ДСТУ ISO 21247:2007 Статистичний контроль. Комбіновані системи відбирання зразків з повною відповідністю та процедури контролювання процесу під час приймання продукції (ІSO 21247:2005, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 20152 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ ISO 21247:2007 Статистичний контроль. Комбіновані системи відбирання зразків з повною відповідністю та процедури контролювання процесу під час приймання продукції (ІSO 21247:2005, IDT)
Дата початку дії01.10.2009
Дата прийняття24.12.2007
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
Затверджуючий документНаказ від 24.12.2007 № 383 "Про затвердження національних стандартів України, скасування нормативних документів та внесення змін до наказів Держспоживстандарту"
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа21247:2007
РозробникТехнічний комітет стандартизації «Застосування статистичних методів» (ТК 70)
Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Статистичний контроль
КОМБІНОВАНІ СИСТЕМИ
ВІДБИРАННЯ ЗРАЗКІВ
З ПОВНОЮ ВІДПОВІДНІСТЮ
ТА ПРОЦЕДУРИ КОНТРОЛЮВАННЯ
ПРОЦЕСУ ПІД ЧАС ПРИЙМАННЯ ПРОДУКЦІЇ
(ISO 21247:2005, IDT)

ДСТУ ISO 21247:2007

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Навчально-науковий центр «Фізико-хімічне матеріалознавство» Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Національної академії наук України та Технічний комітет стандартизації «Застосування статистичних методів» (ТК 70)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: О. Василик, канд. фіз.-мат. наук; Ю. Мішура, д-р фіз.-мат. наук (науковий керівник)

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 24 грудня 2007 р. № 383 з 2009-10-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 21247:2005 Combined accept-zero sampling systems and process control procedures for product acceptance (Комбіновані системи відбирання зразків з повною відповідністю та процедури контролювання процесу під час приймання продукції)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни, визначення понять та умовні познаки

4 Загальні вимоги

5 Деталізовані вимоги

Додаток А Повна відповідність вибіркових планів

Додаток В Подальші дії щодо партій продукції, приймання яких призупинене споживачем

Додаток С Графічне зображення правил переходу

Додаток D Приклади використання систем відбирання зразків

Додаток Е Зведені таблиці

Бібліографія

Додаток НА Список скорочень

Додаток НБ Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним нормативним документам, на які є посилання в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ISO 21247:2005 Combined accept-zero sampling systems and process control procedures for product acceptance (Комбіновані системи відбирання зразків з повною відповідністю та процедури контролювання процесу під час приймання продукції).

Міжнародний стандарт ISO 21247 підготовлений технічним комітетом ISO/TC 69 «Застосування статистичних методів», підкомітетом SC 5 «Вибірковий приймальний контроль».

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 70 «Застосування статистичних методів».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— змінено назву стандарту для узгодження її з чинними національними стандартами України;

— до розділу 2 «Нормативні посилання» та до «Бібліографії» долучено «Національні пояснення», виділені у тексті рамкою;

— стандарт доповнено національним додатком НА, де наведено список використаних у стандарті скорочень, і національним додатком НБ, в якому подано перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним стандартам, на які є посилання в цьому стандарті.

Структурні елементи цього стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку та «Бібліографічні дані» — оформлено відповідно до вимог національної стандартизації України.

ISO 7873:1993, ISO 8258:1991, ISO 9000:2000, ISO 9001:2000, ISO 9004:2000, ISO 11462-1:2001, на які є посилання в цьому стандарті, прийнято в Україні як національні стандарти ДСТУ ISO 7873:2004 (ISO 7873:1993, IDT), ДСТУ ISO 8258-2001 (ISO 8258:1991, IDT), ДСТУ ISO 9000-2001, ДСТУ ISO 9001-2001, ДСТУ ISO 9004-2001, ДСТУ ISO 11462-1:2006 (ISO 11462-1:2001, IDT) відповідно.

ISO 3534-1:2006, ISO 3534-2:2006, ISO 5479:1997 та ISO 10012:2003, на які є посилання в цьому стандарті, не прийнято в Україні як національні стандарти.

ВСТУП

Керування виробничим процесом, яке базується на якості продукції, сприяє інноваціям у виробництві та забезпечує його здатність до безперервного удосконалювання і використовування одержаних переваг. Існує прогресивний підхід до якості промислової продукції, який визнає необхідність змін у політиці якості. Ці зміни мають забезпечити постачальників можливостями та стимулами для покращування якості продукції та запровадити узгоджені відносини між постачальником і споживачем.

Відповідно застосовані методи керування технологічними процесами та методи статистичного контролювання є ефективним засобом запобігання невідповідностям, контролювання якості та постачання інформації для систематичного удосконалювання. Ефективна система керування процесом виробництва також може бути використана для забезпечення надходження інформації у разі оцінювання якості продукції, що підлягає прийманню. Цей стандарт спонукає постачальників використовувати процедури керування процесами виробництва та статистичного контролювання для внутрішнього контролювання та постачати ефективні процедури контролювання виробництва для узгодження зі споживачами, так що потребу у вибіркових процедурах приймання можна зменшити або навіть обійтись без них.

Вибіркове перевіряння саме по собі може бути неефективним методом доказу відповідності у промисловій практиці. Застосування вибіркових планів під час приймання містить ризики як споживача, так і виробника. Збільшення обсягу вибірки зменшує ці ризики, але й призводить до зростання витрат. Постачальники можуть зменшити ризики використанням ефективних технологічних процесів разом з відповідними процедурами контролювання. Поки такі методи правильно використовують і є ефективними, ризик під контролем і, отже, перевіряння та тестування можуть бути зменшені.

Цей стандарт призначений для тих, чиїм приорітетом є відхід від стратегії перевіряння, яка базується на границях приймання якості (ГПЯ), і рух до застосування ефективної попереджувальної стратегії, яка охоплює порівнювальну систему керування якістю, неперервне удосконалення і взаємодію. Основна її риса — це співпраця між споживачем та постачальником з необхідними повноваженнями з обох сторін та очевидною взаємною користю від виробництва, яке забезпечує високоякісну продукцію та послуги. Мета полягає у створенні атмосфери, в якій кожна невідповідність вимогам — це нагода для коригувальних дій та удосконалення на відміну від ситуації, в якій, згідно з контрактом, достатньо звіритись з границями якості.

Ці пункти забезпечують основу для цього стандарту:

a) постачальники зобов’язані надавати продукцію чи послуги, які відповідають вимогам, у цьому разі необхідно забезпечити достатнє обґрунтування відповідності;

b) постачальники відповідають за створення власних процедур контролювання процесу виробництва для забезпечення відповідності результатів виробництва вимогам;

c) очікується, що постачальники використовуватимуть превентивні методи, такі як статистичне контролювання технологічного процесу.

Мета цього стандарту, в ідеалі, полягає в тому, щоб в результаті запровадження процедур контролювання кінцева продукція витримала перевіряння. Однак у стандарті також запропонований набір систем відбирання з повною відповідністю (див. додаток А) та процедур планування і проведення перевірянь для оцінювання якості та відповідності встановленим вимогам. Причина долучення положень, які стосуються приймального відбирання, полягає утому, що він може бути застосований для перевіряння дієвості процедур контролювання технологічного процесу або як тимчасовий метод контролювання якості, поки такі процедури перебувають у стані розробляння та впровадження.

Якщо приймальне відбирання виконують з використанням таблиць цього стандарту, постачальник має можливість вибрати будь-який з трьох типів вибіркового контролю: одноразовий вибірковий контроль за якісними ознаками, одноразовий вибірковий контроль за кількісними ознаками, неперервний вибірковий контроль за якісними ознаками. Також наведено процедури, які дають можливість маневрувати між нормальним, посиленим чи послабленим ступенем перевіряння.

Стратегія деяких організацій спрямована на невикористання вибіркових планів, пов’язаних з границями приймання якості. Цей стандарт узгоджено з цією стратегією.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СТАТИСТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ
КОМБІНОВАНІ СИСТЕМИ ВІДБИРАННЯ ЗРАЗКІВ
З ПОВНОЮ ВІДПОВІДНІСТЮ ТА ПРОЦЕДУРИ КОНТРОЛЮВАННЯ
ПРОЦЕСУ ПІД ЧАС ПРИЙМАННЯ ПРОДУКЦІЇ

СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ
КОМБИНИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ОТБОРА ОБРАЗЦОВ
С ПОЛНЫМ СООТВЕТСТВИЕМ И ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ
ПРОЦЕССА ПРИ ПРИЕМКЕ ПРОДУКЦИИ

STATISTICAL CONTROL
COMBINED ACCEPT-ZERO SAMPLING SYSTEMS
AND PROCESS CONTROL PROCEDURES
FOR PRODUCT ACCEPTANCE

Чинний від 2009-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт визначає ряд систем відбирання з повною відповідністю та процедур планування і проведення перевірянь для оцінювання якості та відповідності встановленим вимогам.

Крім того, цей стандарт визначає вимоги до альтернативних методів приймального контролювання, запропонованих постачальником. Такі альтернативні методи повинні базуватися на розробленні та впровадженні внутрішньої попереджувальної системи керування якістю як засобу забезпечення відповідності виготовленої продукції вимогам, які встановлено контрактом та взаємопов’язаними ТУ та стандартами.

Цей стандарт, якщо його вказують у контракті, придатний як для постачальника, так і для субпідрядників чи продавців. Плани контролювання якості потрібно виконувати так, як вказано у документах контракту, а продукція може бути надана для приймання, якщо виконано вимоги цього стандарту.

Системи та процедури вибіркового контролювання, вказані в цьому стандарті, використовують у разі потреби для оцінювання відповідності вимогам:

a) готової продукції;

b) компонентів або основних матеріалів;

c) дій або послуг;

d) незавершеної продукції;

e) матеріалів чи продукції на складах;

f) технічного обслуговування та ремонту;

g) даних чи записів;

h) адміністративних заходів.

Системи і процедури вибіркового контролювання, визначені в цьому стандарті, не призначені для використовування разом з руйнівними випробовуваннями, або якщо відбракування продукції неможливе чи небажане. У таких випадках системи вибіркового контролювання, які треба використовувати, вказують у контракті або в документації, що стосується технічних характеристик продукції.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи обов’язкові для застосування в цьому стандарті. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені нижче видання. У разі недатованих посилань треба користуватися останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

ISO 3534-1 Statistics — Vocabulary and symbols — Part 1: Probability and general statistical terms

ISO 3534-2 Statistics — Vocabulary and symbols — Part 2: Applied statistics

ISO 9000:2000 Quality management systems — Fundamentals and vocabulary.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 3534-1 Статистика. Словник термінів та умовні познаки. Частина 1. Ймовірність і загальні статистичні терміни

ISO 3534-2 Статистика. Словник термінів та умовні познаки. Частина 2. Прикладна статистика

ISO 9000:2000 Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2023 Всі права захищені
UA   |   RU
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ