ДСТУ ISO 11399:2007 Ергономіка теплового середовища. Основні положення і застосування відповідних стандартів (ІSO 11399:1995, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 20152 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ ISO 11399:2007 Ергономіка теплового середовища. Основні положення і застосування відповідних стандартів (ІSO 11399:1995, IDT)
Дата початку дії01.10.2009
Дата прийняття24.12.2007
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
Затверджуючий документНаказ від 24.12.2007 № 383 "Про затвердження національних стандартів України, скасування нормативних документів та внесення змін до наказів Держспоживстандарту"
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа11399:2007
РозробникТехнічний комітет стандартизації «Дизайн та ергономіка» (ТК 121)
Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЕРГОНОМІКА ТЕПЛОВОГО
СЕРЕДОВИЩА
Основні положення і застосування
відповідних стандартів
(ISO 11399:1995, IDT)

ДСТУ ISO 11399:2007

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Технічний комітет стандартизації «Дизайн та ергономіка» (ТК 121)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: А. Рубцов; В. Свірко, канд. психол. наук

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 24 грудня 2007 р. № 383 з 2009-10-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 11399:1995 Ergonomics of the thermal environment — Principles and application of relevant International Standards (Ергономіка теплового середовища. Основні положення і застосування відповідних міжнародних стандартів)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до ISO 11399:1995

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Ергономіка теплового середовища. Основні положення

4 Застосування відповідних стандартів для оцінювання теплового середовища

5 Опис стандартів стосовно гарячого середовища

6 Опис стандартів стосовно помірного теплового середовища

7 Опис стандартів стосовно холодного середовища

8 Опис стандартів стосовно контакту шкіри з твердими поверхнями

9 Опис допоміжних і додаткових стандартів

10 Опис майбутніх стандартів

Додаток А Ергономіка теплового середовища. Принципи оцінювання

Додаток В Ергономіка теплового середовища. Майбутні стандарти

Додаток С Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ISO 11399:1995 Ergonomics of the thermal environment — Principles and application of relevant International Standards (Ергономіка теплового середовища. Основні положення та застосування відповідних міжнародних стандартів).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 121 «Дизайн та ергономіка».

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «міжнародний стандарт» замінено на «стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку та «Бібліографічні дані», — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України; — у розділі 2 «Нормативні посилання», додатку В і додатку С «Бібліографія» наведено «Національні пояснення», виділені рамкою;

— познаки одиниць вимірювання відповідають вимогам системи стандартів ДСТУ 3651:1997 Метрологія. Одиниці фізичних величин;

— замінено познаки одиниць фізичних величин:

Познаки в ISO 11399 m2 W
Познаки в цьому стандарті м2 Вт

— у додатку В наведено «Національну примітку», виділену рамкою.

Стандарт ISO/TR 11079 упроваджено в Україні як національний стандарт ДСТУ ISO/TR 11079—2002 (ГОСТ ИСО/ТО 11079-2002). Одяг. Визначення необхідних ізоляційних характеристик (ISO/TR 11079:1993, IDT).

ВСТУП до ISO 11399:1995

Цей стандарт — один з ряду стандартів, що визначають методи вимірювання та оцінювання гарячого, помірного чи холодного теплового середовища. Він базується на принципах, що лежать в основі оцінки людської реакції на теплове середовище взагалі та, зокрема на принци пах, що є основоположними для розроблення кожного стандарту. Цей стандарт також демонструє зв’язки між стандартами та описує, яким чином їх можна використовувати додатково для оцінювання всієї області теплового середовища.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЕРГОНОМІКА ТЕПЛОВОГО СЕРЕДОВИЩА
Основні положення і застосування відповідних стандартів

ЭРГОНОМИКА ТЕПЛОВОЙ СРЕДЫ
Основные положения и применение соответствующих стандартов

ERGONOMICS OF THE THERMAL ENVIRONMENT
Principles and application of relevant standards

Чинний від 2009-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Призначеність цього стандарту — встановлення інформації, яка б забезпечувала правильне, ефективне та зручне застосування стандартів, що стосуються аспектів ергономіки теплового середовища.

Він містить:

a) опис кожного відповідного стандарту і додаткові шляхи, якими ці стандарти можна застосовувати для ергономічного оцінювання теплового середовища;

b) опис основоположних принципів, застосованих у кожному з відповідних стандартів;

c) опис основоположних принципів стосовно ергономіки теплового середовища.

Цей стандарт поширюється на застосування стандартів, наданих у розділі 2. Ці стандарти охоплюють весь діапазон ергономічних досліджень теплового середовища.

Викладена в цьому стандарті інформація не є вичерпною для оцінювання теплового середо вища. Для цього необхідно використовувати відповідні стандарти (див. розділ 2).

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нормативні документи містять положення, які за допомогою посилань у тексті скла дають положення цього стандарту. На момент опублікування цього стандарту згадані видання були чинні. Усі стандарти підлягають перегляду, і учасники угод, базованих на цьому стандарті, зацікав лені у застосуванні останніх видань нормативних документів, наведених нижче. Члени ІЕС та ISO зберігають реєстри чинних на сьогодні міжнародних стандартів.

ISO 7243:1989 Hot environments — Estimation of the heat stress on working man, based on the WBGT-index (wet bulb globe temperature)

ISO 7726:1985 Thermal environments — Instruments and methods for measuring physical quantities

ISO 7730:1994 Moderate thermal environments — Determination of the PMV and PPD indices and specification of the conditions for thermal comfort

ISO 7933:1989 Hot environments — Analytical determination and interpretation of thermal stress using calculation of required sweat rate

ISO 8996:1990 Ergonomics of the thermal environment — Estimation of metabolic heat production

ISO 9886:1992 Evaluation of the thermal strain by physiological measurements

ISO 9920:1994 Ergonomics of the thermal environment — Estimation of the thermal insulation and evaporative resistance of a clothing ensemble

ISO 10551:1995 Ergonomics of the thermal environment. Assessment of the influence of the thermal environment using subjective judgement scales

ISO/TR 11079:1993 Evaluation of cold environments — Determination of requisite clothing insulation (IREQ).

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 7243:1989 Гаряче середовище. Оцінювання теплової навантаги на людину, яка працює, засноване на індексі WBGT (температури вологої кульки кульового термометра)

ISO 7726:1985 Теплове середовище. Інструменти й методи для вимірювання фізичних величин

ISO 7730:1994 Помірне теплове середовище. Визначення індексів PMV і PPD та опис умов теплового комфорту

ISO 7933:1989 Гаряче теплове середовище. Аналітичне визначення та інтерпретація теплової навантаги із застосуванням розрахунків потрібного потовиділення

ISO 8996:1990 Ергономіка теплового середовища. Визначення тепла, що утворюється під час обміну речовин

ISO 9886:1992 Оцінювання теплової навантаги фізіологічними вимірюваннями

ISO 9920:1994 Ергономіка теплового середовища. Оцінювання теплової ізоляції одягу та опору потовиділенню

ISO 10551:1995 Ергономіка теплового середовища. Оцінювання впливу теплового середо вища з використанням шкал суб’єктивного оцінювання

ISO/TR 11079:1993 Оцінювання холодного навколишнього середовища. Визначення потрібної теплоізоляції одягу (IREQ).

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2023 Всі права захищені
UA   |   RU
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ