ДСТУ ГОСТ ЕН 12626:2007 Безпечність металообробних станків. Станки для лазерного оброблення (ГОСТ ЕН 12626:2006; EN 12626:1997, MOD)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 20449 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ ГОСТ ЕН 12626:2007 Безпечність металообробних станків. Станки для лазерного оброблення (ГОСТ ЕН 12626:2006; EN 12626:1997, MOD)
Дата початку дії01.07.2008
Дата прийняття16.01.2008
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська/Російська
Затверджуючий документНаказ від 16.01.2008 № 10 Про надання чинності в Україні міждержавним стандартам, змінам до міждержавних стандартів та скасування нормативних документів
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа12626:2007
РозробникДП «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ»)


ГОСТ 1.0-92 Міждержавна система стандартизації. Основні положення. Зі змінами № 1-6

ДСТУ 1.7:2001 Національна стандартизація. Правила і методи прийняття та застосування міжнародних і регіональних стандартів (ISO/IEC Guide 21:1999, NEQ)

ДСТУ EN 1037:2003 Безпечність машин. Запобігання несподіваному пуску (EN 1037:1995, IDT)

ДСТУ EN 1088:2003 Безпечність машин. Блокувальні пристрої, з`єднані з огорожами. Принципи проектування і вибирання (EN 1088:1995, IDT)

ДСТУ EN 60204-1:2004 Безпечність машин. Електрообладнання машин. Частина 1. Загальні вимоги (EN 60204-1:1997, IDT)

ДСТУ EN 954-1:2003 Безпечність машин. Елементи безпечності систем керування. Частина 1. Загальні принципи проектування (EN 954-1:1996, IDT)

ДСТУ IEC 60825-1:2004 Безпечність лазерних виробів. Частина 1. Класифікація обладнання, вимоги та настанова користувачеві (ІEC 60825-1:2001, ІDT)

ДСТУ ISO 3864-1:2005 Графічні символи. Кольори та знаки безпеки. Частина 1. Принципи проектування знаків безпеки для робочих місць та місць громадського призначення. (ISO 3864-1:2002, IDТ)

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Безпечність металообробних станків
СТАНКИ ДЛЯ ЛАЗЕРНОГО
ОБРОБЛЕННЯ
(ГОСТ ЕН 12626:2006;
EN 12626:1997, MOD)

ДСТУ ГОСТ ЕН 12626:2007

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2009

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»))

ОФОРМЛЕННЯ: І. Сироткіна

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 16 січня 2008 р. № 10 з 2008-07-01

3 Національний стандарт відповідає ГОСТ ЕН 12626-2006 Безопасность металлообрабатывающих станков. Станки для лазерной обработки (Безпечність металообробних станків. Станки для лазерного оброблення)

Ступінь відповідності до ГОСТ ЕН 12626-2006 — ідентичний (IDT)

Ступінь відповідності до EN 12626:1997 — нееквівалентний (NEQ)

Цей стандарт видано на підставі «Угоди про проведення узгодженої політики у сфері стандартизації, метрології та сертифікації» від 13.03.1992 р.

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ідентичний ГОСТ ЕН 12626-2006 Безопасность металлообрабатывающих станков. Станки для лазерной обработки (Безпечність металообробних станків. Станки для лазерного оброблення).

Ступінь відповідності національного стандарту до ГОСТ ЕН 12626-2006 — ідентичний (IDT). Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— на другій сторінці обкладинки вилучено інформацію щодо введення в дію цього стандарту в Російській Федерації (п. 5 «Предисловия») та інформацію щодо заборони відтворення, тиражування і розповсюдження цього стандарту як офіційного видання на території Російської Федерації та відповідно змінено нумерацію пунктів;

— на першій сторінці стандарту внесено дату надання чинності цього стандарту в Україні;

— вилучено інформацію стосовно коду УДК, МКС, ОКП та групи згідно з КГС та вихідні дані організації-видавця Російської Федерації та додано інформацію щодо коду УКНД.

Згідно з ДСТУ 1.7:2001 ступінь відповідності національного стандарту до EN 12626:1997 — нееквівалентний (NEQ):

— нормативні посилання на міжнародні нормативні документи подано російською мовою;

— з тексту стандарту вилучено нормативні додаткі ZA, ZB інформаційний додаток ZC. Нормативні посилання, не чинні в Україні, згадані по тексту, слід замінити на НД, чинні в Україні на цей час:

Нормативні посилання стандарту ГОСТ ЕН 12626-2006 Відповідні нормативні документи, чинні в Україні
ЕН 418 Безопасность машин. Установки аварийного выключения. Функциональные аспекты. Принципы ДСТУ EN 418-2003 Безпечність машин. Пристрої аварійної зупинки. Функціонування і принципи проектування
ЕН 954-1 Безопасность машин. Элементы системы управления, связанные с безопасностью. Часть 1. Общие принципы конструирования ДСТУ EN 954-1:2003 Безпечність машин. Елементи безпечності систем керування. Частина 1. Загальні принципи проектування
ЕН 1037 Безопасность машин. Предотвращение неожиданного пуска ДСТУ EN 1037:2003 Безпечність машин. Запобігання несподіваному пускові
ЕН 1088 Безопасность машин. Блокировочные устройства, связанные с защитными устройствами. Принципы конструирования и выбора ДСТУ EN 1088:2003 Безпечність машин. Блокувальні пристрої, з’єднані з огорожами. Принципи проектування і вибору
ИСО 3864:1984 Цвета предупреждающие и знаки безопасности ДСТУ ISO 3864-1:2005 Графічні символи. Кольори та знаки безпеки. Частина 1. Принципи проектування для робочих місць та місць громадського призначення; ГОСТ 12.4.026-76 ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности
ИСО/ТО 12100-1:1992 Безопасность машин. Основные положения, общие принципы конструирования. Часть 1. Основные термины, методология (EN 292-1:1991) ДСТУ EN 292-1:1991 Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи проектування. Частина 1. Основна термінологія, методологія
ИСО/ТО 12100-2:1992 Безопасность машин. Основные положения, общие принципы конструирования. Часть 2. Технические принципы и технические условия (EN 292-2:1991) ДСТУ EN 292-2:1991 Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи проектування. Частина 2. Технічні принципи та технічні умови
МЭК 204-1:1992 Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов. Часть 1. Общие требования ДСТУ EN 60204-1:2004 Безпечність машин. Електрообладнання машин. Частина 1. Загальні вимоги
МЭК 825-1:1993 Безопасность лазерных изделий. Часть 1. Классификация оборудования, требования и руководство пользователя ДСТУ ІЕС 60825-1:2004 Безпечність лазерних виробів. Частина 1. Класифікація обладнання, вимоги та настанова користувачам

ISO 11252:1993, EN 31252:1994, на які є посилання у тексті стандарту, в Україні не введено в дію та чинні замість них документи відсутні.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
(МГС)

INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION
(ISC)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Безопасность металлообрабатывающих станков
СТАНКИ ДЛЯ ЛАЗЕРНОЙ ОБРАБОТКИ

EN 12626:1997

Safety of machinery — Laser processing machines — Safety requirements (IDT)

Издание официальное

Москва
Стандартинформ
2007

Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0—92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2—97 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Порядок разработки, принятия, применения, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Всероссийским научно-исследовательским институтом стандартизации и сертификации в машиностроении (ФГУП «ВНИИНМАШ») и Экспериментальным научно-исследовательским институтом металлорежущих станков (ОАО «ЭНИМС») на основе собственного аутентичного перевода стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 29 от 24 июня 2006 г.)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны
по МК (ИСО 3166) 004—97
Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97 Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
Азербайджан AZ Азстандарт
Армения AM Минторгэкономразвития
Беларусь BY Госстандарт Республики Беларусь
Казахстан KZ Госстандарт Республики Казахстан
Кыргызстан KG Кыргызстандарт
Молдова MD Молдова-Стандарт
Российская Федерация RU Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
Таджикистан TJ Таджикстандарт
Туркменистан TM Главгосслужба «Туркменстандартлары»
Узбекистан UZ Узстандарт
Украина UA Госпотребстандарт Украины

4 Настоящий стандарт идентичен европейскому стандарту ЕН 12626:1997 «Безопасность станков. Станки для лазерной обработки» Требования безопасности (EN 12626:1997 «Safety of machinery — Laser processing machines — Safety requirements»).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных (региональных) стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении D.

Степень соответствия — идентичная (IDT)

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Содержание

1 Область применения

2 Нормативные ссылки

3 Термины и определения

4 Опасности

4.1 Опасности, характерные для лазерного оборудования

4.2 Опасности, вызываемые внешними воздействиями (помехами)

4.3 Опасности, рассматриваемые в настоящем стандарте

5 Требования и меры безопасности

5.1 Общие требования

5.2 Оценка риска

5.3 Проведение мероприятий, обеспечивающих безопасность

6 Проверка требований и мер безопасности

7 Информация для пользователя

8 Маркировка

Приложение А (обязательное) Защитные устройства

Приложение В (справочное) Возможные опасности

Приложение С (справочное) Защита от других опасностей

Приложение D (обязательное) Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов межгосударственным стандартам

Библиография

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Безопасность металлообрабатывающих станков
СТАНКИ ДЛЯ ЛАЗЕРНОЙ ОБРАБОТКИ

Safety of metal-working machine tools. Laser processing machines

Дата введения 2008-07-01

1 Область применения

Настоящий стандарт описывает опасности, которые вызываются лазерным обрабатывающим оборудованием (см. 3.2), и определяет требования безопасности по лазерному излучению и вредным веществам, выделяемым при лазерной обработке.

Настоящий стандарт не распространяется на лазерные установки и устройства с использованием лазеров, применяемых в:

- фотолитографии;

- стереолитографии;

- голографии;

- медицине (по МЭК 601-2-22) [1];

- информационных технологиях.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы датированные и недатированные ссылки на международные стандарты. При датированных ссылках последующие редакции международных стандартов или изменения к ним действительны для настоящего стандарта только после введения изменений к настоящему стандарту или путем подготовки новой редакции настоящего стандарта. При недатированных ссылках действительно последнее издание приведенного стандарта (включая изменения).

ЕН 418 Безопасность машин. Установки аварийного выключения. Функциональные аспекты. Принципы

ЕН 954-1 Безопасность машин. Элементы системы управления, связанные с безопасностью. Часть 1. Общие принципы конструирования

ЕН 1037 Безопасность машин. Предотвращение неожиданного пуска

ЕН 1088 Безопасность машин. Блокировочные устройства, связанные с защитными устройствами. Принципы конструирования и выбора

ИСО 3864:1984 Цвета предупреждающие и знаки безопасности

ИСО 11252:1993 Лазеры и связанное с ними оборудование. Лазерное устройство. Минимальные требования к документации (ЕН 31252:1994)

ИСО/ТО 12100-1:1992 Безопасность машин. Основные положения, общие принципы конструирования. Часть 1. Основные термины, методология (ЕН 292-1:1991)

ИСО/ТО 12100-2:1992 Безопасность машин. Основные положения, общие принципы конструирования. Часть 2. Технические принципы и технические условия (ЕН 292-2:1991)

МЭК 204-1:1992 Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов. Часть 1. Общие требования (ЕН 60204-1:1992)

МЭК 825-1:1993 Безопасность лазерных изделий. Часть 1. Классификация оборудования, требования и руководство пользователя (ЕН 60825-1:1994)

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2023 Всі права захищені
UA   |   RU
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ