ДСТУ Б EN 15459:2014 Енергетична ефективність будівель. Процедура економічної оцінки енергетичних систем будівель (EN 15459:2007, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19024 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ Б EN 15459:2014 Енергетична ефективність будівель. Процедура економічної оцінки енергетичних систем будівель (EN 15459:2007, IDT)
Дата початку дії01.04.2015
Дата прийняття14.07.2014
Дата скасування дії 01.07.2018
СтатусНедіючий
Мова документаУкраїнська
Новий документДСТУ EN 15459-1:2017
Затверджуючий документНаказ від 14.07.2014 № 197 Про прийняття національного стандарту України, гармонізованого з європейським нормативним документом
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа15459:2014
РозробникДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» (НДІБК)
Орган, що прийнявДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» (НДІБК)
Додаткові дані Скасован згідно з наказом від 13.12.2017 № 414


У даному документі немає посилань на інші нормативні документи.


ДБН В.2.2-9:2018 Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення

Каталог будівельних норм та нормативних документів національного рівня у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів України (станом на 1 січня 2018 року)

Перелік скасованих будівельних нормативів і відповідні їм діючі нормативні документи, прийняті на заміну станом на 01.02.2019 року

Перелік скасованих будівельних нормативів і відповідні їм діючі нормативні документи, прийняті на заміну станом на 01.02.2020 року

Перелік скасованих будівельних нормативів і відповідні їм діючі нормативні документи, прийняті на заміну станом на 01.07.2019 року

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2020 року)

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.07.2019 року)

Чинні національні нормативні документи України у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2019 року)

Чинні національні нормативні документи України у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.05.2018 року)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

 

ЕНЕРГЕТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ БУДІВЕЛЬ

ПРОЦЕДУРА ЕКОНОМІЧНОЇ ОЦІНКИ ЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМ БУДІВЕЛЬ

(EN 15459:2007, IDT)

 

ДСТУ Б EN 15459:2014

 

Київ

Мінрегіон України

2015

 

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Державне підприємство "Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій", ТК 302 "Енергоефективність будівель і споруд", ПК 1 "Теплова ізоляція будівель"

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Г. Фаренюк, д-р техн. наук (науковий керівник); Є. Фаренюк; О. Олексієнко, канд. техн. наук

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінрегіону України від 14.07.2014 № 197, з 2015-04-01

3 Національний стандарт відповідає EN 15459:2007 Energy performance of buildings. Economic evaluation procedure for energy systems in buildings (Енергоефективність будівель. Процедура економічної оцінки енергетичних систем будівель)

Ступінь відповідності - ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еn)

Цей стандарт видано з дозволу CEN

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Передмова

Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять, познаки та одиниці 3

3.1 Терміни та визначення понять

3.2 Познаки та одиниці

4 Організація витрат

5 Базові розрахунки

5.1 Процентна ставка, ставка дисконту­вання, коефіцієнт теперішньої вартості та коефіцієнт ануїтету

5.2 Загальні витрати

5.3 Розрахунок ануїтету

6 Алгоритм розрахунку за методом ануїтетних витрат чи загальних витрат

6.1 Загальні положення

6.2 ЕТАП 1 - Фінансові дані

6.3 ЕТАП 2 - Загальна інформація про проект

6.4 ЕТАП 3 - Характеристики системи

6.5 ЕТАП 4 - Витрати на енергопостачання

6.6 ЕТАП 5 - Розрахунок загальних витрат

6.7 Етап 5.3 - Розрахунок загальних витрат

Додаток А (довідковий) Економічні дані для енергетичних систем

Додаток В (довідковий) Опис систем

Додаток С (довідковий) Розрахункова таблиця для розрахунку загальних витрат

Додаток D (довідковий) Розрахунок ануїтету, організація даних та результати

Додаток E (довідковий) Приклад 1 - Помешкання 100 м2 з газовою системою теплопостачання

Е.1 ЕТАП 1 - Фінансові дані

Е.2 ЕТАП 2 - Загальна інформація про проект

Е.З ЕТАП 3 - Характеристики систем

Е.4 ЕТАП 4 - Витрати на енергопостачання

Е.5 ЕТАП 5 - Загальні витрати

Е.6 ЕТАП 6 - Витрати на розрахунок ануїтету

Бібліографія

Додаток НА Перелік національних стандартів України (ДСТУ), ідентичних регіональним нормативним документам, посилання на які є в EN 15459:2007

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожним перекладом EN 15459:2007 Energy performance of buildings. Economic evaluation procedure for energy systems in buildings (Енергоефективність будівель. Процедура економічної оцінки енергетичних систем будівель).

EN 15459:2007 Energy performance of buildings. Economic evaluation procedure for energy systems in buildings підготовлено Технічним комітетом CEN/TK 228, секретаріатом якого керує DIN (німець­кий інститут стандартизації.

До національного стандарту долучено англомовний текст.

На території України як національний стандарт діє ліва колонка тексту ДСТУ Б EN 15459:2014 Енергоефективність будівель. Процедура економічної оцінки енергетичних систем будівель (EN 15459:2007, IDT), викладена українською мовою.

Згідно з ДБН А.1.1-1-93 "Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні поло­ження" цей стандарт відноситься до комплексу нормативних документів у галузі будівництва В.2.2 "Будинки і споруди".

Енергетична система будівлі (технічна або інженерна) - це сукупність інженерного обладнання для опалення, охолодження, вентиляції, ГВП, освітлення та виробництва електроенергії.

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, - ТК 302 "Енергетична ефективність будівель і споруд".

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

- слова "цей Європейський стандарт" та "цей документ" замінено на "цей стандарт";

-структурні елементи стандарту: "Обкладинка", "Передмова", "Національний вступ", "Зміст" та

"Бібліографічні дані" - оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

- з "Передмови до EN 15459:2007" у цей "Національний вступ" взяте те, що безпосередньо стосується цього стандарту;

- національний довідковий додаток НА наведено як настанову для користувачів.

Копії МС не прийнятих як національні нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті, можна отримати у Головному фонді нормативних документів.

ПЕРЕДМОВА

Цей стандарт (EN 15459:2007) було підготов­лено Технічним комітетом CEN/TC 228 "Системи теплопостачання у будівлях", секретаріат якого очолюється науковим керівником.

Цьому стандарту має бути надано статус на­ціонального стандарту або шляхом публікації ідентичного тексту, або шляхом затвердження. Цей стандарт було підготовлено згідно з мандатом, наданим CEN Європейською Комісією та Європейською асоціацією вільної торгівлі (Мандат М/343), він підтримує суттєві вимоги Директиви ЄС 2002/91/ЕС щодо енергетичних характеристик будівель (EPBD). Він складає частину із серії стандартів, споживаних на Єв­ропейську гармонізацію методики розрахунку енергетичних характеристик будівель. Огляд всього набору стандартів наведено у доку­менті pr CEN/TR 15615.

Аспекти, яких стосується CEN/TC 228, вклю­чають:

- проектування систем теплопостачання (на базі води, електроенергії тощо);

- установку систем теплопостачання;

- введення в експлуатацію систем тепло­постачання;

- інструкції з експлуатації, обслуговування та використання систем теплопостачання;

- методи розрахунку проектних тепловтрат та теплових навантажень;

- методи розрахунку енергетичних характе­ристик систем теплопостачання.

Системи теплопостачання також включають ефект приєднаних систем, таких як системи підготовки гарячої води.

Всі ці стандарти є стандартами на системи, тобто в їх основі лежать вимоги, що стосу­ються системи в цілому, а не вимоги до еле­ментів в рамках системи.

Де це можливо, робиться посилання на інші європейські чи міжнародні стандарти, а також інші стандарти на елементи систем. Тим не менше, використання елементів, що дотриму­ються вимог відповідних стандартів, зовсім не є гарантією дотримання вимог до системи.

Вимоги головним чином висуваються у вигляді функціональних вимог, тобто вимоги, що сто­суються функціонування системи, а не визна­чають форму, матеріал, розміри тощо

Методичні рекомендації описують способи дотримання вимог, але можуть бути викорис­тані інші способи дотримання функціональних вимог, якщо це може бути доведене.

Системи теплопостачання відрізняються у країнах-членах у зв’язку з різними кліматом, традиціями та національними правилами. У деяких випадках вимоги наведені як класи, щоб можна було врахувати національні або індивідуальні потреби.

У випадках, коли стандарти суперечать націо­нальним правилам, повинні бути дотримані останні.

Відповідно до внутрішніх правил CEN/CENE- LEC взяли на себе зобов’язання національні організації стандартизації таких країн: Австрія, Бельгія, Болгарія, Кіпр, Чеська Республіка, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Угорщина, Ісландія, Ірландія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідер­ланди, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Іспанія, Швеція, Швей­царія та Великобританія.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЕНЕРГЕТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ БУДІВЕЛЬ

ПРОЦЕДУРА ЕКОНОМІЧНОЇ ОЦІНКИ ЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМ БУДІВЕЛЬ

Энергетическая эффективность зданий

Процедура экономической оценки энергетических систем зданий

Energy performance of buildings

Overall energy use and definitions of energy ratings

Чинний від 2015-04-01

ВСТУП

Цей стандарт встановлює метод економічного розрахунку систем теплопостачання, ґрунту­ючись на даних щодо інших інженерних систем, які можуть впливати на енергетичні потреби системи теплопостачання.

Цей метод може використовуватися повністю або частково для:

- оцінки економічної рентабельності варіан­тів енергозбереження у будівлях;

- порівняння різних варіантів енергозбере­ження у будівлях (наприклад, види уста­новок, палива);

- оцінки економічної ефективності загального проекту будівлі (наприклад, узгодження енергетичних потреб та енергетичної ефек­тивності систем теплопостачання);

- оцінки впливу можливих заходів енергозбе­реження на існуючу систему теплопоста­чання завдяки економічному розрахунку вартості енергоспоживання при виконанні енергозберігаючого заходу та без його ви­конання.

Користувач повинен користуватися іншими Європейськими або національними стандар­тами для одержання вхідних даних та де­тальних процедур розрахунку, які детально не описуються у цьому стандарті. Методи розрахунку потреб будівлі у тепловій енергії викладені у CEN/TC 89 (EN 832, EN ISO 13790) та CEN/TC 228 (серія стандартів EN 15316), які мають відношення до Директиви EPBD (див. prCEN/TR 15615).

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт встановлює процедуру еконо­мічної оцінки систем теплопостачання та інших систем, які впливають на енергетичні потреби та енергоспоживання будівлі. Цей стандарт застосовується для всіх типів буді­вель.

У цьому стандарті роз’яснюються базові

принципи та термінологія.

Основні елементи стандарту включають:

- визначення та структуру основних видів витрат, що мають бути враховані при роз­рахунку економічної ефективності варіантів енергозбереження у будівлях;

- дані, необхідні для визначення витрат, пов’язаних із системою, що розглядається;

- метод(и) розрахунку;

- вираження результату економічного роз­рахунку;

- інформативні додатки, що зазначають ве­личини за умовчуванням, наприклад, строк служби, витрати на ремонт, витрати на обслуговування з метою запровадження величин за замовчуванням для розрахун­ків.

Цей стандарт може застосовуватися для роз­рахунку економічної ефективності варіантів енергозбереження у будівлях (наприклад, теп­лоізоляція, більш ефективні котли та системи розподілу тепла, ефективне освітлення, по­новлювані джерела енергії, когенерація тепла та електроенергії).

Сферою застосування цього стандарту є:

- вимоги до вихідних даних;

- методи розрахунку;

- вимоги до результатів для економічних роз­рахунків енергетичних систем, пов’язаних 3 енергетичними характеристиками будівель.

Примітка. Чутливість результатів збільшується з кількістю параметрів, що розглядаються (нап­риклад, строк служби, процентні ставки, розробка різних видів витрат). Чим більше параметрів змі­нюється при порівнянні різних варіантів, тим важче зробити висновки з результатів економічних роз­рахунків.

Результати економічних розрахунків тісно пов’я­зані з конкретним проектом, що розглядається, і робити узагальнюючі висновки з отриманих даних не можна.

2 НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

Нижченаведені документи для посилання є обов'язковими при застосуванні цього стан­дарту. Для тих посилань, що містять дату, застосовується лише процитоване видання. Для посилань без дати застосовується ос­таннє видання документа, на який зроблено посилання (включаючи будь-які зміни).

Не застосовується.

БІБЛІОГРАФІЯ

VDI 2067 Аркуш 1 (Німеччина), Економічна ефективність обладнання будівель - Засади та економічні розрахунки М7 140 (Австрія), Економічний порівняльний розрахунок енергетичних систем на базі розширеного ануїтетного методу SIA 480 (Швейцарія)

EN 832:1998, Теплові характеристики будівель - Розрахунок споживання енергії для опалення - Житлові будівлі

EN 12098-1, Обладнання регулювання для систем опалення - Частина 1: Обладнання для регулювання компенсації зовнішньої температури для систем водяного опалення

EN 12098-2, Обладнання регулювання для систем опалення - Частина 2: Обладнання для регулювання оптимального старт-стопу для систем водяного опалення

EN 12098-3, Обладнання регулювання для систем опалення - Частина 3: Обладнання для регулювання компенсації зовнішньої температури для систем електричного опалення

EN 12098-4, Обладнання регулювання для систем опалення - Частина 4: Обладнання для регулювання оптимального старт-стопу для електричних систем

ЕN 12098-5, Обладнання регулювання для систем опалення - Частина 5: Диспетчери старт-стопу систем опалення

EN 12170, Системи теплозабезпечення у будівлях - Порядок підготовки документів для функціонування, технічного обслуговування та використання - Системи опалення, що потребують підготовленого оператора

EN 12171, Системи теплозабезпечення у будівлях - Порядок підготовки документів для функціонування, технічного обслуговування та використання - Системи опалення, що не потребують підготовленого оператора

EN 12828, Системи теплозабезпечення у будівлях - Проектування систем водяного опалення

EN 12975, Теплові сонячні системи та компо­ненти - Сонячні колектори

EN 13465, Вентиляція для будівель - Методи розрахунку для визначення витрати повітря у помешканнях

EN 13779, Вентиляція для нежитлових будівель - Вимоги до ефективності систем вентиляції та кондиціонування приміщень

EN ISO 13790: 2004, Енергетичні характеристики будівель - Розрахунок енергоспоживання на опалення (ISO 3 790:2004)

EN 14337, Системи теплозабезпечення у будівлях - Проектування та установка систем прямого електричного опалення приміщень

серія EN 15316, Системи теплозабезпечення у будівлях - Метод розрахунку необхідної енергії та ефективності систем

EN 15450, Системи теплозабезпечення у будівлях - Проектування систем опалення з тепловими насосами

prEN 15500, Регулювання для застосування ОВК - Електронне обладнання для контролювання індивідуальної зони

prEN 15603, Енергетичні характеристики будівель - Загальне енергоспоживання та визначення енергетичних рейтингів

prCEN/TR 15615, Пояснення загальних відносин між різними стандартами CEN та Директивою про енергетичні характеристики будівель (EPBD) ("Рамковий документ")

ISO/DIS 15686-5.2, Будівлі та збудоване майно - Планування тривалості служби - Частина 5. Оцінка вартості за строк служби

ДОДАТОК НА

(довідковий)

Перелік національних стандартів України (ДСТУ), ідентичних регіональним нормативним документам, посилання на які є в EN 15459:2007

Познака та назва міжнародного або регіонального стандарту

Познака та назва національного стандарту України (ДСТУ), який відповідає міжнародному або регіональному стандарту

EN 12975, Thermal solar systems and components - Solar collectors

ДСТУ EN 12975-1-2001 Системи теплові сонячні та їхні компоненти. Колектори сонячні. Частина 1. Загальні технічні вимоги (EN 12975-1:2000, IDТ)

EN 13779, Ventilation for non-residential buildings - Performance requirements for ventilation and room-conditioning systems

ДСТУ Б EN 13779:2011 Вентиляція громадських будівель. Вимоги до виконання систем вентиляції та кондиціонування повітря (EN 13779:2007, IDТ)

EN ISO 13790:2004, Thermal performance of buildings - Calculation of energy use for space heating (ISO 3 790:2004)

ДСТУ Б EN ISO 13790:2011 Енергетична ефективність будівель. Розрахунок енергоспоживання на опалення та охолодження (EN ISO 13790:2008, IDТ)

EN 15316 series, Heating systems in buildings - Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies

ДСТУ Б EN 15316-1:2011 Системи теплозабезпечення будівель. Методика розрахунку енергопотреби та енергоефективності системи. Частина 1. Загальні положення (EN 15316-1:2007, IDТ)

ДСТУ Б EN 15316-2-1:2011 Системи теплозабезпечення будівель. Методика розрахунку енергопотреби та енергоефективності системи. Частина 2-1. Тепловіддача системою опалення (EN 15316-2-1:2007, IDТ)

ДСТУ Б EN 15316-2-3:2011 Системи теплозабезпечення будівель. Методика розрахунку енергопотреби та енергоефективності системи. Частина 2-3. Теплорозподілення в системі опалення (EN 15316-2-3:2007, IDТ)

prEN 15603, Energy performance of buildings - Overall energy use and definition of energy ratings

ДСТУ Б EN 15603:2013 Енергетична ефективність будівель. Загальне енергоспоживання та проведення енергетичної оцінки (EN 15603:2008, ЮТ)

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2020 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com