ДСТУ Б В.2.7-21:2013 Матеріали і вироби полівінілхлоридні багатошарові та одношарові для покриття підлог. Технічні умови

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 20434 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ Б В.2.7-21:2013 Матеріали і вироби полівінілхлоридні багатошарові та одношарові для покриття підлог. Технічні умови
Дата початку дії01.04.2014
Дата прийняття01.08.2013
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
На замінуДСТУ Б В.2.7-21-95
Затверджуючий документНаказ від 01.08.2013 № 359 Про прийняття національного стандарту
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документаВ.2.7-21:2013
РозробникДП «Український науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут будівельних матеріалів та виробів» (НДІБМВ)


MB 8.8.2.4-127-2006. Методичні вказівки "Визначення та гігієнічна оцінка показників токсичності продуктів горіння полімерних матеріалів"

ГОСТ 1012-72 Бензини авіаційні. Технічні умови. Зі змінами

ГОСТ 10354-82 Плівка поліетиленова. Технічні умови

ГОСТ 10733-98 Годинники наручні та кишенькові механічні. Загальні технічні умови

ГОСТ 11262-80 Пластмаси. Метод випробування на розтягування

ГОСТ 11583-74 Матеріали полімерні будівельні оздоблювальні. Методи визначення стійкості кольору під впливом світла, рівномірності забарвлення і світлості

ГОСТ 12.1.003-83 Система стандартів безпеки праці. Шум. Загальні вимоги безпеки. Зі зміною № 1 (СТ СЭВ 1930-79)

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартів безпеки праці. Пожежна безпека. Загальні вимоги

ГОСТ 12.1.005-88 Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони

ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартів безпеки праці. Шкідливі речовини. Класифікація і загальні вимоги безпеки

ГОСТ 12.1.018-93 Система стандартів безпеки праці. Пожежовибухобезпека статичної електрики. Загальні вимоги

ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Електробезпека. Захисне заземлення. Занулення

ГОСТ 12.1.044-89 Система стандартів безпеки праці. Пожежовибухонебезпека речовин і матеріалів. Номенклатура показників і методи їх визначення (ИСО 4589-84)

ГОСТ 12.2.003-91 Устаткування виробниче. Загальні вимоги безпеки

ГОСТ 12.3.002-75 Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки

ГОСТ 12.3.009-76 (СТ СЭВ 3518-81) Система стандартів безпеки праці. Роботи вантажно-розвантажувальні. Загальні вимоги безпеки

ГОСТ 12.4.010-75 Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Рукавиці спеціальні. Технічні умови. Зі змінами № 1, 2, 3

ГОСТ 12.4.013-85 (СТ СЭВ 4564-84) Система стандартів безпеки праці. Окуляри захисні. Загальні технічні умови

ГОСТ 12.4.068-79 Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту дерматологічні. Класифікація і загальні вимоги (СТ СЭВ 3954-82). Зі Зміною № 1 (ІПС № 3-1984)

ГОСТ 12085-88 Крейда природна збагачена. Технічні умови

ГОСТ 12085-88 Крейда природна збагачена. Технічні умови. Зміна № 1 (для застосування тільки на території України)

ГОСТ 14192-96 Маркування вантажів

ГОСТ 15.309-98 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Випробування і приймання продукції. Основні положення

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охорона природи. Атмосфера правила встановлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами

ГОСТ 20010-93 Рукавички гумові технічні. Технічні умови

ГОСТ 24297-87 Вхідний контроль продукції. Основні положення. З поправкою

ГОСТ 26150-84 Матеріали і вироби будівельні полімерні оздоблювальні на основі полівінілхлориду. Метод санітарно-хімічної оцінки

ГОСТ 26150-84 Матеріали і вироби будівельні полімерні оздоблювальні на основі полівінілхлориду. Метод санітарно-хімічної оцінки. Зміна № 1 (міждержавна)

ГОСТ 26150-84 Матеріали і вироби будівельні полімерні оздоблювальні на основі полівінілхлориду. Метод санітарно-хімічної оцінки. Зміна № 1. Поправка

ГОСТ 26381-84 Піддони плоскі одноразового використання. Загальні технічні умови

ГОСТ 427-75. Лінійки вимірювальні металеві. Технічні умови

ГОСТ 9570-84 Піддони ящикові та стоякові. Загальні технічні умови. Зі зміною № 1

ДБН А.3.2-2-2009 Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення (НПАОП 45.2-7.02-12)

ДБН В.1.4-2.01-97 Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Посібник

ДБН В.1.4-2.01-97 Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Радiацiйний контроль будівельних матерiалiв та об`єктiв будівництва (укр,рос)

ДБН В.1.4-2.01-97 Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Радіаційний контроль будівельних матеріалів та об`єктів будівництва. (укр)

ДБН В.2.2-28:2010 Будинки і споруди. Будинки адміністративного та побутового призначення

ДБН В.2.5-28-2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення (укр)

ДБН В.2.5-28-2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення. Зміна № 2

ДБН В.2.5-28-2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення. Зміна № 2 (рос)

ДБН В.2.5-28-2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення. Зміна №1

ДБН В.2.5-28-2006 Природне і штучне освітлення (рос)

ДБН В.2.5-56:2010 Системи протипожежного захисту

ДБН В.2.5-64:2012 Внутрішній водопровід та каналізація. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво. Зі Зміною № 1

ДБН В.2.5-64:2012 Внутрішній водопровід та каналізація. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво. Зміна № 1

Додаток до посібника з проектування, влаштування та відновлення гідроізоляції до СНіП 3.04.01-87 Ізоляційні й оздоблювальні покриття. Системи гідроізоляції будівельних конструкцій будівель і споруд Ceresit

ДСанПіН 2.2.4-171-10 Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною

ДСН 3.3.6.037-99 Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку

ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації

ДСН 3.3.6.042-99 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень

ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біологічними речовинами)

ДСТУ 2081-92 Деталі меблів. Терміни та визначення

ДСТУ 2867-94 Шум. Методи оцінювання виробничого шумового навантаження. Загальні вимоги

ДСТУ 2972:2010 Засоби мийні синтетичні порошкоподібні. Загальні технічні вимоги та методи випробовування

ДСТУ 3273-95. Безпечність промислових підприємств

ДСТУ 3835-98 Взуття спеціальне з верхом із шкіри для захисту від механічноих впливів. Технічні умови (ГОСТ 28507-99)

ДСТУ 4179-2003 Рулетки вимірювальні металеві. Технічні умови. Зі зміною № 1 (ГОСТ 7502-98, MOD)

ДСТУ 4839:2007 Бензини автомобільні підвищеної якості. Технічні умови

ДСТУ 4840:2007 Паливо дизельне підвищеної якості. Технічні умови

ДСТУ ISO 780-2001 Пакования. Графічне марковання щодо поводження з товарами (ISO 780:1997, IDT)

ДСТУ Б А.3.2-12:2009 Система стандартів безпеки праці. Системи вентиляційні. Загальні вимоги

ДСТУ Б В.1.1-2-97 Матеріали будівельні. Метод випробування на займистість

ДСТУ Б В.2.7-159:2008 Матеріали та вироби полімерні для покриття підлог. Класифікація (EN 685:1995, NEQ)

ДСТУ Б В.2.7-19-95 Матеріали будівельні. Методи випробувань на горючість (ГОСТ 30244-94)

ДСТУ Б В.2.7-19-95 Матеріали будівельні. Методи випробувань на горючість (ГОСТ 30244-94). Поправка

ДСТУ Б В.2.7-21-95 Будівельні матеріали. Лінолеум полівінілхлоридний багатошаровий і одношаровий без підоснови. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-292:2011 Матеріали полімерні еластичні та текстильні для покриття підлог. Методи контролювання

ДСТУ Б В.2.7-294:2011 Матеріали будівельні полімерні оздоблювальні. Методи визначення кольоростійкості під дією світла, рівномірності забарвлення та світлості (ГОСТ 11583-74, MOD)

ДСТУ Б В.2.7-295:2011 Матеріали та вироби будівельні полімерні оздоблювальні на основі полівінілхлориду. Метод санітарно-хімічної оцінки (ГОСТ 26150-84, MOD)

ДСТУ Б В.2.7-70-98 Матеріали будівельні. Метод випробування на розповсюдження полум`я (ГОСТ 30444-97)

ДСТУ Б В.2.8-22:2009 Шпателі. Технічні умови

ДСТУ ГОСТ 12.4.041:2006 Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту органів дихання фільтрувальні. Загальні технічні вимоги (ГОСТ 12.4.041:2001, IDT)

ДСТУ ГОСТ 19170-2003 Скловолокно. Тканина конструкційного призначення. Технічні умови (ГОСТ 19170-2001, IDT). З Поправкою

ДСТУ ГОСТ 427:2009 Лінійки вимірювальні металеві. Технічні умови (ГОСТ 427-75)

МУ 4436-87 Методичні вказівки. Вимірювання концентрацій аерозолів переважно фіброгенної дії

НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні

НАПБ Б.01.008-2004 Правила експлуатації вогнегасників

НАПБ Б.02.005-2003 Типове положення про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України

НАПБ Б.03.001-2004 Типові норми належності вогнегасників

НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці

НПАОП 40.1-1.32-01 (ДНАОП 0.00-1.32-01) Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок (укр)

НПАОП 40.1-1.32-01 (ДНАОП 0.00-1.32-01) Правила будови електроустановок. Електроустаткування спеціальних установок (рос)

Посібник з проектування, влаштування та відновлення гідроізоляції до СНіП 3.04.01-87 Ізоляційні й оздоблювальні покриття. Системи гідроізоляції будівельних конструкцій будівель і споруд CERESIT

СанПиН 42-128-4690-88 Санітарні правила утримання територій населених місць

СанПиН 4630-88 Санітарні правила й норми охорони поверхневих вод від забруднення

СаНПиН № 4630-88 Доповнення 3 до санітарних правил і нормам охорони поверхневих вод забруднення. Гранично допустимі концентрації (ГДК) та орієнтовні допустимі рівні (ОДР) шкідливих речовин у воді водних об`єктів господарсько-питного та культурно-побутового водокористування

СНиП 3.04.01-87 Ізоляційні та оздоблювальні покриття

СП 1042-73 Санітарні правила організації технологічних процесів і гігієнічні вимоги до виробничого обладнання


Наказ від 01.08.2013 № 359 Про прийняття національного стандарту

Національні нормативні документи України у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.04.2017 року)

Перелік скасованих будівельних нормативів і відповідні їм діючі нормативні документи, прийняті на заміну станом на 01.01.2021 року

Перелік скасованих будівельних нормативів і відповідні їм діючі нормативні документи, прийняті на заміну станом на 01.01.2022 року

Перелік скасованих будівельних нормативів і відповідні їм діючі нормативні документи, прийняті на заміну станом на 01.01.2023 року

Перелік скасованих будівельних нормативів і відповідні їм діючі нормативні документи, прийняті на заміну станом на 01.02.2019 року

Перелік скасованих будівельних нормативів і відповідні їм діючі нормативні документи, прийняті на заміну станом на 01.02.2020 року

Перелік скасованих будівельних нормативів і відповідні їм діючі нормативні документи, прийняті на заміну станом на 01.07.2019 року

Перелік скасованих будівельних нормативів і відповідні їм діючі нормативні документи, прийняті на заміну станом на 01.07.2021 року

Перелік скасованих будівельних нормативів і відповідні їм діючі нормативні документи, прийняті на заміну станом на 01.07.2022 року

Перелік скасованих будівельних нормативів і відповідні їм діючі нормативні документи, прийняті на заміну станом на 01.08.2023 року

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2020 року)

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2021 року)

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2022 року)

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2023 року)

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.07.2019 року)

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.07.2021 року)

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.07.2022 року)

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.08.2023 року)

Чинні національні нормативні документи України у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2019 року)

Чинні національні нормативні документи України у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.05.2018 року)

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МАТЕРІАЛИ І ВИРОБИ ПОЛІВІНІЛХЛОРИДНІ
БАГАТОШАРОВІ ТА ОДНОШАРОВІ
ДЛЯ ПОКРИТТЯ ПІДЛОГ
Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-21:2013

Київ
Мінрегіон України
2014

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство "Український науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут будівельних матеріалів та виробів "НДІБМВ", ТК 305 "Будівельні вироби і матеріали"

РОЗРОБНИКИ: Е. Клюєв, канд. техн. наук (науковий керівник); С. Матвійчук; Ю. Червяков, канд. техн. наук; О. Шляковська

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.08.2013 р. № 359 та від 06.11.2013 р. № 527, чинний з 2014-04-01

3 НА ЗАМІНУ ДСТУ Б В.2.7-21-95

ВСТУП

Цей стандарт розроблено у зв’язку з тим, що ДСТУ Б В.2.7-21-95 "Будівельні матеріали. Лінолеум полівінілхлоридний багатошаровий та одношаровий без підоснови. Технічні умови" застарів і не відповідає сучасним вимогам до нормативних документів національного рівня.

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, - ТК 305 "Будівельні вироби і матеріали".

У результаті пошуку аналогічних нормативних документів (НД) у переліку чинних НД Європейського Союзу виявлено нормативні документи:

- EN 649:2011 "Resilient floor coverings - Homogenous and heterogenous polyvinyl chloride floor coverings - Specification" (Покриття для підлоги еластичні - одношарові та багатошарові покриття для підлоги на основі полівінілхлориду - Технічні умови);

- EN 651:2011 "Resilient floor coverings - Polyvinyl chloride floor coverings with foam layer - Specification" (Покриття для підлоги еластичні - полівінілхлоридні покриття для підлоги на спіненій основі - Технічні умови), відповідно до вимог яких і розроблено цей національний стандарт.

Розроблений національний стандарт поширюється не лише на матеріали у вигляді рулонів, але й на вироби у вигляді плиток та килимів.

Фізико-технічні показники, визначені цим стандартом, знаходяться на рівні відповідних показників, наведених у EN 649:2011, EN 651:2011.

Сьогодні в Україні діють такі національні та міждержавні нормативні документи на матеріали і вироби для підлог:

- ДСТУ Б В.2.7-159:2008 "Будівельні матеріали. Матеріали та вироби полімерні для покриття підлог. Класифікація (EN 685:1995, NEQ)";

- ДСТУ Б В.2.7-292:2011 "Матеріали полімерні еластичні та текстильні для покриття підлог. Методи контролювання";

- ДСТУ Б В.2.7-294:2011 "Матеріали будівельні полімерні оздоблювальні. Методи визначення кольоростійкості під дією світла, рівномірності забарвлення та світлості (ГОСТ 11583-74, MOD)";

- ГОСТ 6433.2-71 "Материалы электроизоляционные твердые. Метод определения электрического сопротивления при постоянном напряжении".

Крім того, діє ряд технічних умов на матеріали і вироби, розробниками і власниками яких є підприємства-виробники цієї продукції.

Видання і впровадження цього національного стандарту дозволить розширити співробітництво українських виробників із потенційними споживачами країн Європейського Союзу, гарантує доступність його для ознайомлення проектним організаціям, будівельникам і потенціальним замовникам як в Україні, так і на території Європейського Союзу.

Цей стандарт надасть можливість забезпечити якісні показники покриття для підлог, що буде сприяти підвищенню комфортності в приміщеннях житлових, громадських та промислових будівель, а також в громадському транспорті.

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Класифікація і основні параметр

5 Технічні вимоги

6 Вимоги безпеки та охорони довкілля, утилізування

7 Маркування

8 Пакування

9 Транспортування та зберігання

10 Методи контролювання

11 Правила приймання

12 Вказівки щодо застосування

13 Гарантії виробника

Додаток А Рекомендована товщина матеріалів та товщина шару, стійкого до стирання, в залежності від виду та від зони застосування

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МАТЕРІАЛИ І ВИРОБИ ПОЛІВІНІЛХЛОРИДНІ БАГАТОШАРОВІ
ТА ОДНОШАРОВІ ДЛЯ ПОКРИТТЯ ПІДЛОГ
Технічні умови

МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ МНОГОСЛОЙНЫЕ
И ОДНОСЛОЙНЫЕ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ
Технические условия

MATERIALS AND PRODUCTS POLYVINYL CHLORIDE HOMOGENOUS
AND HETEROGENOUS FOR A COVERING OF FLOORS
Specifications

Чинний від 2014-04-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на матеріали і вироби полівінілхлоридні багатошарові та одношарові для покриття підлог (далі - матеріали) та встановлює технічні вимоги відповідно до властивостей, призначення і умов експлуатації.

Матеріали призначені для покриття підлог в приміщеннях житлових, громадських та промислових будівель та споруд, а також у громадському транспорті.

Обов’язкові вимоги до якості матеріалів, що забезпечують їх нешкідливість та безпечність для життя, здоров’я і майна населення та охорону довкілля, викладені в розділах 5, 6.

Стандарт придатний для підтвердження відповідності. Матеріали підлягають підтвердженню відповідності згідно зі встановленим порядком шляхом сертифікації або декларування.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні акти та нормативні документи:

Постанова Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2001 р. № 1599 "Про затвердження опису та правил застосування національного знака відповідності

ДБН А.3.2-2-2009 Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека в будівництві. Основні положення

ДБН В.1.1-7-2002 Захист від пожежі. Пожежна безпека об’єктів будівництва

ДБН В.1.4-1.01-97 Система радіаційної безпеки в будівництві. Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Регламентовані радіаційні параметри. Допустимі рівні

ДБН В.1.4-2.01-97 Система радіаційної безпеки в будівництві. Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Радіаційний контроль будівельних матеріалів та об’єктів будівництва

ДБН В.2.2-28:2010 Будинки і споруди. Будинки адміністративного та побутового призначення

ДБН В.2.5-28-2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення

ДБН В.2.5-56:2010 Інженерне обладнання будинків і споруд. Системи протипожежного захисту

ДБН В.2.5-64:2012 Внутрішній водопровід та каналізація. Частина І. Проектування. Частина II. Будівництво

ДБН В.2.5-67:2013 Опалення, вентиляція та кондиціонування

ДБН Г.1-4-95 Правила перевезення, складування та зберігання матеріалів, виробів, конструкцій і устаткування в будівництві

НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні

НАПБ Б.01.008-2004 Правила експлуатації вогнегасників

НАПБ Б.02.005-2003 Типове положення про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України

НАПБ Б.03.001-2004 Типові норми належності вогнегасників

НАПБ Б.03.002-2007 Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою

НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці

НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок

ДСТУ 2867-94 Шум. Методи оцінювання виробничого шумового навантаження. Загальні вимоги

ДСТУ 2972:2010 Засоби мийні синтетичні порошкоподібні. Загальні технічні вимоги та методи випробовування.

ДСТУ 3273-95 Безпечність промислових підприємств. Загальні положення та вимоги

ДСТУ 3796-98 Засоби піномийні. Технічні умови

ДСТУ 3835-98 (ГОСТ 28507-99) Взуття спеціальне з верхом із шкіри для захисту від механічного діяння. Технічні умови

ДСТУ 4179-2003 Рулетки вимірювальні металеві. Технічні умови (ГОСТ 7502-98, MOD)

ДСТУ 4839:2007 Бензини автомобільні підвищеної якості. Технічні умови

ДСТУ 4840:2007 Паливо дизельне підвищеної якості. Технічні умови

ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 Настанова щодо проведення робіт з улаштування ізоляційних, оздоблювальних, захисних покриттів стін, підлог і покрівель будівель і споруд (СНиП 3.04.01-87, MOD)

ДСТУ Б А.3.2-12:2009 Система стандартів безпеки праці. Системи вентиляційні. Загальні вимоги

ДСТУ Б В.1.1-2-97 Захист від пожежі. Матеріали будівельні. Метод випробування на займистість

ДСТУ-Н Б В.1.3-1:2009 Система забезпечення точності геометричних параметрів у будівництві. Виконання вимірювань, розрахунок та контроль точності геометричних параметрів. Настанова

ДСТУ Б В.2.2-6:2008 (ГОСТ 24940-96) Будинки і споруди. Методи вимірювання освітленості

ДСТУ Б В.2.7-19-95 (ГОСТ 30244-94) Будівельні матеріали. Матеріали будівельні. Методи випробувань на горючість

ДСТУ Б В.2.7-70-98 (ГОСТ 30444-97) Будівельні матеріали. Метод випробування на розповсюдження полум’я

ДСТУ Б В.2.7-159:2008 Будівельні матеріали. Матеріали та вироби полімерні для покриття підлог. Класифікація (EN 685:1995, NEQ)

ДСТУ Б В.2.7-292:2011 Матеріали полімерні еластичні та текстильні для покриття підлог. Методи контролювання

ДСТУ Б В.2.7-294:2011 Матеріали будівельні полімерні оздоблювальні. Методи визначення кольоростійкості під дією світла, рівномірності забарвлення та світлості (ГОСТ 11583-74, MOD)

ДСТУ Б В.2.7-295:2011 Матеріали та вироби будівельні полімерні оздоблювальні на основі полівінілхлориду. Метод санітарно-хімічної оцінки (ГОСТ 26150-84, MOD)

ДСТУ Б В.2.8-22:2009 Шпателі. Технічні умови

ДСТУ ГОСТ 12.4.041:2006 Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту органів дихання фільтрувальні. Загальні технічні вимоги (ГОСТ 12.4.041:2001, IDT)

ДСТУ ГОСТ 427:2009 Линейки измерительные металлические. Технические условия (Лінійки вимірювальні металеві. Технічні умови) (ГОСТ 427-75, IDT)

ДСТУ ГОСТ 19170-2003 Скловолокно. Тканина конструкційного призначення. Технічні умови (ГОСТ 19170-2001, IDT)

ДСТУ ISO 780-2001 Пакования. Графічне марковання щодо поводження з товарами (ISO 780:1997 IDT)

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (ССБП. Шум. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (ССБП. Шкідливі речовини. Класифікація і загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.1.018-93 ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования (ССБП. Пожежовибухобезпека статичної електрики. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление (ССБП. Електробезпека. Захисне заземлення. Зануления)

ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (ССБП. Пожежовибухонебезпечність речовин та матеріалів. Номенклатура показників і методи їх визначення)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Обладнання виробниче. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности (ССБП. Роботи вантажо-розвантажувальні. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.4.010-75 ССБТ. Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. Технические условия (ССБП. Засоби індивідуального захисту. Рукавиці спеціальні. Технічні умови)

ГОСТ 12.4.013-85 ССБТ. Очки защитные. Общие технические условия (ССБП. Окуляри захисні. Загальні технічні умови)

ГОСТ 12.4.068-79 ССБТ. Средства индивидуальной защиты дерматологические. Классификация и общие требования (ССБП. Засоби індивідуального захисту дерматологічні. Класифікація і загальні вимоги)

ГОСТ 12.4.162-85 ССБТ. Обувь специальная из полимерных материалов для защиты от механических воздействий. Общие технические требования и методы испытаний (ССБП. Взуття спеціальне з полімерних матеріалів для захисту від механічних дій. Загальні технічні вимоги і методи випробувань)

ГОСТ 15.309-98 Система разработки и постановки продукции на производство. Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные положения (Система розробки і постановки продукції на виробництво. Випробування та приймання виготовленої продукції. Основні положення)

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 177-88 Водорода перекись. Технические условия (Водню перекис. Технічні умови)

ГОСТ 1012-72 Бензины авиационные. Технические условия (Бензини авіаційні. Технічні умови)

ГОСТ 2081-92 Карбамид. Технические условия (Карбамід. Технічні умови)

ГОСТ 2228-81 Бумага мешочная Технические условия (Папір мішковий. Технічні умови)

ГОСТ 4209-77 Магний хлористый 6-водный. Технические условия (Магній хлористий 6-водний. Технічні умови)

ГОСТ 4233-77 Натрий хлористый. Технические условия (Натрій хлористий. Технічні умови)

ГОСТ 4234-77 Калий хлористый. Технические условия (Калій хлористий. Технічні умови)

ГОСТ 4328-77 Натрия гидроокись. Технические условия (Натрія гідрооксид. Технічні умови)

ГОСТ 4523-77 Магний сернокислый 7-водный. Технические условия (Магній сірчанокислий 7-водний. Технічні умови)

ГОСТ 6433.2-71 Материалы электроизоляционные твердые. Методы определения электрического сопротивления при постоянном напряжении (Матеріали електроізоляційні тверді. Методи визначення електричного опору при постійній напрузі)

ГОСТ 8273-75 Бумага оберточная. Технические условия (Папір обгортковий. Технічні умови)

ГОСТ 8728-88 Пластификаторы. Технические условия (Пластифікатори. Технічні умови)

ГОСТ 8828-89 Бумага-основа и бумага двухслойная водонепроницаемая упаковочная. Технические условия (Папір-основа і папір двошаровий водонепроникний пакувальний. Технічні умови)

ГОСТ 8980-75 Вещества текстильно-вспомогательные. Стеарокс-6. Технические условия (Речовини текстильно-допоміжні. Стеарокс-6. Технічні умови)

ГОСТ 9078-84 Поддоны плоские. Общие технические условия (Піддони плоскі. Загальні технічні умови)

ГОСТ 9570-84 Поддоны ящичные и стоечные. Общие технические условия (Піддони ящикові і стоякові. Загальні технічні умови)

ГОСТ 9808-84 Двуокись титана пигментная. Технические условия (Двоокис титану пігментний. Технічні умови)

ГОСТ 9998-86 Пленки поливинилхлоридные пластифицированные бытового назначения. Общие технические условия (Плівки полівінілхлоридні пластифіковані побутового призначення. Загальні технічні умови)

ГОСТ 10354-82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия (Плівка поліетиленова. Технічні умови)

ГОСТ 10733-98 Часы наручные и карманные механические. Общие технические условия (Годинники наручні і кишенькові механічні. Загальні технічні умови)

ГОСТ 11262-80 Пластмассы. Метод испытания на растяжение (Пластмаси. Метод випробування на розтягнення)

ГОСТ 12085-88 Мел природный обогащенный. Технические условия (Крейда природна збагачена. Технічні умови)

ГОСТ 14039-78 Поливинилхлорид эмульсионный. Технические условия (Полівінілхлорид емульсійний. Технічні умови)

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 14332-78 Поливинилхлорид суспензионный. Технические условия (Полівінілхлорид суспензійний. Технічні умови)

ГОСТ 17308-88 Шпагаты. Технические условия (Шпагати. Технічні умови)

ГОСТ 18172-80 Пигмент желтый железоокисный. Технические условия (Пігмент жовтий залізоокисний. Технічні умови)

ГОСТ 18300-87 Спирт этиловый ректифицированный технический. Технические условия (Спирт етиловий ректифікований технічний. Технічні умови)

ГОСТ 20010-93 Перчатки резиновые технические. Технические условия (Рукавиці гумові технічні. Технічні умови)

ГОСТ 20477-86 Лента полиэтиленовая с липким слоем. Технические условия (Стрічка поліетиленова з липким шаром. Технічні умови)

ГОСТ 20799-88 Масла индустриальные. Технические условия (Масла індустріальні. Технічні умови)

ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основные положения (Вхідний контроль продукції. Основні положення)

ГОСТ 25951-83 Пленка полиэтиленовая термоусадочная. Технические условия (Плівка поліетиленова термоусадкова. Технічні умови)

ГОСТ 26381-84 Поддоны плоские одноразового использования. Общие технические условия (Піддони плоскі одноразового використання. Загальні технічні умови)

ГОСТ 27574-87 Костюмы женские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Технические условия (Костюми жіночі для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних дій. Технічні умови)

ГОСТ 27575-87 Костюмы мужские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Технические условия (Костюми чоловічі для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних дій. Технічні умови)

ГОСТ 29227-91 (ИСО 835-181) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 1. Общие технические требования (Піпетки градуйовані. Частина 1. Загальні технічні умови)

СНиП 2.09.02-85 Производственные здания (Виробничі будівлі)

ДСанПіН 2.2.4-171-10 Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною

ДСанПіН 2.2.7.029-99 Державні санітарні правила та норми. Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров’я населення

ДСН 3.3.6.037-99 Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку

ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації

ДСН 3.3.6.042-99 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень

ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць від забруднення хімічними та біологічними речовинами

СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания территорий населенных мест (Санітарні правила утримання територій населених місць)

СанПиН 4630-88 Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнений (Санітарні правила і норми охорони поверхневих вод від забруднень)

СанПиН 6027 А-91 Санитарные правила по применению полимерных материалов в строительстве и производстве мебели. Гигиенические требования (Санітарні правила із застосування полімерних матеріалів у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги)

СП 1042-73 Санитарные правила организации технологических процессов и гигиенические требования к производственному оборудованию (Санітарні правила організації технологічних процесів і гігієнічні вимоги до виробничого обладнання)

MB 8.8.2.4-127-2006 Визначення та гігієнічна оцінка показників токсичності продуктів горіння полімерних матеріалів

МУ 1994-79 Методические указания по методам определения вредных химических веществ в воздухе рабочей зоны (Методичні вказівки з методів визначення шкідливих хімічних речовин в повітрі робочої зони)

МУ 4436-87 Измерение концентрации аэрозолей преимущественно фиброгенного действия (Вимірювання концентрації аерозолів переважно фіброгенної дії)

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2023 Всі права захищені
UA   |   RU
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ