ДБН А.3.1-3-94 Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів. Основні положення. Зміна № 2

Для роботи з текстом документа (друк документа, пошук по тексту)
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 18712 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДБН А.3.1-3-94 Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів. Основні положення. Зміна № 2
Дата прийняття04.10.1999
Дата скасування дії 30.12.2004
СтатусНедіючий
Новий документБез заміни
Вид документаДБН (Державні Будівельні Норми)
Шифр документаА.3.1-3-94
РозробникДержбуд СРСР
Орган, що прийнявДержбуд СРСР
Додаткові дані Скасовано наказом Держбуду України від 18.10.2004 № 191


У даному документі немає посилань на інші нормативні документи.

Зміна № 2 ДБН А

Зміна № 2 ДБН А.3.1-3-94

''Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів. Основні положення". Затверджена та введена вдію наказом Держбуду України від 04.10.99 He 239

Дата введения 2000-01-01


Изменение № 2 ДБН.А.3.1-3-94 "Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения". Утверждено и введено в действие приказом Госстроя Украины от 04.10.99 На 239

 Дата введения 2000-01-01Текст зміни

З назви розділу 3 вилучити слова в дужках: "Вимоги розділу рекомендован!)".

Пункт 3.1 викласти в новій редакції:

"Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будів­ництвом об'єктів, які не є державною власністю, встанов­люється Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями за погодженням з Дер­жавним комітетом будівництва, архітектури та житлової політики України.

Ці об'єкти приймаються в експлуатацію за рішенням державних технічних комісій".

Пункт 3.2 викласти у новій редакції:

"Державні технічні комісії призначаються районними, районними М.Киева, Севастопольською міською дер­жавними адміністраціями та виконавчими органами міст обласного підпорядкування.

Державні технічні комісії приступають до роботи не пізніше як за 7 днів після отримання заяви забудовника (замовника) про закінчення будівництва та готовність об'єкта до прийняття в експлуатацію (додаток 3)".

Пункт 3.3* викласти у новій редакції:

"До складу державних технічних комісій включаються представники забудовника (замовника), проектувальни­ка, підрядника (при здійсненні будівництва підрядним способом), місцевої інспекції державного архітектурно-будівельного контролю, органів державного санітарно-епідеміологічного нагляду та державного пожежного на­гляду, виконавчого органу відповідних місцевих Рад, а на підконтрольних об'єктах Державної екологічної інспекції, Держнаглядохоронпраці, Державної інспекції з енерго­збереження додатково включаються представники цих органів".

Пункти 3.4 та 3.5 виключити.

Пункт 3.7 викласти у новій редакції:

"Термін роботи державної технічної комісії визнача­ється органом, що її призначив, але він не повинен пе­ревищувати 10 днів.

Повна версія документа доступна безкоштовно авторизованим користувачам.

Увійти в Особистий кабінет

© 2019 Всі права захищені
Розробник сервісу ТОВ "Computer Logic Group"
Тел.: +38 (057) 341-80-81 E-mail: online@budstandart.com