ГОСТ 2.105-95 Єдина система конструкторської документації. Загальні вимоги до текстових документів. Зміна № 1

Для роботи з текстом документа (друк документа, пошук по тексту)
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19717 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ГОСТ 2.105-95 Єдина система конструкторської документації. Загальні вимоги до текстових документів. Зміна № 1
Дата початку дії01.11.2007
Дата прийняття01.08.2007
СтатусДіючий
Мова документаРосійська
Затверджуючий документНаказ від 01.08.2007 № 173 Про надання чинності в Україні міждержавним стандартам, змінам до міждержавних стандартів та скасування нормативних документів
Вид документаГОСТ (Міждержавний стандарт)
Шифр документа2.105-95
РозробникДержавний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики
Орган, що прийнявДержавний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики


У даному документі немає посилань на інші нормативні документи.


ГОСТ 2.114-95 Єдина система конструкторської документації. Технічні умови

ГОСТ 2.602-95 Єдина система конструкторської документації. Ремонтні документи

ГОСТ 26703-93 Хроматографи аналітичні газові. Загальні технічні вимоги та методи випробувань

ГОСТ 29329-92 Ваги для статичного зважування. Загальні технічні вимоги

ГСТУ 32.0.08.001-97 Порядок розроблення та поставлення продукції на виробництво для потреб залізничного транспорту в системі Міністерства транспорту України

ДСТУ 33.105:2020 Страховий фонд документації. Правила підготування та відправлення документації на промислову продукцію для мікрофільмування

ДСТУ 33.117:2017 Страховий фонд документації. Об`єкти культурної спадщини. Об`єкти науки і техніки. Загальні технічні вимоги

ДСТУ 3943-2000 Дизайн і ергономіка. Склад, виклад та зміст документації

ДСТУ 3974-2000 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Правила виконання дослідно-конструкторських робіт. Загальні положення

ДСТУ 4171:2003 Маркування електричного устатковання стосовно показників електроживлення. Вимоги безпеки (ІЕС 61293:1994, MOD)

ДСТУ 8752:2017 Безпека дорожнього руху. Проект організації дорожнього руху. Правила розроблення, побудови, оформлення. Вимоги до змісту

ДСТУ Б А.2.4-4-99 Основні вимоги до проектної та робочої документації (ГОСТ 21.101-97)

ДСТУ Б А.2.4-4:2009 Система проектної документації для будівництва. Основні вимоги до проектної та робочої документації. Зі Зміною № 1

ДСТУ В 15.501:2021 Система розроблення і поставлення на виробництво озброєння та військової техніки. Документи експлуатаційні і ремонтні на озброєння та військову техніку. Загальні вимоги до номенклатури, побудови, змісту, викладення, видання та коригування

ДСТУ В-П 15.101:2020 Система розроблення і поставлення на виробництво озброєння та військової техніки. Тактико-технічне (технічне) завдання на виконання науково-дослідної роботи

ДСТУ В-П 15.501:2017 Система розроблення і поставлення на виробництво озброєння та військової техніки. Документи експлуатаційні і ремонтні на озброєння та військову техніку. Загальні вимоги до номенклатури, побудови, змісту, викладення, видання та коригування

ДСТУ В-П 15.701:2019 Система розроблення і поставлення на виробництво озброєння та військової техніки. Бюлетені змін та виконання за ними робіт. Основні положення

ДСТУ ГОСТ 15.902:2017 Система розроблення та постановлення продукції на виробництво. Залізничний рухомий склад. Порядок розроблення та постановлення на виробництво (ГОСТ 15.902-2014, IDT)

ДСТУ ГОСТ 2.851:2011 Гірська графічна документація. Загальні правила виконання гірських креслень

ДСТУ ГОСТ 3.1105:2014 Єдина система технологічної документації. Форми та правила оформлення документів загального призначення (ГОСТ 3.1105-2011, IDT)

ДСТУ ГОСТ 3.1127:2014 Єдина система технологічної документації. Загальні правила виконання текстових технологічних документів (ГОСТ 3.1127-93, IDТ)

ДСТУ-Н 4486:2005 Система конструкторської документації. Настанови щодо типової побудови технічних умов

СОУ КЗПС 74.9-02568182-003:2016 Технічні умови України. Настанови щодо типової побудови, викладення, оформлення, позначення, прийняття та надання чинності

СОУ МПП 77.180-164:2007 Устаткування металургійне. Загальні технічні вимоги

Изменение № 1 ГОСТ 2.105-95 Единая система конструкторской доку­ментации. Общие требования к текстовым документам Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации по переписке (протокол № 23 от 28.02.2006)

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС 5293

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стан­дартизации следующих государств: AZ, AM, BY, KZ, KG, MD, RU, TJ, TM, UZ, UA [коды альфа-2 по MK (ИСО 3166) 0041

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают ука­занные национальные органы по стандартизации

Раздел 2. Исключить ссылку на ГОСТ 28388-89 и наименование; заменить ссылки: ГОСТ 2.104-68 на ГОСТ 2.104-2006: ГОСТ 13.1.002-80 на ГОСТ 13.1.002-2003;

для ГОСТ 13.1.002-2003 заменить слова: «для съемки» на «дія микро­фильмирования».

Пункт 3.1 дополнить абзацем:

«Текстовые документы выполняют в бумажной форме и (или) в виде электронного документа (ДЭ)».

Пункт 3.3. Пятый абзац изложить в новой редакции: «- на электронных носителях данных».

Пункт 3.4. Шестой абзац. Заменить слово: «магнитных» на «электрон­ных».

Раздел 3 дополнить пунктом - 3.10:

«3.10 Содержательная и реквизитная масти ДЭ должны соответство­вать требованиям стандартов ЕСКД.

Структура и состав реквизитов ДЭ должны обеспечивать его обраще­ние в рамках программных средств (отображение, внесение изменений, печать, учет и хранение в базах данных, а также передачу в другие авто­матизированные системы) с соблюдением при этом нормативных тре­бований по оформлению текстовых документов».

Подпункт 4.1.7. Второй абзац после слова «букву» дополнить словами: «русского или латинского алфавитов».

Подпункт 4.1.9. Четвертый абзац дополнить словами: «При выполне­нии текстовых документов автоматизированным способом допускается применять расстояния, близкие к указанным интервалам». Подпункт 4.3.1 дополнить абзацем (после второго): «Допускается не нумеровать мелкие иллюстрации (мелкие рисунки), размещенные непосредственно в тексте и на которые в дальнейшем нет ссылок».

 (Продолжение изменения № I к ГОСТ 2.105-95)

Подпункт 4.4.7. Второй абзац дополнить словами: «При подготовке текстовых документов с использованием программных средств надпись «Продолжение таблицы» допускается не указывать»;

третий абзац. Заменить слова: «не проводят» на «допускается не про­водить».

Пункт 5.4. Первый абзац после слова «документах» дополнить слова­ми: «в бумажной форме».

Раздел 5 дополнить пунктом - 5.6:

«5.6 Для электронных документов при выводе на бумажный носитель или устройство отображения с использованием программных средств допускаются отклонения по формам исполнения таблиц (размеры ра­мок, граф и т. п.) и размещению текста (размеры полей, интервалы и т. д.) с соблюдением при этом требований к оформлению текстовых до­кументов».

Повна версія документа доступна безкоштовно авторизованим користувачам.

Увійти в Особистий кабінет

© 2022 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ