НПАОП 0.00-1.59-87 Правила безпеки і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 18663 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)НПАОП 0.00-1.59-87 Правила безпеки і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском
Дата початку дії04.09.2012
Дата прийняття27.11.1987
Дата скасування дії 01.03.2019
СтатусНедіючий
Новий документНПАОП 0.00-1.81-18
На замінуНПАОП 0.00-1.07-94
Затверджуючий документнаказ від 04.09.2012 р. № 161
Вид документаНПАОП, ДНАОП (Державні Нормативні Акти з Охорони Праці)
Шифр документа0.00-1.59-87
РозробникДержавний комітет з нагляду за безпечним веденням робіт у промисловості і гірничому нагляду при раді міністрів СРСР (Держгіртехнагляд СРСР)
Орган, що прийнявДержавний комітет з нагляду за безпечним веденням робіт у промисловості і гірничому нагляду при раді міністрів СРСР (Держгіртехнагляд СРСР)
Додаткові дані Скасований згідно з розпорядженням КМУ від 18.12.2017 № 1022-р


У даному документі немає посилань на інші нормативні документи.


ГІД 34.01.101-2009 Чинні галузеві нормативні документи з експлуатації та ремонту електростанцій та мереж. Покажчик (станом на 01.01.2019)

ГІД 34.01.101-2009 Чинні галузеві нормативні документи з експлуатації та ремонту електростанцій та мереж. Покажчик (станом на 01.04.2019)

ГІД 34.01.101-2009 Чинні галузеві нормативні документи з експлуатації та ремонту електростанцій та мереж. Покажчик (станом на 01.07.2018)

ГІД 34.01.101-2009 Чинні галузеві нормативні документи з експлуатації та ремонту електростанцій та мереж. Покажчик (станом на 01.07.2019)

ГІД 34.01.101-2009 Чинні галузеві нормативні документи з експлуатації та ремонту електростанцій та мереж. Покажчик (станом на 01.10.2018)

ГБН В.2.3-37472062-3:2015 Захист конструкцій будівель і споруд залізничного транспорту від корозійного руйнування

ДБН В.2.5-20:2018 Газопостачання

ДСТУ 3958:2015 Пожежна безпека. Газові вогнегасні речовини. Номенклатура показників якості. Загальні технічні вимоги і методи випробовування

ДСТУ 8733:2017 Атомна енергетика. Терміни та визначення понять

Каталог будівельних норм та нормативних документів національного рівня у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів України (станом на 1 січня 2018 року)

Покажчик нормативно-правових актів з охорони праці станом на 16 січня 2019 року

Покажчик нормативно-правових актів з охорони праці станом на 24 травня 2018 року

ПР-Д.0.06.555-18-ІІІ Перелік діючих нормативних документів експлуатуючої організації (станом на 05.10.2018)

НПАОП 0.00-1.59-87

ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ СОСУДОВ, РАБОТАЮЩИХ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Обязательны для всех министерств и ведомств

Москва 1988

Настоящие правила являются переработанным изданием «Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением», утвержденных Госгортехнадзором СССР 19 мая 1970 г.

При составлении и редактировании проекта Правил были учтены замечания и предложения министерств, ведомств, научно-исследовательских институтов, промышленных предприятий, органов госгортехнадзора и других заинтересованных организаций.

С введением в действие настоящих Правил утрачивают силу «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением», утвержденные Госгортехнадзором СССР 19.05.70 г.

СОГЛАСОВАНО

с ВЦСПС

12.11.87

УТВЕРЖДЕНО

Госгортехнадзором СССР

27.11.87

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Назначение и область применения

1.1.1. Настоящие Правила устанавливают требования к проектированию, устройству, изготовлению, монтажу, ремонту* и эксплуатации сосудов**, цистерн, бочек, баллонов***, работающих под давлением****.

1.1.2. Настоящие Правила распространяются на:

1) сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115°С или другой жидкости с температурой, превышающей температуру кипения при давлении 0,7 кгс/см2 (0,07 МПа) без учета гидростатического давления;

2) сосуды, работающие под давлением пара или газа свыше 0,7 кгс/см2 (0,07 МПа);

3) баллоны, предназначенные для транспортирования и хранения сжатых, сжиженных и растворенных газов под давлением свыше 0,7 кгс/см2 (0,07 МПа);

4) цистерны и бочки для транспортирования и хранения сжиженных газов, давление паров которых при температуре до 50°С превышает давление 0,7 кгс/см2 (0,07 МПа);

5) цистерны и сосуды для транспортирования или хранения сжатых, сжиженных газов, жидкостей и сыпучих тел, в которых давление выше 0,7 кгс/см2 (0,07 МПа) создается периодически для их опорожнения;

6) барокамеры многоместные Минздрава СССР.

1.1.3. Настоящие Правила не распространяются на:

1) сосуды, изготавливаемые в соответствии с Правилами устройства и безопасной эксплуатации оборудования атомных электростанций, а также сосуды, работающие с радиоактивной средой, которые должны изготавливаться в соответствии с указанными или другими специальными Правилами;

2) сосуды вместимостью***** не более 25 л (0,025 м3) независимо от давления, используемые для научно-экспериментальных целей;

__________

* Требования к монтажу и ремонту аналогичны требованиям к изготовлению.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2019 Всі права захищені
Розробник сервісу ТОВ "Computer Logic Group"
Тел.: +38 (057) 341-80-81 E-mail: online@budstandart.com