ДСТУ-П 7292:2012 Устатковання комплектних розподільчих пристроїв низьковольтне. Частина 2. Особливі вимоги до систем збірних шин (шинопроводів) та методи випробування (IEC 60439-2:2005, MOD)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 17757 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ-П 7292:2012 Устатковання комплектних розподільчих пристроїв низьковольтне. Частина 2. Особливі вимоги до систем збірних шин (шинопроводів) та методи випробування (IEC 60439-2:2005, MOD)
Дата початку дії01.03.2013
Дата прийняття28.11.2012
Дата скасування дії 01.03.2016
СтатусНедіючий
Затверджуючий документНаказ від 28.11.2012 № 1358 Про прийняття національних стандартів України, гармонізованих з міжнародними та європейськими стандартами, затвердження пробних національних стандартів України, Зміни № 1 до ДСТУ EN 54-2:2003 та скасування нормативних документів
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа7292:2012
РозробникУкраїнський науково-дослідний інститут пожежної безпеки (УкрНДІПБ) МНС України
Орган, що прийнявУкраїнський науково-дослідний інститут пожежної безпеки (УкрНДІПБ) МНС України


У даному документі немає посилань на інші нормативні документи.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

УСТАТКОВАННЯ КОМПЛЕКТНИХ РОЗПОДІЛЬЧИХ ПРИСТРОЇВ НИЗЬКОВОЛЬТНЕ

Частина 2. Особливі вимоги до систем збірних шин (шинопроводів) та методи випробування

(ІЕС 60439-2:2005, MOD)

ДСТУ-П 7292:2012

Видання офіційне

Київ

МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ

2013

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Український науково-дослідний інститут пожежної безпеки (УкрНДІПБ) МНС України, Технічний комітет стандартизації «Пожежна безпека та протипожежна техніка» (ТК 25)

РОЗРОБНИКИ: О. Добростан; П. Іллюченко; В. Коваленко, канд. техн. наук; Р. Кравченко, канд. техн. наук (науковий керівник); Є. Фоменко

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінекономрозвитку України від 28 листопада 2012 р. № 1358 з 2013-03-01 до 2016-03-01

3 Національний стандарт відповідає ІЕС 60439-2:2005 Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 2: Particular requirements for busbar trunking systems (busways) (Устатковання комплектних розподільчих пристроїв низьковольтне. Частина 2. Особливі вимоги до систем збірних шин (шинопроводів)) крім 1.2, розділу 3, 7.1.1.7-7.1.1.10, 8.2.14-8.2.18 і додатку L

Ступінь відповідності - модифікований (MOD)

Переклад з англійської (en)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ІЕС 60439-2:2005 Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 2: Particular requirements for busbar trunking systems (busways) (Устатковання комплектних розподільчих пристроїв низьковольтне. Частина 2. Особливі вимоги до систем збірних шин (шинопроводів)) з окремими технічними відхилами.

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт в Україні, - ТК 25 «Пожежна безпека та протипожежна техніка».

Стандарт має вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

Стандарт необхідний для нормативної підтримки «Технічного регламенту безпеки низьковольтного електричного обладнання».

До стандарту внесено окремі технічні зміни, зумовлені вимогами національних будівельних норм та нормативних документів у сфері випробовування на пожежну небезпеку. Технічні відхили та додаткову інформацію по тексту позначено рамкою і заголовком «Національний відхил» та «Національне пояснення». Перелік усіх змін разом з обґрунтуванням наведено в додатку НА.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

- назву стандарту змінено для узгодження її з вимогами національної стандартизації України;

- слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

- структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані», - оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

- познаки одиниць фізичних величин відповідають вимогам системи стандартів ДСТУ 3651-97 Метрологія. Одиниці фізичних величин;

- замінено умовне позначення струму короткого замикання «Ісс» на «Ік», номінального струму «Іп» на «Іном». номінального короткочасного струму «Іcw» на «Ід» та максимально допустимого пікового струму «Ірk» на «Imax» згідно з ДСТУ ІЕС 60439-1;

- пояснення до формул і рисунків оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

- назву 1.1 подано як «Сфера застосування», розділу 2 - як «Терміни та визначення понять» відповідно до вимог національної стандартизації України;

- у 1.2 замінено «ІЕС 60332-3:1992 Tests on electric cables under fire conditions - Part 3: Tests on bunched wires or cables» на «ІЕС 60332-3-23:2000 Tests on electric cables under fire conditions - Part 3-23: Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables - Category В», «ІЕС 60570:1995» на «ІЕС 60570:2003», «ІЕС 60909:1988 Short-circuit current calculation in three-phase a. c. systems» на «ІЕС 60909-0:2001 Short-circuit currents in three-phase a. c. systems - Part 0: Calculation of currents», «ІЕС 60947-2:1995» на «ІЕС 60947-2:2006» та вилучено виноски у зв’язку з прийняттям нових редакцій зазначених міжнародних стандартів;

- до 2.3.9, 2.3.10, 2.3.14, 2.3.15 долучено «Національні пояснення», у яких надано назви секцій шинопроводів згідно зі стандартами, чинними в Україні;

- назва 7.1.1.4 відповідає назві 7.1.4 ІЕС 60439-1:2000IА1:2004;

- до підрозділу 7.1.1.4 долучено «Національне пояснення», у якому надано текст 7.1.4 ІЕС 60439-1:2000IА1:2004;

- у 7.1.1.5 та 8.2.14 слова «не поширює полум’я» (йдеться про властивість системи збірних шин) замінено на «стійка до поширювання полум’я»;

- у 7.1.1.7 замінено «на розгляді (див. додаток L)» на «згідно з додатком L» з урахуванням інформації, наданої в цьому додатку;

- у 8.2.1.8.4, 8.2.1.8.5 «ON» замінено на «УВІМК», «OFF» - на «ВИМК»;

- до 8.2 долучено «Національне пояснення», у якому подано текст 8.2.9 ІЕС 60439-1:2000IА1:2004;

- у 8.2.15 замінено «випробувальне перекриття» на «випробувальна будівельна конструкція», під якою розуміють перекриття та стіни, згідно з вимогами 7.1.1.6 цього стандарту.

У стандарті є посилання на міжнародний стандарт ISO 834-1:1999 Fire-resistance tests - Elements of building construction - Part 1: General requirements (Випробування на вогнестійкість. Елементи будівельних конструкцій. Частина 1. Загальні вимоги), який не прийнято як національний.

Примітка. На цей час в Україні чинний ДСТУ Б В. 1.1-4-98 «Захист від пожежі. Будівельні конструкції. Методи випробувань на вогнестійкість. Загальні вимоги», на основі якого розроблено ДСТУ Б В.1.1-8:2003 «Захист від пожежі. Кабельні проходки. Метод випробування на вогнестійкість» і ДСТУ Б В.1.1-11:2005 «Захист від пожежі. Електричні кабельні лінії. Метод випробування на вогнестійкість».

У стандарті є посилання на міжнародні стандарти (МС), які прийнято як національні стандарти (НС).

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2018 Всі права захищені
Розробник сервісу ТОВ "Computer Logic Group"
61166, Харків, пр.Науки, 40, оф. 241 Тел.: +38 (057) 752-04-35 E-mail: online@budstandart.com