ДСТУ ISO 4691:2006 Руди залізні. Визначення титану спектрофотометричним методом із застосуванням діантипірилметану (ISO 4691:1985, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19455 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ ISO 4691:2006 Руди залізні. Визначення титану спектрофотометричним методом із застосуванням діантипірилметану (ISO 4691:1985, IDT)
Дата початку дії01.07.2007
Дата прийняття06.04.2006
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
Затверджуючий документНаказ від 06.04.2006 № 107 Про затвердження національних стандартів України
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа4691:2006
РозробникТехнічний комітет зі стандартизації ТК 9/МТК 147 «Руди залізні, марганцеві і хромові» (Центр Стандартрудсепро)
Орган, що прийнявТехнічний комітет зі стандартизації ТК 9/МТК 147 «Руди залізні, марганцеві і хромові» (Центр Стандартрудсепро)


У даному документі немає посилань на інші нормативні документи.

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)
D:\Corel40\Typeset\Luba\ruda\is

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

РУДИ ЗАЛІЗНІ
Визначення титану спектрофотометричним методом із застосуванням діантипірилметану

(ISO 4691:1985, IDT)
ДСТУ ISO 4691:2006

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2006

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Технічний комітет зі стандартизації «Руди залізні, марганцеві і хромові» ТК 147/ТК 9 (Центр Стандартрудсепро)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Т. Железнова (науковий керівник), Л. Зінченко, О. Макарова, Т. Павленок, В. Рибалка, А. Рилькова, канд. хім. наук, І. Чернятьєва

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 6 квітня 2006 р. № 107 з 2007-07-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 4691:1985 Iron ores — Determination of titanium content — Diantipyrylmethane spectrophotometric method (Руди залізні. Визначення титану. Спектрофотометричний метод із застосуванням діантипірилметану)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (en)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Суть методу

4 Реактиви

5 Апаратура

6 Відбирання та готування проб

7 Методика аналізування

8 Опрацьовування результатів

9 Протокол випробовування

Додаток А Схема методики вибирання аналітичних значень для випробних проб

Додаток В Виведення рівнянь за відтворністю та допустимими відхилами

Додаток С Інформація про похибки, отримані під час міжнародних аналітичних випробовувань

Додаток НА Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ISO 4691:1985 Iron ores — Determination of titanium content— Diantipyrylmethane spectrophotometric method (Руди залізні. Визначення титану. Спектрофотометричний метод із застосуванням діантипірилметану).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 147/ТК 9 (Центр Стандартрудсепро).

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— вилучено довідковий матеріал «Вступ»;

— назву стандарту змінено на: «Руди залізні. Визначення титану спектрофотометричним методом із застосуванням діантипірилметану»;

— слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— одиниці об’єму «мл», «л» замінено на «см3», «дм3» відповідно;

— у тексті стандарту подано «Національні пояснення» та «Національні примітки», виділені рамкою;

— доповнено додатком НА «Бібліографія»;

— структурні елементи стандарту: «Обкладинку», «Передмову», «Національний вступ» та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України.

В Україні ISO 1042:1983 впроваджено як національний стандарт ДСТУ ISO 1042:2005.

Міжнародні стандарти ISO 3081:1986, ISO 3082:1987 та ISO 3083:1986 замінено на ISO 3082:2000 Iron ores — Sampling and sample preparation procedures (Руди залізні. Методи відбирання та готування проб).

ISO 3082:2000 в Україні буде впроваджено як ДСТУ ISO 3082:2006.

Копії міжнародних стандартів, на які зроблено посилання в цьому стандарті, можна замовити в Головному фонді нормативних документів З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»).

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

РУДИ ЗАЛІЗНІ
Визначення титану спектрофотометричним методом із застосуванням діантипірилметану

РУДЫ ЖЕЛЕЗНЫЕ
Определение титана спектрофотометрическим методом с применениемдиантипирилметана

IRON ORES
Determination of titanium content diantipyrylmethanespectrophotometric method

Чинний від 2007-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює спектрофотометричний метод із використовуванням діантипірилметану для визначання масової частки титану в залізних рудах.

Метод поширюється на природні залізні руди, і залізорудні концентрати та агломерати, а також огрудковані продукти, із масовою часткою титану від 0,01 % до 6,00 %.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи містять положення, які через посилання в цьому тексті становлять положення цього стандарту. На час опублікування цього стандарту зазначені нормативні документи були чинні.

Усі нормативні документи підлягають перегляду, й учасників угод, базованних на цьому стандарті, запрошують визначити можливість застосування найновіших видань нормативних документів, наведених нижче. Члени ІЕС та ISO впорядковують каталоги чинних міжнародних стандартів.

ISO 648:1977 Laboratory glassware — One-mark pipettes

ISO 1042:1983 Laboratory glassware — One-mark volumetric flasks

ISO 3081 :-1) Iron ores — Increment sampling — Manual method

ISO 3082:-2) Iron ores — Increment sampling and sample preparation — Mechanical method

ISO 3083:-3) Iron ores — Preparation of samples — Manual method

ISO 7764:1985 Iron ores — Preparation of predried test samples for chemical analysis.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 648:1977 Лабораторний скляний посуд. Піпетки з однією позначкою

ISO 1042:1983 Лабораторний скляний посуд. Мірні колби з однією позначкою

ISO 3081 :-1) Руди залізні. Відбирання точкових проб. Ручний метод

ISO 3082:-2) Руди залізні. Відбирання і готування точкових проб. Механічний метод ISO 3083:-3) Руди залізні. Готування проб. Ручний метод

ISO 7764:1985 Руди залізні. Готування попередньо висушених випробних проб для хімічного аналізування.

БІБЛІОГРАФІЯ

1 ГОСТ 29169-91 (ИСО 648-77) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки с одной отметкой (Посуд лабораторний скляний. Піпетки з однією позначкою)

2 ГОСТ 29227-91 Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 1. Общие требования (Посуд лабораторний скляний. Піпетки градуйовані. Частина 1. Загальні вимоги).

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2021 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com