ДСТУ EN 1175-2:2010 Безпечність промислових навантажувачів. Вимоги до електричних характеристик. Частина 2. Загальні вимоги до навантажувачів з двигунами внутрішнього згоряння (EN 1175-2:1998+A1:2010, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19460 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ EN 1175-2:2010 Безпечність промислових навантажувачів. Вимоги до електричних характеристик. Частина 2. Загальні вимоги до навантажувачів з двигунами внутрішнього згоряння (EN 1175-2:1998+A1:2010, IDT)
Дата початку дії01.07.2012
Дата прийняття28.12.2010
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
Затверджуючий документНаказ від 28.12.2010 № 633 "Про затвердження національних стандартів України та скасування чинності нормативних документів"
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа1175-2:2010
РозробникТехнічний комітет України (ТК 16) «Крани, підйомні пристрої і відповідне обладнання»
Орган, що прийнявТехнічний комітет України (ТК 16) «Крани, підйомні пристрої і відповідне обладнання»


У даному документі немає посилань на інші нормативні документи.

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БЕЗПЕЧНІСТЬ ПРОМИСЛОВИХ НАВАНТАЖУВАЧІВ

Вимоги до електричних характеристик Частина 2.

Загальні вимоги до навантажувачів з двигунами внутрішнього згоряння

(EN 1175-2:1998+А1:2010, IDT)

ДСТУ EN 1175-2:2010

Відповідає офіційному тексту

Київ

УКРАЇНИ

2011

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Технічний комітет стандартизації «Крани, підйомні пристрої та відповідне обладнання» (ТК16)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: М. Андрієнко, канд. техн. наук; А. Башинський; Ю. Озеров

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 28 грудня 2010 р. № 633 з 2012-07-01

3 Національний стандарт ДСТУ EN 1175-2:2010 ідентичний з EN 1175-2:1998+А1:2010 Safety of industrial trucks — Electrical requirements — Part 2: General requirements of internal combustion engine powered trucks (Безпечність промислових навантажувачів. Вимоги до електричних характеристик. Частина 2. Загальні вимоги до навантажувачів з двигунами внутрішнього згоряння) і внесений з дозволу CEN, rue de Stassart 36, В-1050 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN та її національними членами, і будь-яке використання без письмового дозволу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики (ДССУ) заборонено

Ступінь відповідності — ідентичний (ЮТ)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Види небезпек

5 Загальні вимоги

5.1 Стартерні батареї

5.1.1  Цілісність ізоляції

5.1.2 Безпека в разі перекидання

5.1.3 Демонтаж батарей

5.2 Захист електричного устатковання

5.3 Безпека керування

5.3.1 Мінімальна напруга

5.3.2 Під’єднання маси

5.3.3 Керування вантажем

5.3.4 Обмеження швидкості

5.3.5 Керування рухом

5.3.6 Параметри

5.4 Монтаж електричних проводів, електричні проводи та електричні складники

5.4.1 Захист проводів

5.4.2 Поперечний переріз проводів

5.4.3 Вимоги до проводів

5.4.4 Захист від підтікання палива

5.4.5 Захист від механічних небезпек

5.4.6 Рухомі проводи

5.4.7 Позначення

5.5 Захист від ураження електричним струмом

5.6 Електромагнітне випромінювання

5.6.1 Неіонізувальне випромінювання

5.6.2 Електромагнітна сумісність

6 Інформація для користувача

6.1 Електричні схеми

6.2 Перевірка безпечного стану

6.3 Неіонізувальне випромінювання

Додаток ZA Відповідність цього стандарту основним вимогам директиви ЄС 2006/42/ЕС

Додаток НА Перелік національних стандартів України, згармонізованих з європейськими стандартами, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад EN 1175-2:1998+А1:2010 Safety of industrial trucks — Electrical requirements — Part 2: General requirements of internal combustion engine powered trucks (Безпечність про­мислових навантажувачів. Вимоги до електричних характеристик. Частина 2. Загальні вимоги до наван­тажувачів з двигунами внутрішнього згоряння).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт в Україні, —ТК 16 «Крани, підйомні пристрої та відповідне обладнання».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «ці європейські норми» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані», — оформлено згідно з вимогами на­ціональної стандартизації України;

— вилучено «Передмову» до EN 1175-2:1998+А1:2010, найбільш суттєві положення якої взято в цей «Національний вступ»;

— познаку щодо внесення зміни А1 зроблено згідно з вимогами національної стандартизації подвій­ною рискою на березі;

— долучено національний довідковий додаток НА, у якому наведено перелік національних стан­дартів України, згармонізованих з європейськими стандартами, посилання на які є в цьому стандарті.

На цей час міжнародні стандарти EN 292-1:1991 та EN 292-2:1991 скасовано і замінено на EN ISO 12100-1:2003 та EN ISO 12100-2:2003 відповідно. EN 954-1:1996 скасовано та замінено на EN ISO 13849-1: 2006, EN 1050:1996 скасовано та замінено на EN ISO 14121-1:2007, чинними є EN 60947-5-1:2004 та EN 60947-5-1:2004/А1:2009.

Перелік небезпек, охоплених цим стандартом, відповідає сфері застосування. Додаткові небезпеки, які можуть виникати та не охоплені цим стандартом, мають бути згідно з вимогами EN ISO 12100.

Цей стандарт розроблено CEN/TC 150 «Промислові навантажувачі. Безпека» і є частиною пакету норм щодо безпеки підйомних машин, наведених нижче:

prEN ISO 3691-1 Industrial trucks — Safety requirements and verification — Part 1: Self-propelled industrial trucks, other than driverless trucks, variable-reach trucks and burden-carrier trucks (ISO/DIS 3691-1:2008) (Промислові навантажувачі: Вимоги щодо безпеки та перевірка. Частина 2. Самохідні промислові на­вантажувачі, які відрізняються від самохідних візків, навантажувачів з висувними вимогами та транс­портерів на вантажних автомобілях (ISO/DIS 3691-1:2008)

EN 1726-2 Safety of industrial trucks — Self propelled trucks up to and including 10 000 kg capacity and tractors with a drawbar pull up to and including 20 000 N — Part 2: Additional requirements for trucks with elevating operator position and trucks specially designed to travel with elevated load (Безпека промислових наванта­жувачів. Самохідні навантажувачі вантажопідіймальністю включно до 10 000 кг та візки-тягачі з тягло­вим зусиллям включно до 20 000 Н. Частина 2. Додаткові вимоги до навантажувачів з підйомним сиді­нням оператора та спеціально проектованих навантажувачів для пересування з піднятим вантажем) EN 1551 Safety of industrial trucks — Self propelled trucks over 10 000 kg capacity (Безпека промисло­вих навантажувачів. Самохідні навантажувачі вантажопідіймальністю більше ніж 10 000 кг)

EN 1459 Safety of industrial trucks — Self propelled variable reach trucks (Безпека промислових на­вантажувачів. Самохідні навантажувачі з регульованими вилами)

EN ISO 3691-5 Industrial trucks — Safety requirements and verification — Part 5: Pedestrian-propelled trucks (ISO 3691-5:2009) (Промислові навантажувачі. Вимоги щодо безпеки та перевірка. Частина 5. Пішохідні навантажувачі (ISO 3691-5:2009))

EN 1757-3 Safety of industrial trucks; pedestrial controlled manual and semi manual trucks — Part 3: Platform trucks (Безпека промислових навантажувачів; навантажувачі пішохідні з ручним та напівручним керуванням. Частина 3. Платформові навантажувачі

EN 1525 Safety of industrial trucks — Driverless trucks and their systems (Безпека промислових наван­тажувачів. Самохідні візки та їхні системи)

EN 1175-1 Safety of industrial trucks — Electrical requirements — Part 1: General requirements for battery powered trucks (Безпека промислових навантажувачів. Вимоги щодо електричних характеристик. Части­на 1. Загальні вимоги до акумуляторних навантажувачів).

EN 1175-2 Safety of industrial trucks — Electrical requirements — Part 2: General requirements for internal combustion engine powered trucks (Безпека промислових навантажувачів. Вимоги щодо електричних ха­рактеристик. Частина 2. Загальні вимоги до навантажувачів з двигунами внутрішнього згоряння)

EN 1175-3 Safety of industrial trucks — Electrical requirements — Part 3: Specific requirments for the electric power transmission systems of internal combustion engine powered trucks (Безпека промислових навантажувачів. Вимоги щодо електричних характеристик. Частина 3. Спеціальні вимоги до навантажу­вачів з приводом від двигунів внутрішнього згоряння)

EN 1526 Safety of industrial trucks — Automated functions of trucks (Безпека промислових навантажу­вачів. Автоматизовані функції навантажувачів)

EN 1755 Safety of industrial trucks — Operation in potentially explosive atmospheres; Use in flammable gas, vapour, mist and dust (Безпека промислових навантажувачів. Робота в потенціально небезпечних середовищах. Робота в середовищі горючого газу, випарувань, туману та пилу)

EN 12053 Safety of industrial trucks — Test methods for measuring noise emissions (Безпека промис­лових навантажувачів. Методи випробовування для вимірювання шуму)

prEN ISO/DIS 13564 Test method for measuring visibility from self-propelled trucks (Метод випробову­вання для вимірювання поля зору у самохідних навантажувачів)

EN 13059 Safety of industrial trucks — Test methods for measuring vibration (Безпека промислових навантажувачів. Методи випробовування для вимірювання вібрації)

EN 12895 Industrial trucks — Electromagnetic compatibility (Промислові навантажувачі. Електромаг­нітна сумісність).

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БЕЗПЕЧНІСТЬ ПРОМИСЛОВИХ НАВАНТАЖУВАЧІВ

Вимоги до електричних характеристик Частина 2.

Загальні вимоги до навантажувачів з двигунами внутрішнього згоряння

ДСТУ EN 1175-2:2010

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПОГРУЗЧИКОВ

Требования к электрическим характеристикам Часть 2. Общие требования к погрузчикам с двигателями внутреннего сгорания

SAFETY OF INDUSTRIAL TRUCKS

Electrical requirements Part 2. General requirements of internal combustion engine powered trucks

Чинний від 2012-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1    Цей стандарт установлює вимоги щодо безпеки, які необхідно враховувати під час проекту­вання та виготовляння електричного устатковання для навантажувачів з приводом від двигунів внут­рішнього згоряння (надалі — навантажувачів) з номінальною напругою керування до 24 В.

Примітка 1. Вимоги до систем електропостачання навантажувачів з двигунами внутрішнього згоряння встановлено в третій частині цього стандарту.

Примітка 2. Крім цього стандарту існує багато інших стандартів з вимогами до неелектричного устатковання для різних типів підйомних машин, на які поширюються вимоги цього стандарту,

Примітка 3. Спеціальні вимоги до роботи у вибухонебезпечній атмосфері в цьому стандарті не розглядають.

1.2    Вимоги цього стандарту встановлені для навантажувачів, які працюють у таких умовах:

— максимальна температура довкілля +40 °С;

— мінімальна температура мінус 20 °С;

— висота над рівнем моря до 2000 м;

— відносна вологість повітря від 30 % до 95 % (конденсації немає).

1.3 У цьому стандарті встановлено вимоги щодо убезпечення від небезпек згідно з розділом 4, які можуть виникати під час експлуатування навантажувачів за призначенням. Для видів небезпек, які в цьому стандарті не розглядають, але які можуть виникати під час виготовляння, транспортування, введення в експлуатування, треба застосовувати вимоги EN ISO 12100-2:2003.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Цей стандарт містить положення з інших стандартів через датовані й недатовані посилання. Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях тексту, а перелік стандартів наведено нижче. У разі датованих посилань пізніші зміни чи перегляд будь-якого з цих стандартів стосуються цього стандарту тільки в тому разі, якщо їх введено разом зі змінами чи переглядом. У разі недатованих посилань треба користуватися останнім виданням відповідного стандарту (разом з усіма змінами).

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

EN 1050:1996 Safety of machinery — Principles for risk assessment EN 12895:2000 Industrial trucks — Electromagnetic compatibility

EN 60947-5-1:1991 Low-voltage switchgear and controlgear Part 5: Control circuit devices and switching elements. Section one: Electromechanical control circuit devices (IEC 947-5-1:1990)

EN ISO 12100-1:2003 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 1: Basic terminology, methodology (ISO 12100-1:2003)

EN ISO 12100-2:2003 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 2: Technical principles (ISO 12100-2:2003)

EN ISO 13849-1:2008 Safety of machinery — Safety-related parts of control systems — Part 1: General principles for design (ISO 13849-1:2006)

ISO 5053:1987 Powered industrial trucks: Terminology.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 1050:1996 Безпечність машин. Принципи оцінювання ризику EN 12895:2000 Промислові навантажувачі. Електромагнітна сумісність

EN 60947-5-1:1991 Низьковольтні перемикачі й апаратура керування. Частина 5. Устатковання керуванням колами та перемикачами. Розділ 1. Електромеханічне устатковання кола керування EN ISO 12100-1:2003 Безпека машин. Основні поняття, загальні принципи проектування. Час­тина 1. Загальна термінологія, методологія (ISO 12100-1:2003)

EN ISO 12100-2:2003 Безпека машин. Основні поняття, загальні принципи проектування. Час­тина 2. Технічні принципи (ISO 12100-2:2003)

EN ISO 13849-1:2008 Частини систем керування, які стосуються безпеки. Частина 1. Загальні принципи проектування (ISO 13849-1:2006)

ISO 5053:1987 Промислові навантажувачі з механічним приводом. Термінологія.

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті застосовано терміни та визначення понять згідно з ISO 5053:1987, а також наведений нижче.

3.1 номінальна напруга батареї (Batterie-Nennspannung)

Загальна кількість підімкнених послідовно батарей помножена на 2 В — для свинцевих батарей та на 1,2 В — для лужних батарей. Для інших типів батарей існують відповідні визначення.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2021 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com