ДСТУ-Н РМГ 51:2006 Метрологія. Документи до методик повірки засобів вимірювання. Основні положення (РМГ 51-2002, ІDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 20056 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ-Н РМГ 51:2006 Метрологія. Документи до методик повірки засобів вимірювання. Основні положення (РМГ 51-2002, ІDT)
Дата початку дії01.07.2007
Дата прийняття10.11.2006
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська/Російська
На замінуРД 50-660-88
Затверджуючий документНаказ від 10.11.2006 № 322 Про надання чинності в Україні міждержавним стандартам, змінам до міждержавних стандартів та скасування нормативних документів
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа51:2006
РозробникДП «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ»)
Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАСТАНОВА

Метрологія
ДОКУМЕНТИ ДО МЕТОДИК ПОВІРКИ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАННЯ
Основні положення

(РМГ 51-2002, IDТ)
ДСТУ-Н РМГ 51:2006

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2007

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»))

ОФОРМЛЕННЯ: І.О. Кожедуб

2 НАДАНО ЧИННОСТЕ наказ Держспоживстандарту України від 10 листопада 2006 р. № 322 з 2007-07-01

3 Настанова відповідає РМГ 51-2002 Государственная система обеспечения единства измерений. Документы на методики поверки средств измерений. Основные положения (Державна система забезпечення єдності вимірювань. Документа до методик повірки засобів вимірювання. Основні положення)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Цю настанову видано на підставі «Угоди про проведення узгодженої політики у сфері стандартизації, метрології та сертифікації» від 13.03.1992 р.

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні РД 50-660)

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Ця настанова є ідентичною РМГ 51-2002 Государственная система обеспечения единства измерений. Документы на методики поверки средств измерений. Основные положения (Державна система забезпечення єдності вимірювань. Документа до методик повірки засобів вимірювання. Основні положення).

Ця настанова замінює керівний документ РД 50-660-88 Инструкция. Государственная система обеспечения единства измерений. Документы на методики поверки средств измерений (Інструкція. Державна система забезпечення єдності вимірювань. Документи на методики повірки засобів вимірювання)

Технічний комітет, відповідальний за цю настанову, — ТК 63 «Загальні норми і правила державної системи забезпечення єдності вимірювань».

До настанови внесено такі редакційні зміни:

- на першій сторінці вилучено дату надання чинності РМГ 51-2002 в Російській Федерації і внесено дату надання чинності настанови в Україні;

- вилучено інформацію стосовно коду УДК, коду ОКП, групи згідно з КГС;

- структурні елементи: «Обкладинку», «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ» та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України.

Зазначені в «Нормативных ссылках» міждержавні стандарти ГОСТ 1.2-97 та ГОСТ 8.395-80 чинні в Україні. ГОСТ 8.513-84 скасовано, проте, рекомендуємо користуватися ДСТУ 2708:2006, назву якого наведено в додатку НА. ГОСТ 1.5-2001 впроваджено як національний ідентичний стандарт ДСТУ ГОСТ 1.5:2004, назву якого наведено в додатку НА.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАНДАРТИЗАЦИИ

Государственная система обеспечения единства измерений

ДОКУМЕНТЫ НА МЕТОДИКИ ПОВЕРКИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
Основные положения

Издание официальное

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
Минск

Предисловие

1 РАЗРАБОТАНЫ Федеральным Государственным Унитарным предприятием «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы» Госстандарта России (ФГУП «ВНИИМС»)

ВНЕСЕНЫ Бюро по стандартам Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации

2 ПРИНЯТЫ Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 21 от 30 мая 2002 г.)

За принятие проголосовали:

Наименование государства

Наименование национального органа по стандартизации

Республика Беларусь

Госстандарт Республики Беларусь

Республика Казахстан

Госстандарт Республики Казахстан

Кыргызская Республика

Кыргызстандарт

Республика Молдова

Молдовастандарт

Российская Федерация

Госстандарт России

Туркменистан

Главгосслужба «Туркменстандартлары»

Республика Узбекистан

Узгосстандарт

Украина

Госстандарт Украины

3 Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 18 декабря 2002 г № 487-ст рекомендации по межгосударственной стандартизации РМГ 51—2002 введены в действие непосредственно в качестве рекомендаций Российской Федерации с 1 мая 2003 г.

4 ВЗАМЕН РД 50-660-88

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАНДАРТИЗАЦИИ

Государственная система обеспечения единства измерений

ДОКУМЕНТЫ НА МЕТОДИКИ ПОВЕРКИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
Основные положения

State system for ensuring the uniformity of measurements.

Documents for verification methods of measuring instruments.
Basic statements

Дата введения в Украине 2007-07-01

1 Область применения

Настоящие рекомендации распространяются на документы на методики поверки средств измерений (далее — документы по поверке) и устанавливают их классификацию, порядок разработки, принятия (утверждения), регистрации и издания, а также основные требования к их построению, изложению, оформлению и содержанию.

2 Нормативные ссылки

В настоящих рекомендациях использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 1.2—97 Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Порядок разработки, принятия, применения, обновления и отмены

ГОСТ 1.5—2001 Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Общие требования к построению, изложению, оформлению, содержанию и обозначению

ГОСТ 8.395—80 Государственная система обеспечения единства измерений. Нормальные условия измерений при поверке. Общие требования

ГОСТ 8.513—84* Государственная система обеспечения единства измерений. Поверка средств измерений. Организация и порядок проведения

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2023 Всі права захищені
UA   |   RU
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ