ДСТУ-Н Б А.3.1-25:2014 Настанова з улаштування наземних рейкових колій вантажопідіймальних кранів

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 20485 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ-Н Б А.3.1-25:2014 Настанова з улаштування наземних рейкових колій вантажопідіймальних кранів
Дата початку дії01.07.2015
Дата прийняття18.12.2014
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
На замінуСНиП 3.08.01-85
Затверджуючий документНаказ від 18.12.2014 року № 358 Про прийняття національного стандарту
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документаА.3.1-25:2014
РозробникНауково-дослідний інститут будівельного виробництва (НДІБВ)


ГОСТ 12.2.003-91 Устаткування виробниче. Загальні вимоги безпеки

ГОСТ 12.3.009-76 (СТ СЭВ 3518-81) Система стандартів безпеки праці. Роботи вантажно-розвантажувальні. Загальні вимоги безпеки

ГОСТ 23407-78 Огорожі інвентарні будівельних майданчиків і ділянок виробництва будівельно-монтажних робіт. Технічні умови

ГОСТ 4121-96 Рейки кранові. Технічні умови

ДБН А.3.2-2-2009 Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення (НПАОП 45.2-7.02-12)

ДСанПіН 2.2.7.029-99 Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров`я населення

ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації

ДСТУ ISO 4310-94 Крани вантажопідіймальні. Правила і методи випробувань. Зі зміною № 1

ДСТУ ISO 6309:2007 Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір

ДСТУ Б В.2.1-17:2009 Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Методи лабораторного визначення фізичних властивостей

ДСТУ Б В.2.8-43:2011 Огородження інвентарні будівельних майданчиків та ділянок виконання будівельно-монтажних робіт. Технічні умови (ГОСТ 23407-78, MOD)

ДСТУ ГОСТ 12.4.041:2006 Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту органів дихання фільтрувальні. Загальні технічні вимоги (ГОСТ 12.4.041:2001, IDT)

ДСТУ-Н Б А.3.2-1:2007 Система стандартів безпеки праці. Настанова щодо визначення небезпечних і шкідливих факторів та захисту від їх впливу при виробництві будівельних матеріалів і виробів та їх використанні в процесі зведення та експлуатації об`єктів будівництва

НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні

НПАОП 0.00-1.01-07 Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів

НПАОП 40.1-1.32-01 (ДНАОП 0.00-1.32-01) Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок (укр)

НПАОП 40.1-1.32-01 (ДНАОП 0.00-1.32-01) Правила будови електроустановок. Електроустаткування спеціальних установок (рос)

Посібник з розрахунку опор та проводів повітряних ліній електропередавання згідно з вимогами глав 2.4 і 2.5 ПУЕ:2006

СНиП 3.08.01-85 Механізація будівельного виробництва. Рейкові шляхи баштових кранів

СП 1042-73 Санітарні правила організації технологічних процесів і гігієнічні вимоги до виробничого обладнання


Каталог будівельних норм та нормативних документів національного рівня у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів України (станом на 1 січня 2018 року)

Кошторисні норми України. Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Залізниці (Збірник 28)

Наказ від 18.12.2014 № 358 Про прийняття національного стандарту

Національні нормативні документи України у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.04.2017 року)

Перелік скасованих будівельних нормативів і відповідні їм діючі нормативні документи, прийняті на заміну станом на 01.01.2021 року

Перелік скасованих будівельних нормативів і відповідні їм діючі нормативні документи, прийняті на заміну станом на 01.01.2022 року

Перелік скасованих будівельних нормативів і відповідні їм діючі нормативні документи, прийняті на заміну станом на 01.01.2023 року

Перелік скасованих будівельних нормативів і відповідні їм діючі нормативні документи, прийняті на заміну станом на 01.02.2019 року

Перелік скасованих будівельних нормативів і відповідні їм діючі нормативні документи, прийняті на заміну станом на 01.02.2020 року

Перелік скасованих будівельних нормативів і відповідні їм діючі нормативні документи, прийняті на заміну станом на 01.07.2019 року

Перелік скасованих будівельних нормативів і відповідні їм діючі нормативні документи, прийняті на заміну станом на 01.07.2021 року

Перелік скасованих будівельних нормативів і відповідні їм діючі нормативні документи, прийняті на заміну станом на 01.07.2022 року

Перелік скасованих будівельних нормативів і відповідні їм діючі нормативні документи, прийняті на заміну станом на 01.08.2023 року

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2020 року)

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2021 року)

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2022 року)

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2023 року)

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.07.2019 року)

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.07.2021 року)

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.07.2022 року)

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.08.2023 року)

Чинні національні нормативні документи України у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2019 року)

Чинні національні нормативні документи України у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.05.2018 року)

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

 

НАСТАНОВА З УЛАШТУВАННЯ НАЗЕМНИХ РЕЙКОВИХ КОЛІЙ ВАНТАЖОПІДІЙМАЛЬНИХ КРАНІВ

 

ДСТУ-Н Б А.3.1-25:2014

 

Відповідає офіційному тексту

 

Київ

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

2015

 

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство Науково-дослідний інститут будівельного виробництва, ТК 309 «Будтехнології. ПК 2 «Організація та управління будівництвом»

РОЗРОБНИКИ: О. Галінський, канд. техн. наук; А.Г ригоровський; А. Завойський, канд. техн. наук (науковий керівник); В. Іваненко, канд. техн. наук; О. Мурасьова; Р. Цесіс; Ю. Червяков, канд. техн. наук.

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:

наказ Мінрегіону України від 18.12.2014 р. № 358, чинний з 2015-07-01.

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні СНиП 3.08.01-85)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАСТАНОВА З УЛАШТУВАННЯ НАЗЕМНИХ РЕЙКОВИХ КОЛІЙ ВАНТАЖОПІДІЙМАЛЬНИХ КРАНІВ

РУКОВОДСТВО ПО УСТРОЙСТВУ НАЗЕМНЫХ РЕЛЬСОВЫХ ПУТЕЙ ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ КРАНОВ

GUIDE DEVICE GROUND RAIL TRACKS CARGO CRANES

Чинний від 2015-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на наземні рейкові колії, призначені для пересування вантажопідіймальних кранів (баштових, козлових) з навантаженням від колеса на рейку не більше 325 кН (32,5 т), і встановлює вимоги з їх улаштування.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативно-правові акти, нормативні акти та нормативні документи:

НПАОП 0.00-1.01-07 Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів

НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання електроустановок

НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні

ДБН А.3.2-2-2009 ССБП. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення

ДСТУ-Н Б А.3.2-1:2007 ССБП. Настанова щодо визначення небезпечних і шкідливих факторів та захисту від їх впливу при виробництві будівельних матеріалів і виробів та їх використанні в процесі зведення та експлуатації об’єктів будівництва

ДСТУ Б В.2.1-17:2009 Основи та підвалини будинків і споруд. Грунти. Методи лабораторного визначення фізичних властивостей

ДСТУ Б В.2.8-43:2011 Огородження інвентарні будівельних майданчиків та ділянок виконання будівельно-монтажних робіт. Технічні умови (ГОСТ 23407-78, MOD)

ДСТУ 2484-94 (ГОСТ 4121-96) Рейки кранові. Технічні умови

ДСТУ ГОСТ 12.4.041:2006 ССБП. Засоби індивідуального захисту органів дихання фільтрувальні. Загальні технічні вимоги (ГОСТ 12.4.041:2001, IDT)

ДСТУ ISO 4310-94 Крани вантажопідіймальні. Правила і методи випробувань

ДСТУ ISO 6309:2007 Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір (ISO 6309:1987, IDT)

ГОСТ 12.1.0043-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССПБ. Обладнання виробниче. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности (ССБП. Роботи навантажувально-розвантажувальні. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 535-2005 Прокат сортовой и фасонный из стали углеродистой обыкновенного качества. Общие технические условия (Прокат сортовий та фасонний зі сталі вуглецевої звичайної якості. Загальні технічні умови)

ПУЕ:2006 Правила улаштування електроустановок.

ДСанПіН 2.2.7.029-99 Державні санітарні правила та норми. Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров’я населення

ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації

СП 1042-73 Санитарные правила организации технологических процессов и гигиенические требования к производственному оборудованию (Санітарні правила організації технологічних процесів і гігієнічні вимоги до виробничого обладнання).

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2023 Всі права захищені
UA   |   RU
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ