ДБН А.2.1-1:2014 Вишукування, проектування і територіальна діяльність. Вишукування. Інженерні вишукування для будівництва. Проект, друга редакція

Для роботи з текстом документа (друк документа, пошук по тексту)
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19433 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДБН А.2.1-1:2014 Вишукування, проектування і територіальна діяльність. Вишукування. Інженерні вишукування для будівництва. Проект, друга редакція
Дата прийняття24.03.2014
СтатусНедіючий
На замінуДБН А.2.1-1-2008
Затверджуючий документНаказ від 24.03.2014 № 83 Про затвердження ДБН А.2.1-1:2014 Інженерні вишукування для будівництва
Вид документаДБН (Державні Будівельні Норми)
Шифр документаА.2.1-1:2014
РозробникУкраїнський державний головной науково-дослідний і виробничий інститут інженерно-технічних і екологічних вишукувань «УкрНДІІНТВ»
Орган, що прийнявУкраїнський державний головной науково-дослідний і виробничий інститут інженерно-технічних і екологічних вишукувань «УкрНДІІНТВ»
Додаткові дані Згідно з Наказом Мінрегіонбуду від 30.06.2015 № 149 ДБН А.2.1-1:2014 набирає чинності через 90 днів з дня його опублікування в офіційному друкованому виданні Інформаційний бюлетень Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України


Водний кодекс України

ГКД 34.02.305-2002 Викиди забруднювальних речовин у атмосферу від енергетичних установок. Методика визначення

ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартів безпеки праці. Шкідливі речовини. Класифікація і загальні вимоги безпеки

ГОСТ 12.1.044-89 Система стандартів безпеки праці. Пожежовибухонебезпека речовин і матеріалів. Номенклатура показників і методи їх визначення (ИСО 4589-84)

ГОСТ 17.2.1.03-84 Охорона природи. Атмосфера. Терміни та визначення контролю забруднення

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охорона природи. Атмосфера правила встановлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами

ГОСТ 17.4.2.01-81 Охорона природи. Грунти. Номенклатура показників санітарного стану

ГОСТ 17.4.4.02-84 Охорона природи. Грунти. Методи відбору та підготовки проб для хімічного, бактеріологічного, гельминтологического аналізу

ГОСТ 17.5.3.04-83 (СТ СЭВ 5302-85) Охорона природи. Землі. Загальні вимоги до рекультивації земель

ГОСТ 17.5.3.06-85 Охорона природи. Землі. Вимоги до визначення норм зняття родючого шару грунту при виробництві земляних робіт

ГОСТ 24846-81 Ґрунти. Методи вимірювання деформацій підґрунтя будівель і споруд

ГОСТ 2761-84. Джерела централізованого господарсько-питного водопостачання. Гігієнічні, технічні вимоги й правила вибору

ДБН А.2.1-1-2008 Інженерні вишукування для будівництва (укр)

ДБН А.2.1-1-2008. Інженерні вишукування для будівництва.(рос)

ДБН А.2.2-1-2003 Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд. Зі зміною № 1

ДБН А.2.2-3-2012 Склад та зміст проектної документації на будівництво

ДБН А.2.3-1-99 Територіальна діяльність в будівництві. Основні положення

ДБН А.2.3-1-99 Територіальна діяльність в будівництві. Основні положення. Зміна № 1

ДБН А.2.3-1-99 Територіальна діяльність в будівництві. Основні положення. Зміна № 2.

ДБН А.2.3-1-99 Територіальна діяльність в будівництві. Основні положення. Зміна № 3.

ДБН А.2.3-1-99 Територіальна діяльність в будівництві. Основні положення. Зміна № 4.

ДБН А.2.3-1-99 Територіальна діяльність в будівництві. Основні положення. Зміна № 5.

ДБН В.2.1-10-2009 Основи і фундаменти будівель та споруд. Основні положення проектування

ДБН В.2.1-10-2009 Основи та фундаменти споруд. Основні положення проектування. Зміна № 1

ДБН В.2.1-10-2009 Основи та фундаменти споруд. Основні положення проектування. Зміна № 2

ДБН Д.1.1-7-2000 Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт для будівництва, що здійснюється на території України

ДСанПіН 2.2.4-171-10 Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною

ДСанПіН 2.2.7.029-99 Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров`я населення

ДСН 239-96 Державні санітарні норми і правила захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань

ДСТУ 1.5:2003 Національна стандартизація. Правила побудови, викладання, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів

ДСТУ 1.5:2003 Національна стандартизація. Правила побудови, викладення, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів. Поправка

ДСТУ 3994-2000. Безпека в надзвичайних ситуаціях. Надзвичайні ситуації природні. Чинники фізичного походження. Терміни та визначення

ДСТУ Б В.2.1-2-96 Основи та підвалини будинків і споруд . Ґрунти. Класифікація (ГОСТ 25100-95)

ДСТУ Б В.2.1-24:2009 Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Методи польових випробувань проникності

ДСТУ Б В.2.1-24:2009. Грунти. Методи польових випробувань проникності. Зміна №1

ДСТУ Б В.2.1-27:2010 Палі. Визначення несучої здатності за результатами польових випробувань.

ДСТУ Б В.2.1-4-96 (ГОСТ 12248-96) Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Методи лабораторного визначення характеристик міцності і деформованості

ДСТУ Б В.2.1-5-96 (ГОСТ 20522-96) Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Методи статистичної обробки результатів випробувань

ДСТУ Б В.2.1-5-96 (ГОСТ 20522-96) Поправки N 1

ДСТУ Б В.2.6-145:2010 Конструкції будинків і споруд. Захист бетонних і залізобетонних конструкцій від корозії. Загальні технічні вимоги (ГОСТ 31384-2008, NEQ)

ДСТУ-Н Б В.1.2-16:2013 Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об`єктів будівництва

ДСТУ-Н Б В.1.2-16:2013 Визначення класу наслідків (відповідності) та категорії складності об`єктів будівництва. Зміна № 1

Закон України від 17.02.2011 № 3038-VI Про регулювання містобудівної діяльності

Закон України від 19.06.2003 № 962-IV Про охорону земель

Закон України від 20.11.2012 № 5496-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань регулювання містобудівної діяльності"

Закон України від 21.06.2001 № 2556-III Про внесення змін до Закону України Про охорону атмосферного повітря

Закон України від 23.12.1998 № 353-XIV Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність

КНД 211.2.3.063-98 Охорона навколишнього природного середовища та раціональне використання природних ресурсів. Метрологічне забезпечення. Відбір проб промислових викидів. Інструкція. Зі зміною № 1

Методичні вказівки по оцінці ступеня небезпеки забруднення ґрунту хімічними речовинами

Посібник з визначення товщин стінок сталевих труб, вибору марок, груп і категорій сталей для зовнішніх мереж водопостачання й каналізації

Посібник з контролю стану будівельних металевих конструкцій будинків і споруд в агресивних середовищах, проведенню обстежень і проектуванню відновлення захисту конструкцій від корозії

Посібник з обсягу і змісту технічної документації позамайданчикових систем водопостачання і каналізації

Посібник з проектування автоматизації та диспетчеризації систем водопостачання

Посібник з проектування градирень

Посібник з проектування захисту від корозії бетонних і залізобетонних будівельних конструкцій

Посібник з проектування захисту від корозії кам`яних, армокам`яних і азбестоцементних конструкцій

Посібник з проектування захисту від корозії кам`яних, армокам`яних і азбестоцементних конструкцій (до СНиП 2.03.11-85)

Посібник з проектування споруд для забору поверхневих вод

Посібник з проектування споруд для очищення і підготовки води

Прогнози підтоплення і розрахунок дренажних систем на забудовуваних і забудованих територіях

Проектування споруд для зневоднення осаду станцій очищення природних вод

РД 52.04.186-89 Настанова з контролю забруднення атмосфери

РД 52.04.52-85 Регулювання викидів при несприятливих метеорологічних умовах. Методичні вказівки

СанПиН 2605-82 Санітарні норми й правила забезпечення інсоляцією житлових і громадських будинків і територій житлової забудови

СанПиН 42-128-4433-87 Санітарні норми припустимих концентрацій хімічних речовин у ґрунті

СанПиН 4630-88 Санітарні правила й норми охорони поверхневих вод від забруднення

СаНПиН № 4630-88 Доповнення 3 до санітарних правил і нормам охорони поверхневих вод забруднення. Гранично допустимі концентрації (ГДК) та орієнтовні допустимі рівні (ОДР) шкідливих речовин у воді водних об`єктів господарсько-питного та культурно-побутового водокористування

СН 3077-84 Санітарні норми припустимого шуму в приміщеннях житлових і громадських будинків і на території житлової забудови

СНиП 2.02.03-85 Пальові фундаменти. Зміна № 1

СНиП 2.02.03-85. Пальові фундаменти

СНиП 2.03.11-85. Захист будівельних конструкцій від корозії

СНиП 2.04.02-84* Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Зміна № 1

СНиП 2.04.02-84*. Водопостачання. Зовнішні мережі і споруди

СНиП 2.06.15-85 Інженерний захист територій від затоплення та підтоплення

СНиП 3.02.01-87 Земляні споруди, основи і фундаменти. Зміна № 1

СНиП 3.02.01-87 Земляні споруди, підмурки та фундаменти

СНиП II-12-77 Захист від шуму

СНиП II-12-77 Захист від шуму. Зміна № 1


ДБН В.2.3-19:2018 Споруди транспорту. Залізниці колії 1520 мм. Норми проектування

ДБН В.2.5-20:2018 Газопостачання

ДСТУ 33.112:2017 Страховий фонд документації. Підготування та відправлення на мікрофільмування проектної документації на об’єкти будівництва. Технічні вимоги

ДСТУ-Н Б В.1.1-37:2016 Настанова щодо інженерного захисту територій, будівель і споруд від зсувів та обвалів

ДСТУ-Н Б В.2.3-32:2016 Настанова з улаштування земляного полотна автомобільних доріг

Каталог будівельних норм та нормативних документів національного рівня у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів України (станом на 1 січня 2018 року)

МР В.2.3-02071168-856:2015 Методичні рекомендації щодо проведення випробувань міцністних та деформаційних характеристик монолітних шарів дорожнього одягу із використанням методів неруйнівного контролю і обробки отриманих даних

МР Г.1-03450778-853:2015 Методичні рекомендації щодо складу, змісту, порядку надання технічних умов на провадження виробничої діяльності у межах смуги відведення автомобільних доріг загального користування

СОУ-Н МЕВ 40.1-37471933-49:2011 Проектування кабельних ліній напругою до 330 кВ. Настанова (у редакції наказу від 26.01.2017 № 82)

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2020 року)

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.07.2019 року)

Чинні національні нормативні документи України у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2019 року)

Чинні національні нормативні документи України у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.05.2018 року)

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Вишукування, проектування і територіальна діяльність
Вишукування
ІНЖЕНЕРНІ ВИШУКУВАННЯ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА

ДБН А.2.1-1-2014
(Друга редакція)

Київ
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
2014


РОЗРОБЛЕНІ:

Державне підприємство «Український державний головний науково-дослідний і виробничий інститут інженерно-технічних і екологічних вишукувань» (ДП УкрНДІІНТВ) Мінрегіону України

РОЗРОБНИКИ:

В.Соколов, кацц. техн. наук (керівник розробки), Г.Стріжельчик, канд. геол.-мін. наук (відповідальний виконавець), О.Агафонов, Н.Джваршеішвілі, А.Дроздов, І.Закопайло, О.Крамаренко, О.Куденко, В.Петік, канд. техн. наук

За участю:

ДП НДІБК Мінрегіонбуду України (С.БІда, канд. техн. наук, Ю.Великодний, канд. техн. наук, Ю.Винников, д-р техн. наук, М.Зоценко, д-р техн. наук, 1.Матвеев, канд. техн. наук, Ю.Мелашенко, канд. техн. наук, Г.Соловйова, канд. техн. наук, В.Титаренко, канд. техн. наук, Д.Калінчук, Ю.Іщенко, Я.Червінський, канд. техн. наук, В.Шокарев, канд. техн. наук)

УДНІІ «УкрВОДГЕО» Мінрегіонбуду України (О.Чебанов, канд. геол. наук)

Інститут КП „КримГІІНТІЗ” (П.Бучко, П.Варівода, С.Іщенко, М.Кальфа, А.Кондратенко, Н.Никифорчук, М.Ткаченко)

ДП «Київський інститут інженерних вишукувань і досліджень «Енергопроект» (М.Горюк, О.Кулачинський, Г.Нестеренко, О.Поліщук, М.Сергеенко)

ПАТ «Геотехнічний інститут» (М.Наконечний, В.Повелецький)

ОП „Укрбудрозвідування” (В.Богданов, Д.Овчинникова, І.Рижков )

Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору (Є.Яковлев, д-р техн. наук)

Харківський державний технічний університет будівництва і архітектури (І.Лучковський, д-ртехн. наук)

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово- комунального господарства України (Н.Гах, канд. техн. наук)

ПОГОДЖЕНІ:

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

Мінприроди

Держкомзем

ВНЕСЕНІ ТА

ПІДГОТОВЛЕНІ

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-

ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ

комунального господарства України

ЗАТВЕРДЖЕНІ:

Наказ Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово- комунального господарства України від №

3 набуттям чинності ДБН А.2.1-1-2014 на території України втрачають чинність ДБН А.2.1-1-2008


ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Вишукування, проектування і територіальна діяльність
Вишукування
ІНЖЕНЕРНІ ВИШУКУВАННЯ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА

ДБН А.2.1-1-2014

Чинний від 01.08.2014

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Ці норми встановлюють основні положення і вимоги до проведення науково- технічної діяльності в галузі інженерних вишукувань для будівництва на території України (нового будівництва, реконструкції існуючих будівель і споруд виробничого та невиробничого призначення, технічного переоснащення діючих підприємств), ліквідації будівель і споруд виробничого та невиробничого призначення, а також для розроблення оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) усіх видів планованого будівництва, техніко-економічних обґрунтувань інвестиційних проектів, генеральних планів розвитку територій, складання земельних кадастрів, інженерного захисту територій, а також перелік спеціалізованих вишукувань (або умовно вишукувальних робіт). Результати інженерних вишукувань можуть використовуватись для формування державних і територіальних фондів, а також для створення інформаційних систем.

Додаткові вимоги до інженерних вишукувань з урахуванням регіональних і галузевих особливостей об’єктів будівництва установлюються галузевими нормативними документами.

Вимоги цих норм є обов’язковими для юридичних і фізичних осіб (в тому числі й зарубіжних) - суб’єктів господарської діяльності - незалежно від форм власності, які виконують інженерні вишукування на території України чи здійснюють будівельну діяльність.

Вимоги щодо особливостей інженерних вишукувань для капітального ремонту, реставрації нерухомих об’єктів культурної спадщини, консервації та розконсервації об’єктів будівництва, ліквідації наслідків аварій і катастроф, а також щодо інженерних вишукувань, здійснюваних за межами України за рахунок державних інвестицій, встановлюються окремими нормативними документами з урахуванням положень цих норм.

2 ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНИХ ПОСИЛАНЬ

Закон України від 13.12.1991 № 1977-ХІІ Про наукову і науково-технічну діяльність

Закон України від 23.12.1998 № 353-XIV Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність

Закон України від 20.05.1999 № 687-ХІVПро архітектурну діяльність

Закон України від 17.02.2011 № 3038-VI Про регулювання містобудівної діяльності

Закон України від 20.11.2012 № 5496-VI Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань регулювання містобудівної діяльності

Закон України від 02.10.2012 № 5395-VI Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення процедури відведення земельних ділянок та зміни їх цільового призначення

Постанова КМУ від 25.05.2011 № 559 Положення про містобудівний кадастр]

ДСТУ 3891-99 Безпека у надзвичайних ситуаціях. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 3994-2000 Безпека у надзвичайних ситуаціях. Надзвичайні ситуації природні. Чинники фізичного походження. Терміни та визначення

ДБН А.2.2-1-2003 Проектування. Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будівель і споруд

ДБН А.2.2-3-2012 Склад та зміст проектної документації на будівництво

ДБН А.2.3-1-99 Територіальна діяльність у будівництві. Основні положення

ДБН В.1.1-3-97 Захист від небезпечних геологічних процесів. Інженерний захист територій, будинків і споруд від зсувів і обвалів. Основні положення

ДБН В.1.1-12:2006 Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Будівництво у сейсмічних районах України

ДБН В.1.1-24:2009 Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Захист від небезпечних геологічних процесів. Основні положення проектування

ДБН В.1.1-25-2009 Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Інженерний захист територій та споруд від підтоплення та затоплення

ДБН В.1.2-2:2006 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Навантаження і впливи

ДБН В.1.2-5:2007 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Науково-технічний супровід будівельних об’єктів

ДБН В.1.2-12-2008 Система надійності та безпеки в будівництві. Будівництво в умовах щільної забудови. Вимоги безпеки

ДБН В.1.2-14:2009 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ. Зміна № 1, затверджена наказом від 22.12.2011 р. № 374, введена в дію 01.12.2009 р.

ДБН В.1.3 -2:2010 Система забезпечення точності геометричних параметрів у будівництві. Геодезичні роботи у будівництві

ДБН В.2.1-10-2009 Об’єкти будівництва та промислова продукція будівельного призначення. Основи та фундаменти будинків і споруд. Основи та фундаменти споруд. Основні положення проектування

ДБН Д.1.1-7-2000 Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт для будівництва, що здійснюється в Україні. З доповненнями та змінами

ДСТУ Б В.2.1-2-96 (ГОСТ 25100-95) Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Класифікація

ДСТУ Б В.2.1-4-96 (ГОСТ 12248-96) Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Методи лабораторного визначення характеристик міцності та деформованості

ДСТУ Б В.2.1-5-96 (ГОСТ 20522-96) Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Методи статистичної обробки результатів випробувань

ДСТУ Б В.2.1-24:2009 Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Методи польових випробувань проникності

ДСТУ Б В.2.1-27:2010 Основи та фундаменти споруд. Палі. Визначення несучої здатності за результатами польових випробувань

ДСТУ-Н Б В.1.2-16:2013 Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об’єктів будівництва

СНиП 2.02.03-85 Свайные фундаменты (Пальові підвалини). Поправки (публікація: БСТ № 3, 1987 р.)

Зміна № 1 (діє тільки в Україні, публікація: БСТ № 4, 2001 p.). В зв’язку з набранням чинності ДСТУ Б В.2.1-27:2010 (наказ від 22.12.2010 р. № 535) розділ 5 на території України не застосовується з 01.07.2011 р.

СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии. У частині другого розділу «Бетонные и железобетонные конструкции», за винятком пунктів 2.44, 2.47 - 2.61, замінений на ДСТУ Б В.2.6-145:2010

ГОСТ 24846-81 Грунты. Методы измерения деформаций оснований и сооружений. КВЭД: 13.080.20

ГОСТ 17.4.2.01-81 Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния

СанПіН 4630-88 Санітарні правила і норми охорони поверхневих вод від забруднення

Умовні знаки для топографічних планів масштабів 1:5 000, 1:2 000, 1:1 000, 1:500

ГКНТА-2.04.-02-98 Інструкція з топографічного знімання у масштабах 1:5 000,1:2 000,1:1 000,1:500

Класифікатор топографічної інформації, яка відображується на топографічних планах масштабів 1:5 000, 1:2 000, 1:1 000, 1:500

Инструкция по нивелированию I, II, III и IV классов

Повна версія документа доступна безкоштовно авторизованим користувачам.

Увійти в Особистий кабінет

© 2021 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com