ГНД 34.03.603-2004 Методика посилення підстанційної ізоляції із застосуванням гідрофобного покриття на основі кремнійорганічного полімерного компаунду холодного отвердіння ЕКП-102Е

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 18645 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ГНД 34.03.603-2004 Методика посилення підстанційної ізоляції із застосуванням гідрофобного покриття на основі кремнійорганічного полімерного компаунду холодного отвердіння ЕКП-102Е
Дата початку дії05.06.2004
Дата прийняття07.05.2004
СтатусДіючий
Затверджуючий документНаказ від 07.05.2004 № 236
Вид документаГНД (Галузевий нормативний документ)
Шифр документа34.03.603-2004
РозробникДП «Науково-дослідний інститут високих напруг» (ДП «НДІВН»)
Орган, що прийнявДП «Науково-дослідний інститут високих напруг» (ДП «НДІВН»)


У даному документі немає посилань на інші нормативні документи.


ГІД 34.01.101-2009 Чинні галузеві нормативні документи з експлуатації та ремонту електростанцій та мереж. Покажчик (станом на 01.01.2019)

ГІД 34.01.101-2009 Чинні галузеві нормативні документи з експлуатації та ремонту електростанцій та мереж. Покажчик (станом на 01.04.2018)

ГІД 34.01.101-2009 Чинні галузеві нормативні документи з експлуатації та ремонту електростанцій та мереж. Покажчик (станом на 01.04.2019)

ГІД 34.01.101-2009 Чинні галузеві нормативні документи з експлуатації та ремонту електростанцій та мереж. Покажчик (станом на 01.07.2018)

ГІД 34.01.101-2009 Чинні галузеві нормативні документи з експлуатації та ремонту електростанцій та мереж. Покажчик (станом на 01.07.2019)

ГІД 34.01.101-2009 Чинні галузеві нормативні документи з експлуатації та ремонту електростанцій та мереж. Покажчик (станом на 01.10.2018)

ПР-Д.0.06.555-18-ІІІ Перелік діючих нормативних документів експлуатуючої організації (станом на 05.10.2018)

СОУ-Н МЕВ 40.1-00013741-92:2014 Ізоляція електроустановок напругою від 6 кВ до 750 кВ. Інструкція з вибору та експлуатації

МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

ГНД 34.03.603-2004

ГАЛУЗЕВИЙ НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ

МЕТОДИКА ПОСИЛЕННЯ ПІДСТАНЦІЙНОЇ ІЗОЛЯЦІЇ З ЗАСТОСУВАННЯМ ГІДРОФОБНОГО ПОКРИТТЯ

НА ОСНОВІ КРЕМНІЙОРГАНІЧНОГО ПОЛІМЕРНОГО КОМПАУНДУ ХОЛОДНОГО ОТВЕРДІННЯ ЕКП-102Е

Видання офіційне з перекладом на російську мову

Київ 2004

 

ПЕРЕДМОВА

1 ЗАМОВЛЕНО Об’єднанням енергетичних підприємств «Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики» (ОЕП «ГРІФРЕ»)

2 РОЗРОБЛЕНО Науково-дослідним інститутом високих напруг, м. Слов’янськ

3 ВИКОНАВЦІ Кім Єн Дар, С.В. Кукс, П.Є. Пономарьов, Н.І. Турта, Г.Б. Бідашко

4 УЗГОДЖЕНО

Заступником Міністра Мінпаливенерго України, С.М. Чех

Департаментом електроенергетики, Ю.І. Улітіч

Департаментом з надзвичайних ситуацій та охорони праці, І.О. Ященко

ОЕП «ГРІФРЕ», Г.П. Хайдурова

5 ЗАТВЕРДЖЕНО Міністерством палива та енергетики України, наказ № 236 від 7 травня 2004 p., С. Б. Тулуб

6 НАДАНО ЧИННОСТІ з 5 червня 2004 р.

7 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

8 СТРОК ПЕРЕГЛЯДУ 2008 рік

ЗМІСТ

1 Галузь використання

2 Нормативні посилання

3 Скорочення

4 Галузь застосування гідрофобного покриття

4.1 Кліматичні умови експлуатації

4.2 Умови експлуатації гідрофобного покриття за ступенем забруднення атмосфери

4.3 Вид і клас напруги електроустаткування

5 Технологічний регламент нанесення гідрофобного покриття

5.1 Склад гідрофобного покриття

5.2 Основні вимоги до компонентів гідрофобного покриття

5.3 Порядок приготування розчину гідрофобного покриття

5.4 Устаткування, що використовується під час нанесення гідрофобного покриття

5.5 Порядок підготовки ізоляційних конструкцій для нанесення гідрофобного покриття

5.6 Порядок нанесення гідрофобного покриття

6 Порядок контролю стану гідрофобного покриття, періодичність його поновлення

7 Охорона праці під час виконання робіт з гідрофобізації

ГАЛУЗЕВИЙ НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ

МЕТОДИКА ПОСИЛЕННЯ ПІДСТАНЦІЙНОЇ ІЗОЛЯЦІЇ З ЗАСТОСУВАННЯМ ГІДРОФОБНОГО ПОКРИТТЯ

НА ОСНОВІ КРЕМНІЙОРГАНІЧНОГО ПОЛІМЕРНОГО КОМПАУНДУ ХОЛОДНОГО ОТВЕРДІННЯ ЕКП-102Е

Чинний від 2004-06-05

1 Галузь використання

1.1 Методика посилення підстанційної ізоляції з зас­тосуванням гідрофобного покриття на основі кремнійорганічного полімерного компаунду холодного отвердіння ЕКП-102Е (далі - методика) регламентує область застосу­вання і технологічний порядок посилення зовнішньої підстанційної ізоляції в районах з інтенсивними природними і промисловими забрудненнями.

1.2 Вимоги цієї методики є обов’язковими для органі­зацій та підприємств, що здійснюють проектування і техніч­ну експлуатацію зовнішньої ізоляції електроустаткування, а також для організацій, які здійснюють технічний нагляд за її проектуванням і експлуатацією.

2 Нормативні посилання

У цій методиці є посилання на такі нормативні доку­менти:

- ГОСТ 12.1.005-88 Общие санитарно-гигиеничес­кие требования к воздуху рабочей зоны;

- ГОСТ 12.1.007-75 Вредные вещества. Классифи­кация и общие требования безопасности;

- ГОСТ 12.3.005-75 Работы окрасочные Общие требования безопасности;

- ГОСТ 12.4.004-74 Респираторы фильтрующие противогазовые РПГ-67. Технические условия;

- ГОСТ 12.4.011-89 Средства защиты работающих. Общие требования и классификация;

- ГОСТ 13.4.013-85 Очки защитные. Общие техни­ческие условия;

- ГОСТ 12.4.016-83 Одежда специальная защитная. Номенклатура показателей качества;

- ГОСТ 12.4.020-82 Средства индивидуальной защи­ты рук. Номенклатура показателей качества;

- ГОСТ 12.4.026-76 Цвета сигнальные и знаки безо­пасности;

- ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных ве­ществ промышленными предприятиями;

- ДСТУ 2771-94 (ГОСТ 12.4.033-95) Взуття спеціаль­не із шкіряним верхом для запобігання ковзанню по замас­лених поверхнях. Технічні умови;

- ГОСТ 6433.2-71 Материалы электроизоляционные твердые. Методы определения электрических сопротивле­ний при постоянном напряжении;

- ГОСТ 6433.3-71 Материалы электроизоляционные твердые. Методы определения электрической прочности при переменном (частоты 50 Гц) и постоянном напряжении;

- ГОСТ 6433.4-71 Материалы электроизоляционные твердые. Методы определения тангенса угла диэлектри­ческих потерь и диэлектрической проницаемости при ча­стоте 50 Гц;

- ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие тех­нические изделия. Исполнения для различных климати­ческих районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды;

- ТУ В 25.1-00203625-096-2003 Герметик кремнийорганический одноупаковочный холодного отверждения ЭКП-102;

- ДНАОП 1.1.10-1.01-97 Правила безпечної експлуа­тації електроустановок. - Затверджено нак. № 26 Держнаглядохоронпраці від 25.02.2000;

- Вибір і експлуатація зовнішньої ізоляції електроуста­новок 6-750 кВ на підприємствах Міненерго України. Інструкція. - Затверджено Міністерством енергетики та електрифікації України 28.10.1996.

3 Скорочення

У цій методиці є такі скорочення:

ГФП - гідрофобне покриття;

ПЛ - повітряна лінія;

СЗА - ступінь забруднення атмосфери;

ТЕЦ - теплоелектроцентраль.

4 Галузь застосування гідрофобного покриття

4.1 Кліматичні умови експлуатації

ГФП на основі кремнійорганічного полімерного компаун­ду холодного отвердіння призначено для експлуатації згідно з класифікацією ГОСТ 15150-69 в умовах помірно-холодного (УХЛ) клімату з середніми значеннями щорічних абсолют­них екстремальних температур від плюс 35 до мінус 45 °С.

4.2 Умови експлуатації гідрофобного покриття за ступенем забруднення атмосфери

ГФП призначено для посилення зовнішньої ізоляції в районах з природними і промисловими забрудненнями до VII СЗА включно з питомою провідністю шару забруднення до 50 мкСм (класифікація СЗА відповідно до інструкції «Вибір і експлуатація зовнішньої ізоляції електроустано­вок 6-750 кВ на підприємствах Міненерго України»).

ГФП може застосовуватися в районах як зі слабко-, так і з сильноцементуючими забрудненнями, а також у районах підданих винесенням забруднюючих речовин гради­рень і бризкальних басейнів.

4.3 Вид і клас напруги електроустаткування

ГФП застосовується для посилення підстанційної ізо­ляції, а саме:

- ізоляційних стовпчиків роз’єднувачів, відділювачів, короткозамикачів;

- опірно-стрижньової ізоляції;

- зовнішньої ізоляції трансформаторів струму і напруги;

- зовнішньої ізоляції обмежувачів перенапруг;

- зовнішньої ізоляції конденсаторів зв’язку;

- високовольтних уводів силових трансформаторів, ви­микачів і т.ін. класу напруги до 330 кВ включно.

ГФП може застосовуватися для гідрофобізації лінійної скляної, порцелянової ізоляції як підтримуючих, так і натяж­них гірлянд ПЛ класу напруги до 330 кВ включно.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2019 Всі права захищені
Розробник сервісу ТОВ "Computer Logic Group"
Тел.: +38 (057) 341-80-81 E-mail: online@budstandart.com