ДСТУ EN 1114-3:2010 Устатковання для виробництва ґуми та пластмас. Екструдери та екструзійні лінії. Частина 3. Вимоги щодо безпеки відвідних механізмів (EN 1114-3:2001+A1:2008, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 20099 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ EN 1114-3:2010 Устатковання для виробництва ґуми та пластмас. Екструдери та екструзійні лінії. Частина 3. Вимоги щодо безпеки відвідних механізмів (EN 1114-3:2001+A1:2008, IDT)
Дата початку дії01.07.2012
Дата прийняття28.12.2010
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
Затверджуючий документНаказ від 28.12.2010 № 631 Про затвердження національних стандартів України та скасування чинності нормативних документів
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа1114-3:2010
РозробникТехнічний комітет стандартизації «Верстати» (ТК 75)


Директива 2006/42/ЄС від 17.05.2006 Про машини і механізми

ДСТУ EN 1037:2003 Безпечність машин. Запобігання несподіваному пуску (EN 1037:1995, IDT)

ДСТУ EN 1088:2003 Безпечність машин. Блокувальні пристрої, з`єднані з огорожами. Принципи проектування і вибирання (EN 1088:1995, IDT)

ДСТУ EN 294-2001 Безпечність машин. Безпечні відстані для запобігання можливості досягання небезпечних зон руками (EN 294:1992, IDT)

ДСТУ EN 418:2003 Безпечнiсть машин. Пристрої аварiйної зупинки. Функцiювання i принципи проектування (EN 418:1992, IDT)

ДСТУ EN 563-2001 Безпечність машин. Температури поверхонь, доступних для дотику. Ергономічні дані для встановлення граничних значень температури гарячих поверхонь (EN 563:1994, ІDT)

ДСТУ EN 574-2001 Безпечнiсть машин. Пристрої дворучного керування. Функцiйнi аспекти та принципи проектування (EN 574:1996, IDT)

ДСТУ EN 60204-1:2004 Безпечність машин. Електрообладнання машин. Частина 1. Загальні вимоги (EN 60204-1:1997, IDT)

ДСТУ EN 811:2003 Безпечність машин. Безпечні відстані для запобігання досяганню небезпечних зон ногами (EN 811:1996, IDТ)

ДСТУ EN 954-1:2003 Безпечність машин. Елементи безпечності систем керування. Частина 1. Загальні принципи проектування (EN 954-1:1996, IDT)

ДСТУ EN 982:2003 Безпечність машин. Вимоги безпеки до гідравлічних та пневматичних систем та їхніх складових частин. Гідравліка (EN 982:1996, IDТ)

ДСТУ EN 983:2003 Безпечність машин. Вимоги безпеки до гідравлічних та пневматичних систем та їхніх складових частин. Пневматика (EN 983:1996,IDT)


Інші нормативні документи не посилаються на даний документ.

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

УСТАТКОВАННЯ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ҐУМИ ТА ПЛАСТМАС
Екструдери та екструзійні лінії Частина 3. Вимоги щодо безпеки відвідних механізмів

(EN 1114-3:2001 +А1:2008, IDТ)
ДСТУ EN 1114-3:2010

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Інститут стандартизації обладнання та машин («ІСОМАШ»), Технічний комітет стандартизації «Верстати» (ТК 75)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Я. Козловський («ІСОМАШ»); Н. Бартенева; Т. Олександрова; В. СитнІченко, канд. техн. наук (НТЦ «СТАНКОСЕРТ»)

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 28 грудня 2010 р. № 631 з 2012-07-01

3 Національний стандарт відповідає EN 1114-3:2001 +А1:2008 Plastics and rubber machines — Extruders and extrusion lines - Part 3: Safety requirements for haul-offs (Машини для виготов­лення пластмас І ґуми. Екструдери та екструзійні лінії. Частина 3. Вимоги щодо безпеки відвідних механізмів) І внесений з дозволу CEN, rue de Stassart 36, В-1050 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залиша­ються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Перелік суттєвих небезпек

5 Вимоги та/або заходи щодо безпеки

6 Перевіряння відповідності вимогам та/або заходам щодо безпеки

7 Інформація для користувача

Додаток ZA Взаємозв’язок між європейським стандартом і основними вимогами Директиви ЄС 98/37/ЄС

Додаток ZB Взаємозв’язок між європейським стандартом і основними вимогами Директиви ЄС 2006/42/ЄС

Бібліографія

Додаток НА Перелік національних стандартів України, згармонізованих з європейськими нормативними документами, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад EN 1114-3:2001+А1:2008 Plastics and rubber machines — Extruders and extrusion lines — Part 3: Safety requirements for haul-offs (Машини для виготов­лення пластмас І ґуми. Екструдери та екструзійні лінії. Частина 3. Вимоги щодо безпеки відвідних механізмів).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 75 «Верстати».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національ­ний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» І «Бібліографічні дані» - оформ­лено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— вилучено попередній довідковий матеріал EN 1114-3:2001 «Передмову» і «Вступ»;

— до розділу «Нормативні посилання» та до «Бібліографії» долучено «Національні пояснення», виділені в тексті рамкою;

— текст зміни А1:2008 позначено подвійною рискою на березі;

— до стандарту долучено національний додаток НА з переліком національних стандартів України, згармонізованих з європейськими нормативними документами, на які є посилання в цьому стандарті.

Європейські стандарти EN 294:1992, EN 418:1992, EN 563:1994, EN 811:1996, EN 999:1998, EN 1070:1998, на які є посилання в цьому стандарті, втратили свою чинність. На цей час чин­ними є такі документи: EN 574:1994+А1:2008, EN 953:1997+А1:2009, EN 982:1996+А1:2008, EN 983:1996+А1:2008, EN 1037:1995 +А1:2008, EN 1088:1995+А2:2008, EN 1760-2:2001+А1:2009, EN ISO 3744:2009, EN ISO 4871:2009, EN ISO 11201:2010, EN ISO 11204:2010, EN ISO 11688-1:2009, EN ISO 12100-1:2003/A1:2009, EN ISO 12100-2:2003/A1:2009.

Копії нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті, можна отримати в Головному фонді нормативних документів.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

УСТАТКОВАННЯ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ҐУМИ ТА ПЛАСТМАС
Екструдери та екструзійні лінії
Частина 3. Вимоги щодо безпеки відвідних механізмів

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РЕЗИНЫ И ПЛАТСМАСС
Экструдеры и экструзионные линии
Часть 3. Требования безопасности к отводящим механизмам

RUBBER AND PLASTICS MACHINES
Extruders and exstrusion lines
Part 3. Safety requirements for haul-offs

Чинний від 2012-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт містить вимоги щодо безпеки, яких потрібно дотримуватися під час проектуван­ня і виготовляння відвідних механізмів на екструзійних лініях для виробництва пластмас і ґуми, щоб уникнути небезпек, наведених у розділі 4. Стандарт поширюється на такі типи пристроїв:

— відвідні механізми гусеничного типу;

— пасові відвідні механізми;

— кабестанові відвідні механізми;

— пасово-кабестанові відвідні механізми;

— вальцеві відвідні механізми.

Цей стандарт поширюється на устатковання, що входить до складу відвідного механізму, який починається отвором для введення матеріалу та закінчується отвором для виходу мате­ріалу. Різальні блоки, вбудовані або приєднані до відвідних механізмів, не належать до сфери застосування цього стандарту

Знімальні пристрої, що використовують на лініях для виробництва плівки або листів, не належать до сфери застосування цього стандарту.

У стандарті не розглянуто хімічні, токсикологічні небезпеки та небезпеку загоряння, які можуть виникати, наприклад, в установках для безперервної вулканізації, і спричинюватися властивостями оброблюваних матеріалів.

Механізми для розмотування та намотування не належать до сфери застосування цього стандарту. На них поширюється окремий стандарт, за який відповідає інша робоча група CEN/TC 145.

Цей стандарт не поширюється на відвідні механізми, виготовлені до його опублікування CEN.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті зазначено положення з Інших стандартів через датовані й недатовані посилання. Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях тексту, а перелік стандартів подано нижче. У разі датованих посилань пізніші зміни до будь-якого з цих видань або перегляд їх стосуються цього стандарту тільки тоді, коли їх уведено разом зі змінами чи переглядом. У разі недатованих посилань треба користуватись останнім виданням наведених документів (разом зі змінами).

EN 294:1992 Safety of machinery — Safety distances to prevent danger zones being reached by the upper limbs

EN 418:1992 Safety of machinery — Emergency stop equipment, functional aspects — Principles for design

EN 563:1994 Safety of machinery — Temperatures of touchable surfaces — Ergonomic data to establish temperature limit values for hot surfaces

EN 574:1996 Safety of machinery — Two-hand control devices — Functional aspects — Principles for design

EN 811:1996 Safety of machinery — Safety distances to prevent danger zones being reached by the lower limbs

EN 953:1997 Safety of machinery — Guards — General requirements for the design and construction of fixed and movable guards

EN 954-1:1996 Safety of machinery — Safety related parts of control systems — Part 1: General principles for design

EN 982:1996 Safety requirements for fluid power systems and their components — Hydraulics

EN 983:1996 Safety requirements for fluid power systems and their components — Pneumatics EN 999:1998 Safety of machinery — The positioning of protective equipment in respect of approach speeds of parts of the human body

EN 1037:1995 Safety of machinery — Prevention of unexpected start-up EN 1070 Safety of machinery — Terminology

EN 1088:1995 Safety of machinery — Interlocking devices associated with guards — Principles for design and selection

prEN 1760-2:1996 Safety of machinery — Pressure sensitive protective devices — Part 2: General principles for the design and testing of pressure sensitive edges and pressure sensitive bars

EN 60204-1:1997 Safety of machinery — Electrical equipment of machines — Part 1: General requirements (IEC 60204-1:1997)

EN 60529:1991 Degrees of protection provided by enclosures (IP-code) (IEC:1989)

EN ISO 3744:1995 Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure — Engineering method in an essentially free field over a reflecting plane (ISO 3744:1994)

EN ISO 4871:1996 Acoustics — Declaration and verification of noise emission values of machinery and equipment (ISO 4871:1996)

EN ISO 9614 Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources using sound intensity

EN ISO 11201:1995 Acoustics — Noise emitted by machinery and equipment — Measurement of emission sound pressure levels at the work station and at other specified positions — Engineering method in an essentially free field over a reflecting plane (ISO 11201:1995)

EN ISO 11204:1995 Acoustics — Noise emitted by machinery and equipment — Measurement of emission sound pressure levels at the work station and at other specified positions — Method requiring environmental corrections (ISO 11204:1995)

EN ISO 11688-1:1998 Acoustics — Recommended practice for the design of low-noise machinery and equipment — Part 1: Planning (ISO/TR 11688-1:1995)

EN ISO 12100-1:2003 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 1: Basic terminology, methodology (ISO 12100-1:2003)

EN ISO 12100-2:2003 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 2: Technical principles (ISO 12100-2:2003).

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 294:1992 Безпечність машин. Безпечні відстані для запобігання досяганню небезпеч­них зон руками

EN 418:1992 Безпечність машин. Пристрої аварійного зупинення, функційні аспекти. Прин­ципи проектування

EN 563:1994 Безпечність машин. Температури поверхонь, доступних для дотику. Ергономічні дані для встановлення граничних значень температур гарячих поверхонь

EN 574:1996 Безпечність машин. Пристрої дворучного керування. Функційні аспекти. Прин­ципи проектування

EN 811:1996 Безпечність машин. Безпечні відстані для запобігання досяганню небезпеч­них зон ногами

EN 953:1997 Безпечність машин. Огорожі. Загальні вимоги до проектування І конструюван­ня нерухомих та рухомих огорож

EN 954-1:1996 Безпечність машин. Елементи безпечності систем керування. Частина 1. Загальні принципи проектування

EN 982:1996 Вимоги щодо безпеки для гідравлічних та пневматичних систем та їхніх скла­дових частин. Гідравліка

EN 983:1996 Вимоги щодо безпеки для гідравлічних та пневматичних систем та їхніх скла­дових частин. Пневматика

EN 999:1998 Безпечність машин. Розміщення захисного устатковання залежно від швидко­стей наближення людини

EN 1037:1995 Безпечність машин. Запобігання несподіваному пуску EN 1070 Безпечність машин. Термінологія

EN 1088:1995 Безпечність машин. Блокувальні пристрої, з’єднані з огорожами. Принципи проектування і вибирання

prEN 1760-2:1996 Безпечність машин. Захисні пристрої, чутливі до тиску. Частина 2. Загальні принципи проектування та випробування чутливих до тиску крайок та стрижнів

EN 60204-1:1997 Безпечність машин. Електрообладнання машин. Частина 1. Загальні вимоги (ІЕС 60204-1:1997)

EN 60529:1991 Ступені захисту, забезпечувані оболонками (IP код)

EN ISO 3744:1995 Акустика. Визначання рівнів потужності звуку від джерел шуму з викори­стовуванням звукового тиску. Інженерний метод вимірювання у практично вільному полі над відбивальною поверхнею (ISO 3744:1994)

EN ISO 4871:1996 Акустика. Визначання та перевіряння значень випромінювання шуму від машин та устатковання (ISO 4871:1996)

EN ISO 9614 Акустика. Визначання рівнів потужності звуку від джерел шуму з використо­вуванням інтенсивності звуку

EN ISO 11201:1995 Акустика. Шум, випромінюваний машинами та устаткованням. Вимірю­вання рівнів тиску випромінюваного звуку на робочому місці та в інших характерних точках. Інже­нерний метод вимірювання у практично вільному полі над відбивальною поверхнею (ISO 11201:1995)

EN ISO 11204:1995 Акустика. Шум, випромінюваний машинами та устаткованням. Вимірю­вання рівнів тиску випромінюваного звуку на робочому місці та в Інших характерних точках. Метод з урахуванням умов довкілля (ISO 11204:1995)

EN ISO 11688-1:1998 Акустика. Рекомендовані методи проектування машин І устаткован­ня з низьким рівнем шуму. Частина 1. Планування (ISO/TR 11688-1:1995)

EN ISO 12100-1:2003 Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи проектування. Частина 1. Основна термінологія, методологія (ISO 12100-1:2003)

EN ISO 12100-2:2003 Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи проектування. Частина 2. Технічні принципи (ISO 12100-2:2003).

БІБЛІОГРАФІЯ

EN 349:1993 Safety of machinery — Minimum gaps to avoid crushing of parts of the human body.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 349:1993 Безпечність машин. Мінімальні повітряні проміжки для запобігання роздавлюванню частин тіла людини.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2023 Всі права захищені
UA   |   RU
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ