ДСТУ-Н Б А.3.1-27:2014 Настанова щодо виготовлення, монтажу та випробування технологічних трубопроводів, що працюють під тиском до 10 МПа

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 20398 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ-Н Б А.3.1-27:2014 Настанова щодо виготовлення, монтажу та випробування технологічних трубопроводів, що працюють під тиском до 10 МПа
Дата початку дії01.10.2015
Дата прийняття31.12.2014
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
На замінуВСН 362-87
Затверджуючий документНаказ від 31.12.2014 № 391 Про прийняття національного стандарту
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документаА.3.1-27:2014
РозробникТехнічний комітет «Спецмонтаж»


ВСН 436-82 Інструкція із застосування органосилікатної композиції для захисних покриттів сталевих трубопроводів теплових мереж

ВСН 454-84 Інструкція щодо застосування ізолу для протикорозійного захисту сталевих трубопроводів теплових мереж

ВСН 461-85 Інструкція зі склеювання стиків сталевих трубопроводів

ВСН 478-86 Виробнича документація по монтажу технологічного устаткування і технологічних трубопроводів

ГОСТ 10052-75 Електроди покриті металеві для ручного дугового зварювання високолегованих сталей з особливими властивостями. Типи. Зі зміною № 1

ГОСТ 12.1.005-88 Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони

ГОСТ 12.1.014-84 Метод вимірювання концентрацій шкідливих речовин індикаторними трубками

ГОСТ 12.1.016-79 ССБТ. Повітря робочої зони. Вимоги до методик вимірювання концентрацій шкідливих речовин

ГОСТ 12.2.052-81 Система стандартів безпеки праці. Обладнання, що працює з газоподібним киснем. Загальні вимоги безпеки

ГОСТ 12.3.002-75 Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки

ГОСТ 12.3.003-86 Роботи елекрозварювальні. Вимоги безпеки

ГОСТ 12.3.004-75 Термічна обробка металів. Загальні вимоги безпеки

ГОСТ 12.4.009-83 ССБТ. Пожежна техніка для захисту об`єктів. Основні види. Розміщення і обслуговування

ГОСТ 12707-77 Грунтовки фосфатуючі. Технiчнi умови. Зі Змінами № 1 (ІПС № VI-83), № 2 (ІПС № I-88)

ГОСТ 12815-80 Фланці арматури, з`єднуючих частин і трубопроводів на Py від 0,1 до 20,0 МПа (від 1 до 200 кгс/см2). Типи. Приєднувальні розміри і розміри ущільнюваючих поверхонь

ГОСТ 14782-86 Контроль неруйнівний. З`єднання зварні. Методи ультразвукові

ГОСТ 1497-84 Метали. Методи випробувань на розтягування (ISO 6892-84, СТ СЭВ 471-88)

ГОСТ 16037-80 З`єднання зварні сталевих трубопроводів. Основні типи, конструктивні елементи і розміри

ГОСТ 16504-81 Система державних випробувань продукції. Випробування і контроль якості продукції. Основні терміни та визначення. Зі зміною № 1

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охорона природи. Атмосфера правила встановлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами

ГОСТ 18442-80 Контроль неруйнівний. Капілярні методи. Загальні вимоги. Зі змінами № 1, 2

ГОСТ 2.317-69 Єдина система конструкторської документації. Аксонометричні проекції

ГОСТ 2246-70 Дріт сталевий зварювальний. Технічні умови. Зі змінами № 1, 2, 3, 4, 5

ГОСТ 23055-78 Контроль неруйнівний. Зварювання металів плавленням. Класифікація зварних з`єднань за результатами радіографічного контролю. Зі змінами № 1, 2

ГОСТ 23479-79 Контроль неруйнівний. Методи оптичного виду. Загальні вимоги. Зі змінами № 1, № 2

ГОСТ 25129-82 Грунтовка ГФ-021. Технічні умови.

ГОСТ 2601-84 Зварювання металів. Терміни та визначення основних понять. Зі змінами № 1, 2

ГОСТ 3134-78 Уайт-спірит. Технічні умови. Зі змінами

ГОСТ 3242-79 З`єднання зварні. Методи контролю якості

ГОСТ 5191-79 Різаки інжекторні для ручного кисневого різання. Типи, основні параметри і загальні технічні вимоги

ГОСТ 5614-74 Машини для термічного різання металів. Типи, основні параметри і розміри

ГОСТ 6032-89 Сталі й сплави корозійно-стійкі. Методи випробування на стійкість проти міжкристалітної корозії

ГОСТ 6465-76 Емалі ПФ-115. Технічні умови

ГОСТ 6613-86 Сітки дротові ткані з квадратними комірками. Технічні умови. Зі зміною № 1

ГОСТ 6996-66 Зварні з`єднання. Методи визначення механічних властивостей

ГОСТ 7122-81 Шви зварні і метал наплавлений. Методи відбору проб для визначення хімічного складу

ГОСТ 7512-82 Контроль неруйнуючий. З`єднання зварні. Радіографічний метод

ГОСТ 8505-80 НЕФРАС-С 50/170. Технічні умови

ГОСТ 8732-78 Труби сталеві безшовні. Сортамент

ГОСТ 8734-75 Труби сталеві безшовні холоднодеформовані. Сортамент (СТ СЭВ 1483-78)

ГОСТ 9.014-78 ЕСЗКС. Тимчасовий протикорозійний захист виробів. Загальні вимоги

ГОСТ 9.402-80 ЕСЗКС. Покриття лакофарбові. Підготовка металевих поверхонь перед фарбуванням

ГОСТ 9466-75 Електроди покриті металеві для ручної дугової зварки сталей і наплавлення. Класифікація і загальні технічні умови

ГОСТ 9467-75 Електроди покриті металеві для ручної дугової зварки конструкційних і теплостійких сталей. Типи

ГОСТ 9812-74 Бітуми нафтові ізоляційні. Технічні умови

ДБН А.3.1-5-2009 Управління, організація і технологія. Організація будівельного виробництва

ДБН А.3.2-2-2009 Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення (НПАОП 45.2-7.02-12)

ДБН В.1.3-2:2010 Система забезпечення точності геометричних параметрів у будівництві. Геодезичні роботи у будівництві. Зі Зміною № 1

ДБН В.1.3-2:2010 Система забезпечення точності геометричних параметрів у будівництві. Геодезичні роботи у будівництві. Зміна № 1

ДБН В.2.6-98:2009 Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні положення. Зміна № 1

ДБН В.2.6-98:2009 Конструкції будинків і споруд. Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні положення. Зі Зміною № 1

ДСТУ 1.5:2003 Національна стандартизація. Правила побудови, викладання, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів

ДСТУ 1.5:2003 Національна стандартизація. Правила побудови, викладення, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів. Поправка

ДСТУ 2093-92 Смоли епоксидно-діанові неотверджені. Технічні умови (ГОСТ 10587-93)

ДСТУ 2758-94 Вакуумна техніка. Терміни та визначення

ДСТУ 7237:2011 Система стандартів безпеки праці. Електробезпека. Загальні вимоги та номенклатура видів захисту

ДСТУ EN ISO 3651-2:2005. Сталі корозійнотривкі. Визначення тривкості до міжкристалічної корозії. Частина 2. Феритні, аустенітні та феритно-аустенітні (двофазні) сталі. Випробування на корозію у сірчанокислотних середовищах (EN ISO 3651-2:1998, IDT)

ДСТУ ISO 3651-1:2005. Сталі корозійнотривкі. Визначення тривкості до міжкристалічної корозії. Частина 1. Аустенітні та феритно-аустенітні (двофазні) сталі. Випробування на корозію у середовищі азотної кислоти визначенням втрати маси (випробування за Хью) (ІSO 3651-1:1998, ІDT)

ДСТУ ISO 6309:2007 Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір

ДСТУ Б А.2.4-10:2009. Правила виконання специфікації обладнання, виробів і матеріалів

ДСТУ Б А.2.4-1:2009 Умовні графічні зображення та умовні познаки трубопроводів та їх елементів

ДСТУ Б А.2.4-4:2009 Система проектної документації для будівництва. Основні вимоги до проектної та робочої документації. Зі Зміною № 1

ДСТУ Б А.2.4-4:2009 Система проектної документації для будівництва. Основні вимоги до проектної та робочої документації. Зміна № 1

ДСТУ Б А.2.4-8:2009 Умовні графічні зображення та умовні познаки елементів санітарно-технічних систем

ДСТУ Б В.2.6-199:2014 Конструкції сталеві будівельні. Вимоги до виготовлення

ДСТУ Б В.2.7-262:2011 Гідроізол. Технічні умови (ГОСТ 7415-86, MOD)

ДСТУ Б В.2.7-279:2011 Ізол. Технічні умови (ГОСТ 10296-79, MOD)

ДСТУ-Н Б А.3.1-11:2008 Управління, організація і технологія. Настанова з візуального і вимірювального контролю зварних з`єднань та наплавок металевих конструкцій

ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 Настанова щодо проведення робіт з улаштування ізоляційних, оздоблювальних, захисних покриттів стін, підлог і покрівель будівель і споруд (СНиП 3.04.01-87, MOD)

ДСТУ-Н Б В.2.1-28:2013 Настанова щодо проведення земляних робіт, улаштування основ та спорудження фундаментів (СНиП 3.02.01-87, MOD)

ДСТУ-Н Б В.2.5-66:2012 Настанова з будівництва, монтажу та контролю якості теплових мереж

ДСТУ-Н Б В.2.6-186:2013 Настанова щодо захисту будівельних конструкцій будівель та споруд від корозії

Наказ від 16.02.2015 № 24/26 Про затвердження Змін до Порядку функціонування веб-сайтів органів виконавчої влади

НПАОП 0.00-1.11-98 Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари та гарячої води

НПАОП 0.00-1.13-71 Правила будови і безпечної експлуатації стаціонарних компресорних установок, повітропроводів і газопроводів

НПАОП 0.00-1.16-96 Правила атестації зварників (укр)

НПАОП 0.00-1.16-96. Правила атестації зварників (рос)

НПАОП 0.00-1.43-85. Правила техніки безпеки та гігієни праці при виробництві ацетилену і газополум`яної обробки металів (НАОП 1.4.10-1.03-85)

НПАОП 0.00-1.59-87 Правила безпеки і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском

НПАОП 0.00-1.63-13 Правила сертифікації фахівців з неруйнівного контролю

НПАОП 0.00-1.70-71. Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів для горючих, токсичних і зріджених газі (ПУГ-69, НПАОП 60.3-1.15-71, ДНАОП 0.00-1.15-71)

НПАОП 40.1-1.21-98 (ДНАОП 0.00-1.21-98) Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів (рос)

НПАОП 40.1-1.21-98 (ДНАОП 0.00-1.21-98) Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів (укр)

ОСТ 26-01-84-78 Шви зварних з`єднань сталевих посудин і апаратів, що працюють під тиском. Методика магнітопорошкового методу контролю. Зі змінами № 1, 2

ОСТ 36-123-85 Трубопроводи технологічні сталеві на Ру до 10 МПа. Загальні технічні вимоги

ОСТ 36-75-83 Контроль неруйнівний. Зварні з`єднання трубопроводів. Ультразвуковий метод

Постанова від 18.06.2014 № 10-1 Про затвердження Положення про реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування

СНиП 3.03.01-87 Несучі та огороджувальні конструкції

СНиП 3.03.01-87 Несучі та огороджувальні конструкції. Зміна № 1

СНиП 3.05.05-84 Технологічне устаткування і технологічні трубопроводи

СНиП III-42-80. Магістральні трубопроводи

СП 1009-73 Санітарні правила при зварюванні, наплавленні і різанні металів

СП 1042-73 Санітарні правила організації технологічних процесів і гігієнічні вимоги до виробничого обладнання


ДСТУ-Н Б А.3.1-31:2015 Настанова з виготовлення і монтажу сталевих вертикальних циліндричних резервуарів для зберігання нафти і нафтопродуктів об`ємом від 100 м3 до 50 000 м3

Наказ від 31.12.2014 № 391 Про прийняття національного стандарту

Національні нормативні документи України у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.04.2017 року)

Перелік скасованих будівельних нормативів і відповідні їм діючі нормативні документи, прийняті на заміну станом на 01.01.2021 року

Перелік скасованих будівельних нормативів і відповідні їм діючі нормативні документи, прийняті на заміну станом на 01.01.2022 року

Перелік скасованих будівельних нормативів і відповідні їм діючі нормативні документи, прийняті на заміну станом на 01.01.2023 року

Перелік скасованих будівельних нормативів і відповідні їм діючі нормативні документи, прийняті на заміну станом на 01.02.2020 року

Перелік скасованих будівельних нормативів і відповідні їм діючі нормативні документи, прийняті на заміну станом на 01.07.2019 року

Перелік скасованих будівельних нормативів і відповідні їм діючі нормативні документи, прийняті на заміну станом на 01.07.2021 року

Перелік скасованих будівельних нормативів і відповідні їм діючі нормативні документи, прийняті на заміну станом на 01.07.2022 року

Перелік скасованих будівельних нормативів і відповідні їм діючі нормативні документи, прийняті на заміну станом на 01.08.2023 року

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2020 року)

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2021 року)

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2022 року)

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2023 року)

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.07.2019 року)

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.07.2021 року)

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.07.2022 року)

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.08.2023 року)

Чинні національні нормативні документи України у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2019 року)

Чинні національні нормативні документи України у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.05.2018 року)

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

 

НАСТАНОВА ЩОДО ВИГОТОВЛЕННЯ, МОНТАЖУ ТА ВИПРОБУВАННЯ
ТЕХНОЛОГІЧНИХ ТРУБОПРОВОДІВ, ЩО ПРАЦЮЮТЬ ПІД ТИСКОМ ДО 10 МПа

ДСТУ-Н Б А.3.1-27:2014

 

Відповідає офіційному тексту

 

Мінрегіон України
Київ
 2015

 

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Товариство з обмеженою відповідальністю «Технічний комітет «Спецмонтаж», ТК-301 «Металобудівництво» ПК-05 «Оцінка відповідності, діагностика, неруйнівний контроль металевих конструкцій»

РОЗРОБНИКИ: О. Булаш, (науковий керівник); О. Гарбар; К. Ільченко; В. Сбітнєв; В. Хорошковський; В. Цечаль

ЗА УЧАСТЮ:

ІЕЗ ім. Є.О.Патона (Е. Гарф, д-р техн. наук; І. Шевченко)

Державне підприємство «Київський експертно-технічний центр Держгірпромнагляду України» (В. Косяков; М. Шалдуга)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 31.12.2014 р. № 391, чинний з 2015-10-01

3 НА ЗАМІНУ ВСН 362-87

4 Цей стандарт згідно з ДБН А.1.1-1 -93 належить до комплексу нормативних документів А.3.1 «Управління, організація і технологія»

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАСТАНОВА ЩОДО ВИГОТОВЛЕННЯ, МОНТАЖУ ТА ВИПРОБУВАННЯ
ТЕХНОЛОГІЧНИХ ТРУБОПРОВОДІВ, ЩО ПРАЦЮЮТЬ ПІД ТИСКОМ ДО 10 МПа

РУКОВОДСТВО ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ, МОНТАЖУ И ИСПЬІТАНИЮ
 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ, КОТОРЬІЕ РАБОТАЮТ ПОД ДАВЛЕНИЕМ ДО 10 МПа

WORK MANUAL ON THE MANUFACTURE, INSTALLATION AND TESTING
 OF PROCESS PIPELINES WHICH OPERATE UNDER PRESSURE LOWER THAN 10 MPa

Чинний від 2015-10-01

 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює вимоги до виконання робіт з виготовлення, монтажу та випробування технологічних трубопроводів з вуглецевої, легованої та високолегованої сталі, які працюють під абсолютним тиском до 10 МПа і температурах від мінус 70 °С до плюс 700 °С, включаючи трубопроводи вакуумні і трубопроводи холодильних установок, а також трубопроводи, футеровані поліетиленом і гумовані.

1.2 Вимоги стандарту не поширюються на трубопроводи електростанцій, шахт, тимчасові, радіоактивних речовин, спеціального призначення (атомних установок, киснепроводи, кріогенні, пневмотранспорту тощо), виготовлення, монтаж і випробування яких повинні проводитися відповідно до нормативних документів, затверджених у встановленому порядку.

При виготовленні і монтажі мастильних гідравлічних і пневматичних систем загально-промислового призначення, крім вимог цього стандарту, слід також дотримуватися вимог чинної нормативної документації.

1.3 При виготовленні, монтажі і випробуванні трубопроводів пари і гарячої води, трубопроводів горючих, токсичних і зріджених газів, компресорних установок, вказаних в 1.1 цього стандарту, слід також керуватися вимогами наступних нормативних документів:

- НПАОП 0.00-1.11;

- НПАОП 0.00-1.70 у частині газопроводів низького тиску;

- НПАОП 0.00-1.13;

- Посилання на інші нормативні документи, що містять спеціальні вимоги до виготовлення і монтажу трубопроводів, наведені у розділі 2 цього стандарту.

1.4 Вимоги до виготовлення, монтажу і випробування трубопроводів у цьому стандарті встановлені з урахуванням категорій трубопроводів згідно з проектною документацією.

1.5 Розробку деталювальних креслень, виготовлення і монтаж трубопроводів слід виконувати у відповідності з проектами. Зміни проектів і відхилення від них бажано допускати тільки з дозволу організацій, що розробили проекти трубопроводів. Вони можуть бути оформлені у встановленому порядку і погоджені із замовником.

1.6 Фарбування трубопроводів слід виконувати згідно з вимогами ДСТУ-Н Б В.2.6-186.

1.7 Зазначені в цьому стандарті операції з промивання, продування, спеціальних видів внутрішньої обробки трубопроводів, пневматичного випробування трубопроводів на падіння тиску відносяться до пусконалагоджувальних робіт.

 

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативно-правові, нормативні акти та нормативні документи:

Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 №461

Правила охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.1999 №465 (редакція діє з 30.10.2013)

ДСТУ 1.5:2003 Національна стандартизація. Правила побудови, викладення, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів

ДСТУ ISO 3651-1:2005 Сталі корозійнотривкі. Визначення тривкості до міжкристалічної корозії. Частина 1. Аустенітні та феритно-аустенітні (двофазні) сталі. Випробування на корозію у середовищі азотної кислоти визначенням втрати маси (випробування за Х’ю)

ДСТУ ISO 3651-2:2005 Сталі корозійнотривкі. Визначення тривкості до міжкристалічної корозії. Частина 2. Феритні, аустенітні та феритно-аустенітні (двофазні) сталі. Випробування на корозію у сірчанокислотних середовищах

ДСТУ ISO 6309:2007 Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір

ДСТУ 7237:2011 Система стандартів безпеки праці. Електробезпека. Загальні вимоги та номенклатура видів захисту

ДСТУ Б А.2.4-1:2009 Умовні графічні зображення та умовні познаки трубопроводів та їх елементів

ДСТУ Б А.2.4-4:2009 Основні вимоги до проектної та робочої документації

ДСТУ Б А.2.4-8:2009 Умовні графічні зображення та умовні познаки елементів санітарно-технічних систем

ДСТУ Б А.2.4-10:2009 Правила виконання специфікації обладнання, виробів і матеріалів

ДСТУ Б В.2.7-262:2011 Гідроізол. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-279:2011 Ізол. Технічні умови

ДСТУ 2093-92 Смоли епоксидні діанові неотверджені. Технічні умови

ДСТУ 2758-94 Вакуумна техніка. Терміни та визначення

ДСТУ ГОСТ 12820-80 Фланцы стальные плоские приварные на Ру от 0,1 до 2,5 МПа (от 1 до 25 кгс/см2). Конструкция и размеры (Фланці сталеві плоскі приварні на Ру від 0,1 до 2,5 МПа (від 1 до 25 кгс/см2). Конструкція і розміри)

ДСТУ ГОСТ 12821-80 Фланцы стальные приварные встык на Ру от 0,1 до 20,0 МПа (от 1 до 200 кгс/см2). Конструкция и размеры (Фланці сталеві приварні встик на Ру від 0,1 до 20,0 МПа (від 1 до 200 кгс/см2). Конструкція і розміри)

ДСТУ ГОСТ 12822-80 Фланцы стальные свободные на приварном кольце на Ру от 0,1 до 2,5 МПа (от 1 до 25 кгс/см2). Конструкция и размеры (Фланці сталеві вільні на приварному кільці на Ру від 0,1 до 2,5 МПа (від 1 до 25 кгс/см2). Конструкція і розміри)

ДСТУ ГОСТ 17375-83 Детали трубопроводов стальные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Отводы крутоизогнутые типа 3D (R = 1,5 DN). Конструкция (Деталі трубопроводів сталеві безшовні приварні з вуглецевої та низьколегованої сталі. Відводи крутовигнуті типу 3D (R = 1,5 DN). Конструкція)

ДСТУ ГОСТ 17376-83 Детали трубопроводов стальные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Тройники. Конструкция (Деталі трубопроводів сталеві приварні з вуглецевої та низьколегованої сталі. Трійники. Конструкція)

ДСТУ ГОСТ 17379-83 Детали трубопроводов стальные бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Заглушки эллиптические. Конструкция. (Деталі трубопроводів сталеві безшовні приварні з вуглецевої та низьколегованої сталі. Заглушки еліптичні. Конструкція)

ДСТУ-Н Б А.3.1-11:2008 Настанова з візуального і вимірювального контролю зварних з’єднань та наплавок металевих конструкцій

ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 Настанова щодо проведення робіт з улаштування ізоляційних, оздоблюваних, захисних покриттів стін, підлог і покрівель будівель і споруд

ДСТУ-Н Б В.2.1-28:2013 Настанова щодо проведення земляних робіт та улаштування основ і спорудження фундаментів

ДСТУ-Н Б В.2.5-66:2012 Настанова з будівництва, монтажу та контролю якості теплових мереж

ДСТУ-Н Б В.2.6-186:2013 Настанова щодо захисту будівельних конструкцій та споруд від корозії

ДБН А.3.1-5-2009 Організація будівельного виробництва

ДБН А.3.2-2-2009 Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення

ДБН В.1.3-2:2010 Геодезичні роботи у будівництві

ДБН В.2.6-98:2009 Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні положення

ДСТУ В.2.6-199:2014 Конструкції будівель і споруд. Сталеві конструкції. Виготовлення

НПАОП 0.00-1.11-98 Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари і гарячої води

НПАОП 0.00-1.13-71 Правила будови і безпечної експлуатації компресорних установок, повітропроводів і газопроводів

НПАОП 0.00-1.43-85 Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії при виробництві ацетилену, кисню і газополуменевій обробці металів

НПАОП 0.00-1.59-87 Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском

НПАОП 0.00-1.70-71 Правила устройства и безопасной зксплуатации трубопроводов для горючих, токсичних и сжиженых газов (ПУГ-69) (Правила будови та безпечної експлуатації трубопроводів для горючих, токсичних і зріджених газів (ПУГ-69))

НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів

НПАОП 0.00-1.16-96 Правила атестації зварників

НПАОП 0.00-1.63-13 Правила сертифікації фахівців з неруйнівного контролю

СП 1009-73 Санитарные правила при сварке, наплавке и резке металлов (Санітарні правила при зварюванні, наплавленні та різкці металів)

СП 1042-73 Санитарные правила организации технологических процессов и гигиенические требования к производственному оборудованию (Санітарні правила організації технологічних процесів і гігієничні вимоги до виробничого устаткування)

ГОСТ 2.317-69 ЕСКД. Аксонометрические проекции (ЄСКД. Аксонометричні проекції)

ГОСТ 9.014-78 ЕСЗКС. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования. (ЄСЗКС.Тимчасовий противокоррозійний захист виробів. Загальні вимоги)

ГОСТ 9.402-80 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей перед окрашиванием (ЄСЗКС. Покриття лакофарбові. Підготовка металевих поверхонь перед фарбуванням)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны. (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.014-84 ССБТ. Воздух рабочей зоны. Метод измерения концентрации вредных веществ индикаторными трубками (ССБП. Повітря робочої зони. Метод вимірювання концентрації шкідливих речовин індикаторними трубками)

ГОСТ 12.1.016-79 ССБТ. Воздух рабочей зоны. Требования к методикам измерения концентрации веществ (ССБП. Повітря робочої зони. Вимоги до методик вимірювання концентрацій речовин)

ГОСТ 12.2.052-81 ССБТ. Оборудование, работающее с газообразным кислородом. Общие требования безопасности. (ССБП. Устаткування, що працює з газоподібним киснем, Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.003-86 Работы злектросварочные. Общие требования безопасности (Роботи електрозварювальні. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.004-75 Термическая обработка металлов. Общие требования безопасности (Термічна обробка металів. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.008-75 ССБТ. Производство покрытий металлических и неметаллических неорганических. Общие требования безопасности (ССБП, Виробництво покриттів металевих і неметалевих неорганічних. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.4.009-83 ССБТ. Пожарная техника для защиты обьектов. Основные виды. Размещение и обслуживание (ССБП. Пожежна техніка для захисту об’єктів. Основні види. Розміщення і обслуговування)

ГОСТ 12.4.035-78 Средства индивидуальной защиты. Щитки защитные лицевые для сварщиков. Технические условия (Засоби індивідуального захисту. Щитки захисні лицьові для електрозварників. Технічні умови)

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природи. Атмосфера. Метод определения величины каплеуноса после мокрых пылегазоочистных аппаратов (Охорона природи. Атмосфера. Метод визначення величини краплеунесення після мокрих пилогазоочисних апаратів)

ГОСТ 1077-79Е Горелки однопламенные универсальные для ацетиленокислородной сварки, пайки и подогрева. Типы, основные параметру и размеры и общие технические требования (Пальники однопопуменеві універсальні для ацетиленокисневого зварювання, пайки і підігріву. Типи, основні параметри, розміри і загальні технічні вимоги)

ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84) Металлы. Методу испытания на растяжение (Метали. Методи випробування на розтягування)

ГОСТ 2246-70* Проволока стальная сварочная. Технические условия (Дріт сталевий зварювальний. Технічні умови)

ГОСТ 2601-84 Сварка металлов. Термины и определения основных понятий (Зварювання металів. Терміни та визначення основних понять)

ГОСТ 3134-78 Уайт-спирит. Технические условия (Уайт-спірит. Технічні умови)

ГОСТ 3242-79 Соединения сварные. Методы контроля качества (З’єднання зварні. Методи контролю якості)

ГОСТ 5191-79Е Резаки инжекторные для ручного кислородного резания. Типы, основные параметры и общие технические условия (Різаки інжекторні для ручного кисневого різання. Типи, основні параметри і загальні технічні вимоги)

ГОСТ 5614-74 Машины для термической резки металлов. Типы, основные параметру и размеры (Машини для термічного різання металів. Типи, основні параметри і розміри)

ГОСТ 6032-89 (ИСО 3651/1-76, ИСО 3651/2-76) Стали и сплавы коррозионностойкие. Методы испытания на стойкость против межкристаллической коррозии (Сталі і сплави корозійностійкі. Методи випробування на стійкість проти міжкристалічної корозії)

ГОСТ 6465-76 Змаль ПФ-115. Технические условия (Емаль ПФ-115. Технічні умови)

ГОСТ 6613-86 Сетки проволочные тканые с квадратными ячейками. Технические условия (Сітки дротяні ткані з квадратними гніздами. Технічні умови)

ГОСТ 6616-74 Преобразователи термоэлектрические. Общие технические условия (Перетворювачі термоелектричні. Загальні технічні умови)

ГОСТ 6996-66 Сварные соединения. Методы определения механических свойств. (Зварні з’єднання. Методи визначення механічних властивостей)

ГОСТ 7122-81 Швы сварные и металл наплавленный. Методы отбора проб для определения химического состава (Шви зварні та метал наплавлений. Методи відбору проб для визначення хімічного складу)

ГОСТ 7512-82 Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Радиографический метод (Контроль неруйнівний. З’єднання зварні. Радіографічний метод)

ГОСТ 8505-80 Нефрас-3 50/170. Технические условия (Нефрас-3 50/170. Технічні умови)

ГОСТ 8732-78 Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Сортамент (Труби сталеві безшовні гарячедеформовані. Сортамент)

ГОСТ 8734-75 Трубы стальные безшовные холоднодеформированные. Сортамент (Труби сталеві безшовні холоднодеформовані. Сортамент)

ГОСТ 9293-74 Азот газообразный и жидкий. Технические условия (Азот газоподібний і рідкий. Технічні умови)

ГОСТ 9466-75 Злектроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки сталей и наплавки. Классификация и общие технические условия (Електроди покриті металеві для ручного дугового зварювання й наплавлення. Класифікація і загальні технічні умови)

ГОСТ 9467-75 Злектроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки конструкционных и теплоустойчивых сталей. Типы (Електроди покриті металеві для ручного дугового зварювання конструкційних та теплотривких сталей. Типи)

ГОСТ 9812-74 Битумы нефтяные изоляционные. Технические требования (Бітуми нафтові ізоляційні. Технічні умови)

ГОСТ 10052-75 Злектроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки высоколегированных сталей с особыми свойствами. Типы (Електроди покриті металеві для ручного дугового зварювання високолегованих сталей з особливими властивостями. Типи)

ГОСТ 12221-79 Аппаратура для плазменно-дуговой резки металлов. Типы и основные параметри (Апаратура для плазмо-дугового різання металів. Типи і основні параметри)

ГОСТ 12707-77 Грунтовки фосфатирующие. Технические условия (Ґрунтовки фосфатуючі. Технічні умови)

ГОСТ 12815-80 Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на Ру от 0,1 до 20 МПа (от 1 до 200 кгс/см2). Типы. Присоединительные размеры и размеры уплотнительных поверхностей (Фланці арматури, з’єднувальних частин і трубопроводів на Ру від 0,1 до 20 МПа (від 1 до 200 кгс/см2). Типи. Приєднувальні розміри і розміри ущільнювальних поверхонь)

ГОСТ 14782-86 Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковеє (Контроль неруйнівний. З’єднання зварні. Методи ультразвукові)

ГОСТ 15180-86 Прокладки плоские эластичные. Основные параметры (Прокладки плоскі еластичні. Основні параметри)

ГОСТ 16037-80 Соединения сварные стальных трубопроводов. Основные типы, конструктивные злементы и размеры (З’єднання зварні сталевих трубопроводів. Основні типи, конструктивні елементи та розміри)

ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения (Система державних випробувань продукції. Випробування та контроль якості продукції. Основні терміни та визначення)

ГОСТ 18442-80 Контроль неразрушающий. Капиллярные методы. Общие требования (Контроль неруйнівний. Капілярні методи. Загальні вимоги)

ГОСТ 20799-88 Масла индустриальные. Технические условия (Мастила індустріальні. Технічні умови)

ГОСТ 23055-78 Контроль неразрушающий. Сварка металлов плавлением. Классификация сварных соединений по результатам радиографического контроля (Контроль неруйнівний. Зварювання металів плавленням. Класифікація зварних з’єднань за результатами радіографічного контролю)

ГОСТ 23479-79 Контроль неразрушающий. Методы оптического вида. Общие требования (Контроль неруйнівний. Методи оптичного виду. Загальні вимоги)

ГОСТ 25129-82 Ґрунтовка ГФ-021. Технические условия (Ґрунтовка ГФ-021. Технічні умови)

ГОСТ 26388-84 Соединения сварные. Методы испытаний на сопротивляемость образованию холодных трещин при сварке плавлением (З’єднання зварні. Методи випробувань на опірність утворенню холодних тріщин при зварюванні плавленням)

СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции (Несучі та огороджувальні конструкції)

СНиП 3.05.05-84 Технологическое оборудование и технологические трубопроводу (Технологічне обладнання та технологічні трубопроводи)

СНиП ІІІ-42-80 Магистральные трубопроводы (Магістральні трубопроводи)

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2023 Всі права захищені
UA   |   RU
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ