ГОСТ 24555-81 Система державних випробувань продукції. Порядок атестації випробувального обладнання. Основні положення

Для роботи з текстом документа (друк документа, пошук по тексту)
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19455 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ГОСТ 24555-81 Система державних випробувань продукції. Порядок атестації випробувального обладнання. Основні положення
Дата початку дії01.01.1982
Дата прийняття27.01.1981
Дата скасування дії 01.01.2019
СтатусНедіючий
Затверджуючий документПостанова від 27.01.1981 р. № 240
Вид документаГОСТ (Міждержавний стандарт)
Шифр документа24555-81
РозробникДержавний комітет СРСР зі стандартів
Орган, що прийнявДержавний комітет СРСР зі стандартів
Додаткові дані Скасовано з 01.01.2018 згідно з наказом від 25.12.2015 № 209. Термін скасування перенесено згідно з наказом від 07.11.2017 № 352


У даному документі немає посилань на інші нормативні документи.


ГОСТ 22727-88 Прокат листовий. Методи ультразвукового контролю

ГОСТ 30546.2-98 Випробування на сейсмостійкість машин, приладів та інших технічних виробів. Загальні положення та методи випробувань

ГОСТ 30630.0.0-99 Методи випробувань на стійкість до зовнішніх чинників, що впливають на машини, прилади та інші технічні вироби. Загальні вимоги

ГОСТ 4071.2-94 Вироби вогнетривкі теплоізоляційні. Метод визначення межі міцності при стисненні при кімнатній температурі (ИСО 8895-86)

ДСТУ 3000-95 Вентилятори радіальні та осьові загального призначення. Методи визначення вібраційних характеристик

ДСТУ 3088-95 Агрегати повітряно-опалювальні. Методи випробувань

ДСТУ 3906-99 Техніка пожежна. Драбини пожежні ручні. Загальні технічні умови. Зі зміною № 1

ДСТУ 3915-99 Апарати контрольно-касові електронні. Загальні технічні умови

ДСТУ 4179-2003 Рулетки вимірювальні металеві. Технічні умови. Зі зміною № 1 (ГОСТ 7502-98, MOD)

ДСТУ 4223-2003 Котли, посудини під тиском і трубопроводи. Технічне діагностування. Загальні вимоги. З поправкою

ДСТУ 4442:2005 Пожежна техніка. Установки аерозольного пожежогасіння. Генератори вогнегасного аерозолю. Загальні технічні вимоги та методи випробування

ДСТУ 4479:2005 Речовини вогнезахисні водорозчинні для деревини. Загальні технічні вимоги та методи випробування

ДСТУ 7288:2012 Пожежна безпека. Вогнегасні речовини. Регенеровані галогеновані вуглеводні. Загальні технічні умови

ДСТУ 7571:2014 Рухомий склад залізниць. Норми допустимого впливу на залізничну колію шириною 1520 мм

ДСТУ 7588:2014 Сільськогосподарська техніка. Установки біогазові. Методи випробування

ДСТУ 7879:2015 Добрива мінеральні. Визначання вмісту амонійного азоту в простих амонійних добривах потенціометричним методом

ДСТУ 8393:2015 Конвеєри шахтні скребкові. Загальні технічні умови

ДСТУ 8394:2015 Конвеєри шахтні стрічкові. Загальні технічні умови

ДСТУ 8601:2015 Розрахунки та випробування на міцність. Методика визначення характеристик циклічної тріщиностійкості металів за поперечного зсуву та кімнатної температури

ДСТУ Б В.2.6-195:2013 Конструкції стін із блоків з ніздрюватого бетону автоклавного тверднення. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-306:2015 Суміші бітумомінеральні дорожні. Методи випробувань

ДСТУ Б В.2.7-71-98 Щебінь і гравій із щільних гірських порід і відходів промислового виробництва для будівельних робіт. Методи фізико-механічних випробувань (ГОСТ 8269.0-97). З поправкою

П-Г.1-218-113:2009 Технічні правила ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування України

ПМА 21476215-738:2015 Програма і методика первинної та періодичної атестації. Прилад для випробування геосинтетичних матеріалів на динамічне продавлювання

УДК 620.1.05 : 658.562 : 006.354                                              Группа T59

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР


Система государственных испытаний продукции

ПОРЯДОК АТТЕСТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Основные положения

The state system of testing the production.

The procedure of verification of testing equipment. General principles

ГОСТ

24555-81


Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27 января 1981 г, №240 срок введении установлен

с 01.01.82

Стандарт устанавливает основные положения и порядок прове­дения аттестации испытательного оборудования, применяемого во всех отраслях народного хозяйства.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Аттестации подлежит испытательное оборудование, вос­производящее нормированные внешние воздействующие факторы и (или) нагрузки.

1.2. Аттестация испытательного оборудования проводится с це­лью определения нормированных точностных характеристик обо­рудования, их соответствия требованиям нормативно-технической документации (далее - НТД) и установления пригодности обору­дования к эксплуатации.

К нормированным точностным характеристикам испытательно­го оборудования относятся установленные НТД характеристики, определяющие возможности оборудования воспроизводить и под­держивать режимы и условия испытаний в заданных, диапазонах, о требуемой точностью и стабильностью, в течение установленного срока.

1.3. Аттестации подлежат опытные образцы, серийно выпускае­мое и модернизируемое оборудование, оборудование, изготовлен­ное в единичных экземплярах, импортное оборудование, а также оборудование, эксплуатирующийся в народном хозяйстве и не про­шедшее аттестацию до введения настоящего стандарта.

1.4. В зависимости от области применения испытательное обо­рудование подразделяется на следующие категории:

общепромышленного применения;

отраслевого применения;

специального применения (оборудование, изготовленное в еди­ничных экземплярах, и оборудование, предназначенное для испы­таний продукции, выпускаемой только на данном предприятии).

1.5. К эксплуатации в народном хозяйстве допускается испы­тательное оборудование, признанное по результатам аттестации пригодным к применению,

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ

2.1. Испытательное оборудование должно подвергаться первич­ной, периодической и, в случае необходимости, - внеочередной ат­тестации.

Примечание. По назначению первичная аттестация испытательного обо­рудования соответствует метрологической аттестации, а периодическая и вне­очередная аттестация - периодической и внеочередной поверкам средств изме­рений по ГОСТ 16263-70.

2.2.

Повна версія документа доступна безкоштовно авторизованим користувачам.

Увійти в Особистий кабінет

© 2021 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com