ДСТУ ISO 14688-1:2013 Дослідження та випробування геотехнічні. Ідентифікація i класифікація ґрунтів. Частина 1. Ідентифікація та опис (ISO 14688-1:2002, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 20048 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ ISO 14688-1:2013 Дослідження та випробування геотехнічні. Ідентифікація i класифікація ґрунтів. Частина 1. Ідентифікація та опис (ISO 14688-1:2002, IDT)
Дата початку дії01.07.2014
Дата прийняття11.12.2013
Дата скасування дії 01.05.2022
СтатусНедіючий
Мова документаУкраїнська
Новий документДСТУ ISO 14688-1:2021 (ISO 14688-1:2017, IDT)
Затверджуючий документНаказ від 11.12.2013 № 1469 Про прийняття національних стандартів України та пробних національних стандартів України, гармонізованих з міжнародними та європейським стандартами, затвердження національних стандартів України, змін до національних стандартів України, скасування національних стандартів України та нормативних документів в Україні
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа14688-1:2013
РозробникІнститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського Української Академії аграрних наук
Додаткові дані Чинність документа скасована з 01.05.2022 згідно з наказом від 05.08.2021 № 274


ДСТУ ISO 14688-1:2021 Геотехнічні дослідження та випробування. Ідентифікація та класифікація ґрунтів. Частина 1. Ідентифікація та опис (ISO 14688-1:2017, IDT)

ДСТУ ISO 14688-2:2021 Геотехнічні дослідження та випробування. Ідентифікація та класифікація ґрунтів. Частина 2. Класифікація (ISO 14688-2:2017, IDT)

ДСТУ ISO 17892-1:2021 Геотехнічні дослідження та випробування. Лабораторні випробування ґрунту. Частина 1. Визначення вмісту води (ISO 17892-1:2014, IDT)

ДСТУ ISO 17892-2:2021 Геотехнічні дослідження та випробування. Лабораторні випробування ґрунту. Частина 2. Визначення насипної щільності ґрунту (ISO 17892-2:2014, IDT)

ДСТУ ISO 17892-5:2021 Геотехнічні дослідження та випробування. Лабораторні випробування ґрунту. Частина 5. Випробування на одометрі з поступовим навантаженням (ISO 17892-5:2017, IDT)

ДСТУ ISO 17892-9:2021 Геотехнічні дослідження та випробування. Лабораторні випробування ґрунту. Частина 9. Випробування на консолідацію під час тривісного стиснення водонасичених ґрунтів (ISO 17892-9:2018, IDT)

Орієнтовний перелік міжнародних та європейських стандартів EN, EN ISO та ISO, які забезпечують впровадження Регламенту ЄС 305/2011 та Єврокодів і відносяться до сфери компетенції із стандартизації Мінекономрозвитку станом на 01.01.2015

Перелік скасованих будівельних нормативів і відповідні їм діючі нормативні документи, прийняті на заміну станом на 01.07.2022 року

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2020 року)

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2021 року)

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2022 року)

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2023 року)

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.07.2019 року)

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.07.2021 року)

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.07.2022 року)

Чинні національні нормативні документи України у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2019 року)

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Дослідження та випробування геотехнічні

ІДЕНТИФІКАЦІЯ І КЛАСИФІКАЦІЯ ҐРУНТІВ

Частина 1. Ідентифікація та опис
(ISO 14688-1:2002, IDT)

ДСТУ ISO 14688-1:2013

Відповідає офіційному тексту

Київ
МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
2014

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Національний науковий центр;«Інститут агрохімії та ґрунтознавства ім. О. Н. Соколовського» Національної академії аграрних наук України, Технічний комітет стандартизації «Ґрунтознавство» (ТК 142)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: С. Балюк, д-р с.-г. наук (науковий керівник); Я. Бородіна, канд. с.-г. наук; М. Лазебна, канд. с.-г. наук

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінекономрозвитку України від 11 грудня 2013 р. № 1469 з 2014-07-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 14688-1:2002 Geotechnical investigation and testing — Identification and classification of soil — Part 1: Identification and description (Дослідження та випробування геотехнічні. Ідентифікація і класифікація ґрунтів. Частина 1. Ідентифікація та опис)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Ідентифікація ґрунту

4.1 Загальні положення

4.2 Розмір часточок

4.3 Змішані ґрунти

4.4 Пластичність

4.5 Вміст органічної речовини

4.6 Торфові та інші органічні ґрунти

4.7 Вулканічні ґрунти

4.8 Розриви та нашарування

4.9 Нашарування та змішані ґрунти

4.10 Походження відкладень

5 Методи ідентифікації та опису ґрунту

5.1 Визначання гранулометричного складу

5.2 Визначання форми часточок

5.3 Визначання мінералогічного складу

5.4 Визначання вмісту дрібних фракцій

5.5 Визначання кольору ґрунту

5.6 Визначання міцності в сухому стані

5.7 Визначання дилатансії

5.8 Визначання пластичності

5.9 Визначання вмісту піску, мулу та глини в ґрунтах

5.10 Визначання карбонатності

5.11 Методи ідентифікації та опису органічного ґрунту

5.12 Визначання ступеня розкладання торфу

5.13 Методи ідентифікації та опису вулканічних ґрунтів

5.14 Визначання консистенції

6 Протокол дослідження

Бібліографія

Додаток НА Перелік стандартів, згармонізованих з міжнародними нормативними документами, на які є посилання в цьому стандарті

Додаток НБ Типологічні градації ґрунтів на рівні роду

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є письмовий переклад ISO 14688-1:2002 Geotechnical investigation and testing — Identification and classification of soil — Part 1: Identification and description (Дослідження та випробування геотехнічні. Ідентифікація і класифікація ґрунтів. Частина 1. Ідентифікація та опис).

ISO 14688 складається з таких частин під загальною назвою «Дослідження та випробування геотехнічні. Ідентифікація і класифікація ґрунтів»:

— Частина 1. Ідентифікація та опис;

— Частина 2. Принципи класифікації.

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 142 «Ґрунтознавство».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей міжнародний стандарт» і «ця частина ISO 14688» замінено на «цей стандарт»;

— долучено структурний елемент «Зміст»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у тексті стандарту наведено «Національні пояснення» та «Національну примітку», виділені рамкою;

— з «Передмови» до ISO 14688-1:2002 у цей «Національний вступ» узято те, що безпосередньо стосується цього стандарту;

— долучено національний додаток НА, у якому подано перелік стандартів, згармонізованих з міжнародними нормативними документами, на які є посилання в цьому стандарті;

— долучено національний додаток НБ.

Познаки одиниць вимірювання відповідають серії стандартів ДСТУ 3651:1997 Метрологія. Одиниці фізичних величин.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ВИПРОБУВАННЯ ГЕОТЕХНІЧНІ
ІДЕНТИФІКАЦІЯ І КЛАСИФІКАЦІЯ ҐРУНТІВ
Частина 1. Ідентифікація та опис

ИССЛЕДОВАНИЯ И ИСПЫТАНИЯ ГЕОТЕХНИЧЕСКИЕ
ИДЕНТИФИКАЦИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ ПОЧВ
Часть 1. Идентификация и описание

GEOTECHNICAL INVESTIGATION AND TESTING
IDENTIFICATION AND CLASSIFICATION OF SOIL
Part 1. Identification and description

Чинний від 2014-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт разом з ДСТУ ISO 14688-2 установлює основні принципи ідентифікації та класифікації ґрунтів на основі тих характеристик матеріалів і масивів, які найчастіше використовують для ґрунтів під час проектування. При цьому ці характеристики можуть змінюватися й тому для певних проектів або матеріалів може бути потрібне детальніше підрозділяння умов опису та класифікації.

Загальна ідентифікація та опис ґрунтів базується на гнучкій системі показників матеріалу та масових характеристик, які визначають візуально або вручну, для оперативної (польової) роботи досвідченого персоналу.

Надано докладну інформацію щодо регулярно використовуваних характеристичних показників для ідентифікації ґрунтів і терміни для їх описування, зокрема й стосовно результатів польових випробувань.

Цей стандарт можна застосовувати як щодо природних ґрунтів in situ, так і до ґрунтів, порушених людиною. Ідентифікацію й опис гірських порід наведено в ISO 14689.

Ідентифікацію та класифікацію ґрунтів у сфері ґрунтознавства, а також для виконання вимірювань для охорони ґрунтів і ремедіації забруднених територій наведено в ISO 11259.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

У цьому контексті вираз «in situ» означає, що стандарт застосовують до ґрунтів у природному стані, на тому місці, де вони сформувалися під впливом природних чинників, і для цілей дослідження жодним чином не переміщалися.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У наведених нижче стандартах зазначено положення, які через посилання в цьому тексті становлять положення цього стандарту. У разі датованих посилань пізніші зміни чи їх перегляд не застосовують. Однак учасникам угод, базованих на цьому стандарті, рекомендовано застосовувати найновіші видання нормативних документів, наведених нижче. У разі недатованих посилань треба користуватися останнім виданням цього нормативного документа. Члени IEC та ІSO упорядковують каталоги чинних міжнародних стандартів.

ISO 11259 Soil quality — Simplified soil description

ISO 14688-2 Geotechnical investigation and testing — Identification and classification of soil — Part 2: Classification principles and quantification of descriptive characteristics

ISO 14689 Geotechnical investigation and testing — Identification and description of rock.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 11259 Якість ґрунту. Спрощений опис ґрунту

ISO 14688-2 Дослідження та випробування геотехнічні. Ідентифікація і класифікація ґрунту. Частина 2. Принципи класифікації та кількісне оцінювання описових характеристик

ISO 14689 Дослідження та випробування геотехнічні. Ідентифікація та опис гірських порід.

Повна версія документа доступна для тарифу «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2023 Всі права захищені
UA   |   RU
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ