ДСТУ 4472:2005 Енергозбереження. Системи енергетичного менеджменту. Загальні вимоги

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 20046 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ 4472:2005 Енергозбереження. Системи енергетичного менеджменту. Загальні вимоги
Дата початку дії01.07.2006
Дата прийняття25.11.2005
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
Затверджуючий документНаказ від 25.11.2005 № 338 Про затвердження національних нормативних документів, змін до національних стандартів, національних змін до міждержавних стандартів, надання чинності в Україні міждержавному стандарту і змінам до міждержавних стандартів та скасування нормативних документів
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа4472:2005
РозробникІнститут загальної енергетики Національної Академії наук України


ГОСТ 24.104-85 Єдина система стандартів автоматизованих систем управління. Автоматизовані системи управління. Загальні вимоги

ДСТУ 2155-93. Енергозбереження. Методи визначення економічної ефективності заходів по енергозбереженню

ДСТУ 2420-94. Енергоощадність. Терміни та визначення

ДСТУ 2804-94 Енергобаланс промислового підприємства. Загальні положення. Терміни та визначення

ДСТУ 3682-98 Енергозбереження. Методика визначення повної енергоємності продукції, робіт та послуг (ГОСТ 30583-98)

ДСТУ 3755-98 Енергозбереження. Номенклатура показників енергоефективності та порядок їхнього внесення у нормативну документацію

ДСТУ ISO 14001-97 Системи управління навколишнім середовищем. Склад і опис елементів, керівні вказівки по їх застосуванню

ДСТУ ISO 14004-97 Системи управління навколишнім середовищем. Загальні керівні вказівки за принципами управління, системами і засобами забезпечення

ДСТУ ISO 9000-2001 Системи управління якістю. Основні положення та словник.

ДСТУ ISO 9001-2001 Системи управління якістю. Вимоги

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Енергозбереження
СИСТЕМИ ЕНЕРГЕТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
Загальні вимоги

Видання офіційне

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2006

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Інститут загальної енергетики Національної Академії наук України

РОЗРОБНИКИ: В. Розен, канд. техн. наук; О. Соловей, канд. техн. наук; І. Стоянова, канд. техн. наук, (керівник розробки); А. Чернявський

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 25 листопада 2005 р. № 338 з 2006-07-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Загальні положення

6 Вимоги до системи енергетичного менеджменту загалом

7 Вимоги до енергозберігаючої політики та програми енергозбереження виробничої системи

7.1 Вимоги до енергозберігаючої політики

7.2 Вимоги до програми енергозбереження

8 Вимоги до функцій системи енергетичного менеджменту

9 Кваліфікаційні вимоги до персоналу системи енергетичного менеджменту

9.1 Загальні кваліфікаційні вимоги

9.2 Вимоги до освіти

9.3 Вимоги до спеціального готування

9.4 Вимоги до досвіду роботи

9.5 Вимоги до особистих якостей

9.6 Вимоги до компетентності

10 Вимоги до складників системи енергетичного менеджменту

10.1 Вимоги до організаційного забезпечення СЕМ

10.2 Вимоги до технічного забезпечення СЕМ

10.3 Вимоги до програмного забезпечення СЕМ

10.4 Вимоги до інформаційного забезпечення СЕМ

10.5 Вимоги до лінгвістичного забезпечення СЕМ

10.6 Вимоги до математичного забезпечення СЕМ

10.7 Вимоги до ресурсного забезпечення СЕМ

10.8 Вимоги до правового забезпечення СЕМ

11 Вимоги до діяльності керівництва виробничої системи під час впровадження та функціювання системи енергетичного менеджменту

12 Вимоги до проведення внутрішнього енергетичного аудиту

13 Вимоги до проведення моніторингу і здійснення коригувальних дій у сфері енергозбереження у виробничій системі

14 Вимоги до проведення аудиту системи енергетичного менеджменту та її сертифікації

Додаток А Рекомендації щодо вибирання організаційної структури служби енергетичного менеджменту

Додаток Б Рекомендації щодо проведення аудиту системи енергетичного менеджменту

Додаток В Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ
СИСТЕМИ ЕНЕРГЕТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
Загальні вимоги

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
СИСТЕМЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА
Общие требования

ENERGY SAVING
ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS
General requirements

Чинний від 2006-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт встановлює загальні вимоги до:

— системи енергетичного менеджменту загалом;

— функцій системи енергетичного менеджменту;

— готування персоналу служби енергетичного менеджменту;

— складників системи енергетичного менеджменту;

— діяльності керівництва виробничої системи під час впровадження та функціювання системи енергетичного менеджменту;

— проведення внутрішнього енергетичного аудиту;

— проведення моніторингу і здійснення коригувальних дій у сфері енергозбереження;

— аудиту системи енергетичного менеджменту та до критеріїв його проведення.

1.2 Цей стандарт поширюється на діяльність, пов’язану з організацією робіт щодо створення та функціювання системи енергетичного менеджменту у виробничих системах.

1.3 Цей стандарт використовують юридичні та фізичні особи у їхній діяльності у сфері енергозбереження, щодо організування робіт стосовно створення та функціювання систем енергетичного менеджменту.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті наведено посилання на Закон України «Про енергозбереження» від 01. 07. 1994 р. № 74/94-ВР і такі нормативні документи:

ДСТУ 2155-93 Енергозбереження. Методи визначення економічної ефективності заходів з енергозбереження

ДСТУ 2420-94 Енергозбереження. Терміни та визначення

ДСТУ 2804-94 Енергобаланс промислового підприємства. Загальні положення. Терміни та визначення

ДСТУ 3682-98 (ГОСТ 30583-98) Енергозбереження. Методика визначення повної енергоємності продукції, робіт та послуг

ДСТУ 3755-98 Енергозбереження. Номенклатура показників енергоефективності та порядок їхнього внесення у нормативну документацію

ДСТУ 3921.1-1999 (ISO 10012-1:1992) Вимоги до забезпечення якості засобів вимірювальної техніки. Частина 1. Система метрологічного забезпечення засобів вимірювальної техніки

ДСТУ 3921.2-2000 (ISO 10012-2:1997) Забезпечення якості засобами вимірювальної техніки. Частина 2. Настанови щодо контролю процесів вимірювань

ДСТУ ISO 9000-2001 Системи управління якістю. Основні положення і словник

ДСТУ ISO 9001-2001 Системи управління якістю. Вимоги

ДСТУ ISO 14001-97 Система управління навколишнім середовищем. Склад та опис елементів і настанови щодо їх застосування

ДСТУ ISO 14004-97 Система управління навколишнім середовищем. Загальні настанови щодо принципів управління, систем та засобів забезпечення

ДСТУ ISO 19011-2003 Настанови щодо здійснення аудитів систем управління якістю та (чи) навколишнім середовищем (ISO 19011:2002, IDT).

РД 50-680-88 Методические указания. Автоматизированные системы. Основные положения

ГОСТ 24.104-85 Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Автоматизированные системы управления. Общие требования.

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті використано терміни, установлені в Законі України «Про енергозбереження», у ДСТУ 2420, ДСТУ 3682 та ДСТУ 3755, ДСТУ ISO 9000.

Нижче подано терміни, додатково вжиті у цьому стандарті, та визначення позначених ними понять.

3.1 енергетичний менеджмент; енергоменеджмент

Діяльність, що спрямована на забезпечення раціонального використовування паливно-енергетичних ресурсів і базується на отриманні енерготехнологічної інформації за допомогою обліку, проведенні типового енерготехнологічного вимірювання та перевіряння, аналізування ефективності використовування паливно-енергетичних ресурсів та впровадження енергозберігаючих заходів

3.2 система енергетичного менеджменту

Частина загальної системи управління підприємством, основним завданням якої є управління ефективністю споживання паливно-енергетичних ресурсів

3.3 виробнича система

Система приймання, зберігання, обробляння, розподіляння (транспортування) сировини і паливно-енергетичних ресурсів, яка призначена для виготовлення продукції та виробів заданої якості

3.4 служба енергетичного менеджменту

Частина системи енергетичного менеджменту, яка охоплює людські ресурси, апарат управління, засоби вимірювальної техніки, засоби контролювання та аналізування ефективності використовування паливно-енергетичних ресурсів тощо, і яка забезпечує формування, впровадження і досягнення цілей виробничої системи у сфері енергозбереження

3.5 внутрішній енергетичний аудит; внутрішній енергоаудит

Організований керівництвом виробничої системи систематичний і незалежний контроль ефективності використовування паливно-енергетичних ресурсів, який проводить персонал виробничої системи, внаслідок якого визначають відповідність діяльності і результатів у сфері енергозбереження запланованим заходам, а також ефективність впровадження цих заходів і їх відповідність поставленим завданням

3.6 енергетичний моніторинг

Комплекс заходів (спостерігань, оцінювань, прогнозів), що дозволяє неперервно спостерігати за режимом споживання паливно-енергетичних ресурсів у виробничій системі, реєструвати його основні показники, оперативно виявляти результати впливу зовнішніх і внутрішніх чинників на ефективність використовування паливно-енергетичних ресурсів у виробничій системі

БІБЛІОГРАФІЯ

1 ISO/TR 10017:2003 Guidance on statistical techniques for ISO 9001:2000 (Настанови щодо використовування статистичних процедур в стандарті ISO 9001:2000)

2 ISO/TR 13425:2003 Guidelines for the selection of statistical methods in standardization and specification (Рекомендації щодо вибирання статистичних методів в стандартизації та технічних вимогах (специфікації))

3 Energy management handbook/ by Wayne С. Turner. – 3-rd ed. 1997 (Уайн С. Тюрнер. Довідник з енергетичного менеджменту. – 3-є видання, 1997).

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2023 Всі права захищені
UA   |   RU
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ