ДСТУ Б EN 13242:2013 Заповнювачі для сумішей, які оброблені і які не оброблені гідравлічними в`яжучими, для цивільного та дорожнього будівництва (EN 13242:2002+A1:2007, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19455 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ Б EN 13242:2013 Заповнювачі для сумішей, які оброблені і які не оброблені гідравлічними в`яжучими, для цивільного та дорожнього будівництва (EN 13242:2002+A1:2007, IDT)
Дата початку дії01.10.2014
Дата прийняття14.01.2014
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська/Англійська
Затверджуючий документНаказ від 14.01.2014 р. № 7 "Про прийняття національних стандартів"
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа13242:2013
РозробникНауково-технічний комітет «Будстандарт»
Орган, що прийнявНауково-технічний комітет «Будстандарт»


ДСТУ 8771:2018 Матеріали з вапняків для дорожніх робіт. Технічні умови

ДСТУ 9043:2020 Матеріали щебеневі зі шлаків металургійних для дорожнього будівництва. Технічні умови

ДСТУ EN 13285:2021 Суміші незв’язні. Технічні умови (EN 13285:2018, IDT)

ДСТУ EN 14227-3:2020 Суміші, укріплені гідравлічним в’яжучим. Технічні умови. Частина 3. Суміші дисперсні, укріплені золою-винесенням (EN 14227-3:2013, IDT)

Наказ від 02.07.2020 № 153 Про затвердження Переліків національних стандартів, відповідність яким надає презумпцію відповідності виробів вимогам Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд

Наказ від 14.01.2014 № 7 Про прийняття національних стандартів

Перелік чинних (затверджених) будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів Укравтодору (станом на 01.03.2021)

Перелік чинних (затверджених) будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів Укравтодору (станом на 04.06.2021)

Перелік чинних (затверджених) будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів Укравтодору (станом на 06.05.2021)

Перелік чинних (затверджених) будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів Укравтодору (станом на 06.09.2021)

Перелік чинних (затверджених) будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів Укравтодору (станом на 07.04.2021)

Перелік чинних (затверджених) будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів Укравтодору (станом на 09.08.2021)

Перелік чинних (затверджених) будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів Укравтодору (станом на 12.08.2021)

Перелік чинних (затверджених) будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів Укравтодору (станом на 14.06.2021)

Перелік чинних (затверджених) будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів Укравтодору (станом на 20.08.2021)

Перелік чинних будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів для дорожнього господарства (станом на 01.11.2021)

Перелік чинних будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів для дорожнього господарства (станом на 08.11.2021)

Перелік чинних будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів для дорожнього господарства (станом на 14.12.2021)

Перелік чинних будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів для дорожнього господарства (станом на 17.12.2021)

Перелік чинних будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів для дорожнього господарства (станом на 20.10.2021)

Перелік чинних будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів для дорожнього господарства (станом на 24.11.2021)

Перелік чинних будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів для дорожнього господарства (станом на 24.12.2021)

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2020 року)

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2021 року)

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.07.2019 року)

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.07.2021 року)

Чинні національні нормативні документи України у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2019 року)

Чинні національні нормативні документи України у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.05.2018 року)

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЗАПОВНЮВАЧІ ДЛЯ СУМІШЕЙ, ЯКІ ОБРОБЛЕНІ І ЯКІ НЕ ОБРОБЛЕНІ ГІДРАВЛІЧНИМИ В’ЯЖУЧИМИ,
ДЛЯ ЦИВІЛЬНОГО ТА ДОРОЖНЬОГО БУДІВНИЦТВА

(ЕN 13242:2002+А1:2007, IDТ)
ДСТУ Б ЕN 13242:2013

Київ
Мінрегіон України
2014

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: TOB "Науково-технічний комітет "Будстандарт"

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: О.Бобунов; О.Бобунова; Г.Желудков (науковий керівник); Г.Целиковський

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінрегіону України від 14.01.2014 р. № 7, чинний з 2014-10-01

3 Національний стандарт відповідає EN 13242:2002+А1:2007 - "Aggregates for unbound and hydraulically bound materials for use in civil engineering work and road construction" (Заповнювачі для сумішей, які оброблені і які не оброблені гідравлічними в’яжучими, для цивільного та дорожнього будівництва).

Ступінь відповідності - ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

Цей стандарт видано з дозволу CEN.

4 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

CONTENTS

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Геометричні показники

5 Фізичні показники

6 Хімічні показники

7 Вимоги до довговічності

8 Оцінка відповідності

9 Позначення та опис

10 Маркування і супровідна документація

Додаток А Оцінка дрібних фракцій

Додаток В Метод визначення морозостійкості заповнювачів

Додаток С Заводський виробничий контроль

 

1 Scope

2 Normative references

3 Terms and definitions

4 Geometrical requirements

5 Physical requirements

6 Chemical requirements

7 Durability requirements

8 Evaluation of conformity

9 Designation and description

10 Marking and labeling

Annex А (normative) Assessment of fines

Annex В (informative) Notes for guidance on the freezing and thawing resistance of aggregates

Annex С (normative) Factory production control

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожним перекладом EN 13242:2002+А1:2007 "Aggregates for unbound and hydraulically bound materials for use in civil engineering work and road construction" (Заповнювачі для сумішей, які оброблені і які не оброблені гідравлічними в’яжучими, для цивільного та дорожнього будівництва).

EN 13242:2002+А1:2007 підготовлено технічним комітетом CEN|TK 154, "Agreggates" (Заповнювачі), секретаріатом якого керує BSI (Британський інститут стандартизації).

До національного стандарту долучено англомовний текст.

На території України як національний стандарт діє ліва колонка тексту ДСТУ Б EN 13242:2013 (EN 13242:2002+А1:2007, IDT), викладена українською мовою.

Згідно з ДБН А. 1.1-1-93 "Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення" цей стандарт відноситься до комплексу В.2.7 "Будівельні матеріали".

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству.

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт, - ТК 305 "Будівельні вироби і матеріали".

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

- слова "цей європейський стандарт" замінено на "цей стандарт";

- структурні елементи стандарту - "Обкладинку", "Передмову", "Національний вступ", "Терміни та визначення" - оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

- з "Передмови до EN 13242:2002+А1:2007" у цей Національний вступ взяте те, що безпосередньо стосується цього стандарту.

Цей стандарт діє паралельно з чинними національними стандартами України на заповнювачі для бетонів і будівельних розчинів до їх скасування у встановленому порядку.

Міжнародний нормативний документ ISO 565:1990 "Test sieves - metal wire cloth, restorated metal plate and electroformed sheet - Nominal sizes of openings", на який є посилання у EN 13242:2002+А1:2007, прийнятий в Україні як національний стандарт ДСТУ ISO 565:2007 "Решета та сита контрольні. Тканини металеві дротяні, перфоровані металеві пластини та листи, вироблені методом гальванопластики. Номінальні розміри отворів" (ISO 565:1990, IDT)

Копії нормативних документів, на які є посилання у цьому стандарті і які не прийняті в Україні як національні, можна отримати в Головному фонді нормативних документів ДП "УкрНДНЦ".

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЗАПОВНЮВАЧІ ДЛЯ СУМІШЕЙ, ЯКІ ОБРОБЛЕНІ І ЯКІ НЕ ОБРОБЛЕНІ ГІДРАВЛІЧНИМИ В’ЯЖУЧИМИ,
ДЛЯ ЦИВІЛЬНОГО ТА ДОРОЖНЬОГО БУДІВНИЦТВА

ЗАПОЛНИТЕЛИ ДЛЯ СМЕСЕЙ, ОБРАБОТАННЫХ И НЕОБРАБОТАННЫХ ГИДРАВЛИЧЕСКИМИ ВЯЖУЩИМИ,
ДЛЯ ГРАЖДАНСКОГО И ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

AGGREGATES FOR UNBOUND AND HYDRAULICALLY BOUND MATERIALS
FOR USE IN CIVIL ENGINEERING WORK AND ROAD CONSTRUCTION

Чинний від 2014-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт встановлює вимоги до заповню­вачів, отриманих шля­хом пе­ре­роб­ки при­род­­них ма­теріалів, матеріалів про­мис­ло­во­го ви­робництва або ма­те­рі­а­лів, які використовують повторно, для сумішей, оброблених і не оброб­лених гідравлічними в’яжучими, що застосову­ють у цивільному і дорожньому бу­дів­ниц­т­ві.

Цей стандарт містить положення з оцінки від­повідності за­пов­ню­ва­чів.

Примітка 1. Заповнювачі, які за­сто­со­ву­ють в будів­ництві, повин­ні від­по­відати всім вимогам цього стан­дарту. Поряд з традиційно ви­ко­рис­то­ву­ва­ни­ми при­­родними і штучними заповнювачами до ман­да­ту М/125 "За­пов­ню­вачі" внесені за­пов­ню­ва­чі, які вико­ристо­ву­ють пов­­тор­­но, та деякі си­ро­вин­ні ма­те­ріали, які до­бу­ва­ють з ро­до­вищ, по яких не на­ко­пи­че­ний досвід їх застосування в ус­та­нов­ле­ній га­лузі вико­ристання. Стан­дар­ти на за­пов­ню­ва­чі, які викорис­товують повторно, ви­да­ні, відповідні стандарти на нові методи ви­про­бу­вань те­пер го­ту­ють­ся до ви­дан­ня. Од­нак для не­зна­йо­мих ма­те­рі­алів повтор­ного ви­ко­рис­тан­ня роботи із стан­дар­ти­за­ції тільки по­ча­лись і по­тріб­но багато часу для ви­зна­чен­ня джерел по­ход­жен­ня і ха­рак­те­рис­тик цих ма­те­рі­алів. В пе­ре­хід­ний пе­рі­од сировинні ма­те­рі­али, які по­ставляють на ри­нок як за­пов­ню­вачі без досвіду їх ви­ко­рис­тан­ня, повинні від­по­відати усім вимогам цього стан­дар­ту і відповідати вимогам національ­них нор­ма­тивних до­ку­мен­тів від­нос­но не­без­печ­них ре­чо­вин в за­леж­нос­ті від пе­ред­ба­чу­ваної ці­лі за­сто­­су­вання. В кож­но­му окремому ви­пад­ку застосу­вання за­пов­ню­вачів, в за­леж­нос­ті від досвіду їх ви­ко­рис­тання, мо­жуть ус­­та­­нов­­лю­­ва­­тись до­дат­ко­ві по­каз­ни­ки і вимоги, які ви­зна­чаються в спе­ці­аль­них договорах.

1 SCOPE

This European Standard specifies the properties of aggregates ob­tain­ed by pro­ces­sing na­tu­ral or manufactured or re­cyc­led materials for hydraulically bound and unbound materials for civil engi­neering work and road construction.

It provides for the evaluation of conformity of the products to this European Standard.

NOTE 1. Aggregates used in construction should com­ply with all the requirements of this European Stan­dard. As well as familiar and traditional natural and manufactured aggregates Mandate M/125 "Aggre­gates" included recycled aggregates and some materi­als from new or unfamiliar sources. Recycled aggregates are included in the standards and new test methods for them are at an advanced stage of prepara­tion. For unfamiliar materials from secondary sources, however, the work on standardisation has only started recently and more time is needed to define clearly the origins and characteristics of these materials. In the meantime such unfamiliar materials when placed on the market as aggregates must comply fully with this standard and national regulations for dangerous sub­stances depending upon their intended use. Additional characteristics and requirements may be specified on a case by case basis depending upon experience of use of the product, and defined in specific contractual documents.

Примітка 2. Показники легких за­пов­ню­ва­чів вста­­нов­лені в EN 13055-1:2002

NOTE 2 Properties for lightweight ag­gre­ga­tes are spe­ci­fied in EN 13055-1:2002.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Цей стандарт містить датовані і не­да­то­вані посилання на стан­дар­­ти, положення інших документів. Нормативні по­си­лан­ня, пе­ре­лі­че­ні нижче, наведені у від­по­від­них міс­цях в тек­сті. Для да­то­ва­них по­си­лань по­дальші їх зміни або перегляд за­сто­со­ву­ють в цьому стан­дар­­ті тільки при вне­сен­ні в нього змін або перегляді. Для не­да­то­ва­них посилань застосовують їх останні видання (включаючи зміни).

ЕN 196-2 Методи випробування цементу. Час­тина 2. Хімічний аналіз цементу

ЕN 932-3 Методи випробувань з визначення за­галь­них ха­рак­те­рис­тик заповнювачів. Час­тина 3. Проведення і термінологія спро­ще­ного пет­ро­гра­фіч­ного ме­то­ду ви­­про­­бу­вання

ЕN 932-5 Методи випробувань з ви­зна­чен­ня загальних ха­рак­те­рис­тик за­пов­ню­вачів. Час­тина 5. Типове ви­про­бу­валь­не устаткування і калібрування

ЕN 933-1 Методи випробувань з визначення геометричних ха­рак­те­рис­тик заповнювачів. Частина 1. Визначення гра­ну­ло­мет­ричного складу. Метод про­сі­ю­вання

ЕN 933-3 Методи випробувань з ви­зна­чен­ня гео­мет­ричних ха­рак­те­рис­тик за­пов­ню­вачів. Частина 3. Визначення форми зер­на. Коефі­цієнт пластинчастості

ЕN 933-4 Методи випробувань з визначення гео­мет­рич­них ха­рак­те­ристик заповнювачів. Частина 4. Визначення роз­мі­ру зерна. Показ­ник форми зерна

ЕN 933-5 Методи випробувань з визначення геометричних ха­рак­те­рис­тик заповнювачів. Частина 5. Визначення част­­ки по­дріб­нених зерен в крупних за­пов­нювачах

ЕN 933-8 Методи випробувань з ви­зна­чен­ня геометричних ха­рак­те­рис­тик за­повнювачів. Частина 8. Оцінка дрібних фракцій. Метод пі­щаного еквівалента

ЕN 933-9 Методи випробувань з ви­зна­чен­ня геометричних ха­рак­те­рис­тик за­пов­ню­вачів. Частина 9. Оцінка дрібних фрак­цій. Метод ме­ти­ле­нового синього

ргЕN 933-11 Методи випробувань з визначен­ня геометричних ха­рак­те­рис­тик заповнювачів. Частина 11. Кла­си­фі­ка­цій­не ви­про­бу­ван­ня для складових частин крупних заповнювачів, які ви­ко­рис­то­ву­ють повторно

ЕN 1097-1 Методи випробувань з визначення механічних і фізичних ха­рак­те­рис­тик запов­нювачів. Частина 1. Ви­зна­чен­ня стійкості до зносу (мікро-Деваль)

ЕN 1097-2:1998 Методи випробувань з визна­чення механічних і фі­­зич­­них ха­рак­те­ристик заповнювачів. Частина 2. Метод визначення стійкості до по­дріб­нен­ня

ЕN 1097-6:2000 Методи випробувань з визна­чення механічних і фі­зич­них ха­рак­те­ристик за­повнювачів. Частина 6. Ви­зна­чен­ня се­ред­ньої щільності і во­до­пог­ли­нан­ня

ЕN 1367-1 Методи випробувань з ви­зна­чен­ня термічних ха­рак­те­­рис­­тик і ат­мо­сфе­ро­стійкості заповнювачів. Ча­сти­на 1. Ви­зна­чення стійкості до пе­ре­мін­ного за­мо­ро­жування і відтавання

ЕN 1367-2 Методи випробувань з ви­зна­чен­ня термічних ха­рак­терис­тик і ат­мо­сфе­ро­стій­кос­ті за­пов­ню­вачів. Частина 2. Метод ви­про­бу­ван­ня суль­фа­том магнію

ЕN 1367-3 Методи випробувань з ви­зна­чен­ня термічних ха­рак­те­­рис­тик і ат­мо­сфе­ро­стій­кості заповнювачів. Частина 3. Метод кип’я­тін­ня для випробування базальту "сонячним опіком"

ЕN 1744-1:1998 Методи випробувань з визна­чення хімічних ха­рак­терис­тик заповнювачів. Частина 1. Хімічний аналіз

ЕN 1744-3 Методи випробувань з ви­зна­чен­ня хі­міч­них характеристик за­пов­ню­ва­чів. Час­тина 3. Виготовлення елюатів ви­лу­говуванням за­пов­ню­вачів

ISО 565 Сита контрольні. Дротяна тканина, пер­фо­ровані пластини і листи, виготовлені гальванічним методом. Номінальні розміри от­во­рів.

2 NORMATIVE REFERENCES

This European Standard incorporates by dated or undated reference, provisions from other pu­bli­ca­­tions. These normative references are cited at the appropriate pla­ces in the text and the publications are listed hereafter. For dated references, subse­quent amendments to or revisions of any of these publications apply to this European Stan­dard only when incorporated in it by amendment or revision. For un­da­ted references the latest edition of the pu­bli­cation referred to applies (including amend­ments).

EN 196-2, Methods of testing cement - Part 2: Chemical analysis of cement.

EN 932-3, Tests for general properties of aggre­gates - Part 3: Procedure and terminology for simplified petrographic description.

EN 932-5, Tests for general properties of aggre­gates - Part 5: Common equipment and calibra­tion.

EN 933-1, Tests for geometrical properties of ag­gregates - Part 1 : Determination of particle size distribution - Sieving method.

EN 933-3, Tests for geometrical properties of aggregates - Part 3: Determination of particle shape - Flakiness index.

EN 933-4, Tests for geometrical properties of aggregates - Part 4: Determination of particle shape - Shape index.

EN 933-5, Tests for geometrical properties of aggregates - Part 5: Determination of percentage of crushed and broken surfaces in coarse aggre­gates particles.

EN 933-8, Tests for geometrical properties of aggregates - Part 8: Assessment of fines - Sand equivalent test.

EN 933-9, Tests for geometrical properties of ag­gregates - Part 9: Assessment of fines - Methy­lene blue test.

prEN 933-11, Tests for geometrical properties of aggregates - Part 11: Classification test for the constituents of coarse recycled aggregates.

EN 1097-1, Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 1: Determination of the resistance to wear (micro-Deval).

EN 1097-2:1998, Tests for mechanical and physi­cal properties of aggregates - Part 2: Methods for the determination of the resistance to fragmenta­tion.

EN 1097-6:2000, Tests for mechanical and physi­cal properties of aggregates - Part 6: Determina­tion of particle density and water absorption.

EN 1367-1, Tests for thermal and weathering properties of aggregates - Part 1: Determination of resistance to freezing and thawing.

EN 1367-2, Tests for thermal and weathering properties of aggregates - Part 2: Magnesium sulphate test.

EN 1367-3, Tests for thermal and weathering properties of aggregates - Part 3: Boiling test for "Sonnenbrand" basalt.

EN 1744-1, Tests for chemical properties of ag­gregates - Part 1: Chemical analysis.

EN 1744-3, Tests for chemical properties of ag­gregates - Part 3: Preparation of eluates by leaching of aggregates.

ISO 565, Test sieves - Metal wire cloth, perfo­rated metal plate and electroformed sheet - Nom­inal sizes of openings.

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

У цьому стандарті застосовують наступні тер­міни з відповідними визначеннями:

3.1  заповнювач

Зернистий матеріал, що використовують у бу­дівництві. Заповнювач може бути природним, штучним або таким, що по­втор­но використо­вують

3.2 природний заповнювач

Заповнювач з мінеральної сировини, що прой­шов тільки механічну обробку

3.3 заповнювач штучний

Заповнювач мінерального походження, отри­маний в результаті промислової переробки, включаючи термічний або інший вплив

3.4 заповнювач, який повторно використовують

Заповнювач, отриманий шляхом пе­ре­роб­ки не­­ор­ганічного ма­те­рі­алу, який ра­ні­ше використову­вали у будівництві

3.5 стандартний заповнювач

Заповнювач мінерального походження з об’єм­ною щільністю не менше 2,00 Мг/м3 (2000 кг/м3) але менше 3,00 Мг/м3 (3000 кг/м3)

3.6 фракція за розміром зерен

Характеристика заповнювачів у за­леж­нос­ті від меншого d і біль­шого D роз­мі­рів от­ворів сит, що вказана у вигляді d/D.

Примітка. Це визначення означає, що деякі зерна залишаються на ситі з ве­ли­ким роз­мі­ром отворів (залишок на ситі D), а деякі проходять через сито з мен­шим роз­міром отворів (прохід через сито d). Менший розмір сит може бути нуль

3.7 дрібний заповнювач

Заповнювач у якого d дорівнює 0 та D менше або дорівнює 6,3 мм

Примітка. Дрібні заповнювачі можна отримувати внаслідок природного роз­па­ду і/або дроблення гір­ської породи або гравію, або оброблення штучного за­пов­ню­вача

3.8 крупний заповнювач

Заповнювач фракцій з D не менше 2 мм і d не менше 1 мм

3.9 суміш заповнювачів

Заповнювач, що складається з суміші крупного і дрібного за­пов­ню­вачів з D більше ніж 6,3 мм

Примітка. Він може бути отриманий без розділення на круп­ні і дріб­ні фрак­ції або ком­бінацію крупних і дрібних за­пов­ню­ва­чів

3.10 тонкі фракції

Фракції заповнювача з розміром часток, що проходять через сито 0,063 мм

3.11 категорія

Величина показника властивостей за­пов­ню­­ва­ча, виражена ін­тер­ва­лом зна­чень або гра­­нич­ним значенням.

3 TERMS and  DEFINITIONS

For the purposes of this European Stan­dard, the following terms and definitions apply.

3.1  aggregate

granular material used in construction. Aggregate may be natural, manufactured or re-cycled

3.2 natural aggregate

aggregate from mineral sources which has been subjected to nothing more than mechanical pro­cessing

3.3 manufactured aggregate

aggregate of mineral origin resulting from an in­dustrial process involving thermal or other modifi­cation

3.4 recycled aggregate

aggregate resulting from the processing of inor­ganic material previously used in construction

3.5 normal weight aggregate

aggregate of mineral origin having a particle den­sity not less than 2,00 Mg/m3 (2000 kg/m3) but less than 3,00 Mg/m3 (3000 kg/m3)

3.6 aggregate size

designation of aggregate in terms of lower (d) and upper (D) sieve sizes expressed as d/D.

NOTE This designation accepts the presence of some particles which are retained on the upper sieve (over­size) and some which pass the lower sieve (undersize). The lower size (d) can be zero

3.7 fine aggregate

designation given to size aggregates with d equal to 0 and D less than or equal to 6,3 mm.

NOTE Fine aggregate can be produced from natural disintegration of rock or gravel and/or by the crushing of rock or gravel or processing of manufactured aggre­gate

3.8 coarse aggregate

designation given to the larger aggregate sizes with D greater than 2 mm and d greater than or equal to 1 mm

3.9 all-in aggregate

aggregate consisting of a mixture of coarse and fine aggregates with D greater than 6,3 mm

NOTE It can can be produced without separatin into coarse and fine fractions or it can be produced by com­bining coarse and fine aggregate

3.10 fines

particle size fraction of an aggregate which passes the 0,063 mm sieve

3.11 category

level of a property of an aggregate ex­pres­sed as a ran­ge of values or a limiting value.

Повна версія документа доступна для тарифу «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2021 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com