ДСТУ 3381:2009 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання маси

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 20279 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ 3381:2009 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання маси
Дата початку дії01.02.2010
Дата прийняття30.10.2009
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
На замінуДСТУ 3381-96
Затверджуючий документНаказ від 30.10.2009 № 398 Про затвердження національних стандартів та скасування нормативних документів
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа3381:2009
РозробникНаціональний науковий центр «Інститут метрології»
Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Метрологія

ДЕРЖАВНА ПОВІРОЧНА СХЕМА
ДЛЯ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАННЯ МАСИ

ДСТУ 3381:2009

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2010

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Національний науковий центр «Інститут метрології» (ННЦ «Інститут метрології») Держспоживстандарту України

РОЗРОБНИКИ: І. Колозінська; Т. Солодуха (науковий керівник); Л. Теплицька

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 30 жовтня 2009 р. № 398

3 НА ЗАМІНУ ДСТУ 3381-96

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Еталони

4.1 Державний еталон

4.2 Вторинні еталони

5 Робочі еталони

5.1 Робочі еталони 1а розряду

5.2 Робочі еталони 1-го розряду

5.3 Робочі еталони 2-го розряду

5.4 Робочі еталони 3-го розряду

5.5 Робочі еталони 4-го розряду

6 Робочі засоби вимірювальної техніки

Додаток А Державна повірочна схема для засобів вимірювання маси

Додаток Б Загальні вимоги до еталонних гир

Додаток В Еталонні ваги згідно з ГОСТ 24104, які рекомендовано як еталонні компаратори маси для повірки еталонних та робочих гир

Додаток Г Порівняльний перелік відповідності класів точності ваг у цьому стандарті класам точності ваг згідно з ДСТУ EN 45501 та Технічним регламентом з  підтвердження відповідності неавтоматичних зважувальних приладів

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МЕТРОЛОГІЯ
ДЕРЖАВНА ПОВІРОЧНА СХЕМА ДЛЯ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАННЯ МАСИ

МЕТРОЛОГИЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА ДЛЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ МАССЫ

METROLOGY
STATE HIERARCHY SCHEME FOR THE INSTRUMENTS OF MEASURING MASS

Чинний від 2010-02-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на державну повірочну схему для засобів вимірювання маси (додаток А) і встановлює призначеність державного первинного еталона одиниці маси — кілограма (кг), визначає комплекс основних засобів вимірювальної техніки, що складають еталон, основні метрологічні характеристики еталона та порядок передавання розміру одиниці маси від державного еталона одиниці маси за допомогою вторинних і робочих еталонів робочим засобам вимірювальної техніки з зазначенням похибок та основних методів повірки (калібрування).

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

Технічний регламент з підтвердження відповідності неавтоматичних зважувальних приладів, затверджений наказом Держспоживстандарту № 281 від 31.12.2003 та зареєстрований у Міністерстві юстиції України за № 484/9083 від 15.04.2004

ДОТУ1) Метрологія. Прилади зважувальні еталонні. Загальні технічні вимоги, порядок та методи атестації

ДСТУ EN 45501:2007 Прилади неавтоматичні зважувальні. Загальні технічні вимоги та методи випробування

ДСТУ OIML R 111-1:2008 Гирі класів точності E1, Е2, F1, F2, М1, М1-2, М2, М2-3 і М3. Частина 1. Загальні технічні вимоги та методи випробовування

ГОСТ 10223-97 Дозаторы весовые дискретного действия. Общие технические требования (Дозатори вагові дискретної дії. Загальні технічні вимоги)2)

ГОСТ 24104-88 Весы лабораторные общего назначения и образцовые. Общие технические условия (Ваги лабораторні загальної призначеності та зразкові. Загальні технічні умови)3)

ГОСТ 29329-92 Весы для статического взвешивания. Общие технические требования (Ваги для статичного зважування. Загальні технічні вимоги)4)

ГОСТ 30124-94 Весы и весовые .дозаторы непрерывного действия. Общие технические требования (Ваги і вагові дозатори безперервної дії. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 30129-96 Датчики весоизмерительные тензорезисторные. Общие технические требования (Датчики ваговимірювальні тензорезисторні. Загальні технічні вимоги).

1) На розгляді.

2) Усі посилання на цей стандарт замінюють на ДСТУ OIML R 61-1:2008, який чинний в Україні замість ГОСТ 10223-97 з 01.01.2011, з відповідним нормуванням класів точності та границь допустимої похибки.

3) Усі посилання на цей стандарт після його відміни замінюють на ДСТУ EN 45501 з відповідним нормуванням класів точності та границь допустимої похибки та на ДСТУ1) з відповідним нормуванням середньоквадратичного відхилу та розрядів після надання йому чинності.

4) Усі посилання на цей стандарт після його відміни замінюють на ДСТУ EN 45501 з відповідним нормуванням класів точності та границь допустимої похибки.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2023 Всі права захищені
UA   |   RU
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ