ДСТУ EN ISO 13407:2007 Людиноцентричні процеси проектування діалогових систем (EN ISO 13407:1999, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 20152 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ EN ISO 13407:2007 Людиноцентричні процеси проектування діалогових систем (EN ISO 13407:1999, IDT)
Дата початку дії01.10.2009
Дата прийняття24.12.2007
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
Затверджуючий документНаказ від 24.12.2007 № 383 "Про затвердження національних стандартів України, скасування нормативних документів та внесення змін до наказів Держспоживстандарту"
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа13407:2007
РозробникТехнічний комітет стандартизації «Дизайн та ергономіка» (ТК 121)


ДСТУ ISO 9241-10-2001. Ергономічні вимоги до роботи з відеотерміналами в офісі. Частина 10. Принципи діалогу

ДСТУ ISO 9241-1:2003 Ергономічні вимоги до роботи з відеотерміналами в офісі. Частина 1. Загальні положення (ISO 9241-1:1997, IDТ)

ДСТУ ISO 9241-3-2001. Ергономічні вимоги до роботи з відеотерміналами в офісі. Частина 3. Вимоги до відео терміналів (зі зміною 1)

ДСТУ ISO 9241-5:2004 Ергономічні вимоги до роботи з відеотерміналами в офісі. Частина 5. Вимоги до компонування робочого місця та до робочої пози (ISO 9241-5:1998, IDT)

ДСТУ ISO 9241-6:2004 Ергономічні вимоги до роботи з відеотерміналами в офісі Частина 6. Вимоги до робочого середовища (ISO 9241-6:1999, IDT)

ДСТУ ISO 9241-7:2004. Ергономічні вимоги до роботи з відеотерміналами в офісі. Частина 7. Вимоги до дисплеїв з відбитками

ДСТУ ISO 9241-9:2004. Ергономічні вимоги до роботи з відеотерміналами в офісі. Частина 9. Вимоги до неклавіатурних пристроїв уведення

ДСТУ ISO/TR 11079-2002 Одяг. Визначення необхідних ізоляційних характеристик (ІSO/TR 11079:1993, ІDT). З Поправками (ІПС № 4-2003), (ІПС № 2-2003)

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЛЮДИНОЦЕНТРИЧНІ ПРОЦЕСИ
ПРОЕКТУВАННЯ ДІАЛОГОВИХ СИСТЕМ
(EN ISO 13407:1999, IDT)

ДСТУ EN ISO 13407:2007

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Технічний комітет стандартизації «Дизайн та ергономіка» (ТК 121)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: А. Рубцов; В. Свірко, канд. психол. наук (науковий керівник); І. Козелецька

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 24 грудня 2007 р. № 383 з 2009-10-01

3 Національний стандарт відповідає EN ISO 13407:1999 Human-centred design processes for interactive systems (Людиноцентричні процеси проектування діалогових систем)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ

1 Сфера застосування

2 Терміни та визначення понять

3 Структура цього стандарту

4 Обґрунтування вибору процесу людиноцентричного проектування

5 Принципи людиноцентричного проектування

5.1 Загальні відомості

5.2 Активне залучення користувачів і чітке розуміння вимог користувачів та вимог завдань

5.3 Прийнятний розподіл функцій між користувачами і технічними засобами

5.4 Ітеративні проектні вирішення

5.5 Комплексне проектування

6 Планування людиноцентричного процесу проектування

7 Заходи з людиноцентричного проектування

7.1 Загальні відомості

7.2 Розуміння й визначення умов використання

7.3 Визначення організаційних вимог і вимог користувачів

7.4 Вироблення проектних вирішень

7.5 Оцінювання проекту відповідно до вимог

8 Відповідність

Додаток А Настанова щодо інших релевантних стандартів

Додаток В Зразок структури звіту оцінювання прийнятності у використанні

Додаток С Зразок процедури перевірки відповідності цьому стандарту

Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад EN ISO 13407:1999 Human-centred design processes for interactive systems (Людиноцентричні процеси проектування діалогових систем).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 121 «Дизайн та ергономіка».

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ» та «Бібліографічні дані» — оформлено відповідно до вимог національної стандартизації України;

— в А.2 додатка А в поясненні до ISO 9241-11 виправлено посилання 3.3 на 2.3;

— до додатка «Бібліографія» долучено «Національне пояснення», виділене в тексті рамкою.

Міжнародні стандарти ISO 6385:1981, ISO 9241-1:1997, ISO 9241-3:1992, ISO 9241-5:1998, ISO 9241-6:1999, ISO 9241-7:1998, ISO 9241-9:1998, ISO 9241-10:1996, ISO/TR 11079, на які є посилання в цьому стандарті, прийнято в Україні як національні стандарти ДСТУ ISO 6385-99, ДСТУ ISO 9241-1:2003, ДСТУ ISO 9241-3-2001, ДСТУ ISO 9241-5:2004, ДСТУ ISO 9241-6:2004, ДСТУ ISO 9241-7:2004, ДСТУ ISO 9241-9:2004, ДСТУ ISO 9241-10-2001, ДСТУ ISO/TR 11079-2002 (ГОСТ/ТО 11079-2002) відповідно.

ВСТУП

Людиноцентричне проектування — це підхід до розроблення діалогових систем, за якого головну увагу зосереджено на прийнятності їх у використанні. Це міждисциплінарний підхід, що поєднує людський чинник, методи і знання з ергономіки. Використання людського чинника та ергономіки під час розроблення діалогових систем посилює продуктивність і ефективність, поліпшує умови праці людини й запобігає можливим несприятливим впливам на здоров'я людини, безпеку і продуктивність праці. Використання ергономіки для розроблення систем ураховує людські можливості, навики, обмеження й потреби.

Людиноцентричні системи підтримують користувачів і спонукають їх до навчання. Переваги при цьому полягають у зростанні продуктивності, поліпшенні якості праці, зменшенні експлуатаційних видатків, затрат на професійне навчання і збільшенні задоволеності працею. Незважаючи на те що важливу роль в ефективній організації і використанні процесів проектування відіграють людський чинник і знання ергономіки, більшістю інформації з цих питань володіють профільні спеціалісти. Цей стандарт ставить за мету допомогти відповідальним за управління процесами проектування обладнання і розроблення програмного забезпечення визначити й спланувати ефективну й своєчасну людиноцентричну проектну діяльність. Він доповнює наявні проектні методи і підходи.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЛЮДИНОЦЕНТРИЧНІ ПРОЦЕСИ
ПРОЕКТУВАННЯ ДІАЛОГОВИХ СИСТЕМ

ЧЕЛОВЕКОЦЕНТРИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ДИАЛОГОВЫХ СИСТЕМ

HUMAN-CENTRED DESIGN PROCESSES
FOR INTERACTIVE SYSTEMS

Чинний від 2009-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт є настановою з людиноцентричної проектної діяльності протягом усього життєвого циклу комп’ютерних діалогових систем. Метою цього стандарту є управління даними процесами проектування і забезпечення настановою щодо джерел інформації і стандартів з людиноцентричного підходу.

Цей стандарт розглядає компоненти апаратних засобів і програмного забезпечення діалогових систем.

Цей стандарт розглядає питання планування й управління людиноцентричним проектуванням. Він не поширюється на всі аспекти управління проектом.

Цей стандарт дає загальну характеристику людиноцентричної проектної діяльності. Він не здійснює детального аналізу методів і методик людиноцентричного проектування і не поширюється на питання безпеки праці й здоров’я.

Головними користувачами цього стандарту мають бути керівники проектів. Отже, стандарт розглядає проблеми ергономіки й людського чинника в промисловості лише для того, щоб керівники проектів змогли зрозуміти їхню значимість і важливість у процесі проектування загалом. Ці проблеми повніше висвітлюються в ISO 9241 (див. бібліографію), який доповнює цей стандарт і створений для розробників систем, фірм-замовників, покупців систем. Проте всі сторони, які беруть участь у процесі розроблення людиноцентричних систем, зокрема й кінцеві користувачі системи, можуть знайти у цьому стандарті необхідні настанови.

2 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті вжито такі терміни та визначення понять:

2.1 діалогова система (interactive system)

Поєднання апаратних компонентів і компонентів програмного забезпечення, які отримують вхідні дані й передають вихідні дані користувачеві для допомоги у виконанні завдання.

2.2 макет (prototype)

Репрезентація всього продукту або частини продукту або системи (хоча деякою мірою неповна), придатна для оцінювання

2.3 прийнятність у використанні (usability)

Ступінь, у якому виріб може бути використано певними користувачами для досягнення поставлених цілей з необхідною ефективністю, продуктивністю й задоволеністю у визначених умовах використання (визначення 3.1 ISO 9241-11:1998)

2.4 ефективність (effectiveness)

Точність і повнота, з якими користувачі досягають визначених цілей (визначення 3.2 ISO 9241-11:1998)

2.5 продуктивність (efficiency)

Витрачені ресурси, що стосуються точності й повноти, за допомогою яких користувачі досягають мети (визначення 3.3 ISO 9241-11:1998)

2.6 задоволеність (satisfaction)

Відсутність дискомфорту й позитивне ставлення у використанні виробу (визначення 3.1 ISO 9241-11:1998)

2.7 умови використання (context of use)

Користувачі, завдання, устатковання (апаратні засоби, програмне забезпечення й матеріали), а також фізичне й соціальне середовище, у якому використовують виріб (визначення 3.1 ISO 9241-11:1998)

2.8 користувач (user)

Людина, яка взаємодіє з системою (визначення 2.2 ISO 9241-10:1996).

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2023 Всі права захищені
UA   |   RU
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ