ДСТУ IEC 61347-2-10:2007 Пристрої керування лампами. Частина 2-10. Додаткові вимоги до електронних перетворювачів струму та перетворювачів для роботи з високочастотними трубчастими розрядними лампами холодного запалювання (неонових трубок) (IEC 61347-2-10:2000, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 20161 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ IEC 61347-2-10:2007 Пристрої керування лампами. Частина 2-10. Додаткові вимоги до електронних перетворювачів струму та перетворювачів для роботи з високочастотними трубчастими розрядними лампами холодного запалювання (неонових трубок) (IEC 61347-2-10:2000, IDT)
Дата початку дії01.10.2009
Дата прийняття23.06.2009
Дата скасування дії 01.01.2018
СтатусНедіючий
Мова документаУкраїнська
Новий документДСТУ EN 61347-2-10:2015
Затверджуючий документНаказ від 23.06.2009 № 228
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа61347-2-10:2007
РозробникСпільне підприємство «Вектор-Вест»


У даному документі немає посилань на інші нормативні документи.

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПРИСТРОЇ КЕРУВАННЯ ЛАМПАМИ
Частина 2-10. Додаткові вимоги до електронних перетворювачів струму та перетворювачів для
роботи з високочастотними трубчастими розрядними лампами холодного запалювання
(неонових трубок)

(ІЕС 61347-2-10:2000, IDТ)
ДСТУ ІЕС 61347-2-10:2007

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2010

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Спільне підприємство «Вектор-Вест»

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Ю. Кисельов (науковий керівник); Л. Кисе- льова; Т. Курінна; В. Курінний ст.н.с.; В. Топоревський

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 23 червня 2009 р. № 228 з 2009-10-01

3 Національний стандарт відповідає ІЕС 61347-2-10:2000 Lamp controlgear — Part 2-10: Particular requirements for electronic invertors and convertors for high-frequency operation of cold start tubular discharge lamps (neon tubes). (Пристрої керування лампами. Частина 2-10. Додаткові вимоги до електронних перетворювачів струму та перетворювачів для роботи з високочастотними трубчастими розрядними лампами холодного запалювання (неонових трубок))

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Загальні вимоги

5 Загальні настанови щодо проведення випробування

6 Класифікація

7 Маркування

7.1 Обов’язкове марковання

7.2 Тривкість і чіткість марковання

8 Контактні затискачі

9 Вимоги до захисного уземлення

10 Захист від випадкового дотику до піднапругових частин

11 Вологотривкість та ізоляція

12 Електрична міцність

13 Випробування обмоток пускорегулювальних пристроїв на теплостійкість

14 Нормальні умови

15 Аномальні умови

16 Аварійні умови

17 Конструкція

18 Довжини шляху струму спливу та повітряні проміжки

19 Захисні кола

20 Ґвинти, струмовідні частини та з’єднання

21 Теплотривкість, вогнетривкість та трекінгостійкість

22 Протикорозійна стійкість

23 Номінальна вихідна напруга без навантаги та номінальний вихідний струм

23.1 Номінальна вихідна напруга без навантаги

23.2 Номінальний вихідний струм

23.3 Перевіряння

Додаток А Випробування, за яким визначають, чи є струмопровідна частина струмовідною, яка може спричинити ураження електричним струмом

Додаток В Додаткові вимоги до пристроїв керування лампами з тепловим захистом

Додаток С Додаткові вимоги до електронних пристроїв керування лампами із засобами захисту від перегрівання

Додаток D  Вимоги до проведення випробувань на нагрівання пристроїв керування лампами з тепловим захистом

Додаток Е Застосування сталого значення S, що відрізняється від 4500, у випробуваннях tw

Додаток F Випробувальна камера, захищена від протягів

Додаток G Пояснення розрахунку значень імпульсних напруг

Додаток Н Випробування

Додаток І Вимірювання струмів і напруг у вихідних колах електронних перетворювачів струму чи інших перетворювачів для неонових трубок

Додаток НА Перелік національних стандартів України, згармонізованих з міжнародними стандартами, на які є посилання в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ІЕС 61347-2-10:2000 Lamp controlgear — Part 2-10: Particular requirements for electronic invertors and convertors for high-frequency operation of cold start tubular discharge lamps (neon tubes). (Пристрої керування лампами. Частина 2-10. Додаткові вимоги до електронних перетворювачів струму та перетворювачів для роботи з високочастотними трубчастими розрядними лампами холодного запалювання (неонових трубок)).

ІЕС 61347 складається з наведених нижче частин із загальною назвою «Пристрої керування лампами»:

— Частина 1. Загальні вимоги та вимоги щодо безпеки

— Частина 2-1. Додаткові вимоги до запалювальних пристроїв (крім стартерів тлінного розряду)

— Частина 2-2. Додаткові вимоги до електронних понижувальних перетворювачів з живленням від джерел постійного чи змінного струму для ламп розжарювання

— Частина 2-3. Додаткові вимоги до електронних пускорегулювальних пристроїв з живленням від джерел змінного струму для люмінесцентних ламп

— Частина 2-4. Додаткові вимоги до електронних пускорегулювальних пристроїв з живленням від джерел постійного струму для загального освітлення

— Частина 2-5. Додаткові вимоги до електронних пускорегулювальних пристроїв з живленням від джерел постійного струму для освітлення в громадському транспорті

— Частина 2-6. Додаткові вимоги до електронних пускорегулювальних пристроїв з живленням від джерел постійного струму для освітлення в літаках

— Частина 2-7. Додаткові вимоги до електронних пускорегулювальних пристроїв з живленням від джерел постійного струму для аварійного освітлення

— Частина 2-8. Додаткові вимоги до пускорегулювальних пристроїв для люмінесцентних ламп

— Частина 2-9. Додаткові вимоги до пускорегулювальних пристроїв для розрядних ламп (крім люмінесцентних ламп)

— Частина 2-10. Додаткові вимоги до електронних перетворювачів струму та перетворювачів для роботи з високочастотними трубчастими розрядними лампами холодного запалювання (неонових трубок)

— Частина 2-11. Додаткові вимоги до різних електричних схем світильників.

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 137 «Лампи та відповідне обладнання».

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «ця частина ІЕС 61347» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи цього стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— до «Змісту»долучено назви додатків;

— з «Передмови» до ІЕС 61347-2-10:2000 у цей «Національний вступ» узято те, що безпосередньо стосується цього стандарту;

— долучено Національний додаток НА (Перелік національних додатків України, згармонізованих з міжнародними стандартами, на які є посилання в цьому стандарті).

Вимоги до випробування наведено світлим курсивом.

Додатки А, В, С, D, Е, F, G, Н та І — обов’язкові.

Додаток НА — довідковий.

Копії нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті, можна отримати в Головному фонді нормативних документів.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПРИСТРОЇ КЕРУВАННЯ ЛАМПАМИ
Частина 2-10. Додаткові вимоги до електронних перетворювачів струму та перетворювачів
для роботи з високочастотними трубчастими розрядними лампами холодного запалювання
неонових трубок)

УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ ЛАМПАМИ
Часть 2-10. Частные требования к электронным инверторам и конверторам
для работы с трубчатыми разрядными лампами с зажиганием в холодном состоянии, работающим на высокой частоте
(неоновых трубок)

LAMP CONTROLGEAR
Part 2-10. Particular requirements for electronic invertors and convertors
for high-frequency operation of cold start tubular discharge lamps
(neon tubes)

Чинний від 2009-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює додаткові вимоги до електронних перетворювачів струму та інших перетворювачів, що їх призначено для живлення високочастотних трубчастих розрядних ламп з холодними електродами, застосовуваних у рекламах і освітлювальних установках з розрядною трубкою, що мають вихідну напругу від 1000 В до 10 000 В і що їх вмикають безпосередньо в мережу з напругою не більше ніж 1000 В за 50 Гц чи 60 Гц або 1000 В постійного струму.

Примітка 1. У Японії прийнятно значення вихідної напруги 15 000 В.

Вимоги для перетворювачів струму та інших перетворювачів двох типів, типу А й типу В, зазначено нижче:

— Тип А: перетворювач струму чи інший перетворювач, із вихідною напругою (між контактними затискачами) не більше ніж 5 000 В амплітудного значення та максимальним вихідним значенням струму 35 мА (дійове значення) і 50 мА (амплітудне значення), що працює в діапазоні частот від 20 кГц до 50 кГц. Напруга мережі не повинна перевищувати 250 В за 50 Гц або 60 Гц чи 250 В постійного струму.

Примітка 2. Вихідний струм перетворювачів типу А можна вважати безпечним у частині ураження електричним струмом через обмеження величини струму та діапазону частоти.

Примітка 3. У Японії прийнято значення вихідної напруги 15 000 В.

— Тип В: перетворювач струму чи інший перетворювач, що має, без навантаги, значення вихідної напруги не більше ніж 5 000 В з уземленням і 10 000 В між контактними затискачами, що працює в діапазоні частот від 10 кГц до 100 кГц і максимальним вихідним значенням струму 200 мА (дійове значення) і 400 мА (амплітудне значення).

Примітка 4. Перетворювачі типу В потребують захисту у вихідному колі.

Примітка 5. У Японії перетворювачі типу В з максимальним вихідним значенням струму більше ніж 50 мА, незалежно від того, має чи не має уземпення вихідне копо, не прийнятні.

Щоб перевірити безпечність перетворювачів струму чи інших перетворювачів, треба перевірити їхні робочі характеристики. Однак, оскільки характеристики наявних неонових трубок не застандартизовано, для одержання відтворених результатів випробування в цьому стандарті наведено довідкові значення їхніх навантаг

Номінальну максимальну робочу температуру обмотки tw у цьому стандарті не застосовують.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті використовують нормативні посилання розділу 2 ІЕС 61347-1, зазначені в цьому стандарті, разом з наведеними нижче:

ІЕС 61347-1 Lamp controlgear — Part 1: General and safety requirements

ISO 3864:1984 Safety colours and safety signs.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ІЕС 61347-1 Пристрої керування лампами. Частина 1. Загальні вимоги та вимоги щодо безпеки

ISO 3864:1984 Кольори та знаки безпеки.

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті використовують терміни та визначення понять відповідно до розділу 3 ІЕС 61347-1, за винятком термінів 3.14, 3.16 і 3.17, разом з наведеними нижче:

3.1  розрядна трубчаста лампа з холодними електродами (неонова трубка) (tubular cold cathode discharge lamp (neon tube))

Розрядна трубка, електроди якої може бути покрито матеріалом, який імітує електрони, і які в процесі запалювання без зовнішнього підігріву випромінюють електрони внаслідок автоелектронної емісії. Ці лампи наповнено розрідженим газом низького тиску (чи сумішшю розріджених газів) і, допустимо, пари ртуті. У них може бути внутрішній покрив з люмінесцентних матеріалів

3.2  номінальна вихідна напруга без на ванта ги; U0 (no-load rated output voltage)

Максимальна напруга між вихідними контактними затискачами чи виводами перетворювача

струму чи іншого перетворювача, який увімкнено в мережу, з номінальними значеннями напруги і частоти без навантаги у вихідному колі. Це дійове значення чи зменшене у 2 рази амплітудне значення (яке є вищим)

3.3  перетворювач струму(invertor)

Електричний пристрій, що перетворює постійний струм у змінний

3.4  перетворювач (convertor)

Електронний пристрій, що перетворює змінний струм однієї частоти в змінний струм іншої частоти

3.5  захисний пристрій від струмів спливу (earth-leakage protective device)

Пристрій, що від’єднує вихідну потужність перетворювача струму чи іншого перетворювача за наявності струму спливу на землю з будь-якої частини вихідного високовольтного кола

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2023 Всі права захищені
UA   |   RU
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ