ДСТУ ISO 10576-1:2006 Статистичні методи. Настанови щодо оцінювання відповідності заданим вимогам. Частина 1. Загальні положення (ІSO 10576-1:2003, ІDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 20056 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ ISO 10576-1:2006 Статистичні методи. Настанови щодо оцінювання відповідності заданим вимогам. Частина 1. Загальні положення (ІSO 10576-1:2003, ІDT)
Дата початку дії01.01.2008
Дата прийняття27.12.2006
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
Затверджуючий документНаказ від 27.12.2006 № 375 Про затвердження національних стандартів України та скасування нормативних документів
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа10576-1:2006
РозробникТехнічний комітет стандартизації «Застосування статистичних методів» (ТК 70)


ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-1:2005 Точність (правильність і прецизійність) методів та результатів вимірювання. Частина 1. Основні положення та визначення (ГОСТ ИСО 5725-1-2003, IDT)

ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-2:2005 Точність (правильність і прецизійність) методів та результатів вимірювання. Частина 2. Основний метод визначення повторюваності і відтворюваності стандартного методу вимірювання (ГОСТ ИСО 5725-2-2003, IDT)

ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-3:2005 Точність (правильність і прецизійність) методів та результатів вимірювання. Частина 3. Проміжні показники прецизійності стандартного методу вимірювання (ГОСТ ИСО 5725-3-2003, IDT)

ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-4:2005 Точність (правильність і прецизійність) методів та результатів вимірювання. Частина 4. Основні методи визначення правильності стандартного методу вимірювання (ГОСТ ИСО 5725-4-2003, IDT)

ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-5:2005 Точність (правильність і прецизійність) методів та результатів вимірювання. Частина 5. Альтернативні методи визначення прецизійності стандартного методу вимірювання (ГОСТ ИСО 5725-5-2003, IDT)

ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-6:2005 Точність (правильність і прецизійність) методів та результатів вимірювання. Частина 6. Використання значення точності на практиці (ГОСТ ИСО 5725-6-2003, IDT)


Інші нормативні документи не посилаються на даний документ.

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Статистичні методи
НАСТАНОВИ
ЩОДО ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДНОСТІ
ЗАДАНИМ ВИМОГАМ
Частина 1. Загальні положення
(ISO 10576-1:2003, IDT)

ДСТУ ISO 10576-1:2006

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Навчально-науковий центр «Фізико-хімічне матеріалознавство» Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Національної академії наук України і Технічний комітет стандартизації «Застосування статистичних методів» (ТК 70)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: О. Василик, канд. фіз.-мат. наук; Ю. Мішура, д-р фіз.-мат. наук (науковий керівник)

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 27 грудня 2006 р. № 375 з 2008-01-01

3 Стандарт відповідає ISO 10576-1:2003 Statistical methods — Guidelines for the evaluation of conformity with specified requirements — Part 1: General principles (Статистичні методи. Настанови щодо оцінювання відповідності заданим вимогам. Частина 1. Загальні положення)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Специфікація вимог

5 Похибки результатів

6 Оцінювання відповідності вимогам

7 Звітування про результати оцінювання відповідності

Додаток А Приклади об’єктів та кількісних характеристик

Додаток В Приклади

Бібліографія

Додаток НА Список познак і скорочень

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ISO 10576-1:2003 Statistical methods — Guidelines for the evaluation of conformity with specified requirements — Part 1: General principles (Статистичні методи. Настанови щодо оцінювання відповідності заданим вимогам. Частина 1. Загальні положення).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 70 «Застосування статистичних методів».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей міжнародний стандарт», «ця частина ISO 10576» замінено на «цей стандарт»;

— у розділі 2 «Нормативні посилання» та «Бібліографії» наведені «Національні пояснення», виділені рамкою;

— вилучено «Передмову» з міжнародного стандарту;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено відповідно до вимог національної стандартизації України.

Цей стандарт дає настанови щодо побудови специфікацій і тестування на відповідність вимогам специфікацій результатів процесів виробництва або обслуговування.

Міжнародні стандарти ISO 5725-1:1994, ISO 5725-2:1994, ISO 5725-3:1994, ISO 5725-4:1994, ISO 5725-5:1998 та ISO 5725-6:1994, на які є посилання в цьому стандарті, чинні в Україні як національні стандарти: ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-1:2005, ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-2:2005, ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-3:2005, ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-4:2005, ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-5:2005, ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-6:2005. Замість міжнародних стандартів ISO 3534-1:1993 та ISO 3534-2:1993, на які є посилання в цьому стандарті, чинними є міжнародні стандарти ISO 3534-1:2006 та ISO 3534-2:2006 відповідно.

Міжнародний стандарт GUM:1993, на який є посилання в цьому стандарті, на цей час в Україні не чинний як національний стандарт, однак він чинний як міжнародний стандарт.

ВСТУП

Тестування відповідності полягає у систематичній перевірці ступеня відповідності об’єкта заданому критерію. Метою тестування є забезпечення гарантії відповідності або у вигляді декларації постачальника, або у вигляді сертифіката, наданого третьою стороною (див. ISO/IEC Guide 2, 1996). Специфікація, як правило, виглядає як одне граничне значення (ГЗ) або як набір (нижніх і верхніх) граничних значень для вимірюваних характеристик. Якщо, наприклад, у специфікації розглядають характеристики, які стосуються здоров’я, то граничні значення інколи називають пороговими граничними значеннями (ПГЗ), або допустимими межами експонування (ДМЕ).

Якщо результати тестування відповідності містять вибіркові похибки або похибки вимірювань, то звичайною практикою є застосування елементів теорії перевірки статистичних гіпотез, що дає можливість забезпечити формальну процедуру. Знаючи методику вимірювання та вплив похибок на результати, можна оцінити та мінімізувати ризик помилкового висновку стосовно відповідності чи невідповідності об’єкта вимогам специфікації. Практичний спосіб формулювання вимог для гарантування відповідності полягає у такому правилі: якщо об’єкт визнано відповідним, то цей статус не може бути змінено наступними вимірюваннями об’єкта, навіть якщо використовують точніші вимірювання (наприклад, за допомогою кращих методів вимірювання або досконаліших технічних засобів). Інакше, в термінах ризику, ризик (помилкового) визнання невідповідного об’єкта відповідним має бути якомога меншим. Отже, необхідно допустити існування (великого) ризику того, що об’єкт, який лише частково відповідає вимогам, не буде визнано відповідним. Застосування двокрокової процедури замість однокрокової в загальному зменшує цей ризик.

Якщо проводять тест на невідповідність, застосовують аналогічні міркування.

У цьому стандарті дане питання розглядають з погляду побудови специфікацій і тестування на відповідність чи невідповідність вимогам специфікації результатів процесів виробництва або обслуговування.

Проблему визначання важливих суттєвих компонент похибок та їх оцінювання розглядати муть в ISO 10576-2.

Внаслідок очевидної схожості з процедурами вибіркового приймального контролю у тестуванні відповідності інколи використовують плани вибіркового контролю. Як у процедурах вибіркового приймального контролю, так і в тестуванні відповідності використовують елементи перевірки гіпотез (див., наприклад, ISO 2854 [2]). Однак важливо усвідомлювати, що цілі цих двох процедур фундаментально різні і, зокрема, містять різні підходи до пов’язаних з ними ризиків (див. ISO 2854 [2] та Holst [9]).

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ
НАСТАНОВИ ЩОДО ОЦІНЮВАННЯ
ВІДПОВІДНОСТІ ЗАДАНИМ ВИМОГАМ
Частина 1. Загальні положення

СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ
РУКОВОДСТВО ПО ОЦЕНИВАНИЮ
СООТВЕТСТВИЯ УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ
Часть 1. Общие принципы

STATISTICAL METHODS
GUIDELINES FOR THE EVALUATION OF CONFORMITY
WITH SPECIFIED REQUIREMENTS
Part 1. General principles

Чинний від 2008-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт містить настанови щодо:

a) висунення вимог, які можуть бути сформульовані як граничні значення кількісної характеристики;

b) перевірки відповідності таким вимогам, якщо результат тестування або вимірювання містить похибку.

Цей стандарт застосовується щоразу, коли похибки можуть бути обчислені згідно з принципами, викладеними в GUM. Таким чином, термін «похибка» визначає всі елементи відхилів у результатах вимірювання, охоплюючи вибіркові похибки.

У цьому стандарті не наведено правил, за якими слід діяти, якщо отриманий результат тестування на відповідність є непереконливим (неостаточним).

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Цей стандарт містить положення з інших публікацій через датовані й недатовані посилання. Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях тексту, а перелік публікацій наведено нижче. Для датованих посилань пізніші зміни чи перегляд будь-якої з цих публікацій стосуються цього стандарту тільки в тому випадку, якщо їх введено разом зі змінами чи переглядом. Для недатованих посилань треба користуватись останнім виданням відповідної публікації.

ISO 3534-1:1993 Statistics — Vocabulary and symbols — Part 1: Probability and general statistical terms

ISO 3534-2:1993 Statistics — Vocabulary and symbols — Part 2: Statistical quality control

ISO 5725-1:1994 Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results — Part 1: General principles and definitions

ISO 5725-2:1994 Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results — Part 2: Basic method for the determination of repeatability and reproducibility of a standard measurement method

ISO 5725-3:1994 Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results — Part 3: Intermediate measures of the precision of a standard measurement method

ISO 5725-4:1994 Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results — Part 4: Basic methods for the determination of the trueness of a standard measurement method

ISO 5725-5:1998 Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results — Part 5: Alternative methods for the determination of the precision of a standard measurement method

ISO 5725-6:1994 Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results — Part 6: Use in practice of accuracy values Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM):1993, BIPM/IEC/IFCC/ISO/IUPAC/IUPAP/OIML.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ІSО 3534-1:1993 Статистика. Словник термінів і познаки. Частина 1. Загальні статистичні терміни та терміни теорії ймовірностей

ІSО 3534-2:1993 Статистика. Словник термінів і познаки. Частина 2. Статистичний контроль якості

ISO 5725-1:1994 Точність (правильність і прецизійність) методів та результатів вимірювання. Частина 1. Основні положення та визначення

ISO 5725-2:1994 Точність (правильність і прецизійність) методів та результатів вимірювання. Частина 2. Основний метод визначання повторності і відтворності стандартного методу вимірювання

ISO 5725-3:1994 Точність (правильність і прецизійність) методів та результатів вимірювання. Частина 3. Проміжні показники прецизійності стандартного методу вимірювання

ISO 5725-4:1994 Точність (правильність і прецизійність) методів та результатів вимірювання. Частина 4. Основні методи визначання правильності стандартного методу вимірювання

ISO 5725-5:1998 Точність (правильність і прецизійність) методів та результатів вимірювання. Частина 5. Альтернативні методи визначання прецизійності стандартного методу вимірювання

ISO 5725-6:1994 Точність (правильність і прецизійність) методів та результатів вимірювання. Частина 6. Використовування значень точності на практиці Настанови щодо представлення похибок вимірювань (GUM):1993, ВІРМ/ІЕС/ІFСС/ІSО/IUPAC/IUPAP/ОІМL.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2023 Всі права захищені
UA   |   RU
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ