СОУ-Н ЕЕ 05.103:2008 Правила визначення вартості реконструкції, капітального і поточного ремонту основного та допоміжного обладнання гідроелектростанцій

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 18663 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)СОУ-Н ЕЕ 05.103:2008 Правила визначення вартості реконструкції, капітального і поточного ремонту основного та допоміжного обладнання гідроелектростанцій
Дата початку дії11.11.2008
Дата прийняття11.09.2008
Дата скасування дії 01.01.2015
СтатусНедіючий
Новий документСОУ-Н МЕВ 40.1-00130044-103/102:2014
Затверджуючий документНаказ від 11.09.2008 № 460
Вид документаСОУ (Стандарт Організації України)
Шифр документа05.103:2008
РозробникДП «Львівське конструкторське бюро»
Орган, що прийнявДП «Львівське конструкторське бюро»


У даному документі немає посилань на інші нормативні документи.


ГІД 34.01.101-2009 Чинні галузеві нормативні документи з експлуатації та ремонту електростанцій та мереж. Покажчик (станом на 01.01.2019)

ГІД 34.01.101-2009 Чинні галузеві нормативні документи з експлуатації та ремонту електростанцій та мереж. Покажчик (станом на 01.04.2018)

ГІД 34.01.101-2009 Чинні галузеві нормативні документи з експлуатації та ремонту електростанцій та мереж. Покажчик (станом на 01.04.2019)

ГІД 34.01.101-2009 Чинні галузеві нормативні документи з експлуатації та ремонту електростанцій та мереж. Покажчик (станом на 01.07.2018)

ГІД 34.01.101-2009 Чинні галузеві нормативні документи з експлуатації та ремонту електростанцій та мереж. Покажчик (станом на 01.07.2019)

ГІД 34.01.101-2009 Чинні галузеві нормативні документи з експлуатації та ремонту електростанцій та мереж. Покажчик (станом на 01.10.2018)

СОУ-Н МЕВ 40.1-00130044-103/102:2014 Правила визначення вартості реконструкції, капітального і поточного ремонту основного та допоміжного обладнання гідроелектростанцій. Методичні рекомендації. Зі зміною № 1

СТАНДАРТ OРГАН13АЦÌЇ УКРАТНИ

ПРАВИЛА ВИЗНАЧЕННЯ BAPTOCTI РЕКОНСТРУКЦIЇ,
КАПIТАЛЬНОГО I ПОТОЧНОГО РЕМОНТУ ОСНОВНОГО ТА ДОПОМ1ЖНОГО ОБЛАДНАННЯ ГIДРОЕЛЕКТРОСТАНЦIЙ

СОУ-Н ЕЕ 05.103:2008

Видання офiцiйне

Київ
Miнicтepcтвo палива та енергетики Украiни
2008

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО

Державне пiдприємство "Львiвське конструкторське бюро

ВИКОНАВЦI

О.Лошак, Г.Цар (керiвник розробки), Н.Бойко, О.Копач

ВНЕСЕНО

Відділ розвитку, координації роботи електростанцій, теплових мереж та екологічних питань Департаменту з питань електроенергетики

2. ПОГОДЖЕНО

Перший Заступник Міністра палива та енергетики Україні, О. Бугайов

Заступник Міністра палива та енергетики України В. Лучніков

Департамент з питань електроенергетики Міністерства палива та енергетики України, C.Меженний

Департамент стратегічної  політики та перспективного розвитку ПЕК Міністерства палива та енергетики України,   В. Сокиран

Міністерство регіонального розвитку та будівництва України

лист від 25 листопада 2008 року за № 9/5-1077

3. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТ

Наказ Міністерства палива та енергетики України  від 11 вересня 2008 р. № 460

4. УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

 

5.ТЕРМІН ПЕРЕВ1РЕННЯ

2013 рік

 

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Tepміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Система ціноутворення

6 Види та склад кошторисної документації

7 Правила складання кошторисної документації

8 Правила визначення кошторисної вартості ремонту

9 Правила визначення загальновиробничих та адміністративних витрат

10 Договірна ціна

Додаток А Усереднені показники вартості людино-години робітників-ремонтників енергетичного обладнання

Додаток Б Усереднені показники для визначення трудовитрат працівників, заробітна плата яких передбачаеться в загальновиробничих витратах, коштів на покриття решти статей загально-виробничих витрат, розміру адміністративних витрат, кошторисного прибутку

Додаток В,Бiбліографія

СТАНДАРТ ОРГАНÌ3АЦÌЇ УКРАЇНИ

ПРАВИЛА ВИЗНАЧЕННЯ BAPTOCTI РЕКОНСТРУКЦÌЇ,
КАПÌТАЛЬНОГО I ПОТОЧНОГО РЕМОНТУ ОСНОВНОГО ТА ДОПОМÌЖНОГО ОБЛАДНАННЯ ГÌДРОЕЛЕКТРОСТАНЦÌЙ

Чинний від 2008-11-11

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт "Правила визначення вартості реконструкції, капітального i поточного ремонту основного та допоміжного обладнання гідроелектростанцій" (далі- Правила) встановлює основні правила складання кошторисної документації та визначення вартості реконструкції, модернізації, капітального i поточного ремонту, технічного обслуговувания основного I допоміжного обладнання гідроелектростанцій.

1.2 Ці Правила обов'язкові для організацій, установ та підприемств, підпорядкованих Міністерству палива та енергетики України або щодо яких Міністерство палива та енергетики України здійснює управління корпоративними правами держави.

1.3 Правила застосовують обов'язково при визначені вартостi реконструкциії модернізациії капітального i поточного ремонту, техничного обслуговувания основного i допоміжного обладнання гідроелектростанцій (далі - ремонт обладнання ГЕС), що здійснюеться із залученням бюджетних коштів або коштів підприемств, що мають державну частку в статутному фонді

1.4 Правила мають рекомендаційний характер при визначенні вартості ремонту обладнання ГЕС, що здійснюється за рахунок інших джерел фінансування, i його застосування обумовлюеться контрактом (договором).

1.5 Правила поширюються на господарчий, підрядний та змішаний cпociб здійснення ремонту обладнання ГЕС.

1.6 Кошторисну документащю, розроблену згідно з цими Правилами, в подальшому використовують як інвесторську кошторисну документацію, а також для взаеморозрахунків за обсяги виконаних робiт.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДБН Д. 1.1-1- 2000 Правила визначення вартості будівництва

ДБН Д. 2.7 - 2000 Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів

СОУ-Н ЕЕ 05.605:2007 Норми часу на ремонт основного i допоміжного обладнання ГЕС (частини 1-3)

Частина I. Горизонтальні капсульні гідроагрегати

Частина II. Вертикальні парасольні i підвісні гідрогенератори

Частина III. Вертикальні радіально-осьові та поворотно-лопатеві гідравічні турбіни і системи регулювання

СОУ-Н ЕЕ 05.606:2008 "Норми часу на ремонт основного i допоміжного обладнання ГЕС. Гідроагрегати (ремонт, реконетрукція, модершзація). Канівська ГЕС, Київська ГЕС, Київська ГАЕС, Дніпровська ГЕС, Дніпродзержинська ГЕС, Каховська ГЕС, Кременчуцька ГЕС", "Норми часу на ремонт основного i допоміжного обладнання ГЕС. Гідроагрегати. -Збірник №1 Капітальний ремонт з повним розбиранням. Дністровська ГЕС-I '

ГКД 34.20.661-2003 Правила організації техічного обслуговування та ремонту обладнання, будівель i споруд електростанцій та мереж.

3 ТЕРМНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті використано терміни, встановлені в ГКД 34.20.661: основне обладнання, допоміжне обладнання, ремонт, капітальний ремонт, поточний ремонт, реконструкція, модернізація, технічне обслуговування; в ДБН Д. 1.1-1:2000 ціноутворення, договірна ціна, загальновиробничі витрати, загальна кошторисна  трудомісткість, адміністративні витрати, кошторисний прибуток.

Підрядний cnoci6 - це організаційна форма виконання робгг (будівельних, монтажних, пусконалагоджувальних, науково-дослідних, проектно-дослідних, ремонтних, тощо), виробництва продукції та надання послуг самостійними постійно діючими фірмами, підприемствами та організаціями (підрядниками) на основі підрядних договорів i контрактів.

Господарчий cпociб - це така організаційна форма, за якою виконання робіт реалізуеться безпосередньо силами свого підприемства без залучення підрядника.

Змішаний спосіб - це комбінація підрядного й господарчого способів.

БIБЛІОГРАФІЯ

 

1. ДСТУ 1.5:2003 Правила побудови, викладання, оформлення та вимоги до змісту нормативних документов.

2. СОУ-Н МПЕ 001:2006 Правила розроблення нормативних документів.

3. СОУ-Н МПЕ 002:2006 Правила побудови, викладання, оформлення та вимоги до змісту нормативних документ.

4. СОУ-Н МПЕ 003:2006 Правила затвердження, реєстрації та підготовки до видання нормативних документів.

Повна версія документа доступна для тарифу «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2019 Всі права захищені
Розробник сервісу ТОВ "Computer Logic Group"
Тел.: +38 (057) 341-80-81 E-mail: online@budstandart.com