує, а також до розробляння, валідації та поточного контролювання процесу стерилізації медичних виробів (EN ISO 14937:2009, IDT)

ДСТУ EN ISO 15189:2015 Медичні лабораторії. Вимоги до якості та компетентності (EN ISO 15189:2012, IDT)

ДСТУ EN ISO 20884:2012 Нафтопродукти. Метод визначення вмісту сірки в автомобільних паливах рентгено-флуоресцентною спектрометрією з дисперсією за довжиною хвилі (EN ISO 20884:2011, IDT)

ДСТУ EN ISO 3675:2012 Нафта сира та нафтопродукти рідкі. Метод лабораторного визначення густини ареометром (EN ISO 3675:1998, IDT)

ДСТУ EN ISO 6245:2012 Нафтопродукти. Метод визначення золи (EN ISO 6245:2002, IDT)

ДСТУ EN ISO/IEC 17020:2019 Оцінка відповідності. Вимоги до роботи різних типів органів з інспектування (EN ISO/IEC 17020:2012, IDT; ISO/IEC 17020:2012, IDT)

ДСТУ ETSI EN 301 126-1:2009 Радіосистеми фіксованої радіослужби. Обладнання цифрових радіорелейних систем передавання. Частина 1. Загальні технічні вимоги та методи випробування на відповідність (ETSI EN 301 126-1:1999, IDT)

ДСТУ ILAC-G 24/OIML D 10:2013 Метрологія. Настанови щодо визначення міжкалібрувальних інтервалів засобів вимірювальної техніки (ILAC-G 24/OIML D 10:2007, IDT)

ДСТУ ISO 10723:2015 Природний газ. Оцінювання робочих характеристик аналітичних систем (ISO 10723:2012, IDT)

ДСТУ ISO 12185:2009 Нафта сира та нафтопродукти. Визначення густини методом із застосуванням U-подібної коливної трубки (ISO 12185:1996, IDT)

ДСТУ ISO 13528:2014 Статистичні методи для застосування під час перевірки професійного рівня за допомогою міжлабораторних порівнянь (ISO 13528:2005, IDT)

ДСТУ ISO 13759:2009 Нафтопродукти. Визначення вмісту алкілнітратів у дизельних паливах спектрометричним методом (ІSO 13759:1996, ІDT)

ДСТУ ISO 15167:2009 Нафтопродукти. Визначення вмісту часток у середньодистилянтному паливі методом лабораторної фільтрації (ІSO 15167:1999, ІDT)

ДСТУ ISO 17932:2014 Олія пальмова. Метод визначення погіршення показника знебарвлення і вмісту каротину (ISO 17932:2011, IDT)

ДСТУ ISO 18589-1:2015 Вимірювання радіоактивності у довкіллі. Ґрунт. Частина 1. Загальні настанови та визначення (ІSO 18589-2:2005, ІDT)

ДСТУ ISO 18589-2:2015 Вимірювання радіоактивності у довкіллі. Ґрунт. Частина 2. Настанови щодо вибору стратегії відбирання проб, відбирання та попереднього обробляння проб (ІSO 18589-2:2007, ІDT)

ДСТУ ISO 18589-3:2010 Вимірювання радіоактивності у довкілля. Ґрунт. Частина 3. Гамма-випромінювальні радіонукліди (ISO 18589-3:2007, IDT)

ДСТУ ISO 18589-4:2015 Вимірювання радіоактивності у довкіллі. Ґрунт. Частина 4. Вимірювання ізотопів плутонію (плутонію 238 та плутонію 239 + 240) методом альфа-спектрометрії (ІSO 18589-4:2009, ІDT)

ДСТУ ISO 18589-5:2015 Вимірювання радіоактивності у довкіллі. Ґрунт. Частина 5. Вимірювання стронцію 90 (ІSO 18589-5:2009, ІDT)

ДСТУ ISO 18589-6:2015 Вимірювання радіоактивності у довкіллі. Ґрунт. Частина 6. Вимірювання сумарної активності альфа-випромінювання та сумарної активності бета-випромінювання (ІSO 18589-6:2009, ІDT)

ДСТУ ISO 22174:2014 Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР) для виявлення у продуктах патогенів. Основні вимоги та поняття (ISO 22174:2005, IDT)

ДСТУ ISO 22892:2008 Якість ґрунту. Настанови щодо ідентифікування цільових сполук газовою хроматографією та мас-спектрометрією (ISO 22892:2006, IDТ)

ДСТУ ISO 24276:2008 Продукти харчові. Методи виявлення генетично модифікованих організмів і продуктів з їхнім вмістом. Основні вимоги, терміни та визначення понять (ISO 24276:2006, IDT)

ДСТУ ISO 8754:2009 Нафтопродукти. Визначення вмісту сірки методом рентгено-флуоресцентної спектрометрії з дисперсією за енергіями (ISO 8754:2003, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 17007:2009 Оцінювання відповідності. Настанови щодо складання нормативних документів, придатних до використання для оцінювання відповідності (ISO/IEC 17007:2009, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 25051:2016 Інженерія систем і програмних засобів. Вимоги до якості систем і програмних засобів та її оцінювання (SQuaRE). Вимоги до якості готового для застосування програмного продукту (RUSP) та інструкції щодо його тестування (ISO/IEC 25051:2014, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 27037:2017 Інформаційні технології. Методи захисту. Настанови для ідентифікації, збирання, здобуття та збереження цифрових доказів (ISO/IEC 27037:2012, IDT)

ДСТУ ISO/IEC TR 17026:2017 Оцінка відповідності. Приклад схеми сертифікації продукції (ISO/IEC TR 17026:2015, IDT)

ДСТУ OIML D 27:2008 Метрологія. Повірка засобів вимірювальної техніки первинна за наявності у виробника системи управління якістю (OIML D 27:2001, IDT)

ДСТУ OIML D 8:2008 Метрологія. Еталони. Вибір, визнання, застосування, зберігання та документація (OIML D 8:2004, IDТ)

ДСТУ OIML D 9:2008 Метрологія. Принципи метрологічного нагляду (OIML D 9:2004, IDТ)

ДСТУ Б EN 197-2:2016 Цемент. Частина 2. Оцінювання відповідності (EN 197-2:2014, IDT)

ДСТУ Б EN ISO 10077-2:2016 Теплотехнічні властивості вікон, дверей і жалюзі. Розрахунок коефіцієнта теплопередачі. Частина 2. Чисельні методи розрахунку для віконних рам (EN ISO 10077-2:2012+EN ISO 10077-2:2012/AC:2012, IDT)

ДСТУ Б В.2.2-39:2016 Методи та етапи проведення енергетичного аудиту будівель

ДСТУ Б В.2.7-300:2014 Цемент. Частина 2. Оцінювання відповідності (EN 197-2:2000, MOD)

ДСТУ ЕN 115-1:2013 Безпечність ескалаторів і рухомих доріжок. Частина 1. Конструкція та установлення (ЕN 115-1:2008+А1:2010, IDT)

ДСТУ-Н 7256:2011 Системи управління якістю. Настанови щодо застосування ISO 9001 в організаціях сфери послуг

ДСТУ-Н 7531:2014 Метрологія. Впровадження концепції невизначеності вимірювання під час випробування з урахуванням вимог ДСТУ ISO/IEC 17025

ДСТУ-Н ISO/IEC Guide 68:2008 Угоди щодо визнання та прийняття результатів оцінювання відповідності (ISO/IEC Guide 68:2002, IDT)

ДСТУ-Н Б CEN/TS 1555-7:2014 Системи пластмасових трубопроводів для подачі газоподібного палива. Поліетилен (РЕ). Частина 7. Настанова з оцінювання відповідності (CEN/TS 1555-7:2013, IDT)

ДСТУ-Н Б В.2.6-219:2016 Настанова з енергетичного маркування будівельних теплоізоляційних матеріалів та виробів

ДСТУ-П ISO/TS 13530:2011 Якість води. Настанови з аналітичного контролю якості результатів хімічного та фізико-хімічного аналізу води (ІSO/TS 13530:2009, ІDT)

СОУ 45.2-00018112-079:2011 Стандартизація та сертифікація у дорожньому господарстві України. Правила проведення атестації випробувальних лабораторій у дорожньому господарстві

СОУ КЗПС 74.9-02568182-003:2016 Технічні умови України. Настанови щодо типової побудови, викладення, оформлення, позначення, прийняття та надання чинності

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

 

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИПРОБУВАЛЬНИХ ТА КАЛІБРУВАЛЬНИХ ЛАБОРАТОРІЙ

 

(ISO/IEC 17025:2005, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 17025:2006

 

Відповідає офіційному тексту

 Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
 2007

 

ПЕРЕДМОВА

1  ВНЕСЕНО: Технічний комітет стандартизації «Оцінка відповідності» (ТК 89)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Ю. Бібік; С. Гавриленко; О. Желєзний;

A.  Косенюк, канд. техн. наук; О. Цициліано, канд. фіз.-мат. наук; В. Новіков, д-р фіз.-мат. наук; B.  Яновський

2  НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 27 грудня 2006 р. № 375 з 2007-074)1

3  Національний стандарт відповідає ISO/IEC 17025:2005 General requirements for the competence of testing and calibration laboratories (Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4  НА ЗАМІНУ ДСТУ ISO/IEC 17025-2001

 

ЗМІСТ

 

Національний вступ

Передмова до ISO/IEC 17025:2005

Вступ

1 Сфера застосування

2  Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4  Вимоги до управління

4.1  Організація

4.2  Система управління

4.3  Керування документацією

4.3.1   Загальні положення

4.3.2   Затвердження і випуск документів

4.3.3   Зміни в документах

4.4  Аналізування запитів, пропозицій на підряд та контрактів

4.5  Укладання субпідрядних угод на проведення випробовування та калібрування

4.6  Придбання послуг та ресурсів

4.7  Обслуговування замовників

4.8  Скарги

4.9  Керування невідповідною роботою з випробовування та (або) калібрування

4.10   Вдосконалення

4.11   Коригувальна дія

4.11.1    Загальні положення

4.11.2   Аналізування причин

4.11.3    Вибирання коригувальних дій

4.11.4    Відстежування коригувальних дій

4.11.5   Додаткові перевіряння

4.12   Запобіжна дія

4.13.1    Загальні положення

4.13.2   Технічні дані

4.14   Внутрішні аудити

4.15   Аналізування з боку керівництва

5 Технічні вимоги

5.1  Загальні положення

5.2  Персонал

5.3  Приміщення та умови довкілля

5.4  Методи випробовування та калібрування і оцінювання придатності методів

5.4.1   Загальні положення

5.4.2   Вибирання методів

5.4.3   Методи, розроблені лабораторією

5.4.4   Незастандартизовані методи

5.4.5   Оцінювання придатності методів

5.4.6   Оцінювання невизначеності вимірювання

5.4.7   Керування даними

5.5  Устатковання

5.6  Простежуваність вимірювання

5.6.1   Загальні положення

5.6.2   Спеціальні вимоги

5.6.3   Вихідні еталони та зразкові речовини

5.7  Відбирання зразків

5.8Поводження з випробовуваними виробами та виробами, які підлягають калібруванню

5.9  Забезпечення якості результатів випробовування та калібрування

5.10   Звітування про результати

5.10.1   Загальні положення

5.10.2   Протоколи випробовування та свідоцтва про калібрування

5.10.3    Протокол випробовування

5.10.4   Свідоцтва про калібрування

5.10.5   Окремі думки, погляди та тлумачення

5.10.6   Результати випробовування та калібрування, отримані від субпідрядників

5.10.7    Електронне передавання результатів

5.10.8   Формат протоколів та свідоцтв

5.10.9   Зміни у протоколі випробовування та у свідоцтві про калібрування

Додаток А Номінальні перехресні посилання на ISO 9001:2000

Додаток В Настанови із готування вказівок щодо застосування в окремих галузях

Бібліографія


НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ISO/IEC 17025:2005 General requirements for the competence of testing and calibration laboratories (Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 89 «Оцінка відповідності»

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

—   структурні елементи цього стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», «Нормативні посилання», «Терміни та визначення понять» та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації»;

долучено структурний елемент «Національний вступ»;

—   до розділів «Нормативні посилання» та «Бібліографії» долучено «Національні пояснення» які виділено рамкою;

 слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт».

Міжнародні документи, на які є посилання у тексті стандарту і які не впроваджено в Україні як національні нормативні документи, окрім ISO 9000, ISO 9001, ISO/IEC 17000 ISO/IEC 17011 ISO/ IEC 17020, ISO 19000, ISO/IEC Guide 58, ISO/IEC Guide 65 в Україні не чинні. ’

Копії документів, на ЯКІ б посилання У цьому стандарті, можна отримати у Головному фонді нормативних документів.

ПЕРЕДМОВА до ISO/IEC 17025

ISO (Міжнародна організація зі стандартизації) та ІЕС (Міжнародна електротехнічна комісія) формують спеціалізовану систему всесвітньої стандартизації. Національні органи — члени ISO або ІЕС беруть участь у розроблянні міжнародних стандартів через технічні комітети, засновані відповідними організаціями, що мають справу з конкретними сферами технічної діяльності. Технічні комітети ISO та ІЕС співпрацюють у сферах взаємних інтересів. Інші міжнародні організації, як урядові, так і неурядові, що підтримують зв’язок з ISO та ІЕС, також беруть участь у роботі. Відповідальним за розробляння міжнародних стандартів та настанов у сфері оцінювання відповідності є Комітет ISO з оцінювання відповідності (CASCO).

Міжнародні стандарти розробляють відповідно до правил, викладених у Директивах ISO/IEC, частина 3.

Проекти міжнародних стандартів, прийняті технічними комітетами, розсилають органам-членам для голосування. Опублікування їх як міжнародних стандартів потребує схвалення принаймні 75 % національних органів, що беруть участь у голосуванні.

Треба звернути увагу на те, що деякі елементи цього міжнародного стандарту можуть бути об’єктом патентних прав. ISO не несе відповідальності за виявлення будь-якого або всіх таких патентних прав.

ISO/IEC 17025 розроблено Комітетом ISO з оцінювання відповідності (CASCO).

Він був розісланий для голосування національним органам ISO та ІЕС і був ухвалений обома організаціями.

Це друге видання скасовує та замінює перше видання (ISO/IEC 17025:1999), яке було спеціально переглянуто.

 

ВСТУП

Перше видання (1999) цього стандарту було розроблено за результатами великого досвіду впроваджування ISO/IEC Guide 25 та EN 45001, які він заміняв. У ньому містилися всі вимоги, яким випробовувальні та калібрувальні лабораторії повинні відповідати, якщо вони мають намір показати, що в них функціює система управління, що вони технічно компетентні і здатні отримувати технічно обґрунтовані результати.

У першому виданні було подано посилання на ISO 9001:1994 та ISO 9002:1994. Ці стандарти було замінено на ISO 9001:2000, що призвело до необхідності виправлення ISO/IEC 17025.

У цьому другому виданні пункти було змінено або доповнено лише тоді, коли це було визнано необхідним у світлі ISO 9001:2000.

Органи акредитації, що визнають компетентність випробовувальних та калібрувальних лабораторій, повинні використовувати цей стандарт як основоположний під час їх акредитації. Розділ 4 встановлює вимоги до нормального управління. Розділ 5 встановлює вимоги до технічної компетентності для видів випробовування та (або) калібрування, що проводить лабораторія.

Загальне зростання використовування систем управління підсилює потреби лабораторій, які входять до складу більших організацій або надають інші послуги, використовувати систему управління якістю, що відповідає ISO 9001, а також цьому стандарту. Через це увагу було приділено вміщенню всіх тих вимог ISO 9001, що стосуються послуг з випробовування та калібрування, які охоплює система управління лабораторії.

Таким чином, випробовувальні та калібрувальні лабораторії, що дотримуються вимог цього стандарту, будуть функціювати також відповідно до вимог ISO 9001.

Проте відповідність системи управління якістю, в межах якої функціює лабораторія, вимогам ISO 9001 не є доказ здатності лабораторії отримувати технічно обґрунтовані дані та результати. Також доведена відповідність цьому стандарту не означає відповідності системи управління якістю, в межах якої лабораторія функціює, усім вимогам ISO 9001.

Визнанню результатів випробовування та калібрування різними країнами треба сприяти в тому випадку, якщо лабораторії дотримуються цього стандарту і якщо вони отримують акредитацію від органів, що уклали угоди про взаємне визнання з подібними органами інших країн, які використовують цей стандарт.

Використання цього стандарту полегшить співпрацю між лабораторіями та іншими органами, буде сприяти обміну інформацією, досвідом, а також гармонізації стандартів і процедур.

 

ДСТУ ISO/IEC 17025:2006

 НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

 

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИПРОБУВАЛЬНИХ ТА КАЛІБРУВАЛЬНИХ ЛАБОРАТОРІЙ

 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЕТЕНТНОСТИ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ И КАЛИБРОВОЧНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ

 

GENERAL REQUIREMENTS FOR THE COMPETENCE OF TESTING AND CALIBRATION LABORATORIES

Чинний від 2007-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1   Цей стандарт установлює загальні вимоги до компетентності у випробовуванні та (або) калібруванні, зокрема відбиранні зразків. Він охоплює випробовування і калібрування, застандартизованими методами, незастандартизованими методами та методами, розробленими лабораторією.

1.2   Цей стандарт застосовний для всіх організацій, що здійснюють випробовування та (або) калібрування. До їх числа входять, наприклад, лабораторії, що є першою, другою або третьою стороною, а також випробовувальні та (або) калібрувальні лабораторії, що становлять частину інспектування і сертифікування продукції.

Цей стандарт поширюється на всі лабораторії незалежно від чисельності персоналу або обсягів їхньої діяльності у сфері випробовування та калібрування. У разі, якщо лабораторія не здійснює одного або більше видів діяльності, встановлених цим стандартом, зокрема відбирання зразків та проектування/розробляння нових методів, то вимоги відповідних розділів на них не поширюються.

1.3   Наведені примітки пояснюють текст, приклади та настанови. Вони не містять вимог і не становлять невідокремну частину цього стандарту.

1.4   Цей стандарт застосовують лабораторії під час розробляння власних систем управління якістю, адміністративної і технічної діяльності. Замовники лабораторій, органи влади та органи акредитації можуть також застосовувати його для підтвердження або визнання компетентності лабораторій. Цей стандарт не призначений для використання як основа для сертифікації лабораторій.

Примітка 1. Термін система управління в цьому стандарті означає системи якості, адміністративні і технічні системи, що регулюють функціювання лабораторії.

Примітка 2. Сертифікацію систем управління інколи також називають реєстрацією.

1.5 Відповідність діяльності лабораторій регламентам і вимогам щодо безпеки не розглянуто у цьому стандарті.

1.6 Якщо випробовувальні та калібрувальні лабораторії дотримуються вимог цього стандарту, то система управління якістю, яку вони використовують у своїй діяльності з випробовування та калібрування також буде відповідати принципам ISO 9001. У додатку А наведено номінальні перехресні посилання між цим стандартом та ISO 9001. Цей стандарт містить вимоги до технічної компетентності, які не охоплені ISO 9001.

Примітка 1. Іноді виникає необхідність пояснити або витлумачити деякі вимоги цього стандарту, щоб забезпечити узгоджене застосування вимог. Вказівки щодо його застосування в конкретних галузях, зокрема, органами акредитації (див. ISO/IEC 17011) наведено у додатку В.

Примітка 2. Якщо лабораторія хоче бути акредитована на частину або на усі види діяльності з випробовування та калібрування, їй треба вибрати орган акредитації, що дотримується вимог ISO/IEC 17011.

 

2   НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи містять положення, які через посилання в цьому стандарті становлять положення цього стандарту. Для датованих посилань пізніші зміни до будь-якого з цих видань або перегляд їх не застосовують. Однак учасникам угод, базованих на цьому стандарті, необхідно визначити можливість застосування найновіших видань нормативних документів. Члени ІЕС та ISO впорядковують каталоги чинних міжнародних стандартів.

ISO/IEC 17000 Conformity assessment — Vocabulary and general principles

VIM International vocabulary of basic and general terms in metrology, issued by BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP and OIML.

Примітка. Інші стандарти, настанови тощо з питань, вміщених у цей стандарт, наведено у Бібліографії.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO/IEC 17000:2004 Оцінювання відповідності. Словник і загальні принципи1)

Міжнародний словник основних та загальних термінів у метрології VIM, виданий ВІРМ, ІЕС, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP та OIML.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2023 Всі права захищені
UA   |   RU
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ