НПАОП 0.00-1.20-98 Правила безпеки систем газопостачання України

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 18846 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)НПАОП 0.00-1.20-98 Правила безпеки систем газопостачання України
Дата початку дії01.10.1997
Дата прийняття01.10.1997
Дата скасування дії 07.07.2015
СтатусНедіючий
Новий документНПАОП 0.00-1.76-15
Затверджуючий документНаказ від 01.10.1997 № 254 Про затвердження Правил безпеки систем газопостачання України
Вид документаНПАОП, ДНАОП (Державні Нормативні Акти з Охорони Праці)
Шифр документа0.00-1.20-98
РозробникПроектний та науково-дослідний інститут по газопостачанню, теплопостачанню та комплексному благоустрою міст і селищ України (УкрНДІінжпроект)
Реєстраційний номер в Міністерстві Юстицій318/2758
Дата реєстрації в Міністерстві Юстицій15.05.1998
Орган, що прийнявПроектний та науково-дослідний інститут по газопостачанню, теплопостачанню та комплексному благоустрою міст і селищ України (УкрНДІінжпроект)
Додаткові дані Цей документ втратив чинність згідно з наказом Міністерства енергетики та віугільної промисловості від 15.05.2015 № 285


У даному документі немає посилань на інші нормативні документи.


ДБН В.2.2-15:2019 Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення

ДБН В.2.5-20-2001 Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Газопостачання

ДБН В.2.5-77:2014 Котельні

Каталог будівельних норм та нормативних документів національного рівня у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів України (станом на 1 січня 2018 року)

РМУ 037-2015 Рекомендація. Метрологія. Вузли обліку природного газу з лічильниками та коректорами. Метод та основні принципи вимірювань, характеристики та загальні вимоги

СОУ-Н ЕЕ 20.131:2007 Захист теплових мереж від зовнішньої корозії. Типова інструкція

СОУ-Н ЕЕ 40.1.21677681-97:2014 Технологічні захисти, що реалізуються на базі мікропроцесорної техніки. Технічні вимоги

СОУ-Н МПЕ 40.1.35.510:2005 Експлуатація технологічних захистів теплоенергетичного обладнання теплових електростанцій на базі апаратури ПКТЗ

Міністерство праці та соціальної політики

Комітет по нагляду за охороною праці України


Державний нормативний акт

про охорону праці

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ
систем газопостачанняукраїни

Київ 1998


ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ  ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держнаглядохоронпраці

01. 10. 97 № 254

ЗАРЕЄСТРОВАНО

Міністерство юстиції України

15. 05. 98 № 318/2758

ДНАОП 0.00-1.20-98

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ
систем газопостачання України

Київ 1998


Передмова

Розроблено:

Українським проектним та науково-дослідним інститутом по газопостачанню, теплопостачанню та комплексному благоустрою міст та селищ України (УкрНДІінжпроект)

Внесено:

Управлінням по нагляду в хімічній, нафтопереробній та газовій промисловості Держнаглядохоронпраці

Введено:

З вступом в дію цих Правил вважати такими, що не застосовуються на території України, «Правила безопасности в газовом хозяйстве», затверджені Постановою Держпроматомнагляду СРСР 26.12.90 № 3

Редакційна комісія:

А.П. Сазонов - голова, Ю.М. Герасименко - заст. голови, І.П. Бабенко, Б.В. Жидовецький, Е.М. Заблудовський, Г.М. Кораб, Л.О. Мельничук, М.В. Мелець, В.Д. Ошовський, проф. Г.Г. Шишко, В.В. Шмідт, О.М. Гришан

Відповідальні виконавці:

І.П. Бабенко - керівник, Б.В. Жидовецький, М.І. Фельдман

Передрукування заборонено

© Держнаглядохоронпраці України


Затверджено

Наказ Держнаглядохоронпраці

01.10.97 № 254

ЗАРЕЄСТРОВАНО

Міністерство юстиції України

15. 05. 98 № 318/2758

Правила безпеки систем газопостачання України

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Галузь застосування

1.1.1. Правила безпеки систем газопостачання (далі - ці Правила) встановлюють вимоги до проектування, будівництва і експлуатації систем газопостачання, які використовують як паливо природні гази (газових і газонафтових родовищ), газоповітряні суміші на їх основі з надмірним тиском не більш 1,2 МПа (12 кгс/см2), зріджені вуглеводні гази (далі - ЗВГ) з надмірним тиском не більше 1,6 МПа (16 кгс/см2).

Вимоги цих Правил поширюються на проектування і будівництво нових, розширення, реконструкцію та капітальний ремонт і експлуатацію діючих систем і об’єктів газопостачання.

Вимоги цих Правил не поширюються на виконання підприємствами з подачею газу тиском понад 1,2 МПа (12 кгс/см

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2019 Всі права захищені
Розробник сервісу ТОВ "Computer Logic Group"
Тел.: +38 (057) 341-80-81 E-mail: online@budstandart.com