ДСТУ IEC 62053-11:2012 Засоби вимірювання електричної енергії змінного струму. Спеціальні вимоги. Частина 11. Лічильники активної енергії електромеханічні (класів точності 0,5; 1 та 2) (ІЕС 62053-11:2003, IDТ)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 20263 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ IEC 62053-11:2012 Засоби вимірювання електричної енергії змінного струму. Спеціальні вимоги. Частина 11. Лічильники активної енергії електромеханічні (класів точності 0,5; 1 та 2) (ІЕС 62053-11:2003, IDТ)
Дата початку дії01.05.2013
Дата прийняття28.11.2012
Дата скасування дії 01.01.2018
СтатусНедіючий
Мова документаУкраїнська
Новий документДСТУ IEC 62053-11:2015
На замінуДСТУ IEC 60521-2001
Затверджуючий документНаказ від 28.11.2012 № 1355 Про прийняття національних стандартів, гармонізованих з міжнародними і європейськими стандартами, затвердження пробних національних стандартів України та змін до національних стандартів України і скасування національних стандартів України та нормативних документів в Україні
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа62053-11:2012
РозробникУкраїнський державний центр стандартизації та сертифікації «Украгростандартсертифікація»


Наказ від 25.12.2015 № 206 Про прийняття нормативних документів України, змін та поправок до національних стандартів України, гармонізованих з міжнародними та європейськими нормативними документами та скасування національних документів і міждержавних стандартів в Україні

Перелік скасованих будівельних нормативів і відповідні їм діючі нормативні документи, прийняті на заміну станом на 01.01.2021 року

Перелік скасованих будівельних нормативів і відповідні їм діючі нормативні документи, прийняті на заміну станом на 01.01.2022 року

Перелік скасованих будівельних нормативів і відповідні їм діючі нормативні документи, прийняті на заміну станом на 01.01.2023 року

Перелік скасованих будівельних нормативів і відповідні їм діючі нормативні документи, прийняті на заміну станом на 01.02.2019 року

Перелік скасованих будівельних нормативів і відповідні їм діючі нормативні документи, прийняті на заміну станом на 01.02.2020 року

Перелік скасованих будівельних нормативів і відповідні їм діючі нормативні документи, прийняті на заміну станом на 01.07.2019 року

Перелік скасованих будівельних нормативів і відповідні їм діючі нормативні документи, прийняті на заміну станом на 01.07.2021 року

Перелік скасованих будівельних нормативів і відповідні їм діючі нормативні документи, прийняті на заміну станом на 01.07.2022 року

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

 

ЗАСОБИ ВИМІРЮВАННЯ
 ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ЗМІННОГО СТРУМУ
Спеціальні вимоги
Частина 11. Лічильники активної енергії електромеханічні
(класів точності 0,5; 1 та 2)

(ІЕС 62053-11:2003, IDТ)

ДСТУ ІЕС 62053-11:2012

 

Відповідає офіційному тексту

 

Київ
МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ
 УКРАЇНИ

 

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Український державний центр стандартизації та сертифікації «Украгростандартсертифікація» спільно э Державним підприємством Всеукраїнський державний науко зо-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів (ДП «Укрметртестстандарт»)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ Ю. Анохін; Ю. Дарменко, канд. техн. наук (науковий керівник), А. Нікопенко; Г. Примакова; Г. Хлудсева

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінекономрозвитку України від 28 листопада 2012 р. № 1355 з 2013-05-01

3 Національний стандарт відповідає ІЕС 62053-11:2003 Electricity metering equipment (а с ) - Particular requirements - Part 11: Electromechanical meters for active energy (classes 0,5,1 and 2) (Засоби вимірювання електричної енергії змінного струму. Спеціальні вимоги. Частина 11. Лічильники активної енергії електромеханічні (класів точності 0,5; 1 та 2))

Ступінь відповідності - ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еn)

4 НА ЗАМІНУ ДСТУ ІЕС 60521-2001

 

ЗМІСТ

Національний вступ

Передмова до ІЕС 62053-11:2003

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Стандартні значення електричних величин

5 Механічні вимоги

5.1 Загальні вимоги

5.2 Лічильний механізм

5.3 Напрямок обертання й марковання диска

6 Кліматичні умови

7 Електричні вимоги

7.1 Потужність власного споживання

7.2 Вплив короткочасних перевантажень струмом

7.3 Вплив самонагрівання

7 4 Випробування напругою змінного струму

8 Вимоги щодо точності

6.1 Границі похибки в діапазоні струму навантаги

8.2 Границі похибки залежно від впливних чинників

8.3 Перевіряння порогу чутливості та відсутності самоходу

8.4 Передатне число (стала) лічильника

8.5 Умови для перевіряння точності

6.6 Інтерпретація результатів випробувань

9 Регулювання

Додаток НА Перелік національних стандартів України, що їх згармонізовано з міжнародними стандартами ІЕС 62053-31:1998 та ІЕС 62053-61:1996 відповідно, на які є посилання в цьому стандарті

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ІЄС 62053-11:2003 Electricity metering equipment (а с ) - Particular requirement - Part 11. Electromechanical meters for active energy (classes 0.5.1 and 2) (Засоби вимірювання електричної енергії змінного струму. Спеціальні вимоги Частина 11 Лічильники активної енергії електромеханічні (класів точності 0,5; 1 та 2)).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, - ТК 90 в Засоби вимірювання електричних і магнітних величин».

До стандарту внесено такі редакційні зміни

- слова «ця частина ІЕС 62053s, «цей документ» замінено на «цей стандарт»;

- структурні елементи стандарту: «Титульний аркуша, «Передмову». «Зміст». «Національний вступ» та «Бібліографічні дані» - оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

- у «Передмові до ІЕС 62053-11 2003», у розділі «Нормативні посилання» та в додатку НА наведено «Національні пояснення», виділені в тексті рамкою;

- у «Передмові до ІЕС 62053-11:2003» наведено лише те, що безпосередньо стосується цього стандарту;

- зі змісту вилучено інформацію про таблиці.

У «Передмові до ІЕС 62053-11 2003» є посилання на ІЕС 62053-31:1998 та на ІЕС 62053-61 1998. які прийнято в Україні як ДСТУ ІЕС 62053*31:2008 та ДСТУ ІЕС 62053*61:2008 відповідно (див. додаток НА).

У цьому стандарті е посилання на ІЕС 62052-11. який прийнято в Україні як ДСТУ ІЕС 62052-11 Засоби вимірювання електричної енергії змінного струму. Загальні вимоги, випробування та умови випробувань. Частина 11. Лічильники електричної енергії,

У цьому стандарті є також посилання на ІЄС 60514:1975. який на цей час скасовано із заміною на ІЕС 62058-11:2008 та ІЕС 62056-21:2008.

 

ПЕРЕДМОВА до ІЕС 62053-11:2003

Цей стандарт разом з ІЕС 62052-11 скасовує та заміняє ІЕС 60521. друге видання 1988 p.. та встановлює технічні зміни.

Цей стандарт призначено для застосування з наведеними нижче відповідними частинами стандартів ІЕС 62052. ІЕС 62053 та ІЕС 62059. які належать до групи стандартів, що стосуються засобів вимірювання електричної енергії змінного струму;

ІЕС 62052-11:2003 Electricity metering equipment (а. с.) - General requirements, tests and test conditions - Part 11: Metering equipment

(EC 62053-21:2003 Electricity metering equipment (a. c.) - Particular requirements - Part 21: Static meters for active energy (classes 1 and 2)

[EC 62053-21:2003 заміняє спеціальні вимоги за ІЕС 61036:2000 (2-е видання)

ІЕС 62053-22:2003 Electricity metering equipment (а. C.) - Particular requirements - Part 22: Static meters for active energy (classes 0,2 S and 0.5 5)

IEC 62053-22:2003 заміняв спеціальні вимоги за ІЕС 60687:1992 (2-е видання)

ІЕС 62053-23:2003 Electricity metering equipment (а. С.) - Particular requirements - Part 23: Static meters for reactive energy (classes 2 and 3)

IEC 62053-23:2003 заміняє спеціальні вимоги за ІЕС 61263:1995 (1-е видання)

ІЕС 62053-31:1998 Electricity metering equipment (а. с.) - Particular requirements - Part 31: Pulse output devices for electromechanical and electronic meters (two wires only)

IEC 62053-61:1998 Efectricity metering equipment (a. c.) - Particular requirements - Part 61: Power consumption and voltage requirement

IEC 62059-11:2002 Electricity metering equipment (a. c.) - Dependability - Part 11: General concepts

IEC 62059-21:2002 Electricity metering equipment (a. c.) - Dependability - Part 21: Collection of the meter dependability data from the field.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ІЕС 62052-11:2003 Засоби вимірювання електричної енергії змінного струму. Загальні вимоги, випробування та умови випробувань. Частина 11 Лічильники електричної енергії

ІЕС 62053-21:2003 Засоби вимірювання електричної енергії змінного струму. Спеціальні вимоги Частина 21. Лічильники активної енергії статичні (класів точності 1 і 2)

ІЕС 62053-22:2003 Засоби вимірювання електричної енергії змінного струму. Спеціальні вимоги. Частина 22. Лічильники активної енергії статичні (класів точності 0.2 S та 0,5 S)

ІЕС 62053-23:2003 Засоби вимірювання електричної енергії змінного струму. Спеціальні вимоги. Частина 23. Лічильники реактивної енергії статичні (класів точності 2 і 3)

ІЕС 62053-31:1998 Засоби вимірювання електричної енергії змінного струму. Спеціальні вимоги. Частина 31. Імпульсні пристрої введення (лише двопровідні) для електромеханічних і електронних лічильників

ІЕС 62053-61:1998 Засоби вимірювання електричної енергії змінного струму Спеціальні вимоги. Частина 61. Потужність власного споживання та вимоги щодо напруги

ІЕС 62059-11:2002 Засоби вимірювання електричної енергії змінного струму. Надійність. Частина 11. Загальні положення

ІЕС 62059-21 2002 Засоби вимірювання епектричної енергії змінного струму. Надійність. Частина 21. Збирання даних щодо надійності лічильників за результатами експлуатації.

Цей стандарт е нормативним документом для випробування типу лічильників електричної енергії. Він установлює спеціальні вимоги до лічильників широкого застосування» призначених для експлуатації в приміщенні або зовні. Він не поширюється на спеціальне обладнання (таке, як вимірювальні перетворювачі і (або) дисплеї, змонтовані в окремих корпусах).

Цей стандарт призначено для застосування разом із ІЕС 62052-11. Якщо будь-які вимоги, які викладено в цьому стандарті, стосуються вимог» що їх містить ІЕС 62052-11, то вимоги цього стандарту мають пріоритет перед вимогами, нормованими в ІЕС 62052-11.

Цей стандарт установлює відмінності:

- між лічильниками класу точності 0,5, лічильниками класу точності 1 і лічильниками класу точності 2;

- між лічильниками з вимогами за класом захисту І і класом захисту II;

- між лічильниками, призначеними для застосування в мережах, оснащених або не оснащених дугогасними реакторами уземлення нейтралі.

Нормовані вимоги розглядають як мінімальні, що забезпечують належне функціювання лічильника за звичайних робочих умов. Для умов спеціального застосування може бути необхідним інший рівень вимог, що треба погоджувати між споживачем та виробником.

 

ДСТУ ІЕС 62053-11:2012

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЗАСОБИ ВИМІРЮВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ЗМІННОГО СТРУМУ
Спеціальні вимоги
Частина 11. Лічильники активної енергії електромеханічні
(класів точності 0,5; 1 та 2)

СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
 Специальные требования
 Часть 11. Счетчики активной энергии электромеханические (классов точности 0,5; 1 и 2)

ELECTRICITY METERING EQUIPMENT (A. C.)
 Particular requirements
Part 11. Electromechanical meters for active energy
(classes 0,5; 1 and 2)

Чинний від 2019-05-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється лише на нові виготовлені електромеханічні лічильники активної енергії класів точності 0.5.1 та 2. призначені для вимірювання активної електричної енергії змінного струму в мережах із частотою 50 Гц або 60 Гц і його застосовують лише для випробування типу лічильників.

Цей стандарт поширюється лише на електромеханічні лічильники активної енергії, призначені для застосування а приміщенні або зовні, які містять вимірювальний елемент іІ лічильний(-і) механізм(-и), розміщені в одному корпусі лічильника, він також поширюється на індикатори функціювання та випробувальні виводи. Якщо лічильник має вимірювальні елементи, призначені більш ніж для одного виду енергії (багатоенергетичні лічильники), або якщо в корпусі лічильника змонтовано інші фуккційні елементи, такі як Індикатор максимального споживання, електронні тарифіхатори, таймери, приймачі сигналів з імпульсним керуванням, інтерфейси каналу передавання даних тощо, то застосовують також відповідні стандарти для цих пристроїв.

Цей стандарт не поширюється на:

- лічильники активної енергії, у яких напруга на кінцях з'єднувальних клем перевищує 600 В (лінійна напруга для лічильників у багатофазних мережах);

- переносні лічильники;

- Інтерфейси даних лічильного механізму лічильника.

Стосовно приймально-здавальних випробувань основні положення наведено в ІЕС 60514.

Вимоги щодо надійності викладено в стандартах серії ІЕС 62059

 

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи містять положення, які черед посилання у цьому тексті становлять положення цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання У разі недатованих посилань треба користуватися останніми виданнями нормативних документів.

ІЕС 60514:1975 Acceptance inspection of Class 2 alternating-current watt-hour meters

IEC 60736:1982 Testing equipment for electrical energy meters

IEC 62052-11:2003 Electricity metering equipment (a. c.) - General requirements, tests and test conditions - Part 11: Metering equipment.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

IEC 60514:1975 Приймальний контроль для лічильників активної енергії змінного струму класу точності 2

ІЕС 60736:1962 Випробувальне обладнання для лічильників електричної енергії

ІЕС 62052-11:2003 Засоби вимірювання електричної енергії змінного струму. Загальні вимоги, випробування та умови випробувань. Частина 11. Лічильники електричної енергії.*

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2023 Всі права захищені
UA   |   RU
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ