ДСТУ ISO 14798:2010 Ліфти (елеватори), ескалатори та рухомі доріжки. Методологія оцінювання та зменшення ризику (ISO 14798:2009, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 20161 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ ISO 14798:2010 Ліфти (елеватори), ескалатори та рухомі доріжки. Методологія оцінювання та зменшення ризику (ISO 14798:2009, IDT)
Дата початку дії01.07.2012
Дата прийняття28.12.2010
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
На замінуДСТУ ISO/TS 14798:2004
Затверджуючий документНаказ від 28.12.2010 № 607 Про затвердження національних стандартів України та скасування чинності нормативних документів
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа14798:2010
РозробникТехнічний комітет стандартизації ТК 104 «Ліфти, ескалатори та пасажирські конвеєри»


У даному документі немає посилань на інші нормативні документи.


ДСТУ 8863:2019 Установки ліфтові. Вимоги щодо безпечної експлуатації ліфтів

ДСТУ ЕN 115-1:2013 Безпечність ескалаторів і рухомих доріжок. Частина 1. Конструкція та установлення (ЕN 115-1:2008+А1:2010, IDT)

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2020 року)

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2021 року)

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2022 року)

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2023 року)

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.07.2019 року)

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.07.2021 року)

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.07.2022 року)

Чинні національні нормативні документи України у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2019 року)

Чинні національні нормативні документи України у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.05.2018 року)

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЛІФТИ (ЕЛЕВАТОРИ), ЕСКАЛАТОРИ ТА РУХОМІ ДОРІЖКИ
Методологія оцінювання та зменшення ризику

(ISO 14798:2009, IDТ)
ДСТУ ISO 14798:2010

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2016

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Технічний комітет стандартизації «Ліфти, ескалатори та пасажирські конвеєри» (ТК 104)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: М. Пономаренко, Б. Лоначевський, В. Величко, К. Ущенко, І. Сікоренко

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 28 грудня 2010 р. № 607 з 2012-07-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 14798:2009 Lifts (elevators), escalators and moving walks — Risk assessment and reduction methodology (Ліфти (елеватори), ескалатори та рухомі доріжки. Мето­дологія оцінювання та зменшення ризику)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еn)

4 НА ЗАМІНУ ДСТУ ISO/TS 14798:2004

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до ISO 14798:2009

1 Сфера застосування

2 Терміни та визначення понять

3 Загальні принципи

3.1 Поняття безпеки

3.2 Поняття оцінювання ризику

4 Процедура аналізування ризику

4.1 Крок 1. Визначення причини для оцінювання ризику

4.2 Крок 2. Формування команди оцінювання ризику

4.3 Крок З. Визначення суб’єкта оцінювання ризику та пов’язаних із ним чинників

4.4 Крок 4. Ототожнення сценаріїв: ризиковані ситуації, причини та наслідки

4.5 Крок 5. Визначення ризику

5 Крок 6. Оцінювання ризику

6 Крок 7. Зменшений ризик

7 Крок 8. Зменшення ризику. Захисні заходи

8 Документація

Додаток А Зразок оцінювання ризику

Додаток В Основні небезпеки (таблиця В.1), небезпечні ситуації (таблиця В.2), причини (таблиця В.З), наслідки (таблиця В.4) та шкода (таблиця В.5)

Додаток С Оцінювання елементів ризику. Тяжкість (таблиця С.1) та вірогідність (таблиця С.2)

Додаток D Визначення та оцінювання ризику

Додаток Е Роль голови команди

Додаток F Приклади оцінювання ризику та захисні заходи

Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ISO 14798:2009 Lifts (elevators), escalators and moving walks — Risk assessment and reduction methodology (Ліфти (елеватори), ескалатори та рухомі доріжки. Методо­логія оцінювання та зменшення ризику).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 104 «Ліфти, ескалатори та пасажирські конвеєри».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— вилучено попередній довідковий матеріал «Передмова» до ISO 14798:2009

— слова «Цей міжнародний стандарт» замінено на «Цей стандарт»;

— структурні елементи: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України.

ВСТУП до ISO 14798:2009

Завдання цього стандарту — описати принципи та певний порядок для послідовної і систематичної методології оцінювання ризику щодо ліфтів (елеваторів), ескалаторів, рухомих доріжок (далі — ліфти). Аналізування ризику, принципи оцінювання та процес, описані в цьому стандарті, може бути використано для оцінювання ризику не тільки ліфтів, а й іншого устатковання.

Цю методологію оцінювання ризику використовують для визначення ризику заподіяної шкоди внаслідок впливу різних небезпек, небезпечних ситуацій і подій, що спричинюють шкоду. Знання та досвід конструкції, використання, установлення, технічного обслуговування, випадків, подій та пов’язаної з ними шкоди зведено разом, щоб оцінити ризик протягом усього життєвого циклу ліфтів[A] (елеваторів), ескалаторів та рухомих доріжок (далі — ліфти), від проектування та виготовляння до експлуатації. Користувачі цієї методології не роблять остаточних висновків, але, швидше, оцінюють події, які можуть призводити до рівнів шкоди, визначених у цьому стандарті. Цей стандарт не встановлює вірогідності відповідності до будь-яких вимог щодо безпеки для ліфтів, зокрема зазначених у розділі 1.

Примітка. Оцінювання ризику не є точною наукою, оскільки є певний ступінь суб’єктивності в процесі.

Рекомендовано, щоб цей стандарт було введено в навчальні курси та настановчі документи для забезпечення основних інструкцій щодо аспектів безпеки для людей, що беруть участь в:

a) оцінюванні конструкції, роботі, перевірянні та використанні устатковання ліфта, а також

b) розробленні специфікацій або стандартів, що поєднують вимоги щодо безпеки для ліфтів.

Цей стандарт описує якісну методологію оцінювання ризику, яка спирається на загальне рішення

й обговорення членами групи з оцінювання ризиків. Для забезпечення найреалістичнішого та послідовного оцінювання важливо повністю дотримуватися методології. Кількісний метод оцінювання, який проводять за формою, описаною в цьому стандарті, не перешкоджає використанню. Треба визнати, що завдяки кількісному для якісного методу, як і раніше, збережено деякі суб’єктивності, властиві якісному процесу.

Розділ 3 описує процедуру убезпечування та оцінювання ризиків. Розділ 4 описує процедуру ана­лізування ризиків, зокрема визначення ризику. Процедури оцінювання ризику викладено в розділі 5 та зменшення ризику в розділі 6. Розділ 7 надає дані про захисні заходи. Розділ 8 визначає відповідну документацію.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЛІФТИ (ЕЛЕВАТОРИ), ЕСКАЛАТОРИ ТА РУХОМІ ДОРІЖКИ
Методологія оцінювання та зменшення ризику

ЛИФТЫ (ЭЛЕВАТОРЫ), ЭСКАЛАТОРЫ И ДВИЖУЩИЕСЯ ДОРОЖКИ
Методология оценки и уменьшения риска

LIFTS (ELEVATORS), ESCALATORS AND MOVING WALKS
Risk assessment and reduction methodology

Чинний від 2012-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює загальні принципи та певні процедури для оцінювання ризику.

Метою цього стандарту є забезпечення процесу створення відповідних рішень щодо безпеки ліфтів під час:

— проектування, конструювання, установлення ліфтів, ліфтових систем та їхніх частин;

— розроблення процедур використання, роботи, випробування, перевіряння та відповідного обслуговування ліфтів; і

— розроблення технічних специфікацій і стандартів, що впливають на безпеку ліфтів.

Хоча приклади в цьому стандарті стосуються здебільшого ризику ушкодження людей, процедура оцінювання ризику, викладена в цьому стандарті, може бути однаково ефективна для оцінювання інших видів ризиків щодо ліфтів, як наприклад ризик пошкодження майна та навколишнього середовища.

2 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті вжито такі терміни та визначення позначених ними понять:

2.1 причина (cause)

Обставини, умови, події або дії, які в небезпечній ситуації сприяють виникненню наслідку

2.2 наслідок (effect)

Результат причини в разі небезпечної ситуації

2.3 шкода (harm)

Фізичне ушкодження або втрата здоров’я людей, або пошкодження майна чи навколишнього середовища.

[ISO/IEC Настанова 51:1999, 3.3]

2.4 подія ушкодження (harmful event)

Випадок, під час якого ризикована ситуація призводить до шкоди.

[ISO/IEC Настанова 51:1999, 3.4].

Примітка. У цьому стандарті термін «подія ушкодження» інтерпретовано як комбінацію «причини» та «наслідків»

2.5 небезпека (hazard)

Потенційне джерело шкоди.

Примітка. Термін «небезпека» може бути кваліфікованим у разі визначення його походження або очікуваної шкоди (наприклад, небезпека ураження електричним струмом, небезпека роздавлювання, небезпека розрізання, небезпека отруєння, небезпека пожежі, небезпека затоплення).

[ISO/IEC Настанова 51:1999, 3.5]

2.6 небезпечна ситуація (hazardous situation)

Обставина, за якої людину, майно або навколишнє середовище піддано одній чи більше небезпекам

[ISO/IEC Настанова 51:1999, 3.6]

2.7 життєвий цикл (life cycle)

Період використання системи ліфта або її частин

2.8 захисні заходи (protective measure)

Заходи, що їх використовують для зменшення ризику.

Примітка. Захисні заходи містять: зменшення ризику через безпечні властивості конструкції, захисні пристрої, особисте захисне устатковання, інформацію для установлення та експлуатації, навчання

[ISO/IEC Настанова 51:1999, 3.8]

2.9 залишковий ризик (residual risk)

Ризик, що залишається після застосування захисних заходів

[ISO/IEC Настанова 51:1999, 3.9]

2.10 ризик (risk)

Комбінація вірогідності випадку шкоди й тяжкість цієї шкоди

[ISO/IEC Настанова 51:1999, 3.2]

2.11 аналізування ризику (risk analysis)

Систематичне використання доступної інформації для ідентифікації небезпек й оцінювання ризику

[ISO/IEC Настанова 51:1999, 3.10]

2.12 оцінювання ризику (risk assessment)

Повний процес, що охоплює аналізування й оцінювання ризику

[ISO/IEC Настанова 51:1999, 3.12]

2.13 оцінювання ризику (risk evaluation)

Розгляд результатів аналізування ризику, щоб визначити, чи є потреба в зменшенні ризику

2.14 сценарій (scenario)

Послідовність ризикованої ситуації, причина та наслідок

2.15 тяжкість (severity)

Рівень потенційної шкоди.

3 ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ

3.1 Поняття безпеки

У цьому стандарті розглянуто безпеку як незалежність від неприйнятного ризику. Не може бути жодної абсолютної безпеки. Деякі ризики, визначені в цьому стандарті як залишковий ризик, можуть існувати. Отже виріб чи процес (наприклад, дія, використання, випробування, перевіряння чи обслу­говування) можуть бути тільки відносно безпечні. Безпеку досягнуто достатнім послабленням чи змен­шенням ризику.

Безпеку забезпечено пошуком оптимального балансу між ідеалом абсолютної безпеки, вимогами до виробу або процесу та стандартами, як наприклад, вигода користувачу, придатність, економія за­собів і домовленість зацікавленого суспільства. Тому є потреба безупинно переглядати встановлені рівні щодо безпеки, зокрема, якщо досвід приводить до перегляду встановлених рівнів безпеки та якщо розроблення в технології можуть приводити до вірогідного поліпшення, щоб досягти достатнього зменшення ризику, який виникає із застосуванням виробу, процесу чи обслуговування.

3.2 Поняття оцінювання ризику

3.2.1 Безпеку досягнуто ітеративним процесом оцінювання ризику (аналізування ризику й оціню­вання ризику) та зменшенням ризику (див. рисунок 1).

3.2.2 Оцінюють ризик серією логічних кроків, які дають змогу систематично розглянути небезпеки щодо ліфтів. Після оцінювання небезпек щоразу, за потреби, здійснюють процес зменшення ризику, як описано в розділі 7. У разі повторення цього процесу виявляють змогу уникання ризиків і для за­стосування захисних заходів.

БІБЛІОГРАФІЯ

1 ISO 12100-1 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 1: Basic terminology, methodology

2 ISO 12100-2 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 2: Technical principles

3 ISO/IEC Guide 51:1999 Safety aspects — Guidelines for their inclusion in standards

4 ISO 1412-1 Safety of machinery — Principles of risk assessment

5 ISO/TS 22559-1 Safety requirements for lifts (elevators) — Part 1: Global essential safety require­ments (GESRs).

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2023 Всі права захищені
UA   |   RU
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ