ДСТУ ISO 8583-2:2005 Повідомлення, зумовлені картками для фінансових трансакцій. Специфікації повідомлень обміну. Частина 2. Процедури подання заявок та реєстрування Ідентифікаційних Кодів Установ (ІІC) (ІSO 8583-2:1998, ІDT). З поправкою

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 20108 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ ISO 8583-2:2005 Повідомлення, зумовлені картками для фінансових трансакцій. Специфікації повідомлень обміну. Частина 2. Процедури подання заявок та реєстрування Ідентифікаційних Кодів Установ (ІІC) (ІSO 8583-2:1998, ІDT). З поправкою
Дата початку дії01.03.2008
Дата прийняття02.12.2005
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
Затверджуючий документНаказ від 02.12.2005 № 345 Про затвердження національних стандартів України
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа8583-2:2005
РозробникТехнічний комітет «Банківські та фінансові системи і технології» (ТК 105)
Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

 

ПОВІДОМЛЕННЯ, ЗУМОВЛЕНІ КАРТКАМИ ДЛЯ ФІНАНСОВИХ ТРАНСАКЦІЙ

СПЕЦИФІКАЦІЇ ПОВІДОМЛЕНЬ ОБМІНУ

Частина 2. Процедури подання заявок та реєстрування Ідентифікаційних Кодів Установ (ІІС)

(ISO 8583-2:1998, IDT)

 

ДСТУ ISO 8583-2:2005

 

Відповідає офіційному тексту

 

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ

2007

 

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Технічний комітет стандартизації ТК 105 «Банківські та фінансові системи і технології» спільно з Державним підприємством «Український державний науково-дослідний інститут технологій товарно-грошового обігу, фінансових і фондових ринків» (ДП «УКРЕЛЕКОН»)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: М. Карнаух; М. Коваленко, канд. техн. наук; А. Нікітін, д-р. техн. наук

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 2 грудня 2005 р. № 345 з 2007-04-01; згідно з наказом Держспоживстандарту України від 2 серпня 2007 р. № 176 чинність встановлена з 2008-03-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 8583-2:1998 Financial transaction card originated messages – Interchange message specifications – Part 2: Application and registration procedures for Institution Identification Codes (IIC) (Повідомлення, зумовлені картками для фінансових трансакцій. Специфікації повідомлень обміну. Частина 2. Процедури подання заявок та реєстрування Ідентифікаційних Кодів Установ (ІІС))

Ступінь відповідності – ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ISO 8583-2:1998 «Financial transaction card originated messages – Interchange message specifications – Part 2: Application and registration procedures for Institution Identification Codes (IIC)» (Повідомлення, зумовлені картками для фінансових трансакцій. Специфікації повідомлень обміну. Частина 2: Процедури подання заявок та реєстрування Ідентифікаційних Кодів Установ (ІІС)).

Ступінь відповідності – ідентичний (IDT). Переклад з англійської мови.

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт в Україні, – ТК 105 «Банківські та фінансові системи і технології».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «ця частина ISO 8583» замінено на «ця частина стандарту» або «цей стандарт» за контекстом;

— скорочення англійською, що наведені в ISO 8583-2:1998, подані в дужках поруч з українськими скороченнями термінами українською мовою;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» – оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— У розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене в тексті рамкою;

— у розділі 6 у Національній виносці описано технічну помилку – замість ISO/IEC JTC 1/SC 17 має бути ISO ТС 68/SC 6 згідно з текстом 4.1.

Додаток А – довідковий.

Перелік національних стандартів України, згармонізованих з MC, посилання на які є в ISO 8583-2:1998, наведено в довідковому національному додатку НА.

Копії стандартів, на які є посилання в цьому стандарті, можна замовити в Головному фонді нормативних документів.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПОВІДОМЛЕННЯ, ЗУМОВЛЕНІ КАРТКАМИ ДЛЯ ФІНАНСОВИХ ТРАНСАКЦІЙ

СПЕЦИФІКАЦІЇ ПОВІДОМЛЕНЬ ОБМІНУ

Частина 2. Процедури подання заявок та реєстрування Ідентифікаційних Кодів Установ (ІІС)

СООБЩЕНИЯ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ КАРТОЧКАМИ ДЛЯ ФИНАНСОВЫХ ТРАНСАКЦИЙ

СПЕЦИФИКАЦИИ СООБЩЕНИЙ ОБМЕНА

Часть 2. Процедуры подачи заявок и регистрации Идентификационных Кодов Учреждений (IIC)

FINANCIAL TRANSACTION CARD ORIGINATED MESSAGES

INTERCHANGE MESSAGE SPECIFICATIONS

Part 2. Application and registration procedures for Institution Identification Codes (IIC)

Чинний від 2007-03-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт описує процедури подавання заявок та реєстрування Ідентифікаційних Кодів Установ (ІІС) відповідно до ISO 8583 (після наступного перегляду буде позначено як ISO 8583-1).

ISO 8583 визначає систему нумерування ідентифікаційних кодів установ для установ, які не мають права на ідентифікаційний номер емітента згідно з ISO 7812.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Подані нижче нормативні документи містять положення, які через посилання на.них у цьому стандарті тексті визначають його положення. На час публікації документи, що наведені нижче, були чинними. Всі стандарти підлягають перегляду і сторонам угод, які базуються на цьому стандарті, пропонується використовувати найсучасніші видання стандартів, список яких наведено нижче. Члени ISO та ІЕС підтримують реєстр чинних на поточний момент міжнародних стандартів.

ISO 8583-1.1993 Financial transaction card originated messages – Interchange message specifications

ISO 8583-3.1998 Financial transaction card originated messages – Interchange message specifications – Part 3: Maintenance procedures for codes

ISO 7812-1:1993 Identification cards – Identification of issuers – Part 1: Numbering system

ISO 7812-2:1993 Identification cards – Identification of issuers – Part 2: Application and registration procedures.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 8583-1:1993 Повідомлення, зумовлені картками для фінансових трансакцій. Специфікації повідомлень обміну

ISO 8583-3:1998 Повідомлення, зумовлені картками для фінансових трансакцій. Специфікації повідомлень обміну. Частина 3. Процедури супроводження повідомлень, елементів даних та кодів

ISO 7812-1:1993 Картки ідентифікаційні. Ідентифікація емітентів. Частина 1. Система нумерування

ISO 7812-2:1993 Картки ідентифікаційні. Ідентифікація емітентів. Частина 2. Процедури подавання заявок та реєстрування.

ДОДАТОК НБ

(довідковий)

ПЕРЕЛІК НАЦІОНАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ, ЗГАРМОНІЗОВАНИХ З МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ, ПОСИЛАННЯ НА ЯКІ Є В ISO 8583-2:1998

Познака міжнародного стандарту

Назва стандарту

Познака національного стандарту і ступеня відповідності

ISO 8583:1993

Повідомлення, зумовлені картками для фінансових трансакцій. Специфікації повідомлень обміну

ДСТУ ISO 8583-1:2005, ідентичний (IDT)

ISO 8583-3:1998

Повідомлення, зумовлені картками для фінансових трансакцій. Специфікації повідомлень обміну. Частина 3. Процедури супроводження повідомлень, елементів даних та кодів

ДСТУ ISO 8583-3:2005, ідентичний (IDT)

ISO 7812-1:1993

Картки ідентифікаційні. Ідентифікація емітентів. Частина 1. Система нумерування

ДСТУ 3616-1:2004, модифікований (MOD)

ISO 7812-2:1993

Картки ідентифікаційні. Ідентифікація емітентів. Частина 2. Процедури подання заявок та реєстрування

ДСТУ 3616-2:2004, модифікований (MOD)

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2023 Всі права захищені
UA   |   RU
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ